JEDNA SZTUKA TOWARU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM HANDLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARTYKUŁ to:

jedna sztuka towaru będącego przedmiotem handlu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARTYKUŁ

ARTYKUŁ to:

drukowany w gazecie tekst publicystyczny, naukowy, literacki (na 7 lit.)ARTYKUŁ to:

fragment aktu prawnego (na 7 lit.)ARTYKUŁ to:

dogmat religijny, artykuł wiary (na 7 lit.)ARTYKUŁ to:

przedimek, rodzajnik (na 7 lit.)ARTYKUŁ to:

tekst w gazecie (na 7 lit.)ARTYKUŁ to:

na sklepowej półce lub w gazecie (na 7 lit.)ARTYKUŁ to:

towar, przedmiot handlu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA SZTUKA TOWARU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM HANDLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.084

WARGA DOLNA, ALFAPROTEOBAKTERIE, PRZEWOŹNIK, FILOLOGIA, PRAWO WEWNĘTRZNE, NACZYNIAK PEŁZAJĄCY, BANK SPÓŁDZIELCZY, BERA, SKOK, AKTORSTWO, WILK Z PÓŁNOCNYCH GÓR SKALISTYCH, TARGOWICA, JAWA, RACKA, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, TRZECI, MOST POWIETRZNY, KROATYSTYKA, BOKS TAJSKI, ODKRYTY ATAK, STAGNACJA, KULTURA MAGDALEŃSKA, DANA, PAJĘCZYNÓWKA, WZW D, KULTURA MUSTIERSKA, NARKODOLAR, HOFFMAN, CRIOLLO, KIESZONKA SKRZELOWA, PRZEMYSŁÓWKA, TKANKA PŁUCNA, BIEG ZJAZDOWY, ZŁOTY DEWIZOWY, TĘTNICA ŻOŁĄDKOWA, NAGOZALĄŻKOWE, ZOOLATRIA, TEOLOGIA PASTORALNA, TYSIĘCZNA, ALTIMETRIA SATELITARNA, PODATEK DROGOWY, MASŁO MAŚLANE, GEOLOGIA, KULTURA HELLADZKA, KANTOR, TRAFIKA, ŻYŁA JĄDROWA, BARWY NARODOWE, ROŚLINA JEDNOROCZNA, WILK Z GÓR CASCADE, ARTYKUŁ, WILK ALASKAŃSKI, NERW STRZAŁKOWY, ANIMALIZM, SKALA FAHRENHEITA, CEMENT, HIPOMANIA, ATROPINA, MURZIM, BARWY PAŃSTWOWE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, MORGAN, MACHADO, STANOWISKO, BRYLL, MARKA OCHRONNA, GEOFIT KŁĄCZOWY, WSPÓŁTOWARZYSZ, MARKETING POLITYCZNY, SZTUKA, OPCJA, STRONA, KOSZT OCENY JAKOŚCI, SZTUKA LUDOWA, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, NÓW, NAPIĘTEK, STAN, MIĘKISZ POWIETRZNY, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, PROTEKTORAT, PRAWO GÓRNICZE, ABSOLUTYZM, RUTENISTYKA, METASTRONA, ECHIDNA OGNIWOWA, TAŚMA, WILK GRENLANDZKI, ZAĆMA KOROWA, ADONI, IZBA WYŻSZA, INSTANCJA PARTYJNA, WICIOWCE, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SZTUCZYDŁO, PIERWSZA, KOŃ OLDENBURSKI, ECHOKARDIOGRAFIA, SZTUKA ZDOBNICZA, KOSZULA, ZGORZEL POWSCHODOWA, ANGLOARAB, WOLUMEN OBROTU, METODA SIMPSONA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, KUC SZETLANDZKI, KRZYWA PODAŻY, PRAWO PRYWATNE, ROZTWÓR KOLOIDALNY, TĘTNICA ŁUKOWATA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, GNEJS OCZKOWY, APPALOOSA, PRYMA, METODA KASOWA, OHLIN, GELDERLÄNDER, BATERIA, RZEŹBA, MRÓWNIKI, DOM TOWAROWY, ZAPACH, FRACHT, OLIWKA INFLANCKA, TĘTNICA KREZKOWA DOLNA, CHAMEOFIT, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, TRYGONOMETRIA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, DENEBOLA, ONI, BUKAT, GEELONG, FORMIERZ, CZARNY SPORT, SIŁA ODŚRODKOWA, HANDEL ZAMIENNY, FILOZOFIA PRAWA, TEOLOGIA BIBLIJNA, TRANSFER TELEGRAFICZNY, MEDYCYNA PRACY, PROBÓWKA, JAJO, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, MOIETY, KOMINÓWKA, IDOL, WĘŻOJAD, PYLON, OCHRONA