NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY, OKREŚLENIE CZASOWNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADVERBIUM to:

nieodmienna część mowy, określenie czasownika (na 9 lit.)ADWERBIUM to:

nieodmienna część mowy, określenie czasownika (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY, OKREŚLENIE CZASOWNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.987

AKCJA, DRUŻYNA, GÓRNICA, OKRĘŻNICA, HETERYK, KRĄŻENIE PŁUCNE, WRĘGA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, GORS, PIÓRO, CNOTLIWA ZUZANNA, RZECZPOSPOLITA, ZWIERZĘ, LOCO, REGENERAT, ISKIERNIK OCHRONNY, PUCKA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, EMPORIUM, PUDŁO, MARCHEWKA, LEJEK, ZADASZENIE, SZKODNIK, BONOŃCZYK, GULGOT, RAGLAN, PIERWSZY ŚWIAT, SET, EWANGELIŚCI, LEJ KONDENSACYJNY, PODUSZKA, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, SEMPRE, PODMIOT DOMYŚLNY, ŻAK, MATNIA, SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA, HIPOTEKA KAUCYJNA, WYLINKA, FAZOWNIK, BIRET, RZEPKA, RAMIĘ, BIBLIA HEBRAJSKA, SPLUWA, ŚLUNSK, ANEKS KUCHENNY, UDO, OPCJA, ZWORA, KLUCZ, GŁOWNIA, POMPA ŁYDKOWA, AUTOCHTON, KSIĘGARZ, PODKOLANIE, CHOROBA HISZPAŃSKA, MIM, URZĘDAS, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, ŚWIAT ASTRALNY, MADEJOWE ŁOŻE, DUPA, PODOBÓZ, OPONKA, ODZIEMEK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, TOCZYSKO, SPORT WODNY, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, LOKACJA, KORZONEK, PRZYDAWKA, MOSSO, KAWAŁ, OSPA MIŁOSNA, WOŁYNIANKA, ŚCIANA WSCHODNIA, PONUR, STRINGENDO, ZACHYŁEK ŁONOWY, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, UDZIAŁ, STOPA LĄDOLODU, PÓŁNOCO-ZACHÓD, PRZEDZAMCZE, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, PŁETWA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PASZCZĘKA, WIELKORUSIN, PODBRZUSZNIK, WIENIEC, BORDER, ŚMIGŁOWCOWIEC, KOŁNIERZYK, SZKAPLERZ, GRANDIOSO, KURTYNA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, OGNIK, NASADKA, WODZE, INTERFEJS, LENIOWATE, OBŁUSZYN, PTYŚ, OCENA, ARCHITRAW, WAHADŁO, ODGAŁĘZIACZ, NAWA PAŃSTWOWA, CHRZEŚCIJANIZM, JEDNA CZWARTA, RDZA ZBOŻOWA, PALUSZEK, TERLICA, ILUZJON, DZIERŻAK, SKI, PATELNICA, ARYTMOMETR, TATARKA, ROK, MUNSZTUK, BOSCH, CZAPKA TEKTONICZNA, MAGAZYNEK, WIDEŁKI, KATEGORIA GRAMATYCZNA, DUPECZKA, ODWACH, KATERA, LÓD, ŚMIERDZIEL, CZASOWNIK FRAZOWY, TRADYCJA, MONOPOLISTA, PERFORMATYWNOŚĆ, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, LABIRYNT, DZIEKANAT, NADLEW, INDIAŃSKI, DOMY, RATA, KŁĄB, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, WSTRZĄS MÓZGU, RAKOWIEC, CZOŁO, MEMBRANA, ESKIMOSEK, ZALESIE, PRZEWIETRZNIK, GRUSZKA ŻAROWA, KANAŁ, GWIAZDKA, PIRAMIDA, STERN, ERA PALEOFITYCZNA, SARACEN, DZIKÓW, BLIŹNIAK, NADRZĘDNIK, UDO, NACZYNIE WZBIORCZE, RACJONALIZM, PODGARDLE, STRUNNIK, GŁOWICA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, GOLF, FLEGMA, GNIAZDO, SAŁATA SŁOWNA, GAWĘDA SZLACHECKA, MAJTKI, ŁĘK, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, JABŁKO NANERCZOWE, FRANSZYZA, PODREGION, PODDIALEKT, CECHOWNIA, KRĘTLIK, TRIO, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ZATOKA, OKRĘŻNICA ESOWATA, ĆWIARTKA, GLIKOPROTEID, SKORUPA, TERCJA, GAZIK, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, CHOLEWKA, WYCINEK, ULAŻ, NIEDŹWIADEK POLARNY, FRONT, PAS MIEDNICOWY, ZAWODZENIE, TATO, LEJBIK, TEREN ZIELENI, SUPORT, KOŁNIERZ, KOBIETON, MIESZKALNICTWO, PUNKT, ŁOKIEĆ, SEKWENCJA PRIBNOWA, KILSON, WIATROWNICA, POLĘDWICA, PALEMONETKA ZMIENNA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, SAMOLUBNY DNA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, PRZEISTOCZENIE, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, NEONTOLOGIA, SKRZYDEŁKO, EKRAN, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, LONGLEY, WINO PATYKIEM PISANE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, MAGAZYN, JĘZOR LODOWCOWY, PLACIDO, PROLOG, OGONEK, MOLTO, NAWALANKA, UROCZYSKO, SUPORT, WYOBLAK, PAREO, IROKEZ, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, KALIF SPRAWIEDLIWY, CONCITATO, EPEISODION, BONNY, POŁOWA, SOLEC, RYJEK, PŁAT CZOŁOWY, KONIUSZEK SERCA, PRZEDZIAŁ, SOLO, KIBOL, WKŁADKA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BRODZIK, ODBŁYŚNIK, KIL, ROTANG, TWÓR GRZYBNIOWY, ŚLĄSK, DOLENTE, CUDOTWÓR, DAWCA SPERMY, PIŻMOWÓŁ, SKRZYDŁO, CALMATO, PRZESTRON, DRUGI ŚWIAT, RAMIENISKO, ZAPOLE, RAMIAK, KRYZA, MENSA, AMALAKA, ZAŁOŻENIE, ADRES, CHORRERA, GRUSZKA, FUNDAMENT, BRZOSKWINKA, STUPOR, KUBIZM ORFICZNY, BIDŁO, AWANSCENA, CIAŁKO SZKLISTE, NAPLECZNIK, SEX, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, OGON, KUPER, ANTYPAPA, OGRODOWIZNA, KSIĘSTWO, NACZYNIE CHŁONNE, PATRYSTYKA, ?BUDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.987 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY, OKREŚLENIE CZASOWNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY, OKREŚLENIE CZASOWNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADVERBIUM nieodmienna część mowy, określenie czasownika (na 9 lit.)
ADWERBIUM nieodmienna część mowy, określenie czasownika (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADVERBIUM
nieodmienna część mowy, określenie czasownika (na 9 lit.).
ADWERBIUM
nieodmienna część mowy, określenie czasownika (na 9 lit.).

Oprócz NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY, OKREŚLENIE CZASOWNIKA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY, OKREŚLENIE CZASOWNIKA. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x