UPRAWNIENIE, KTÓRE KOMUŚ (NIE TYLKO OSOBIE, TAKŻE NP. PODMIOTOWI GOSPODARCZEMU) PRZYSŁUGUJE ZGODNIE Z PRZEPISAMI LUB SZCZEGÓŁOWĄ UMOWĄ, SŁUSZNE ROSZCZENIE, PRZYWILEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO to:

uprawnienie, które komuś (nie tylko osobie, także np. podmiotowi gospodarczemu) przysługuje zgodnie z przepisami lub szczegółową umową, słuszne roszczenie, przywilej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRAWO

PRAWO to:

zbiór (ogół) norm i przepisów, całe prawodawstwo np. danego kraju (na 5 lit.)PRAWO to:

nauka o prawie, studia nad prawodawstwem (na 5 lit.)PRAWO to:

zasada, prawidłowość, która rządzi światem i zjawiskami, taka, która może zostać opisana przez człowieka, ale nie ustanowiona, jest celem deskryptywnych badań naukowych (na 5 lit.)PRAWO to:

norma prawna, zasada (na 5 lit.)PRAWO to:

prawa strona (na 5 lit.)PRAWO to:

prawica, prawa strona sceny politycznej i poglądy dla niej charakterystyczne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UPRAWNIENIE, KTÓRE KOMUŚ (NIE TYLKO OSOBIE, TAKŻE NP. PODMIOTOWI GOSPODARCZEMU) PRZYSŁUGUJE ZGODNIE Z PRZEPISAMI LUB SZCZEGÓŁOWĄ UMOWĄ, SŁUSZNE ROSZCZENIE, PRZYWILEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.646

CYTADELA, PUGILARES, FOTOREALIZM, REMIS, DYSOCJANT, ELF, DEKANTER, JAŁOWNIK, AS SERWISOWY, CZEK PODRÓŻNICZY, NUKLEOZYD, ZEW, LÓD GRUNTOWY, ROŚLINA POŻYTKOWA, OSZCZĘDNOŚCI, DYSOCJACJA TERMICZNA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, DRZEWOSTAN NASIENNY, ROPUCHA WODNA, ŚREDNI DYSTANS, KOLORYMETRIA, IMPLIKANT ISTOTNY, INERCYJNOŚĆ, FOCH, NADAWCA SPOŁECZNY, KAKEMONO, PRĄD INDUKCYJNY, DIADEM, IDEALIZACJA, POWTÓRKA, PRODUKT GLOBALNY, ŁAPSERDAK, ODPRZĘG, BEZSENS, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, SZLAM, MOMENT ZWROTNY, NIEMIECKOŚĆ, DEMARKACJA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, AKCEPTOR, OFIARODAWCA, ZMAGANIA, NAUKA MEDYCZNA, PASOŻYT, GEODEZJA WYŻSZA, APLIKACJA, PIJAWKA, OREGANO, OSIEMNASTKA, KRYTYCZNOŚĆ, PODATEK IMPORTOWY, PALINGENEZA, OŁTARZYK, KALIBER, PRZEWODZIK, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, KSIĘGI, OPŁATA PRODUKTOWA, MEDALION, LISZAJ PŁASKI, BŁOTNIAK, OWOC RZEKOMY, PODDANY, BEKON, MADAME, KIELICH, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, KAWALER, CIOS, SIMON, ATRAPA, NALEWKA, BUŁGARSZCZYZNA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KURACJA SZOKOWA, LIGA, PLEBEJUSZ, ŚLISKOŚĆ, EPIDEMIOLOG, SKRYTOBÓJSTWO, LABORKA, KOLEKTOR, FLUID, WAPNIAK, SZTUFADA, BĄBELKI, STYL, ZAŚLEPIENIE, OMER, SZARPANKA, SKOK, ŚRODOWISKO, SSAK WYMARŁY, PANI, BAZA LOTNICZA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, ALAIN, PIKOT, BOCZNIAK, DZIELNICA SENIORALNA, ZDANIE, PACHT, ODWAGA, KIMONO, TACHOGRAF, COŚ, LIST KOMISYJNY, PIĘKNY WIEK, POZDROWIENIE, SAKWA, SINICA, MINORAT, DŹWIGACZ DACHOWY, ILOŚĆ REFERENCYJNA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, PSAMMOFITY, KUCHNIA, WICIOWIEC, MAZUR, UCHWYT, PILOT, MŁODZI, MATOŁ, NEURON LUSTRZANY, LEPSZA POŁOWA, CHOLEWKA, SŁAWA, KLUCZ PARTYJNY, MAJĄTEK, ŁACINNICZKA, OLEJEK ETERYCZNY, KRAŃCÓWKA, WARSTWA, APEL, SAŁATA LOLLO, KATATONIA, WARSZTAT, JACK, NIUCHACZ, OBSERWATOR, DOŻYWOTNOŚĆ, BORZEŚLAD ZWISŁY, BOCIANIE GNIAZDO, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, GUFFA, ZAWIKŁANIE, ZASADA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, DOBRODZIEJKA, MAKROMINERAŁ, OSPAŁOŚĆ, POKOLENIE SANDWICZOWE, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, KASKADA, ŚWIĘTO, MAŹNICA, VIOLA DA BRACCIO, REEDUKACJA, ŻYŁKA, BEZINWAZYJNOŚĆ, KODOWANIE PREFIKSOWE, ANOMALIA TERMICZNA, KASETOWIEC, NAROŻNIK, PLACEK, KOMPAKTOR, WZÓR PRZEMYSŁOWY, NIETZSCHEANISTA, TRAWA PASTEWNA, KAFETERIA OTWARTA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, BRANŻA, NAZWA OPISOWA, SZKŁO SPINOWE, NIEBIELISTKA, MINIATURA, ADAPTACJA, PRZYSPOSOBIONY, WKLĘSEK, CZOŁÓWKA, ISTOTA FANTASTYCZNA, SĘDZINA, SITEK, FUTRO, CIOS, OMAR, PLAMA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, TRZYMADŁO, PRZERÓB, IDEALIZM OBIEKTYWNY, EWOLUCJA KASKADERSKA, BOMBARDA, PRAWO MORSKIE, CZWORONÓG, DOJRZAŁOŚĆ, MORENA ABLACYJNA, OGNIWO VOLTY, ROSYJSKI, NIEŻYCZLIWOŚĆ, SKINNY, PORNOGRAFIA, DRAMAT SATYROWY, SĘPNIK PSTROGŁOWY, BOCZNICA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KOŁNIERZ, KSIĘŻULEK, KUWETKA, ZAPALENIE, BAZA LOKALOWA, BEZWŁAD, PŁYTA PILŚNIOWA, HERB, TEATR, EDYKUŁ, KLUCZ, SKOK, OGRANICZNIK, KRĄG KULTUROWY, KOSTKA BRUKOWA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, STAGNACJA LODOWCA, PRĘT, WYRAŻENIE, GRUSZKA, AMPUŁKA, MARIMBA, PŁOMYCZEK, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, MITOSPOROWE, CIĄG TECHNOLOGICZNY, WENTYLACJA MECHANICZNA, ZEFIR, PASTA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, STEMPEL, ŚWIATŁO KOTWICZNE, STAL, PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, WOJEWÓDZTWO, HULAKA, BOCZNIK, KONGLOMERACJA, PRAWO MURPHY'EGO, ZEGAR ASTRONOMICZNY, INTERWAŁ, PARA MINIMALNA, PIANISTYKA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, HYDROFON, SIKAWKA, JAŁÓWKA, NEUTRALNOŚĆ, DOMEK LORETAŃSKI, WĄTROBIANKA, PODRYWKA, SZCZELNOŚĆ, WOLANT, DESKA SEDESOWA, OKŁAD, SMUGA, ESKORTA, MOCARSTWO REGIONALNE, SAMOZAGŁADA, OFICJAŁ, MARGINALNOŚĆ, GWIZDEK, KUPLER, MANIPULATOR, DYSZKANCIK, OBRÓŻKA, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, HIERARCHIA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PRANKO, PODGRZYBEK, WILGOTNOŚĆ, RAWKA BŁAZEN, SĄCZEK, PUSZYSTOŚĆ, MORESKA, NEGATYWIZM, NARCIARSTWO NORWESKIE, MINERAŁ, MARUDER, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, SCHABOWY, DRYF GENETYCZNY, PRYMARIUSZ, KANTOREK, JĘZYK PENDŻABSKI, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, PREDYKACJA, PAWĘŻ, MIOTEŁKA, CZŁONEK, ?WĘGLOWODORY ACYKLICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UPRAWNIENIE, KTÓRE KOMUŚ (NIE TYLKO OSOBIE, TAKŻE NP. PODMIOTOWI GOSPODARCZEMU) PRZYSŁUGUJE ZGODNIE Z PRZEPISAMI LUB SZCZEGÓŁOWĄ UMOWĄ, SŁUSZNE ROSZCZENIE, PRZYWILEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UPRAWNIENIE, KTÓRE KOMUŚ (NIE TYLKO OSOBIE, TAKŻE NP. PODMIOTOWI GOSPODARCZEMU) PRZYSŁUGUJE ZGODNIE Z PRZEPISAMI LUB SZCZEGÓŁOWĄ UMOWĄ, SŁUSZNE ROSZCZENIE, PRZYWILEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO uprawnienie, które komuś (nie tylko osobie, także np. podmiotowi gospodarczemu) przysługuje zgodnie z przepisami lub szczegółową umową, słuszne roszczenie, przywilej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO
uprawnienie, które komuś (nie tylko osobie, także np. podmiotowi gospodarczemu) przysługuje zgodnie z przepisami lub szczegółową umową, słuszne roszczenie, przywilej (na 5 lit.).

Oprócz UPRAWNIENIE, KTÓRE KOMUŚ (NIE TYLKO OSOBIE, TAKŻE NP. PODMIOTOWI GOSPODARCZEMU) PRZYSŁUGUJE ZGODNIE Z PRZEPISAMI LUB SZCZEGÓŁOWĄ UMOWĄ, SŁUSZNE ROSZCZENIE, PRZYWILEJ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - UPRAWNIENIE, KTÓRE KOMUŚ (NIE TYLKO OSOBIE, TAKŻE NP. PODMIOTOWI GOSPODARCZEMU) PRZYSŁUGUJE ZGODNIE Z PRZEPISAMI LUB SZCZEGÓŁOWĄ UMOWĄ, SŁUSZNE ROSZCZENIE, PRZYWILEJ. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x