ZDROWIA, INSTRUMENTOLOGIA, BALOT, TERCJA, NANOMETR, FILOLOGIA CHORWACKA, PODMUCH, STADIUM ANALNE, EURYTMIA, ŁUK PÓŁPEŁNY, TYPOGRAFIA, TRZYNASTA, ORGAN SPÓŁKI, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, CHIRONOMIA, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, IRC, LINIA MIŁOŚCI, HACKNEY, SZTUKA EGEJSKA, BLOKADA KONTYNENTALNA, MARTWA FALA, POGOTOWIE RATUNKOWE, POLONISTYKA, STRONICA, BRUTTO, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, ETAMIN, GÓRALKI, TĘTNICA ŚRODKOWA MÓZGU, FECHTUNEK, ZGORZEL PRZEDWSCHODOWA, BRONKA, FOTOGRAFIA, TUCERNA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, ZŁOTÓWKA, TKACTWO ARTYSTYCZNE, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, WIĄZANIE WIELOKROTNE, CHAN, ASYGNACJA, CZWARTA CZĘŚĆ, PLANIMETRIA, COSINUS, SINUS, NADŚWIADOMOŚĆ, UKRAINISTYKA, PĘTLICA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, EPISTOLOGRAFIA, KSOBNOŚĆ, MIRFAK, METAFIZYKA, ŚRÓDGŁOS, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, WIOLINISTYKA, ĆWIARTKA, KRYSTIANIA, TOREUTYKA, WILK BRĄZOWY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, SERBOCHORWATYSTYKA, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, BODICZEK, CEFALOTYNA, TRANSZA, UPRAWA LEŚNA, FEJS, ROZDZIAŁ, IKONOGRAFIA, BOOROOLA, FILOLOGIA SERBSKA, SZTUKA, DEPESZA GRATULACYJNA, ODCHYLENIE STANDARDOWE SKŁADNIKA RESZTOWEGO, WIRUSY DSDNA-RT, MANTYKA, ABOLICJONIZM, KARATE TRADYCYJNE, JABŁKO NANERCZOWE, GREGORIANKA, DOMENA PUBLICZNA, 1,4-BENZOCHINON, ŁAMLIWOŚĆ, DUBELTÓWKA, PRÓBA JĄDROWA, SORT, KOŃ NOWOKIRGISKI, EDYCJA, REGULUS, WZGLĄD, DOMINANTA, TERENOZNAWSTWO, BRZDĘKNIĘCIE, MONOCHROMATYZM, FORMACJA MŁYNA, PROMOCJA, CHYTRA SZTUKA, DEALER, ZWROT WEKTORA, ELEKTROSTAT, FAZA ROZKWITU, SZTUKA MINOJSKA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, AKORDAT, KLIO, ETNOBOTANIKA, MOMENT ZWYKŁY, KAZNODZIEJSTWO, ALGENIB, WILK LABRADORSKI, ENEOLIT, WIRUSY SSRNA(+), TEOGONIA, ŚWIAT, MOIETA, POWIEW, KARDAMON ZIELONY, NANERCZ, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, EGZEMPLARZ, PRZEDSIONEK, GEOFIT CEBULOWY, MONOPOL, ADHARA, OWODNIA, KRYPTOFIT, APORTACJA, IDIOBLAST, PULPIT, POŁUDNIE, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, WIELKOŚĆ SKALARNA, GUMKA, RÓWNIA POCHYŁA, PRZEMYTNICTWO, PALLAS, POSTIMPRESJONIZM, ÓSMA CZĘŚĆ, SZTUKA, NAUKI O ZIEMI, ZAWIESINA DOUSTNA, FUNKCJA GREENA, KARATE, SAWANNA, ?KUC AMERYKAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA SZTUKA TOWARU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM HANDLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA SZTUKA TOWARU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM HANDLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARTYKUŁ jedna sztuka towaru będącego przedmiotem handlu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARTYKUŁ
jedna sztuka towaru będącego przedmiotem handlu (na 7 lit.).

Oprócz JEDNA SZTUKA TOWARU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM HANDLU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - JEDNA SZTUKA TOWARU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM HANDLU. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x