JEDNA Z SIEDMIU GRUP WIRUSÓW, WYRÓŻNIONYCH PRZEZ DAVIDA BALTIMORE'A; WIRUSY ZAWIERAJĄCE JEDNONICIOWY RNA O UJEMNEJ POLARNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIRUSY SSRNA(-) to:

jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z SIEDMIU GRUP WIRUSÓW, WYRÓŻNIONYCH PRZEZ DAVIDA BALTIMORE'A; WIRUSY ZAWIERAJĄCE JEDNONICIOWY RNA O UJEMNEJ POLARNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.718

ARNO, WYKROCZENIE SKARBOWE, WYPŁYW, OLEJÓWKA, WZW G, PARY SPORTOWE, ANALIZA FINANSOWA, OBERLANDER, DWUNASTA CZĘŚĆ, SOCZEWKA SCHODKOWA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, IMPERIUM GHISCARI, MIKROSKOP ŚWIETLNY, BIBLIA, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, MALARSTWO, GIMBOPATRIOTYZM, DWUMECZ, ZRZUTKA, LICZNIK OBROTÓW, GODŁO PROMOCYJNE, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, MIKROFON STYKOWY, OFIAKOMORFY, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, NIEKLAROWNOŚĆ, WEKSYLOLOGIA, PALUDAMENT, KARA, LEKTURA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, KRZYŻYK, SZOWINISTA, CHOROBA ROŚLINNA, SZTUCZNY CZŁONEK, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, PAŃSZCZYŹNIAK, WYPORNOŚĆ, OBRAZICIEL, FILARIOZA, LICZNIK ABONENCKI, ŁAZIK, KUMOTERKI, SZALKA, PODATNOŚĆ, NORWID, ZOONOZA, OPCJA, GANGRENA, ZAWIESINA DOUSTNA, POMPA PROTONOWA, ĆWIARTKA, METYL, RYNNA POLODOWCOWA, SERYCYNA, TRIWIUM, SZÓSTY ZMYSŁ, LINIA EMISYJNA, MORION, WĄTŁOŚĆ, SKUNER, REZYDENTURA, WILK GRENLANDZKI, NARYS KWIATOWY, MAJORAT, POWIERNICTWO, JĘZYK ELFÓW, BEGINKI, WARTOŚĆ NOMINALNA, DEKALKOMANIA, STOSUNEK SPOŁECZNY, MBIRA, KATEGORIA SPOŁECZNA, FAVELA, EKONOMIA KLASYCZNA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, CZEPIEC, LAS DESZCZOWY, BŁONA MIELINOWA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KALENDARZYK MAŁŻEŃSKI, RODAN, WIATRAK, ZAWIEJA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, RURKOZĘBNE, DYTYRAMB, KOLUR, KANONIK, SŁUPOZĘBNE, NIEPODZIELNOŚĆ, STAN CZYNNY, NEOKLASYCYZM, NOŻYCE CENOWE, AEROGRAFIA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, PALARNIA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, DUJKER ABBOTTA, WJAZD, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, SZKIC POLOWY, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, CHAMEFIT, ARENDARZ, APOSTOŁ, KNEBEL, CEZAR, OBSERWACJA, CZUCHUNIA, EKSPRES PRZELEWOWY, TERCJA, BÓJ SPOTKANIOWY, OWADY BEZSKRZYDŁE, I WOJNA ŚWIATOWA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, WYGŁAD LODOWCOWY, AKCJONARIUSZ, SPÓŁKA CÓRKA, TICO, ORNAT, SZYNEL, WYWRÓT, PLATFORMA SATELITARNA, JEZIORO FIORDOWE, JĘZYKI KAUKASKIE, DESZCZ METEORÓW, TWIERDZENIE CANTORA, CZARNY MAKAK CZUBATY, GUMA ARABSKA, WAGINOSCEPTYK, ODKŁACZACZ, TROP, FLUITA, KWATERA OKIENNA, NAPROTECHNOLOGIA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ZALICZENIE POCZTOWE, KĄT DOPISANY, TRAKEN, MANDYLION, FORMIŚCI, BETONOSKOP, INTERWENCJA HUMANITARNA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, TWINGO, KOMISJA NADZWYCZAJNA, ZAĆMIENIE, GLISSANDO, USŁUGA INTERNETOWA, KOŚĆ ŁOKCIOWA, OPODATKOWANIE, POGOTOWIE RATUNKOWE, SNICKERS, MASZT, POLITYKA DYSKONTOWA, GIDRAN, WIELOKROTNOŚĆ, RODZAJ GRAMATYCZNY, SAGUM, PAJERO, KOMPRESJA DYNAMIKI, DOMINIKANKI, AFLATOKSYNA, OPUSZCZENIE, OBYWATEL, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, ŻYŁA