POCHODNA MORFOLINY, BĘDĄCA SILNYM SELEKTYWNYM INHIBITOREM WYCHWYTU ZWROTNEGO NORADRENALINY; STOSOWANA W LECZENIU CIĘŻKICH DEPRESJI ORAZ NIEKTÓRYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REBOKSETYNA to:

pochodna morfoliny, będąca silnym selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny; stosowana w leczeniu ciężkich depresji oraz niektórych zaburzeń lękowych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHODNA MORFOLINY, BĘDĄCA SILNYM SELEKTYWNYM INHIBITOREM WYCHWYTU ZWROTNEGO NORADRENALINY; STOSOWANA W LECZENIU CIĘŻKICH DEPRESJI ORAZ NIEKTÓRYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.302

METAKWALON, MIANOWNIK, AKCJA, PROSUMENT, OPRICZNINA, AUGUST III SAS, LAMPA WOODA, BIOMECHANIKA, ŻYWIK, GŁOGOWIANKA, KORDYT, KALISZANIN, MASA CZĄSTECZKOWA, KONSOLETA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, ENERGIA ELEKTRYCZNA, KONTRWYWIAD, MUNICYPIUM, KLIOCHINOL, INFORMATYKA, DOM KULTURY, JOGACZARA, RAJA CZARNOBRZUCHA, ANALIZA KOSZTÓW, STYLIZACJA, PASZTETOWA, ODPAD POUŻYTKOWY, TEORIA NAUKOWA, KWAS GLUKONOWY, AMORFIZM, BOMBA ATOMOWA, MAGNETYZM, REDA, ŚRODOWISKO, SILUMIN, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, BRZESZCZANIN, IROKEZKA, KOSMOLOGIA, MONITORING PRZYRODNICZY, UŻĄDLENIE, COKÓŁ KONTYNENTALNY, CIBOTIOWATE, TLENEK, CASSINI, SCHADOW, CZARNA KARTKA, LATANIE PRECYZYJNE, WODOROTLENEK, KUOKA, SOSNA MASSONA, PRAWO PRACY, MIKROFON CEWKOWY, DRAŃSTWO, STRUKTURA FUNKCJONALNA, ZIOMUŚ, ELEKTRONOWOLT, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, PISMO WĘZEŁKOWE, ZABURZENIE NASTROJU, PAŃSTWO BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO, OFICER ŻEGLUGI, APARAT ABSORPCYJNY, INWENTURA, MUSTEL SIWY, NOTOWANIE CIĄGŁE, NALORFINA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, KRAJ, ŻABA DALMATYŃSKA, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, FLUNITRAZEPAM, PRZYPADEK, MŁOTEK, SEZAM, PARPOSZ, OSIOŁ DOMOWY, PUDŁO REZONANSOWE, PŁYWACZOWATE, SZATANISTA, FIZYKA MOLEKULARNA, FUNKCJA SINC, PŁASKONOS, GAZ PŁYNNY, DELIRKA, INKAS, MASTYKS ASFALTOWY, MARSZAŁEK, RUMIENIAK, BATERIA, INSTRUMENTOLOGIA, KĄTNIK ŚCIENNY, KWAS ASKORBINOWY, SYSTEM BANKOWY, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, TAYLOR, PŁASZKA, PIERŚNICA, PEYOTL, TILAPIA WIELKOGŁOWA, PŁASKLA, TUNIKA, SERBO-CHORWACKI, CIĄG POLIGONOWY, KOMA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, RAZSOLNIK, MIKWA, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, CLL, DOM MODY, CZOP ŚLUZOWY, FASOLA SZPARAGOWA, STRUŚ MASAJSKI, MISTRZ, NITRYL, ADSORBENT, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, NACZYNIE, PORT KOSMICZNY, PLASTYKA, ANALIZATOR, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, GOLIZNA, NIESPRAWNOŚĆ, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, POWIEŚĆ S-F, FUTRO, NORIKER, ZAMSZ, CZYŚCIK, PRZÓD, BIRGINIAK, TEORIA DESKRYPCJI, CHLOROBENZEN, LÓD FIRNOWY, KOKTAJL KRABOWY, FUNT, KOŃ DZIKI, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, METAAMFETAMINA, RZĘSOREK MNIEJSZY, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, JĘZYK AMHARSKI, DRZEWNICA GÓRSKA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, DŁUGOSZKI, KOŚĆ PODNIEBIENNA, POKOLENIE, NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, GOTOWOŚĆ BOJOWA, AZT, KONTROLA SKARBOWA, FUTERKO, DRZEWO DECYZYJNE, SALAMANDRA EGEJSKA, HEPATOLOGIA, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, RUSINKA, KLASA INTEGRACYJNA, KASA FISKALNA, NADŚWIADOMOŚĆ, RASZPLA CIERNISTA, MELUZYNA, DIAKONAT, KOKON, MODUŁ, BUDOWNICTWO LĄDOWE, ZASADA D'ALEMBERTA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, BEZŻUCHWOWCE, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, LIBRA, KARAT METRYCZNY, URNA, GLORIETTA, MKLIK, DYZARTRIA, GALWEOZAUR, POBIAŁKA, PROFIL LIPIDOWY, OGNIK SZKARŁATNY, INFLACJA INERCYJNA, POKRACZKA, CZERKIES, RODZINA PSZCZELA, KABEL, SEN LETNI, SKAŁA ZBIORNIKOWA, OSCYLOMETRIA, MYŚLIWIEC, MEDYCYNA RATUNKOWA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, CYPRZYK, SEMKOW, UISTITI SREBRZYSTA, IPP, JAZDA FIGUROWA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KURIER PODHALAŃSKI, JĘZYK AFRYKANERSKI, DZIÓB, ALPRAZOLAM, SZURPEK SŁOIKOWATY, KOSMOBIOLOGIA, TRASZKA KEYSERLINGA, ALSIFER, PODGARDLE, DWURURKA, GŁOWA, WICEKANCLERZ, ROŻEK, POTWÓR, UTYLITARYZM, KUCHNIA WOJSKOWA, WEBMASTER, BARWNIK NATURALNY, RYBAKÓWKA, CIASTO MAKARONIKOWE, OPONY MÓZGOWE, AGAPA, ARCYDZIĘGLEL, PROKSEMIKA, NONIUSZ, FURA, ROLNICA, PATOFIZJOLOGIA, GORSET, PORZĄDEK DZIENNY, IBERYSTYKA, ALOZA NIEBIESKA, BYDŁO, AKLAMACJA, CHÓD SPORTOWY, FARMAKODYNAMIKA, CHLOREK WĘGLA(IV), RAJA BIAŁOPLAMA, MAN SE, DOTHRACKI, LOBELIOWATE, GWASZ, GALIARDA, AUKCJA, PŁETWA TŁUSZCZOWA, MINER, ŁYŻKA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, KRÓL, MENNICA, PACHWINA, BALSAM, ATLAS, KOALA, SEWELOWATE, ASPIRACJA, KOLAMINA, MEA, TRAWA MORSKA, BALSA, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, BANTENG, OPTYKA, KOMETA, ABH, CHOROBA BECHTEREWA, AGENTKA, PŁYWANKA, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, ANTYLOPA KROWIA, SAGO, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, LOTOS, NÓŻ MYŚLIWSKI, JĘZYK GALICYJSKI, KAPITEL, BIELAK, SZABAS, PALCAT, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, SZYPUŁKA, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, MAJSTER, DZIWONOS, BILON, CYPROHEPTADYNA, TOJAD SMUKŁY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, GIGAFARAD, RYTUAŁ, TĘTNICA OCZNA, PRZEDODWŁOK, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, TŁUSZCZ, ŁUSKOKSZTAŁTNE, ALTERNATYWA, DOM SAMOTNEJ MATKI, ?PREZYDENCJALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.302 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POCHODNA MORFOLINY, BĘDĄCA SILNYM SELEKTYWNYM INHIBITOREM WYCHWYTU ZWROTNEGO NORADRENALINY; STOSOWANA W LECZENIU CIĘŻKICH DEPRESJI ORAZ NIEKTÓRYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCHODNA MORFOLINY, BĘDĄCA SILNYM SELEKTYWNYM INHIBITOREM WYCHWYTU ZWROTNEGO NORADRENALINY; STOSOWANA W LECZENIU CIĘŻKICH DEPRESJI ORAZ NIEKTÓRYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REBOKSETYNA pochodna morfoliny, będąca silnym selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny; stosowana w leczeniu ciężkich depresji oraz niektórych zaburzeń lękowych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REBOKSETYNA
pochodna morfoliny, będąca silnym selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny; stosowana w leczeniu ciężkich depresji oraz niektórych zaburzeń lękowych (na 11 lit.).

Oprócz POCHODNA MORFOLINY, BĘDĄCA SILNYM SELEKTYWNYM INHIBITOREM WYCHWYTU ZWROTNEGO NORADRENALINY; STOSOWANA W LECZENIU CIĘŻKICH DEPRESJI ORAZ NIEKTÓRYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - POCHODNA MORFOLINY, BĘDĄCA SILNYM SELEKTYWNYM INHIBITOREM WYCHWYTU ZWROTNEGO NORADRENALINY; STOSOWANA W LECZENIU CIĘŻKICH DEPRESJI ORAZ NIEKTÓRYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x