JEDNA Z LOGIK WIELOWARTOŚCIOWYCH, STANOWIĄCA UOGÓLNIENIE KLASYCZNEJ DWUWARTOŚCIOWEJ LOGIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOGIKA ROZMYTA to:

jedna z logik wielowartościowych, stanowiąca uogólnienie klasycznej dwuwartościowej logiki (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z LOGIK WIELOWARTOŚCIOWYCH, STANOWIĄCA UOGÓLNIENIE KLASYCZNEJ DWUWARTOŚCIOWEJ LOGIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 932

KOMÓRKA WĄTROBOWA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, COLORADO RANGER, LATAWCE, TĘTNICA LĘDŹWIOWA, NEOHUMANIZM, WZW D, RÓŻOWCE, FORMACJA MŁYNA, KRYPTOFIT, JEDNOPARTYJNOŚĆ, EWANIELIA, SKÓROSKRZYDŁE, POLIGYNIA, PRAWO PRYWATNE, CHASMOZAURY, KUC SZETLANDZKI, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, SKALAR, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, MULTANY, INFORMACJA, MRÓWNIKI, TĘTNICA KREZKOWA, ANTRESOLA, JEDNOOSOBOWOŚĆ, CARACAS, LAMPA NERNSTA, LOGIKA FILOZOFICZNA, LOGIKA MATEMATYCZNA, ECHIDNA OGNIWOWA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, IZOMORFIZM, ZAWIESINA DOUSTNA, ARTYKUŁ, REKLAMA PORÓWNAWCZA, SOCJOLOGIA MIASTA, HETMAN POLNY KORONNY, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, MODA, KULTURA KRETEŃSKA, ESKA, PIERWSZA, WAGA PÓŁŚREDNIA, NÓW, WARTOŚĆ MODALNA, KARDAMON, MACHADO, LOGIKA ALGORYTMICZNA, GALERIA, KIERKI, WELON, KOŃ TORYJSKI, KATEGORIA KOGUCIA, BROMOLEJ, POŁÓWKA, ALGENIB, LOGIKA TEMPORALNA, TĘTNICA ŁUKOWATA, POCHODNA FRÉCHETA, ELEKTRA, FILIACJA, CEFALOTYNA, FRONTON, KOCHAB, WILK Z GÓR CASCADE, SIÓDMA CZĘŚĆ, POSYBILIZM, PUDEL, DWUWĘGLAN SODU, TĘTNICA BIODROWA ZEWNĘTRZNA, BETELGEUSE, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, TĘTNICA PROMIENIOWA, KOŃ JONAGUNI, ZŁOTÓWKA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, METASTRONA, KAPRYS, RZECZ NIERUCHOMA, GÓRALKI, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PODSTAWÓWKA, IDEAŁ, OWCA WIELKOPOLSKA, LINIA SERCA, WILK Z PÓŁNOCNYCH GÓR SKALISTYCH, AUSTRALOID, KLASYCZKA, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, RURKOZĘBNE, GIDRAN, NEUROPSYCHIATRIA, WILK BRĄZOWY, TALA, MŁOT, MACICA JEDNOROŻNA, BŁAGANIE, MUNTENIA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, HURTNICA ZWYCZAJNA, ZBROJNIK, EDYCJA, KANT, SZALOWANIE, TYSIĄCZNA, KLASYK, KOŃ DUNAJSKI, STAN, JIG, SKRZEK, WIROLOT, LOGIKA PRAWNICZA, SKALA FAHRENHEITA, WIELKOŚĆ SKALARNA, WARGA GÓRNA, CZEREP, NIERUCHOMOŚĆ, NARTA ŚLADOWA, HALA PERONOWA, WZW G, SIARKA ROMBOWA, TYPOGRAFIA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, LOGIKA MODALNA, ŚWIĘTOJANKA, NONA, KRĘTARZ MNIEJSZY, WILK Z ZATOKI HUDSONA, ŻYŁA JĄDROWA, MSZA GREGORIAŃSKA, ARAB, OPONA PAJĘCZA, SZCZĘKA, GREGORIANKA, BOK, OLDENBURG, OCHRONA ZDROWIA, DAMA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KALENICA, WYPEŁNIACZ, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, STRONA, GODZINA KANONICZNA, SMITH, MAŁŻOWINA NOSOWA, NADLUFKA, PODRZUT, TARSKI, WSPÓŁTOWARZYSZ, PLURALIZM, BRUZDNICE, TOMAHAWK, ALFARD, MOIETY, SZCZELINA OCZODOŁOWA, HYMN PAŃSTWOWY, STRONICA, GRUPA, KLINGA, LINIA MIŁOŚCI, SZKOŁA