ŁOKCIOWA, CIĄG GEOMETRYCZNY, OKULARY, TĘTNICA PRZEDNIA MÓZGU, LATAWCE, LUTERSTWO, ŚWIĘTOPIETRZE, E, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, URUK-HAI, PRAWO WEWNĘTRZNE, FRANK MONAKIJSKI, AUTOPORTRET, OGNIWO GAZOWE, BAŁAGULSZCZYZNA, KOŃ, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, MAEWESTKA, PATENT, OBTŁUCZENIE, MONETKA, RODZAJ, SPŁAWIK, SFERA NIEBIESKA, BIERNE PRAWO WYBORCZE, SFEROLIT, CELOWNIK, PUNK ROCK, AKTYWA, SUPERKLIENT, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, MOWA KOŃCOWA, ELEKTROCHIRURGIA, PAPIER CZERPANY, INOZYTOL, SZKLIWO CERAMICZNE, SZABAS, OSMOZA, BOGOMILSTWO, WIĄZANIE POJEDYNCZE, MISJA STABILIZACYJNA, USTAWA, VIBRAM, APTAMER, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, TĘCZA, EBRO, ZNAJDEK, ARANŻACJA, MIÓD, STOR, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, POLIMER FLUOROWY, KOSZE, ODBIORNIK RADIOWY, ALBA, KATHARSIS, HELLADA, GEN HIPOSTATYCZNY, ŁASKA, RZEMIOSŁO, SEJM, KŁOBUK, TEREN ZALEWOWY, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, HELLENIZM, KOD OGRANICZONY, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, MAZIÓWKA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, STOSIK, NUKLEOTYD, LEW SALONOWY, LINIA WODORU 21 CM, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, DOŻYWOCIE, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, GLIKOPROTEINA, DOM AKADEMICKI, FIGURA OGRANICZONA, NADZÓR INWESTORSKI, CYBORG, NABAB, KWAS GLUKONOWY, RODNIK TLENOWY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, HEGEMONICZNOŚĆ, TRZYNASTA, WINIETA, JĘZYK PIKTYJSKI, KAPROZUCH, INKASO, GHOUL, MUSZLOWCE, SFERA BIOTYCZNA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, TRYBUT, ZAPIEKANKA, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, NER, ROZRZUTKOWATE, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, TRZEŚNIA, MUSZKIETON, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, WNĘKA, PILOTKA, KAMIZELKA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, BOM, GŁOWICA, MSZAR, NIKOLAIZM, KUC WALIJSKI, OBWÓJ, LOSOWANIE WARSTWOWE, OGNISKO, PATRON, SZYSZAK HUSARSKI, POLITYKA ENERGETYCZNA, LIRA TURECKA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, TKANKA PŁUCNA, HIBERNACJA, EKSPERTKA, KOTURN, ?SŁUPOZĘBNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.718 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z SIEDMIU GRUP WIRUSÓW, WYRÓŻNIONYCH PRZEZ DAVIDA BALTIMORE'A; WIRUSY ZAWIERAJĄCE JEDNONICIOWY RNA O UJEMNEJ POLARNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z SIEDMIU GRUP WIRUSÓW, WYRÓŻNIONYCH PRZEZ DAVIDA BALTIMORE'A; WIRUSY ZAWIERAJĄCE JEDNONICIOWY RNA O UJEMNEJ POLARNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIRUSY SSRNA(-) jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIRUSY SSRNA(-)
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności (na 14 lit.).

Oprócz JEDNA Z SIEDMIU GRUP WIRUSÓW, WYRÓŻNIONYCH PRZEZ DAVIDA BALTIMORE'A; WIRUSY ZAWIERAJĄCE JEDNONICIOWY RNA O UJEMNEJ POLARNOŚCI sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - JEDNA Z SIEDMIU GRUP WIRUSÓW, WYRÓŻNIONYCH PRZEZ DAVIDA BALTIMORE'A; WIRUSY ZAWIERAJĄCE JEDNONICIOWY RNA O UJEMNEJ POLARNOŚCI. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x