W ENTOMOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ ODNÓŻY NIEKTÓRYCH OWADÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPA to:

w entomologii: końcowa część odnóży niektórych owadów (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPA

STOPA to:

końcowa część nogi człowieka (na 5 lit.)STOPA to:

wskaźnik (często jest to wielkość statystyczna, stosunek dwóch wielkości, miernik), który zawiera informację o stopniu, poziomie czegoś mierzalnego (na 5 lit.)STOPA to:

najmniejsza jednostka miary wierszowej wywodząca się z antycznej wersyfikacji iloczasowej (na 5 lit.)STOPA to:

część np. rajstop, pończoch, śpiochów, którą zakłada się na stopę (na 5 lit.)STOPA to:

jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej (dokładna wartość stopy wyrażona w innych jednostkach miary jak i funkcjonowanie tej jednostki w systemach miar są zróżnicowane geograficznie i w perspektywie historycznej) (na 5 lit.)STOPA to:

w numizmatyce i jubilerstwie: zawartość szlachetnego kruszcu w stopie, z którego jest wykonany produkt (na 5 lit.)STOPA to:

część urządzenia, zazwyczaj jego podstawa (na 5 lit.)STOPA to:

część instrumentu muzycznego, mechanizm umożliwiający grę na centrali w perkusji i hi-hacie (na 5 lit.)STOPA to:

FOOT; angielska i amerykańska jednostka długości; używana w Polsce miała 0,2÷1,45 m (na 5 lit.)STOPA to:

malarz angielski (1860-1942) reprezentant impresjonizmu (na 5 lit.)STOPA to:

łeb korbowy korbowodu (na 5 lit.)STOPA to:

(zęba) część zęba koła zębatego zawarta między powierzchnią podziałową i powierzchnią podstaw (na 5 lit.)STOPA to:

w skarpecie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ENTOMOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ ODNÓŻY NIEKTÓRYCH OWADÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.981

ŁYŻKA, KOMPARYCJA, GÓRKA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, SPOJÓWKA GAŁKOWA, NARCIARSTWO NORWESKIE, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, ELEMENT, PODGŁÓWEK, ŁUSKA, WYCINEK, TRIO, KOLUMNA, CZWARTA CZĘŚĆ, SZANTA, DUPCIA, TERBINAFINA, MAJSTER, PIRAMIDA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, CZEP, PROWINCJA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, PODSEKTOR, KAMIZELKA, PUPKA, NANERCZ, WNĘKA WĄTROBY, TRZON, ODDZIAŁ, CHINY WSCHODNIE, PRANERCZE, WYROŚLE, PANDRAK, JEŻOWATE, OSOWATE, BLOK, NAGOLENNIK, DIAPAUZA LETNIA, PŁÓZ, TRZON, POŁUDNIE, SKŁADOWA, KONSOLA, WIELKA RUŚ, GOLKIPERKA, SUMATOR, CHORĄGIEW, NADPRZEWODNICTWO, ASTER GAWĘDKA, SOCZEWKA, NALEWAK, KRYZA, DWUKĄT SFERYCZNY, KOŁYSKA, UMOWA KOMPENSACYJNA, ANOLIT, BURDON, ORKA FAŁSZYWA, UDZIAŁ, SEKTOR, MINUTA, ŚLIZG, SZELF KONTYNENTALNY, KLAPA, ĆWIERĆTUSZA, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, RAMIĘ, GAZELA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, RUMPEL, KOTLINA, CIĘŻKA WODA, OBŁUSZYN, GĄSIENICA, KWIAT PUŁAPKOWY, KĄT, LWIA CZĘŚĆ, PRZYZIEM, LICE, SAMOOBRONA, SUSEŁ LAMPARCI, KORZONEK, KRZYŻÓWKA, AMARANT, GRZBIET, LOKACJA, NOGAWICA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, WAPER, ALT, ŚCIANKA, CZERWIOCH, TABLICA ROZDZIELCZA, ELEMENT, CZEP, INŻYNIERIA WOJSKOWA, MODRZELE, CHOLEWA, OKAP, ŚLONSKI, PĘTELKA, REFLEKS, CENTYMETR SZEŚCIENNY, WYSZYWANKA, NASADKA, ZALĄŻNIA, ZAODWŁOK, SIATKA, ŻYWIK, SZEW, EWANIELIA, LOTOS, BELKOWANIE, PEON, STOPIEŃ, OKRYWA KWIATOWA, CZĘŚĆ MOWY, KASZTANOWCOWATE, ZAKRĘT CZOŁOWY, WÓŁ PIŻMOWY, BERNIKLA BIAŁOLICA, NOWA HUTA, POLITYKA PIENIĘŻNA, SIATKÓWKA, WIDZOWNIA, BAJRAM, NACZYNIE WZBIORCZE, DOM PRZYSŁUPOWY, BINARKA, SMUKWOWATE, TYŁEK, WIRUS WŚCIEKLIZNY, EKSKLAWA, CENTRUM URAZOWE, TELOM, GORSET, WTRYSKIWACZ, BIODROWA, SAMOLUBNY DNA, KAZARKA CZUBATA, CEP, TREL, LENIOWATE, FOLA, PARAGRAF, REPRYZA, TERMINATOR, KUREK, WEWNĘTRZNY, MOTYLE, JAMA BĘBENKOWA, REMONT BIEŻĄCY, KORMORAN WSPANIAŁY, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, METEORYT, COMBER, KORÓWKA WEŁNISTA, DEZYNSEKCJA, DUJKER ABBOTTA, TWARDZIEL, RADA MINISTRÓW, BORECZNIKOWATE, JEDNA CZWARTA, PRZEDSIONEK, KOPIAŁ, ZADZIOR, RAFA, STOPA ZWROTU, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, MYSZ DOMOWA, MISTRZ, MASKA, JUSZNICA, WSZY, OSK, MINA, LIST APOSTOLSKI, FAJKA POKOJU, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, LICO, TRĘTWIANOWATE, KWADRANT, ZAWZGÓRZE, SŁOWO, IROKEZ, STYLIKÓWKI, PÓŁNOC, RATY, WILKES, GROT, FLORYDZKA, ZMIANA, PILARZE, SKRZYDŁO, ANTECEDENS, SUPERNOWA, PORTKI, DZIÓB, ÓSMA CZĘŚĆ, ORGAN, EOLIDA, ODDZIAŁ, MIĘDZYWĘŹLE, SROM, HOMARY, PIERŚ, DRABINA, RETORTA, IGLIWIE, DEKOLT, SAMOA, PIĄTA CZĘŚĆ, EMPIREUM, MARYNARCZYNA, MASKA, KORPUS, CIOŁEK, MIEJSCE, PAŁANKA WĘDROWNA, PERYSTOM, PYTON KRÓTKOOGONOWY, PIÓRO, MERKAPTOPURYNA, ODWÓD, PIĘTA, FUTERKO, ANOLIS WODNY, WYPRAWKA, JELCZ, GNIAZDO WTYCZKOWE, MONOPOLISTA, ADWERBIUM, CHOMĄTO, FILTR, PRZESŁONA MIGAWKOWA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, ALERGEN POKARMOWY, MOWA KOŃCOWA, STRUNNIK, BIEGUN, MUSZLA, STOPA KWADRATOWA, CELUJĄCY, MORZE, OKULARY, OBLICZENIA INTELIGENTNE, DRUGA CZĘŚĆ, TUMBA, SEKSTET, PERKOZ RDZAWOSZYI, KOTWICA, SET, POKRYWA, PORCIĘTA, ŁUSKA, EKSPEKTATYWA PRAWNA, MLECZAN, KORPUS, SPARING, WIELOWYPUST, ŚWIETLIK, PRZEWÓD, KOŚĆ SZCZĘKOWA, SKRZEK, POKRYWA, NERW OBWODOWY, SŁONIARNIA, BOEUF STROGANOW, ZROBY, STAN WYJĄTKOWY, GRZEBACZOWATE, TARCZA HAMULCOWA, PRZEDPIERSIE, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, PRECYPITAT, KLĘSKA ELEMENTARNA, PODESZWA, TRYMER, SKOLEKS, CZTERNASTKA, MASYW GÓRSKI, RÓWNOSKRZYDŁE, BREW, IBIS BIAŁY, SERW, DIMOT, BOSCH, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, RÓJKA, PRZYLŻEŃCE, ROZETKA, PENS, OSÓW, WAŁ, NEOROMANTYZM, OPRAWA, ?STOPA ZYSKU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.981 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ENTOMOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ ODNÓŻY NIEKTÓRYCH OWADÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ENTOMOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ ODNÓŻY NIEKTÓRYCH OWADÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPA w entomologii: końcowa część odnóży niektórych owadów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPA
w entomologii: końcowa część odnóży niektórych owadów (na 5 lit.).

Oprócz W ENTOMOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ ODNÓŻY NIEKTÓRYCH OWADÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - W ENTOMOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ ODNÓŻY NIEKTÓRYCH OWADÓW. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x