ZARODNIK GRZYBÓW, KTÓRY NIE POWSTAJE W ZARODNI, ALE NA SZCZYCIE KONIDIOFORU PRZEZ PĄCZKOWANIE I ODCINANIE ŚCIANĄ NOWO POWSTAŁEJ KOMÓRKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONIDIUM to:

zarodnik grzybów, który nie powstaje w zarodni, ale na szczycie konidioforu przez pączkowanie i odcinanie ścianą nowo powstałej komórki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZARODNIK GRZYBÓW, KTÓRY NIE POWSTAJE W ZARODNI, ALE NA SZCZYCIE KONIDIOFORU PRZEZ PĄCZKOWANIE I ODCINANIE ŚCIANĄ NOWO POWSTAŁEJ KOMÓRKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.379

ŻÓŁTY GUZEK, BATIK, BLOKADA EKONOMICZNA, ZAKOP, TRYB BEZPRZETARGOWY, CELOWNIK, KOMPLETNOŚĆ, CIĘŻKI TYŁEK, WIELOBARWNOŚĆ, TWIERDZENIE CEVY, BRODAWKA SUTKOWA, KOŹLAK, BAZYLIKA WIĘKSZA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, POMOC SPOŁECZNA, SILNIK STRUMIENIOWY, ALDOKSYM, DANIE, OGRZEWACZ, ŻAGIEW JODŁOWA, RÓW, NAROŻNIK, SUGESTIA, NADBUDÓWKA, STYGMAT, CIŚNIENIE KRWI, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, KARTA MOBILIZACYJNA, KOLOROWY, STAŁA CZASOWA, HIPOTEKA KAUCYJNA, PLOTKARA, HERMETYCZNOŚĆ, MĘDRZEC, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, PROWANSALSKI, WROŚNIAK PACHNĄCY, TREND BOCZNY, INTERMEZZO, WIZJONER, BUŃCZUK, GŁAGOLICA, ZESPÓŁ ROTORA, KOŃ DOŃSKI, POWÓD, GRZYB WŁAŚCIWY, OKRUSZYNKA, ŁUK ANGULARNY, PIEC AKUMULACYJNY, ASYMETRYCZNOŚĆ, SKAFANDER, LINIA GEODEZYJNA, AKTUALIZACJA, WKŁAD MIESZKANIOWY, SAMOZAPŁON, LANDLORD, JĘZYK IZOLUJĄCY, ORKA, CZYTAL, SZPULA, WACHLARZ, PROLIFERACJA, KARMEL, KASZT, OPIEKUN, ODTWÓRCA, DEASEMBLACJA, MAK NISKOMORFINOWY, FORSOWANIE, ERGOMETR, DROBNIAK, STRUP, BETAKSOLOL, BOROWIK WRAŻLIWY, KARABAN, KAUTOPIREIOFAGIA, ZŁOTE RUNO, REZERWA OBOWIĄZKOWA, SUTENERSTWO, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, PIONIER, HERMAFRODYTA, TYNK SZLACHETNY, RAK PRĘGOWANY, RURA OGNIOWA, PROMIEŃ, ODCIEK, DRABINA ANALGETYCZNA, KOŃ POZNAŃSKI, PRZESTRZEŃ, LORNETA, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, RADIOECHO, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, SUKNIA ŚLUBNA, HEJNAŁ, TEMPERA, SSAK MORSKI, CWAJNOS, SPUST, STRADIVARIUS, KLAMRA, STREFA POŻAROWA, JOGURCIK, RETORYCZNOŚĆ, OBOŹNY KORONNY, DYPTYK KONSULARNY, INSTALLER, PRZYPADEK, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ŚWIR, RYTM, CELESTYN, SZPULKA, KOSTKOWANIE, DESKARZ, TOKSYNA, DIASTEREOIZOMER, PRZEZIERNIK, RIDER, BAŃKA, KARMANIOLA, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, AKT WYKONAWCZY, URODA, PIEC KOKSOWNICZY, FUNDUSZ PŁAC, SELEKCJONER, TEOZOF, BUMERANG, DOCHÓD, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PÓŁSAMOGŁOSKA, TUSZ, KOŃ TRAKEŃSKI, ARENDA, DYMISJA, NOMADA, NIKAB, ZMIERZCH CYWILNY, BOCZNIK, POSYBILIZM, PATENT EUROPEJSKI, NIEWYBUCH, MOWA KOŃCOWA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, KONIK, SĄD OGÓLNY, MASZYNA WYCIĄGOWA, STRAJK GŁODOWY, PARANOIK, KLOMIFEN, KABESTAN, PALEC BOŻY, KONWENCJA TURYSTYCZNA, SOCHACZKI, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, FRAGMENTACJA PLECHY, HUNCWOT, GRZYB SZATAŃSKI, SKRĘT, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, PIERWSZAK, MONITOR, MRÓWKA RUDNICA, PRAKULTURA, KATEGORIA PIÓRKOWA, SUPERPRZEBÓJ, CZARNA DZIURA, ŁĄKA, LEKCJA POGLĄDOWA, MEDIA, WENDAT, KWIAT ŻEŃSKI, KACZKA CHIŃSKA, PACKA, ŻAGIEW SKÓRZASTA, ABLACJA, ÚLAIRE, TAKSON PARAFILETYCZNY, OPISTORCHOZA, MARKIERANT, LABORATORIUM REFERENCYJNE, MELODIA, POLOWANIE, WIDEŁKI HERETYKÓW, TRYL, BUCHTY, KITEL, JUNAK, HEROSTRATYZM, BAKTERIOZA, WŁÓCZĘGA, WYWIETRZNIK, ZMIANA MORFOLOGICZNA, BALSA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, OWSIANKA, MIARODAJNOŚĆ, STRZĘPIAK, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, WYDZIELINA, NIEPRZECHODNIOŚĆ, JĘZYK FALISKI, GRZYBIARZ, DEISTA, POZBYWANIE SIĘ, ALT, CYKL AZOTOWY, REMAKE, TRZPIEŃ, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, PÓŁGĘSEK, SMOK, EKONOMIA KLASYCZNA, GILOTYNA HUME'A, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, PRAWYBORCA, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, KRESKA, BIEGUN WEGETATYWNY, COSTER, RODZAJNIK OKREŚLONY, PŁUG DWUSKIBOWY, WNIEBOWSTĄPIENIE, WULKAN DRZEMIĄCY, CIASNOŚĆ, ZAINTERESOWANY, ŚPIEWAK, LITERA TEKSTOWA, TAHITI, FIGURA ZASZCZYTNA, HAMARTIA, PONAGLENIE, KOŁPACZEK STOŻKOWATY, SARATI, SZCZUDŁO, KĄT GODZINNY, LIS, WYCHOWAWCA, SOLARKA, JĘZYK KAFIRSKI, CYKANIE, CZUCIE POWIERZCHOWNE, KARTACZ, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, NARNIA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, RÓWNOWAGA STACJONARNA, OSZCZĘDNOŚĆ, RACJONALNOŚĆ, MUZEALNICTWO, KOMEDIANTKA, LOK, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, PIRACTWO, OBSZAR WIEJSKI, KUPA, SUBSTRAT, BACHMAT, GOSPODARKA TOWAROWA, BRETOŃSKI, DZIERGACZKA, GRĄD SUBATLANTYCKI, INERCJALNOŚĆ, CHOROBA RITTERA, WESOŁOŚĆ, ALLELOPATIA, MIKROCYSTYNA, PĘPEK, LITOSFERA KONTYNENTALNA, TELEFONIA, ALBA, HENOCHIAŃSKI, FIMBRIA, HAYDN, GUNIA, MINERAŁ ZABARWIONY, POŻYTEK, KUBECZEK, PIJUS, CYKL GRANICZNY, STANOWCZOŚĆ, PRZEWÓD, PROZODIA, MONTAŻYSTA, SYNDROM WILKOŁACZY, MECENAT, WYRÓB TYTONIOWY, WYKRÓJ, PIES STRÓŻUJĄCY, WROŚNIAK, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, KĄT POZIOMY, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, TRANSKRYPCJA, ?SZYPUŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZARODNIK GRZYBÓW, KTÓRY NIE POWSTAJE W ZARODNI, ALE NA SZCZYCIE KONIDIOFORU PRZEZ PĄCZKOWANIE I ODCINANIE ŚCIANĄ NOWO POWSTAŁEJ KOMÓRKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZARODNIK GRZYBÓW, KTÓRY NIE POWSTAJE W ZARODNI, ALE NA SZCZYCIE KONIDIOFORU PRZEZ PĄCZKOWANIE I ODCINANIE ŚCIANĄ NOWO POWSTAŁEJ KOMÓRKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONIDIUM zarodnik grzybów, który nie powstaje w zarodni, ale na szczycie konidioforu przez pączkowanie i odcinanie ścianą nowo powstałej komórki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONIDIUM
zarodnik grzybów, który nie powstaje w zarodni, ale na szczycie konidioforu przez pączkowanie i odcinanie ścianą nowo powstałej komórki (na 8 lit.).

Oprócz ZARODNIK GRZYBÓW, KTÓRY NIE POWSTAJE W ZARODNI, ALE NA SZCZYCIE KONIDIOFORU PRZEZ PĄCZKOWANIE I ODCINANIE ŚCIANĄ NOWO POWSTAŁEJ KOMÓRKI sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - ZARODNIK GRZYBÓW, KTÓRY NIE POWSTAJE W ZARODNI, ALE NA SZCZYCIE KONIDIOFORU PRZEZ PĄCZKOWANIE I ODCINANIE ŚCIANĄ NOWO POWSTAŁEJ KOMÓRKI. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast