PRACOWNIA, INSTYTUCJA, FIRMA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ PRZEPROWADZANIEM SONDAŻY I PUBLIKOWANIEM ICH WYNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SONDAŻOWNIA to:

pracownia, instytucja, firma, która zajmuje się przeprowadzaniem sondaży i publikowaniem ich wyników (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACOWNIA, INSTYTUCJA, FIRMA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ PRZEPROWADZANIEM SONDAŻY I PUBLIKOWANIEM ICH WYNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.492

PRUSAK, OSOBOWOŚĆ, PATRYCJAT, ZAUWAŻALNOŚĆ, WSTRZYMANIE, OSTINATO, SYJON, OŚCIEŻNICA, ZDZIADZIENIE, UDAWACZ, GŁOGOWIEC, ANTYKWARNIA, GASTROENTEROLOGIA, DŻOLER, WODOCIĄGOWNIA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, ORZESZEK PINIOWY, SZALKA, DOJŚCIE, AWIOFON, PRZELEW TRANSGRANICZNY, INFOBOX, MAFIA, PARAMETR WYTRZYMAŁOŚCIOWY, JĘZYK ROSYJSKI, SOSNA MASZTOWA, KIOSKARZ, PORĘBA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PISANKA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, CECHA POŚREDNIA, TEREBINT, LINIA BRZEGOWA, ZNAK ZAPYTANIA, MSZA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, GNIOTOWE, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, MŁOTNIK, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ŚWIT CYWILNY, ENERGIA GEOTERMICZNA, WYWROTNOŚĆ, GOSPODARKA NATURALNA, ZGNILIZNA DREWNA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ANTAŁECZEK, ROŚLINA FIKCYJNA, LITEWSKI, CMOKIERSTWO, BOMBERKA, POWSTANIE LISTOPADOWE, MŁYNEK DO ODPADÓW, DONICZKA, PRAWO CURIE-WEISSA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, PRZYPŁYW, CHORĄŻY, WIĄZANIE JONOWE, RUSIN, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ZUBOŻANIE, MISIEK, MODERN, ZMIERZCH CYWILNY, SIATKOWIEC, MAGICZNOŚĆ, FARBIARSTWO, TUBA, FAKTORYZACJA, WYDMUSZKA, JAPOŃSKI, ODCZUCIE, NIEODPORNOŚĆ, DOTHRACKI, KUŚNIERCZYK, RODZINA JĘZYKOWA, DOLAR ETIOPSKI, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, DIAMAGNETYK, STEREOIZOMER, ŚLEDZICIEL, GRABBE, MIEDNICZKA, JEDYNA, LAMPA ELEKTRONOWA, BOMBA EKOLOGICZNA, PACHNOTKA UPRAWNA, MISTRZU, ŹDZIEBLARZE, AFRYKANISTYKA, UJŚCIE, ROMALEOZAURY, MONOGENIZM, PALMA, HELING, WYWROTKA, GLOBULINA, BEZPARDONOWOŚĆ, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, AFEKTYWNOŚĆ, PIĘTNASTKA, FURAŻER, PRZEKLĘTNIK, WŁOS, LIMONKA KAFFIR, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, MOHORYCZ, WSPÓŁUCZENNICA, OKWIAT POJEDYNCZY, INFA, ELIKSIR ŻYCIA, DOBYTEK, REZONATOR, KARATE TRADYCYJNE, CENZOR, NIEUDOLNOŚĆ, NORMALIZATOR, NAKRYCIE GŁOWY, AGENCJA, AKWAWITA, INTERROGACJA, ŚCIGAŁKA, BARWA OCHRONNA, NIEOPANOWANIE, FILM ANIMOWANY, ARGENTYNOZAUR, INWOLUCJA, MAMUT WŁAŚCIWY, SPORTSMENKA, GORETEKS, INDYGOWIEC, PIJAK, KIRYS, GWIAZDA, PRZYRODNIK, WAGA SZALOWA, OBELGA, MASZYNA CIEPLNA, POKOLENIE, INWESTOR, CECHA RECESYWNA, WALKA Z WIATRAKAMI, BEZPROBLEMOWOŚĆ, RÓŻA, KISIEL, ANTENA TUBOWA, SOCZEWKOWANIE, TV, RADAR METEOROLOGICZNY, SAMOCHODZIARZ, LENIWCE DWUPALCZASTE, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, INICJATYWNOŚĆ, KASZTAN, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, ŁAŃCUCH, POSTĘPOWANIE CYWILNE, BARIERA JĘZYKOWA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, SPÓŁGŁOSKA USTNA, KABLOOPERATOR, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, JEDLICA SINA, SOPEL, REMONT BIEŻĄCY, RETROGRADACJA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, ŁUPEK DACHOWY, KINEZYTERAPEUTA, PROPLASTYD, MOTYL DZIENNY, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, TWARDY KARK, ANUSZKIEWICZ, NEUROGERIATRIA, ŁOŻYSKO, KOLCZAKOWATE, DRZEWOSTAN NASIENNY, ZAPYLACZ, GRUPA IMINOWA, PUNKT OKOSTNOWY, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, BEZSTRONNOŚĆ, IMPROMPTU, STYKÓWKA, WOLEJ, PLOTER ROLKOWY, CZEMPIONKA, DZIDA, DREDNOT, BETONOWE BUTY, PODŁOGA, ARRAU, PRZESŁUCHANIE, NIEMIEC, PROCES POZNAWCZY, ALERGOLOGIA, PORTRECISTKA, SĄD GRODZKI, CHOROBA VELPEAUA, KONKURY, BLUES, HIEROTOPOGRAFIA, KLEKOTKA, KRUSZYNA, OBRONA ROSYJSKA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, FERMENTACJA MLEKOWA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, RZECZY OSTATNIE, REALISTA, OPIEKA SPOŁECZNA, SZKOŁA, SEZON, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, WOJOWNICZOŚĆ, REOLOGIA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, PASYWIZM, SPRZEDAŻ, EKSHIBICJONISTKA, PAKARZ, HORYZONT CZĄSTEK, ATRAPA, RESZTKA, ŚRODEK KONTAKTOWY, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, OKRUSZYNA, JĘZYCZEK, NALEGANIE, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, STREFA PODMIEJSKA, FETYSZYSTA, KONTUR, CHŁOPIEC, DOBRY ZNAJOMY, KOMUNIKACJA, HUMOR, AFTERPARTY, GRONKOWIEC, FILEMON BLADY, CHWALCA, LITEWSKI, KOORDYNACJA RUCHOWA, AKROBACJA POWIETRZNA, KONFIGURACJA, ŁAŃCUSZEK, MERCURY, MOST, WARSTWA EUFOTYCZNA, BICIE POKŁONÓW, CICHODAJKA, REGION, KOŃ BERBERYJSKI, SODOMA I GOMORA, GAR, KATERING, NIEDŹWIEDNIK, GRABARZ, DRAMAT WOJENNY, SŁONIOWATOŚĆ, ŻABKA, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, FUNDUSZ SOŁECKI, BAŚNIOWOŚĆ, POKRZEPICIEL, TABLICA MENDELEJEWA, OWSIANKA, UTRWALACZ, TERRINA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PRAKTYKA, GOTOWOŚĆ, PLANKTON, MIĘSO, SUPERKOMBINACJA, FIZYKA, REZERWA, STROFA ALCEJSKA, PUL, RZUT WOLNY, POR, KAMICA MOCZOWA, RELA, PEGMATYT, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ARTEFAKT, KRAINA MITOLOGICZNA, JASTRZĘBNIK, PIEPRZ MNISI, SÓWKA, CHRONOLOGIA, SUTASZ, ?SAPROFAG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.492 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACOWNIA, INSTYTUCJA, FIRMA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ PRZEPROWADZANIEM SONDAŻY I PUBLIKOWANIEM ICH WYNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACOWNIA, INSTYTUCJA, FIRMA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ PRZEPROWADZANIEM SONDAŻY I PUBLIKOWANIEM ICH WYNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SONDAŻOWNIA pracownia, instytucja, firma, która zajmuje się przeprowadzaniem sondaży i publikowaniem ich wyników (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SONDAŻOWNIA
pracownia, instytucja, firma, która zajmuje się przeprowadzaniem sondaży i publikowaniem ich wyników (na 11 lit.).

Oprócz PRACOWNIA, INSTYTUCJA, FIRMA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ PRZEPROWADZANIEM SONDAŻY I PUBLIKOWANIEM ICH WYNIKÓW sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PRACOWNIA, INSTYTUCJA, FIRMA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ PRZEPROWADZANIEM SONDAŻY I PUBLIKOWANIEM ICH WYNIKÓW. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x