ODMIANA POWIEŚCI, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NARRACJĄ AUKTORIALNĄ W TRZECIEJ OSOBIE (TZW. NARRATOR WSZECHWIEDZĄCY) ORAZ NIEZWYKLE DOKŁADNYM OPISEM ŚRODOWISKA, W JAKIM ODBYWA SIĘ AKCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA to:

odmiana powieści, która charakteryzuje się narracją auktorialną w trzeciej osobie (tzw. narrator wszechwiedzący) oraz niezwykle dokładnym opisem środowiska, w jakim odbywa się akcja (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA POWIEŚCI, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NARRACJĄ AUKTORIALNĄ W TRZECIEJ OSOBIE (TZW. NARRATOR WSZECHWIEDZĄCY) ORAZ NIEZWYKLE DOKŁADNYM OPISEM ŚRODOWISKA, W JAKIM ODBYWA SIĘ AKCJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.262

MŁODZIEŻOWIEC, RÓW TEKTONICZNY, MIODOJAD, BULIONÓWKA, HADDAD, DZIELNICOWY, AERODYNAMIK, KOŃ TORYJSKI, BARBARZYŃSKOŚĆ, SPOWINOWACONY, TRZYNASTKA, GARDZICIEL, RADIOFARMECUTYK, ODMIANA, HINT, NAOS, MINOKSYDYL, POKUTA, LERNET, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, BEZA, KRAKELURA, CZELADNIK, ROZBÓJNIK MORSKI, POLSKOKATOLICYZM, KURTYNA ZERO, CZAPLA BIAŁOLICA, KONTRAKT MENADŻERSKI, PĘPEK ŚWIATA, CHOROBA GOODPASTURE'A, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ZAPALCZYWOŚĆ, ZESTAWIENIE, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, TEMPERATURA UPAŁU, CYPROHEPTADYNA, WŁÓKNO WĘGLOWE, ŚCIEKI BYTOWE, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, CHOROBA FRIEDREICHA, ORYKS ARABSKI, WERTYKULATOR, SPORT ZIMOWY, POLESIE, TEUTOŃSKI, PAS PLANETOID, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, MARTWIAK, POMIOTŁO, TŁO, KAWAŁ, KONWOJER, OSTRONOS WORKOWATY, KONSONANS, WYDAWNICTWO SERYJNE, MANIPULATOR, TON HARMONICZNY, DROGA KOLEJOWA, ZAZDROŚĆ, NIESZPUŁKA JADALNA, WZGLĄD, FILOLOGIA CHORWACKA, ŁUCZNIK, BALANTIDIOZA, KOPUŁA LAWOWA, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, SAMOLOT MYŚLIWSKI, CZARA, PUNKT APTECZNY, NUREK, JOYINE, KOŃ SOKÓLSKI, IMPRESYJNOŚĆ, DRZEWICA DWUBARWNA, SONDA MOLEKULARNA, FALOWNIK PRĄDU, KIRYS, LEGENDA, KOŚĆ KULSZOWA, BEZROBOCIE SEZONOWE, BEZDNIA, NIEZAWODNOŚĆ, JAMS, TEST SPRAWNOŚCIOWY, MATERIAŁ WYBUCHOWY, PASO DOBLE, OGRZEWNIK, CIAŁO AMORFICZNE, SPRZEDAŻ, HORROR, BUDOWNICTWO LĄDOWE, REGRESJA PODATKOWA, ROZTOCZE, PRALKA, PISTOLET, KONTYNGENT TARYFOWY, CHOROBA CHARCOTA, NASYCALNIA, EUROWALUTA, MODEL REDUKCYJNY, MINESTRONE, ADMINISTRACJA MORSKA, KAWA Z MLEKIEM, IRGA POMARSZCZONA, PRZECIWNAKRĘTKA, BABIE LATO, KRYZA, SZARMANT, ASOCJACJA GWIAZDOWA, TORSJA KRZYWEJ, AKTOR KOMICZNY, SATELITA SZPIEGOWSKI, FOWIZM, GOŁĘBIĄTKO, PYRKONOWIEC, INTERESOWNOŚĆ, AFILIACJA, KORZEŃ, BOMBER, SAMODZIERŻCA, JABŁKO ADAMA, SZMALEC, FALKA, LOCJA, EDUKATORKA, ORTOPEDA, KANAŁ RODNY, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, TENOR LIRYCZNY, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, REINKARNACJA, EPIFIT, KARLIK KUHLA, PISEMNOŚĆ, OPTIMUM KLIMATYCZNE, NADŚWIADOMOŚĆ, CHLUBNOŚĆ, METALOCERAMIKA, MATEMA, KAFEJKARZ, KUCHNIA, JĘZYK EZOPOWY, BUFET, KONIEC, OKSFORD, OBROŃCZYNI, BŁONICA KRTANI, HETEROSFERA, KOPARKA WIELOCELOWA, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, DIAMENT, ALUMINOGRAFIA, IMPAS, SFERA NIEBIESKA, HEPATOLOGIA, DERMATOGLIFIKA, AGREKSOFILIA, BENTOS, NORNIK PÓŁNOCNY, MANEŻ, KASZTELAN, BOKÓWKA, CZWARTY, PROZODIA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, NOŚIĆ, RZEZAK, SZLIF MARKIZOWY, RYSUNEK, WIĄZANIE, MELINA, MYDLARZ, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ORNITOLOG, ZABUDOWA, BOGINI, WSPÓŁBRZMIENIE, ANTAŁ, PRZEMYSŁ, UKŁAD SAMODZIELNY, DUOLA, KĄT, KRĄGŁOŚĆ, ANGIELSKI, BŁYSKOTKA, TROLLING, BUDOWNICTWO WODNE, WĘŻOWIDŁA, CHAŁTUROWIEC, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, WARMING, GESTAPO, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, COCKNEY, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, MARUDA, CZŁONEK, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, DASZEK, MANIERYSTA, TEREN ZIELENI, BOCIAN, SZLACHTUZ, WADLIWOŚĆ, CZESKI, KRYSZTAŁEK, KULTURA CYKLADZKA, KOMUNIA, MAGISTER, BEZPOWROTNOŚĆ, JUMPER, CHOPINISTKA, BOGUCKI, WYCINEK, SPÓJNIK ŁĄCZNY, ŚMIETNIK, BIAŁY WĘGIEL, EGZOTYK, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, WODA PO KISIELU, KONWENCJONALIZM, BOCHENEK, SYSTEM AUTONOMICZNY, JASTRZĘBNIK, AKOMODACJA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, MOSTOWNICZY, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, RÓWNANIE CAŁKOWE, ZAKON SZPITALNY, ŚLIZGAWKA, CZWARTY ŚWIAT, DZIELNIK, SADZENIAK, PŁYTKA DRUKOWANA, PORODÓWKA, SKLEPIKARZ, LINIA LOTNICZA, SAŁO, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, SYSTEMIK, PANNUS, MASZT, RUSOFILSTWO, RELIGIOLOG, BRETOŃSKI, POTENCJAŁ ZETA, KUREK, POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO, PENICYLINA PROKAINOWA, PLENNOŚĆ, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, FAJCZARNIA, BŁĘDNIK KOSTNY, TERAPENA, SZKŁO OPTYCZNE, TEOZOF, KONTROLA, CZTERDZIESTKA, ZEBRA, AS WYWIADU, SEKRETARZ, PIORUN KULISTY, SOCJOLOGIA RADYKALNA, PARADOKS, HERNADI, KUPA, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, DOMOKRĄŻCA, ROSA, EKSPONENT, ZŁOŻE OKRUCHOWE, UPADŁOŚĆ, PROLETARIUSZ, MILTON ERICKSON, PUSTYNNICA KATOLICKA, PSZCZOŁA ORMIAŃSKA, KWARTET SMYCZKOWY, OKLUZJA, DRGANIE AKUSTYCZNE, RYBY WĘDROWNE, PILNOWACZ, KOLEJKA GONDOLOWA, BEZJĘZYKOWE, JEDENASTKA, ENERGETYKA JĄDROWA, RADIOGRAFIA, BLOKERS, ELEMENT ODSTAJĄCY, WYSTRZAŁ, GOŁODUPIEC, CUKIER LODOWATY, NERD, KAFLARZ, WYPUSTEK, MĄDRALIŃSKI, CZTEROSUW, ?NASZ CZŁOWIEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.262 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA POWIEŚCI, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NARRACJĄ AUKTORIALNĄ W TRZECIEJ OSOBIE (TZW. NARRATOR WSZECHWIEDZĄCY) ORAZ NIEZWYKLE DOKŁADNYM OPISEM ŚRODOWISKA, W JAKIM ODBYWA SIĘ AKCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA POWIEŚCI, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NARRACJĄ AUKTORIALNĄ W TRZECIEJ OSOBIE (TZW. NARRATOR WSZECHWIEDZĄCY) ORAZ NIEZWYKLE DOKŁADNYM OPISEM ŚRODOWISKA, W JAKIM ODBYWA SIĘ AKCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA odmiana powieści, która charakteryzuje się narracją auktorialną w trzeciej osobie (tzw. narrator wszechwiedzący) oraz niezwykle dokładnym opisem środowiska, w jakim odbywa się akcja (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA
odmiana powieści, która charakteryzuje się narracją auktorialną w trzeciej osobie (tzw. narrator wszechwiedzący) oraz niezwykle dokładnym opisem środowiska, w jakim odbywa się akcja (na 27 lit.).

Oprócz ODMIANA POWIEŚCI, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NARRACJĄ AUKTORIALNĄ W TRZECIEJ OSOBIE (TZW. NARRATOR WSZECHWIEDZĄCY) ORAZ NIEZWYKLE DOKŁADNYM OPISEM ŚRODOWISKA, W JAKIM ODBYWA SIĘ AKCJA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ODMIANA POWIEŚCI, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NARRACJĄ AUKTORIALNĄ W TRZECIEJ OSOBIE (TZW. NARRATOR WSZECHWIEDZĄCY) ORAZ NIEZWYKLE DOKŁADNYM OPISEM ŚRODOWISKA, W JAKIM ODBYWA SIĘ AKCJA. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x