PIŻMAK, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIŻMAK AMERYKAŃSKI to:

piżmak, piżmoszczur, szczur piżmowy, Ondatra zibethicus - gatunek ziemnowodnego gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, hodowanego na farmach, do Europy sprowadzonego na początku XX w. z Ameryki Północnej przez księcia Colloredo-Mansfelda jako zwierzę futerkowe; cała dzisiejsza europejska populacja dziko żyjących piżmaków pochodzi od kilku osobników, które w 1905 uciekły z fermy Stará Huť w okolicach Dobříši, położonej w Czechach, 40 km na południowy zachód od Pragi (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIŻMAK, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.944

ATMOSFERA ZIEMSKA, TURBINA RUROWA, MIESZANIEC, JASZCZUR Z EL HIERRO, JAGUAR, PONCHO, TOJAD FISCHERA, STRYCH, DELFIN WYSMUKŁY, EURO, SIUKSYJKA, PASTORAŁ, OGIEŃ KRZYŻOWY, SZABLODZIOBEK, WOLTYŻER, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, MIERZYN, KUSACZ RDZAWOSKRZYDŁY, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, ANOA, ZDROJEK POSPOLITY, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, DELFIN UZDECZKOWY, IRONSIDES, LEMING OBROŻNY, ATRIUM, REFLEKSOLOGIA, RAK SZLACHETNY, WIETLICA SAMICZA, GRZECH PIERWORODNY, ZASKRONIEC ŻMIJOWY, SCYNK NIEBIESKOOGONOWY, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ŁZAWNICA ŁZY HIOBA, DZIĘCIOŁ RDZAWOSKRZYDŁY, PRZECHODNIOŚĆ, KRWAWNIK PAGÓRKOWY, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, EFEKT KURTYNOWY, ŚRODOWISKO, MINÓG DALEKOWSCHODNI, PRACA STUDIALNA, POTŁUMEK ZIELONAWY, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, MANGABA ZWYCZAJNA, CZAPLA MODRA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, POKOLENIE SANDWICZOWE, KRYMINAŁ, OSJAN, EDYKUŁ, TASIEMIEC UZBROJONY, PAŁKA, CZUNGA, BRODEK BEZŁODYGOWY, TERYTORIUM POWIERNICZE, TYSIĘCZNIK CZERWONY, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, CIEMNOGRÓD, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, CYKADA, BŁYSZCZYK PARAŃSKI, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, TĘPOZĄB BIAŁAWY, PRASADAM, PĘDNIK, PRZYPORA, ARKANZAUR, DROBNIACZEK WAPIENNY, PIESZCZAK CYNAMONOWY, POCIĄGNIĘCIE, WYDZIELINA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, NOWOUJGURSKI, IRVING, LIBERALIZM, MITSUBISHI, CZESKOŚĆ, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, PACHCIARZ, DZIERZBIK GÓRSKI, ŚWIERK SREBRZYSTY, DELFIN MAŁY, KUKLIK ROZESŁANY, CYFOMANDRA, PIEPRZYCA GĘSTOKWIATOWA, JUNKO, STYRON, ELOPTERYKS, FREGATA ORLA, PALMA KATESZOWA, MEMUAR, URUBU, BROŃ KLASYCZNA, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, KULT ŚWIĄTYNNY, SALWINIA PODŁUŻNA, ANOLIS BRODATY, TRANZYT, WIDŁOZĄB DŁUGI, SZKLIWO CERAMICZNE, TYSIĄC, BADYLARKA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, HOMOLOGIA, LEWIATAN, HARLEKIN, SZTUKA DEKORACYJNA, GROMADNIK SIWOGŁOWY, PTASZNIK CZERWONONOGI, EPOKA GIERKOWSKA, TRYBULA POSPOLITA, IBIZA, FENOLAN, SAMORZĄD, ARNO, SYMETYKON, KUROPATWA, DEWALUACJA, ELGINIA, FUNDUSZE, DELEGACJA, MIODOJADEK ŻÓŁTOUCHY, REKLAMKA, KONWIKT, EDREDON OKAZAŁY, QUENDË, BOGOMILSTWO, GERBERA JAMESONA, BAJKA MAGICZNA, ANOA GÓRSKI, HOMAR EUROPEJSKI, PODŚWIADOMOŚĆ, WARKOCZ, BAJCA, LEINSDORF, DAGLEZJA JAPOŃSKA, CZECZOTA, SCENA PUDEŁKOWA, CHOMIK KOREAŃSKI, LOFIX, POŁAĆ DACHOWA, KORKOWIEC AMURSKI, KOŃ MEKLEMBURSKI, KOMANCZKA, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, KRUSZYNA POSPOLITA, STAN POSIADANIA, PAWENT, REZERWA, MARZANA BARWIERSKA, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, CABOTO, FRYGIJCZYCY, CZEPEK, SIERMIĘGA, OCEANNIK KRÓTKODZIOBY, FAUST, CHOMIK BAŁKAŃSKI, ROSSI, ŻABA