KARTONOWA RAMKA Z WYCIĘCIEM O POWIERZCHNI TROCHĘ MNIEJSZEJ OD POWIERZCHNI KARTY Z ILUSTRACJĄ, KTÓRA UMIESZCZANA JEST NAJCZĘŚCIEJ W RAMIE OBRAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASSE-PARTOUT to:

kartonowa ramka z wycięciem o powierzchni trochę mniejszej od powierzchni karty z ilustracją, która umieszczana jest najczęściej w ramie obrazu (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASSE-PARTOUT

PASSE-PARTOUT to:

stały bilet wolnego wstępu do muzeum, teatru, kina (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KARTONOWA RAMKA Z WYCIĘCIEM O POWIERZCHNI TROCHĘ MNIEJSZEJ OD POWIERZCHNI KARTY Z ILUSTRACJĄ, KTÓRA UMIESZCZANA JEST NAJCZĘŚCIEJ W RAMIE OBRAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.813

SIODŁO, TOKARKA, MAJAK, ŚWIĘTOKRADZTWO, PRACA, MALAJALAM, NIERÓB, CZERNICA, OCZKO, GAŁĘZIAK, FTYZJATRIA, NIEZALEŻNOŚĆ, ODKAŻACZ, IRLANDZKOŚĆ, ANALIZA KOSZTÓW, WSTĘPNICA, WARTOŚĆ DODANA, ENAMINA, KAPUSTA KISZONA, HIPERFOKALNA, MIEDZIOWIEC, KWIATUSZEK, PÓŁCIEŃ, POŚLEDNIOŚĆ, UNISTA, LEKTOR, TYNK, NASIADÓWKA, TURBINA PAROWA, GWIAZDKA, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, ODKUPICIEL, SZCZĘŚCIARA, KURATORKA, OŚLICA BALAAMA, ŚWIATŁA DROGOWE, IDYLLICZNOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, ŚMIECH, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, PIERWSZEŃSTWO, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, FISZBINOWCE, PASCHA, PODMIOT GRAMATYCZNY, SEKRECJA, WYRAŻENIE, NADOBNOŚĆ, RAK DREWNA, POLITYKA DYSKONTOWA, RYBIE OKO, ŚMIECIARZ, NIECHLUBNOŚĆ, NIEREALNOŚĆ, MONOGAMISTKA, STRÓŻÓWKA, KRYTYCZKA, MĘTNOŚĆ, HALOFIT, MISIO, FOSFATYDYLOCHOLINA, KARZEŁ, NIEMĘSKOŚĆ, SZARPANKA, TRANSAKCJA PAKIETOWA, KONCERT, GOOGLE INC, DRZEWO CYTRUSOWE, SOCJOLOGIA OGÓLNA, OKULARKI, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, IZOCHRONA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, MAGNETOSTATYKA, ONIRYCZNOŚĆ, LENIWOŚĆ, GOLAS, PARADOKS OLBERSA, WYCHÓD, KRZYWAK, STRUKTURALISTKA, GRACJALISTA, NAWIGACJA SATELITARNA, KULMINACJA, NADNATURALNOŚĆ, BENZYNA OŁOWIOWA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, ŻŁOBECZEK, ROZRZĄD, SILNIK OBCOWZBUDNY, ŻYWA PAGINA, POPOVER, PODCASTING, KOMISJA ROZJEMCZA, UBOGOŚĆ, CŁO OCHRONNE, PROCES GEOLOGICZNY, CZAS, UKŁAD JEZDNY, WYROŚL, MIMOZA, HAZARDZISTKA, DELFINY OCEANICZNE, QUEBECKI, STRZECHWOWCE, POWYWRACANIE, AZOLLA, ZDANIE WZGLĘDNE, PODATEK LINIOWY, WYSTRZYGANKA, ŁOKIEĆ TENISISTY, MYŚLENIE MAGICZNE, INDYKATOR, KOZUBEK, STAŁA HUBBLE'A, JEDNOLITOŚĆ, SZEWRON, KALIPSO, MAŁPKA, SILNIK INDUKCYJNY, BĄBEL, CHAŁTURNICTWO, PIEG, WYTWÓRSTWO, PROKARIONT, GOSPODARKA MIESZANA, KOORDYNATA, PRZYSADKA, ARYJKA, NAUKOWIEC, MAPA HIPSOMETRYCZNA, JAŚMINOWIEC WONNY, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ISTOTA, PRYMITYWIZM, INSPEKTOR SZKOLNY, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, LITRÓWKA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, ODJAZD, WIDNOŚĆ, ANALIZA CZYNNIKOWA, MAGIEL, RETUSZ, GRUNTÓWKA, ROŚLINA NACZYNIOWA, KREMOGEN, TYTAN, KĄŚLIWOŚĆ, MARKETING INWAZYJNY, SNOBISTYCZNOŚĆ, UNIWERSYTET, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, GŁUCHOŚĆ, OKOLICZNIK, GEREZA ANGOLAŃSKA, RAKOWATOŚĆ PNIA, PIĘCIORNIK SIWY, PRAGMATYCZNOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, TRAWERS, TYDZIEŃ, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, KOMERCJA, WYRAZ PODSTAWOWY, CYGANKA, PRĘT, KOMPARYCJA, WSZECHWŁADNOŚĆ, MATÓWKA, RÓWNOŚĆ, TRAJKOTKA, CZASZA, SUBTELNOŚĆ, WOLA BOŻA, MAŃSKI, NAGOŚĆ, MANDAT, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, NAZWA ATRYBUTYWNA, KLISZKA, FALOCHRON, PRZESTRZEŃ FAZOWA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, WŁADZA USTAWODAWCZA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, INSTRUMENT DĘTY, SPEKTAKL MUZYCZNY, STENWANTA, MINOGOWATE, GNIAZDO, FUNKCJA MIERZALNA, CIERŃ, METROPOLIA, RESTAURATOR, CALYPSO, NIEMRAWOŚĆ, OSTATNI MOHIKANIN, INFORMACJA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, ŚMIGŁOWCOWIEC, WIEŚNIAK, PŁODY ROLNE, WIERZYCIEL, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PRZECIWWSKAZANIE, WYNIOSŁOŚĆ, DERYWATYWA, SILNIK BOCZNIKOWY, DOBRY DUCH, JĘZYK SZWEDZKI, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, UKŁAD EKLIPTYCZNY, PEŁNOMOCNICTWO, PRZESYP, KOLOR, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, NEGOCJACJA, PRĄD ZAWIESINOWY, WINIETA, CIĄG NIESKOŃCZONY, ZATRUDNIENIE, GRZYB SKALNY, WOSKOWATOŚĆ, STRONNOŚĆ, LINORYT, BENIAMINEK, HARTOWNOŚĆ, ŁOPATA, SEKSTA, PSALM, APARAT REGENERACYJNY, UMOWA KONTRAKTACJI, MINI-ALBUM, CEREMONIA, FIGIEL, TRASZKA GRZEBIENIASTA TURECKA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, SŁOIK, TIARA, WOLNOAMERYKANKA, GOL SAMOBÓJCZY, GADACZ, MAPA FIZYCZNA, OFENSYWA, KOLIDAR, BRUTALNOŚĆ, STARTER, UWAGA, FIRMA, MARTWA FALA, NADAKTYWNOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SIKSA, SIARCZEK, PRZEWLEKŁOŚĆ, PRZEKAZ, RZECZYWISTOŚĆ, SP. Z O.O, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, CENTRALNE, PRAWO DŻUNGLI, ALFA-BLOKER, WIEWIÓRKA RUDA, AKCJA NIEMA, EKSPERTKA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, HISTORYZM, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, TRÓJKĄT EULEROWSKI, USTNIK, MINÓG UKRAIŃSKI, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, STENWANTA, FREATOKSEN, POWAŻNOŚĆ, CZERPARKA, KANION PODMORSKI, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, GAJOWIEC ŻÓŁTY, KUMCIA, KUJON, WIATROWNICA, ANALFABETA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, KWIATECZEK, PROWOKATOR, DIAGONALA, KOLORY NARODOWE, MEDIUM, PORZĄDNIŚ, SEXAPIL, SUPERMAN, ROZWAGA, ?NIECZUCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.813 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KARTONOWA RAMKA Z WYCIĘCIEM O POWIERZCHNI TROCHĘ MNIEJSZEJ OD POWIERZCHNI KARTY Z ILUSTRACJĄ, KTÓRA UMIESZCZANA JEST NAJCZĘŚCIEJ W RAMIE OBRAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KARTONOWA RAMKA Z WYCIĘCIEM O POWIERZCHNI TROCHĘ MNIEJSZEJ OD POWIERZCHNI KARTY Z ILUSTRACJĄ, KTÓRA UMIESZCZANA JEST NAJCZĘŚCIEJ W RAMIE OBRAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASSE-PARTOUT kartonowa ramka z wycięciem o powierzchni trochę mniejszej od powierzchni karty z ilustracją, która umieszczana jest najczęściej w ramie obrazu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASSE-PARTOUT
kartonowa ramka z wycięciem o powierzchni trochę mniejszej od powierzchni karty z ilustracją, która umieszczana jest najczęściej w ramie obrazu (na 13 lit.).

Oprócz KARTONOWA RAMKA Z WYCIĘCIEM O POWIERZCHNI TROCHĘ MNIEJSZEJ OD POWIERZCHNI KARTY Z ILUSTRACJĄ, KTÓRA UMIESZCZANA JEST NAJCZĘŚCIEJ W RAMIE OBRAZU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - KARTONOWA RAMKA Z WYCIĘCIEM O POWIERZCHNI TROCHĘ MNIEJSZEJ OD POWIERZCHNI KARTY Z ILUSTRACJĄ, KTÓRA UMIESZCZANA JEST NAJCZĘŚCIEJ W RAMIE OBRAZU. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast