PAXILLUS INVOLUTUS (BATSCH) FR. - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KROWIAKOWATYCH (PAXILLACEAE); GRZYB TRUJĄCY - ZAWARTA W KROWIAKU SUBSTANCJA CHEMICZNA W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWODUJE ŚMIERTELNĄ REAKCJĘ UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO CZŁOWIEKA, POLEGAJĄCĄ NA TYM, ŻE ORGANIZM ZACZYNA WYTWARZAĆ PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO WŁASNYM KRWINKOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROWIA GĘBA to:

Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 10 lit.)KROWIA WARGA to:

Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 11 lit.)OLSZÓWKA to:

Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 8 lit.)PIECZEŃ to:

Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KROWIA GĘBA

KROWIA GĘBA to:

Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 10 lit.)KROWIA GĘBA to:

ludowa nazwa sarniaka dachówkowatego, grzyba z rodziny kolcownicowatych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAXILLUS INVOLUTUS (BATSCH) FR. - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KROWIAKOWATYCH (PAXILLACEAE); GRZYB TRUJĄCY - ZAWARTA W KROWIAKU SUBSTANCJA CHEMICZNA W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWODUJE ŚMIERTELNĄ REAKCJĘ UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO CZŁOWIEKA, POLEGAJĄCĄ NA TYM, ŻE ORGANIZM ZACZYNA WYTWARZAĆ PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO WŁASNYM KRWINKOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.343