AUSTRIACKA, BETAPROTEOBAKTERIE, PASSACAGLIA, PRÓBA JĄDROWA, JUGA, EPOKA MIEDZI, SZKOŁA PODSTAWOWA, ZATOKA ESOWATA, MURŁATA, GRZYBNIA, TYSIĘCZNA, KOŚĆ RAMIENIOWA, TYP, PODMUCH, PIUSKA, OWCA WIELOROGA, JEDNA STRONA MEDALU, OCIĘŻAŁOŚĆ UMYSŁOWA, MEZZANINO, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, ŚLADÓWKA, PASTORAŁ, POLIANDRIA, APORTACJA, PODSTOPNICA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, SŁUP, DELTA, OCHRONA KATODOWA, BASSO CONTINUO, POŁOWA, KOZUBEK, LOGIKA INTUICJONISTYCZNA, LOGIKA, ŻÓŁTKO, TAMBUR, BUT, STRONA, BRZESZCZOT, TOPOLA, MECHANIKA KWANTOWA, RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA, KOBYŁKA, LUSITANO, IZBA NIŻSZA, WACHTA, KOŃ NOWOKIRGISKI, BANK SPÓŁDZIELCZY, KULTURA MUSTIERSKA, KONCEPTUALIZM, AKT, NANERCZ, ASTROWATE, ZGORZEL PRZEDWSCHODOWA, ŁEBEK, DOMINANTA, HACKNEY, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, POLE, NIĆ KODUJĄCA, HESPERYDA, LOGIKA TRÓJWARTOŚCIOWA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, ELEKTROINSTALACJA, MACICA DWUROŻNA, BAS CYFROWANY, JELITO CZCZE, SIODŁO, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TĘTNICA ŻOŁĄDKOWA, GNEJS OCZKOWY, KOŃ ANGLOARABSKI, IDIOBLAST, LICZBA BARIONOWA, PODSUFITKA, BASZTA, DRUK TYPOGRAFICZNY, FAZA ANALNA, HAYDN, DANA, ŚWIAT, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, ARIANIE, ANAGLIF, DROGA KRAJOWA, ZALEŻNOŚĆ, MOMENT, NIEDORZECZNOŚĆ, WILK Z VANCOUVER, UMOWA SPONSORSKA, FAKT NAUKOWY, WSCHÓD, TĘTNICA ŚRODKOWA MÓZGU, DROGA POWIATOWA, TIC TAC, HIADA, SZÓSTA CZĘŚĆ, BURAK CUKROWY, ORTOBENZOCHINON, FAZA ROZKWITU, TRAWIENIEC, STW, WIRUSY DSDNA-RT, MACARONI WESTERN, CEMENT, KUC AMERYKAŃSKI, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, NOVOTNA, KIESZONKA SKRZELOWA, MG, JEDNA CZWARTA, SZALOWANIE, MASA STARTOWA, KULANKA, TKANKA PŁUCNA, KORESPONDENCJA, ŻYŁA ŁOKCIOWA, BIAŁY NALEW, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, OBŁÓG, SANCHEZ, WYSPA BARIEROWA, NAPIĘTEK, NOGAWKA, INSTANCJA PARTYJNA, LOGIKA KONSTRUKTYWNA, BAWARSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KOŚĆ GROCHOWATA, KONSERWA TYROLSKA, RAMSEY, LOGIKA, EPSILONPROTEOBAKTERIE, ?DREN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 932 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z LOGIK WIELOWARTOŚCIOWYCH, STANOWIĄCA UOGÓLNIENIE KLASYCZNEJ DWUWARTOŚCIOWEJ LOGIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z LOGIK WIELOWARTOŚCIOWYCH, STANOWIĄCA UOGÓLNIENIE KLASYCZNEJ DWUWARTOŚCIOWEJ LOGIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOGIKA ROZMYTA jedna z logik wielowartościowych, stanowiąca uogólnienie klasycznej dwuwartościowej logiki (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOGIKA ROZMYTA
jedna z logik wielowartościowych, stanowiąca uogólnienie klasycznej dwuwartościowej logiki (na 13 lit.).

Oprócz JEDNA Z LOGIK WIELOWARTOŚCIOWYCH, STANOWIĄCA UOGÓLNIENIE KLASYCZNEJ DWUWARTOŚCIOWEJ LOGIKI sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - JEDNA Z LOGIK WIELOWARTOŚCIOWYCH, STANOWIĄCA UOGÓLNIENIE KLASYCZNEJ DWUWARTOŚCIOWEJ LOGIKI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x