PURPUROWA, RODGERS, KOLORATKA, PODSADNIK KULISTY, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, KORZEŃ, ROGOZĄB, EFEKT BŁAŻKI, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, TARCZOWIEC RYJĄCY, WYCISKANIE, IPHONE, BURZYK BIAŁORZYTNY, SKOCZEK ŁĄKOWY, ROŚLINA UŻYTKOWA, GĘŚ SKĄPOPŁETWA, WELWICZIA PRZEDZIWNA, LISTWA, BAGNIAK DARNIOWY, CZERWONA STREFA, MYRMEKOFIL, ROMSKI, HANSUEZJA, BIEGUN, TONAŻ, FIRMA, TRYBULARZ, BRZOZA BRODAWKOWATA, RUCH, WOMBAT AUSTRALIJSKI, KOMENDATARIUSZ, DZIĘCIOLNIK HIMALAJSKI, PREFINANSOWANIE, SZYKANA, MĘKI TANTALA, MIKROFON WĘGLOWY, KRÓLIK, METAPSYCHIKA, FRENOLOGIA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, SALAMANDRA CZARNIAWA, OKULTACJA, OSET KLAPOWATY, WYDRA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, ANGIOPLASTYKA, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, REKUPERATOR CIEPŁA, BRUBECK, DOBROCZYNEK SZKLARNIOWY, POLNIK ZIEMNOWODNY, PIERWOMRÓWKA KRASNOLICA, PODATEK URBARIALNY, PŁETWONÓG WORKOWATY, PAŁANKOWATE, GŁOWIENKA, TKANIEC, SZKAPA, STOKŁOSA MIOTŁOWA, BARCZATKA OSICZANKA, BUSZÓWKA JASNOOKA, KRĄGŁOLIST MACIERZANKOWY, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, ŻABA NATALSKA, ZADYCHRA POSPOLITA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, TRZĘŚLICA TRZCINOWATA, MIŚ KOALA, SEKRETARZ, WRÓBEL APENIŃSKI, BIURO PARLAMENTARNE, BAGNIK WAPIENNY, SYJON, JAGODNICA DĘBIANKA, CZERWONY GRZYB, KASAK, BAZA MONETARNA, KATANA, ZEBRA STEPOWA, NOSÓWKA, STOKŁOSA ŁUSKOWATA, ALIGATOR MISSISIPSKI, ORZESZNICA, RZEKOTKA OLBRZYMIA, TORFOWISKO WISZĄCE, TRÓJLIST SKRĘCONY, PARK, KROWIA WARGA, RAJTUZY, NEKTAROJAD ŻÓŁTOBRZUCHY, NERKOWIEC, CEDAROZAUR, EWOLUCJONIZM, PETREL RELIKTOWY, WARKOCZ, SOSNA MEKSYKAŃSKA, PROMYTHION, GĘSTOŚĆ, ŚNIEŻYCZKA RIZEŃSKA, ECU, RTS, BIAŁCZAN TANINY, PŁAWIK, SZAŁWIA OMSZONA, ZWINNIK OGONOPRĘGI, INTERNAT, ZAKŁAD PRACY, RODZINA PEŁNA, BOCIAN GARBATY, RAJA PIASKOWA, ŁABĘDŹ CZARNODZIOBY, KURONIÓWKA, WYPUK, ZERWA GŁÓWKOWATA, VALENCIA, KALIMBA, DELFIN BUTELKONOSY, MROCZEK BRUNATNY, STRES POURAZOWY, BULIONER, JESION, HEIFETZ, TRAGICZNOŚĆ, TARCICA, IBIS KASZTANOWATY, SZATANISTKA, ŻEBROWIEC ALGIERSKI, YOUNG, GARNCARZ, RÓWNANIE REKURENCYJNE, WIDŁOZĄBEK ZMIENNY, PIATNICKIZAUR, LALA, DELFIN POŁUDNIOWY, ?KRZYŻÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIŻMAK, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIŻMAK, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIŻMAK AMERYKAŃSKI piżmak, piżmoszczur, szczur piżmowy, Ondatra zibethicus - gatunek ziemnowodnego gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, hodowanego na farmach, do Europy sprowadzonego na początku XX w. z Ameryki Północnej przez księcia Colloredo-Mansfelda jako zwierzę futerkowe; cała dzisiejsza europejska populacja dziko żyjących piżmaków pochodzi od kilku osobników, które w 1905 uciekły z fermy Stará Huť w okolicach Dobříši, położonej w Czechach, 40 km na południowy zachód od Pragi (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIŻMAK AMERYKAŃSKI
piżmak, piżmoszczur, szczur piżmowy, Ondatra zibethicus - gatunek ziemnowodnego gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, hodowanego na farmach, do Europy sprowadzonego na początku XX w. z Ameryki Północnej przez księcia Colloredo-Mansfelda jako zwierzę futerkowe; cała dzisiejsza europejska populacja dziko żyjących piżmaków pochodzi od kilku osobników, które w 1905 uciekły z fermy Stará Huť w okolicach Dobříši, położonej w Czechach, 40 km na południowy zachód od Pragi (na 17 lit.).

Oprócz PIŻMAK, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PIŻMAK, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x