BOLSZEWIZM, BOMBA GAZOWA, SZKLARNIK, TĘCZAK, ŚMIECH, ZATOCZEK, BŁYSKOTEK SPILAUCHENA, KWADRATNIK TRZCINOWY, DALIA, CYTWAR, BRONIOZNAWSTWO, ŻABA LEŚNA, ZIEMNODROZD DUŻY, BAKTROZAUR, DOM WOLNOSTOJĄCY, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, OMIEG ZACHODNI, ALPAKA, DELFIN PLAMISTY, TARANTULA WŁOSKA, MODROCHWOSTKA SZEROKODZIOBA, PAWIAN, STARCIE, AFROTROGON ZIELONY, SALAMANDRA EGEJSKA, TUJA, MOZGA KANARYJSKA, PYSZCZAK YELLOW, ŚWIRZEPA, PLAMICA, SKORPION CESARSKI, PAPUZIK, PETRELEC WIELKI, SŁOŃ, POKOST, GALERY, EPIZOD, GRZYB ŚWINIAK, PISKLĘ, PRZYKŁADNOŚĆ, KREACJONIZM, CZYŻ ZWYCZAJNY, ALPAKA, BOA KRÓTKOOGONOWY, PARPOSZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI, OSIKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, KRZYŻYK, TAMARYSZKA, ŻABNICA NAWĘD, IBIS OLIWKOWY, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, ZŁOTOUCH SZAROCZELNY, IZOZYM, MIĘTUS, SICHRAWA, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, CIERNIEC CELEBESKI, ENIGMATYCZNOŚĆ, PIĘKNISK POMIDOROWY, MAWOREK POMARSZCZONY, TRĘBACZE, PRACA ORGANICZNA, STRZĘPIAK, CZAPLA ŚNIADA, WARGACZ, WRÓBEL SIWOGŁOWY, BURZYK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, WYDATKI MAJĄTKOWE, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, KACZKA HEŁMIASTA, PALMA KRZACZASTA, HEREZJA PARAFRAZY, TRZCINNIK SZUWAROWY, ARONIA ŚLIWOLISTNA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, DREWNIAK CIEMNY, PTASZNIK GIGANT, NARZĄD ŚWIETLNY, RYDZ DZIKI, KUMAK GÓRSKI, RAJA MOTYL, JEDWABNIK, SINIACZEK PASKOWANY, STULIK SZARY, ASTENKA GĘSIÓWKA, PIGUŁKA WIEDZY, TRAGANEK PIASKOWY, WAREG, ROŻENIEC ZWYCZAJNY, PIĘKNY WIEK, DŁUGOSZ KRÓLEWSKI, KOSTRZEWA NIBYDALMACKA, MURENA ZIELONA, FLASZOWIEC RÓŻNOLISTNY, ROZPAD, WILK WORKOWATY, PŁASKONOS, LENIWIEC BRAZYLIJSKI, LYGODIUM POGIĘTE, EUROSCEPTYCYZM, POMOCNIK, ZROSŁOWIECZEK SOLNISKOWY, PRĄTNIK WŁOSOWATY, KWADRAT MAGICZNY, ORLEŃ AFRYKAŃSKI, INKARNATKA, CZERNICA, RYBITWY, FRAGMENTACJA PLECHY, LATOLISTEK CYTRYNEK, SŁOWIK, KRĘPACZEK BIAŁOGARDŁY, KOPUŁKA WYSMUKŁA, INTERPRETACJA, ORLEŃ POSPOLITY, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, ACERODON GRZYWIASTY, MUNDŻAK INDYJSKI, MIODOŻER CZARNOUCHY, OSIOŁ ASINARA, BRYZGUN BRZOZOWIEC, ALPINIA ZWYCZAJNA, EMPIRYZM GENETYCZNY, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, STOPIEŃ WYŻSZY, HIBISKUS, BOMBA CHEMICZNA, AUKSYNA, KWILAJA, KLEŚNIEC JADALNY, MOKRADŁOSZ WIELKOLISTNY, ŻÓŁWIOGŁOWIEC AUSTRALIJSKI, RAK SZLACHETNY, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, BUDŻET RODZINNY, PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA, PĘPOWNIK, WIEWIÓRKA GAMBIJSKA, ŚWIERSZCZAK, ŚLAZOWIEC PENSYLWAŃSKI, KAMELEON ŻYWORODNY, WYŻERACZ, TRZMIELEC ŻÓŁTY, ELAND, EKSKLAWA, UKŁAD NIELINIOWY, COSINUS, ALETOPELTA, ŻÓŁTAK, PŁASKOMERZYK DZIÓBKOWATY, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, PĘDZLIK DACHOWY, WARZONKA, WIEWIÓRECZNIK MAŁY, ZERWA KŁOSOWA, PODGORZAŁKA ZIELONOGŁOWA, PÓŁCZARNY PAS, WIGOŃ, CZOŁOCZUB HEŁMIASTY, PIEPRZNIK, JAPA, PRAKOLCZATKA, TRZMIEL LEŚNY, ARONEK, WĘGLARSTWO, GAELICKI, KOLEŃ PIASKOWY, NASTROSZ LIPOWIEC, HOMOMORFIZM, ŚWISTAK HIMALAJSKI, ROZKOLEC, FILEMON MAŁY, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, NIECNOŚĆ, ARNI, PIECZARKA ZIELONA, CZERWONY CEDR, PIRANGA, PIĘCIORNIK ZŁOTY, CZARNY CHLEB, TRÓJLIST WĄSKOPŁATKOWY, KORMORAN CZERWONOCZELNY, GĄSIENICZNIK, NIEBIELISTKA, BAWÓŁ, DAMA GWARLIWA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, DIAMAGNETYK, KRUCZYNA CZARNOLICA, HIDŻAB, BUDNIK, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, SPIREA, RACZEK, BLINDIA OSTRA, CEDR LIBAŃSKI, LEN, RZEKOTKA KARŁOWATA, HAPLOID, ŁABĘDŹ, APANAŻE, DZIERZYK ŻÓŁTOBRZUCHY, KROKODYL NOWOGWINEJSKI, REZONANS STOCHASTYCZNY, MIKRORESTRUKTURYZACJA, ĆWICZENIE, TRUSKAWKA, CZERNICA, KALEKA, SAMICA, OSTRĘŻYNA, GRA PODWÓJNA, KOŁPACZEK STOŻKOWATY, KOPTYJSKI, CEBULA PERŁOWA, CZERWONY PAS, GLISTEWNIK, HELIOCENTRYZM, KOLOKWINTA, SIERPÓWKA, GATUNEK ZBIOROWY, DWUSTRONEK ZĄBKOWANY, OZDOBNICA FORSSLUNDA, WIECHLINA ODLEGŁOKŁOSOWA, TRADESKANCJA, NOWOUJGURSKI, TORFOWIEC LINDBERGA, LODY, CYPRYSIK, TRASZKA MARMURKOWA, DŻEJRAN, GLEJCHENIOWATE, ŚMIGNA ROTANG, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, PYTON KRWISTY, ROKIET ŁĄKOWY, PARABENZOCHINON, JEMIOŁUSZKA, TORFOWIEC ODGIĘTY, TĘCZANKA NIEBIESKA, OSTROLOT ŻAŁOBNY, CEBULA, BYLICA ROCZNA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, SKALAR, EUTERPA, OPOS CZARNOBARKI, TASZNIK, DAWIDIA, CZUJNIK GENERACYJNY, MIODÓWKA CZARNA, AUSTRONEZYJCZYK, SZYP, JEŻYNA PACHNĄCA, PUZANEK WIELKOOKI, MAZUREK, NORNIKOWATE, CZARNOGRZBIETKA, ANOLIS KUBAŃSKI, TARCZOŁUSK ŻÓŁTOGARDŁY, OPTIMUM EKOLOGICZNE, PRĄTNIK CIENKOSZCZECINOWY, DUTKOWIEC, KRWAWNIK KLAWEŃSKI, PODCIEP, FARTUCH, KAMIKADZE, ZIEMNIAK, ANTIDOTUM, STILB, PRZEKOPNICA AFRYKAŃSKA, REKTYFIKAT, LODÓWKA, PAZUROGON UDOPRĘGI, PRZEDPRĄTNOŚĆ, GWIZDODZIERZBA, EDREDON OKAZAŁY, ANKSJOLITYK, PUDEŁECZNIK SUNDAJSKI, CZYTAL, BŁYSKOLOTKA BIAŁOGŁOWA, SUM, BILBIL ANDAMAŃSKI, UHLA GARBONOSA, ORGANIZM DIPLOIDALNY, STRUMYCZNIK, MYSZ ZAROŚLOWA, SPACHACZ ZIELONAWY, PRZYTULIA, DZIĘCIOŁ RÓWNIKOWY, AFROWENATOR, KĄTNIK WIEJSKI, HARMONIKA, PIASKOWNICA, ŻYRAFA MASAJSKA, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, KOSTOGŁÓWKA JAJOŻERNA, KUKAWCZYK RDZAWY, ?TRZECI WIEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAXILLUS INVOLUTUS (BATSCH) FR. - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KROWIAKOWATYCH (PAXILLACEAE); GRZYB TRUJĄCY - ZAWARTA W KROWIAKU SUBSTANCJA CHEMICZNA W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWODUJE ŚMIERTELNĄ REAKCJĘ UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO CZŁOWIEKA, POLEGAJĄCĄ NA TYM, ŻE ORGANIZM ZACZYNA WYTWARZAĆ PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO WŁASNYM KRWINKOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PAXILLUS INVOLUTUS (BATSCH) FR. - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KROWIAKOWATYCH (PAXILLACEAE); GRZYB TRUJĄCY - ZAWARTA W KROWIAKU SUBSTANCJA CHEMICZNA W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWODUJE ŚMIERTELNĄ REAKCJĘ UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO CZŁOWIEKA, POLEGAJĄCĄ NA TYM, ŻE ORGANIZM ZACZYNA WYTWARZAĆ PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO WŁASNYM KRWINKOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KROWIA GĘBA Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 10 lit.)
KROWIA WARGA Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 11 lit.)
OLSZÓWKA Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 8 lit.)
PIECZEŃ Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROWIA GĘBA
Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 10 lit.).
KROWIA WARGA
Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 11 lit.).
OLSZÓWKA
Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 8 lit.).
PIECZEŃ
Paxillus involutus (Batsch) Fr. - gatunek grzyba z rodziny krowiakowatych (Paxillaceae); grzyb trujący - zawarta w krowiaku substancja chemiczna w niektórych przypadkach powoduje śmiertelną reakcję układu odpornościowego człowieka, polegającą na tym, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym krwinkom (na 7 lit.).

Oprócz PAXILLUS INVOLUTUS (BATSCH) FR. - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KROWIAKOWATYCH (PAXILLACEAE); GRZYB TRUJĄCY - ZAWARTA W KROWIAKU SUBSTANCJA CHEMICZNA W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWODUJE ŚMIERTELNĄ REAKCJĘ UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO CZŁOWIEKA, POLEGAJĄCĄ NA TYM, ŻE ORGANIZM ZACZYNA WYTWARZAĆ PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO WŁASNYM KRWINKOM sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PAXILLUS INVOLUTUS (BATSCH) FR. - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KROWIAKOWATYCH (PAXILLACEAE); GRZYB TRUJĄCY - ZAWARTA W KROWIAKU SUBSTANCJA CHEMICZNA W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWODUJE ŚMIERTELNĄ REAKCJĘ UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO CZŁOWIEKA, POLEGAJĄCĄ NA TYM, ŻE ORGANIZM ZACZYNA WYTWARZAĆ PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO WŁASNYM KRWINKOM. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x