USTA, NARZĄD MOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GĘBA to:

usta, narząd mowy (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GĘBA

GĘBA to:

twarz, oblicze (na 4 lit.)GĘBA to:

narząd służący do pobierania pokarmu (na 4 lit.)GĘBA to:

osoba (lub zwierzę) do wykarmienia (na 4 lit.)GĘBA to:

pysk jelenia, łosia, żubra, w gwarze łowieckiej (na 4 lit.)GĘBA to:

widły - igła, cholewa - ? (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USTA, NARZĄD MOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 224

CZASOWNIK POSIŁKOWY, PĘCHERZYK NASIENNY, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, PENIS, APARAT ARTYKULACYJNY, NARZĄD LIMFOIDALNY, KOŚĆ, JAPA, NARZĄD CIEMIENIOWY, NARZĄD ŚWIETLNY, SKRZYDŁO, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, GŁUŻENIE, PŁUCO, PANTOMIMA, CZŁONEK, SYNTEZA MOWY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, SYNTETYZATOR, USTA JAK KORALE, SŁOWO, PRZYDECH, NEBULIZACJA, MIGDAŁEK, FALLUS, GĘBA, PRANERCZE, KNEBEL, NOMINALIZACJA, JĄKANIE, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, STERN, PODMIOT LOGICZNY, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, NERKA, FRAZA PRZYIMKOWA, RODZAJ ŻEŃSKI, KĄDZIOŁEK, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, ORGAN, KROWIA GĘBA, MORDA, STOPNIOWALNOŚĆ, BUZIA, NARZĄD LEMIESZOWY, MICHA, DEKLINACJA NIJAKA, RYJ, KŁUJKA, KROWIA GĘBA, EUFONIA, ADWERBIUM, ZNAK PISARSKI, OKO, SKRZYDEŁKO, KALETKA FABRYCJUSZA, ODNÓŻA, GAWĘDA SARMACKA, MASKA, GOLEM, GRUCZOŁ PŁCIOWY, USZYSKO, FONETYKA, KANALIK ŁZOWY, BYDLĘCA GĘBA, PÓŁSAMOGŁOSKA, ASPIRACJA, GĘBA, IMPULS, MACICA, JADACZKA, ŚRÓDNERCZE, WORECZEK ŻÓŁCIOWY, SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA, NARZĄD KOPULACYJNY, SŁOWO POSIŁKOWE, EKSPIRACJA, WĘZEŁ CHŁONNY, APSITYRIA, NARZĄD ŁZOWY, USZKO, LOGOPEDA, RZĘSKA, TRĄBOWCE, SONANT, ZBIORNIK NASIENNY, CAŁUSEK, MIM, NARZĄD OTOLITOWY, GAWORZENIE, GĘBA, GRUCZOŁ COWPERA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, PODDIALEKT, SOCZEWKA, PĘCHERZ, OCZKO, KRTAŃ, NIEWYPARZONA GĘBA, ŁOŻYSKO, PALATALIZACJA, MÓZGOWNICA, NASADA, NARZĄD, DZIÓB, PEIPER, KONTUR MELODYCZNY, GRUCZOŁ PRZĘDNY, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, SMOCZEK, STUPOR, LOGOPEDKA, PŁETWA, WOKODER, ŚLIMAK, NOS, GONADA, CHWYTNIK, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, MACKA, KWAKIER, CHUJ, STATOCYSTA, GRUCZOŁ KROKOWY, MÓZG, DIATRYBA, RELATOR, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, NARZĄD RODNY, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, NARZĄD LIMFATYCZNY, USTA, NARZĄD, TAGER, ZBIORNICZEK NASIENNY, PYSIO, PĘCHERZ, RODZAJ NIJAKI, SPIRANT, CZĘŚĆ MOWY, EKSPLOZJA, NARZĄD JACOBSONA, MÓZGOWIE, AKT MOWY, GĘBA, DAWCZYNI, CHOROBA FAZIO-LONDE, ARTYKULATOR, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, GŁOS, USTA, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, RODZAJ MĘSKI, NARZĄD WYDALNICZY, RAMIĘ, NARZĄD GĘBOWY, ZWARCIE, DYZARTRIA, SPÓŁGŁOSKA TRĄCA, KNEBEL, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, NOGA, RYJEK, PERFORMATYWNOŚĆ, NARZĄD ROZRODCZY, USTA, KIESZONKA FABRYCJUSZA, OKO, PĘCHERZ MOCZOWY, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, SYNTEZATOR, PAPUGA, CEWKA MALPIGHIEGO, GRUCZOŁ ROZRODCZY, GĘBA, AMAZONKA, CHOROBA SCHILDERA, LOGOPATOLOGIA, KELLER, SPOJÓWKA GAŁKOWA, OTOLARYNGOLOGIA, USTA, JĘZYK, TRANSPOZYCJA, PAPA, KOMPENSACJA, NARZĄD KRYTYCZNY, ADVERBIUM, ODMIENNOŚĆ, GĘBA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, PARLANDO, GAWĘDA SZLACHECKA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, PARLANDO, UCHO, JĄKANIE KLONICZNE, PĘCHERZ PŁAWNY, SYNTETYZER, MUNSZTUK, KAZNODZIEJA, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, JĄKANIE TONICZNE, RYJEK, CZASOWNIK FRAZALNY, KOŃCZYNA DOLNA, ZAWIĄZEK, PERFUZJA, N-GRAM, KOMPENSACJA WERBALNA, USTA, BROCA, UCHAL, SONOGRAF, PRĄCIE, USTA, WYROSTEK, TROCINIARKOWATE, WOREK, PASZCZA, ?TROCINIARKI.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USTA, NARZĄD MOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USTA, NARZĄD MOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GĘBA usta, narząd mowy (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GĘBA
usta, narząd mowy (na 4 lit.).

Oprócz USTA, NARZĄD MOWY sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - USTA, NARZĄD MOWY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast