MIARA ZMIANY PRĘDKOŚCI ROZCHODZENIA SIĘ FALI W DANYM OŚRODKU W STOSUNKU DO PRĘDKOŚCI W INNYM OŚRODKU (WSPÓŁCZYNNIK WZGLĘDNY) LUB W PRÓŻNI (BEZWZGLĘDNY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA to:

miara zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku (współczynnik względny) lub w próżni (bezwzględny) (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIARA ZMIANY PRĘDKOŚCI ROZCHODZENIA SIĘ FALI W DANYM OŚRODKU W STOSUNKU DO PRĘDKOŚCI W INNYM OŚRODKU (WSPÓŁCZYNNIK WZGLĘDNY) LUB W PRÓŻNI (BEZWZGLĘDNY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.362

APOGEUM, KRÓLIK, SAMOGON, ZAWODOWIEC, ALLOSTERIA, DOŻYWOTNOŚĆ, ROZTWÓR BUFOROWY, BROŃ KONWENCJONALNA, TOPIELICA, WARSTWA KULISTA, SUTERYNA, KLUCZ, KURATOR, PAŁĄK, NERKA RUCHOMA, LESŁAW, TERIOLOGIA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, SUWAK, BARWNIK SPOŻYWCZY, STROFA ALCEJSKA, ROWER POZIOMY, WYRĘB, TRYSKAWKA SZKLANA, ŁUK ELEKTRYCZNY, RĘKOSKRZYDŁE, AZJATA, MATURKA, TŁUMACZ, NAROŻNIK, DWUDZIESTKA, BARWA, SSAK WYMARŁY, OPÓR, MARS, ZASIĄG, WYBREDNIŚ, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, SIATKA, BAWOLE OKO, BIAŁA ŚMIERĆ, ADRES ELEKTRONICZNY, PANIER, FANEROFIT, POPRZECZNICA, MANTY, BINOKLE, ODKUP, MODULACJA FAZY, PAŹ ŻEGLARZ, PLURALIZM, ENERGIA ROZPADU, BALDACHIM, PRZEKŁADACZ, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, KREWNY, MALARSTWO FIGURATYNWE, FAZA ROZKWITU, ŚMIETANKA, FARBA OLEJNA, BEZPANCERZOWCE, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, KARAFINKA, MAZAJA, PONĘTA, STYL DORYCKI, PRYMITYW, NIEPOCHWYTNOŚĆ, POPULACJA MENDLOWSKA, WERSET, TUBA, ZLEWKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, TEMAT FLEKSYJNY, GEN LETALNY, MASZOPERIA, WARSTWA ABLACYJNA, BĘBEN, JANÓW, ARGENTYŃSKOŚĆ, USKOK, BOREWICZ, SENAT, SZTABSOFICER, NADŚWIADOMOŚĆ, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ORGANIZM, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, BRUMBY, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, GRAFITYZACJA, ZAWIĄZEK, PIKOT, AUSZPIK, WAGON PULMANOWSKI, NAWA GŁÓWNA, OGRANICZONOŚĆ, PARALAKSA, LĘK, BEZGŁOŚNOŚĆ, WAŁ, GIL, TRACZ DŁUGODZIOBY, KARAWANA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, FILEMONKA, WYCIĄG, EKWIPARTYCJA, TRYWIALIZM, MĘTNIAK, ARTYSTA, MONTAŻYSTA, REJESTR, HELIOLATRIA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, POJAZD KOLEJOWY, SPORRAN, ROŚLINA ZIELNA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, TYMOTKA, RZECZY OSTATNIE, KARABINIER, OLEJ, FALA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, KAPITULANT, NOSOWOŚĆ, OBCHODOWY, HRABIANKA, KANAŁ KRĘGOWY, HEDONIZM ETYCZNY, PARTIA ROSYJSKA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, MANEŻ, KORKOWIEC, PANDRAK, CHOROBA BOSTOŃSKA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, MECHANIZM JEZDNY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, ZAKRĘTKA, SMALEC, PANTOFELNIK, ROŚLINA OKOPOWA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, ALGORYTM ITERACYJNY, BRODAWKA, NIEBOGA, JĘZYK LODOWCOWY, MER, LAPARENTOZAUR, MELILIT, DOM, WIĄZANIE, TANATOPSYCHOLOGIA, BABULA, AZALIA, KANTORIA, DRZEWO IGLASTE, WIDOWISKO, WYPEŁNIENIE, KLUCZ, SYSTEM, OBRONA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, SKLERODERMIA UKŁADOWA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, RETABULUM, GRABEN, NOWOGWINEJKA, RZEMIOSŁO, FERMA, ADHD, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KIOSK, DEZASEMBLER, TRIDUUM, WSPÓŁŻYCIE, PRZYPŁYW, SZYSZKA, PUMPERNIKIEL, NAKŁAD POŁOWOWY, BUTELKA, MILICJA, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, METACENTRUM, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, WŁÓKA, RATUSZ, ROPUCHY NOSATE, DZWONNICA, PINGWIN ADELI, MONETA BULIONOWA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, KINETOPLASTYDY, ODNIESIENIE, TRUMNA, SARABANDA, UKŁAD ZAPŁONOWY, KOSZARY SZYJOWE, KAMIEŃ OBRAZY, MŁOTEK, KUBAS, ŚWIETLICA, DYWIZJA, PRAWNICTWO, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, POPYT, SUPERKUTER, TERCJA, TREPAK, DRGANIE AKUSTYCZNE, TERYTORIUM POWIERNICZE, KLAWISZ NUMERYCZNY, REINKARNACJA, RASZKA, KOCZ, IZOMER OPTYCZNY, PORTRECISTKA, NOWOROCZNIK, REAKCJA ORIENTACYJNA, SAGA, JEZIORO ZASTOISKOWE, AMULET, DETAL ARCHITEKTONICZNY, WEKA, TĘPOLISTKA, FUGA, BRZOZÓWKA, RZUT OSZCZEPEM, AKTYWISTA, NAJEŹDŹCA, WYNACZYNIENIE, WOLNY ZAWÓD, SKARB, OBECNOŚĆ, OPAŁ, NEUROTRANSMITER, TENOR LIRYCZNY, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, KOCIOŁ, PŁYN STAWOWY, RURKA INTUBACYJNA, CHŁODNIK, ADWEKCJA, KRAKOWIAK, POZYCJA, OBERWANIE CHMURY, PIES, BYT ABSOLUTNY, LINIA LOTNICZA, IMPEDYMENTA, CHORWACKOŚĆ, RAK, KARIN, NAZWA OPISOWA, WIADRO, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, PSZENICA DURUM, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PÓŁNOCNY ZACHÓD, RYKSZARZ, SŁUPEK, ILUZJA PIENIĄDZA, KRA, NASIENNIK, MORDOBICIE, LICENCJA POETYCKA, STYLIKOODWŁOKOWE, BLOK, GUMKA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, KLAPA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, TYFTYK, PROTEZA, LINIA PODSTAWOWA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, TORU, GRUCZOŁ COWPERA, JAŚ WĘDROWNICZEK, NAZWA KODOWA, WĘZEŁ, STOSUNEK WODNY, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, SOS SOJOWY, API, STRONA, ROZPUSZCZALNIK, KOMONICA, SIEDMIOBÓJ, POCENIE, KASETA, KONTRAMARKA, TWIERDZENIE MENELAOSA, NAPŁYW, FORMIZM, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ?ANGIELSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.362 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIARA ZMIANY PRĘDKOŚCI ROZCHODZENIA SIĘ FALI W DANYM OŚRODKU W STOSUNKU DO PRĘDKOŚCI W INNYM OŚRODKU (WSPÓŁCZYNNIK WZGLĘDNY) LUB W PRÓŻNI (BEZWZGLĘDNY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIARA ZMIANY PRĘDKOŚCI ROZCHODZENIA SIĘ FALI W DANYM OŚRODKU W STOSUNKU DO PRĘDKOŚCI W INNYM OŚRODKU (WSPÓŁCZYNNIK WZGLĘDNY) LUB W PRÓŻNI (BEZWZGLĘDNY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA miara zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku (współczynnik względny) lub w próżni (bezwzględny) (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA
miara zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku (współczynnik względny) lub w próżni (bezwzględny) (na 21 lit.).

Oprócz MIARA ZMIANY PRĘDKOŚCI ROZCHODZENIA SIĘ FALI W DANYM OŚRODKU W STOSUNKU DO PRĘDKOŚCI W INNYM OŚRODKU (WSPÓŁCZYNNIK WZGLĘDNY) LUB W PRÓŻNI (BEZWZGLĘDNY) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MIARA ZMIANY PRĘDKOŚCI ROZCHODZENIA SIĘ FALI W DANYM OŚRODKU W STOSUNKU DO PRĘDKOŚCI W INNYM OŚRODKU (WSPÓŁCZYNNIK WZGLĘDNY) LUB W PRÓŻNI (BEZWZGLĘDNY). Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast