ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA WYSTĄPIENIU BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA WIDOCZNEGO NA TLE CHMUR LUB MGŁY, PRZY CZYM NIEBIESKI PIERŚCIEŃ MA MNIEJSZĄ ŚREDNICĘ OD CZERWONEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLORIA to:

zjawisko optyczne polegające na wystąpieniu barwnych pierścieni wokół cienia obserwatora widocznego na tle chmur lub mgły, przy czym niebieski pierścień ma mniejszą średnicę od czerwonego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GLORIA

GLORIA to:

sława, która towarzyszy jakiejś postaci (na 6 lit.)GLORIA to:

świecące się koło nad głową świętego (w potocznym wyobrażeniu) lub otok ze światła wokół jego postaci (na 6 lit.)GLORIA to:

część mszy (utworu muzycznego) (na 6 lit.)GLORIA to:

koncentryczne, barwne okręgi wokół cienia obserwatora widzianego na tle mgły lub chmury (na 6 lit.)GLORIA to:

barwne kręgi wokół cienia obserwatora widzianego na tle mgły lub chmury (na 6 lit.)GLORIA to:

jedwabna, półjedwabna lub bawełniana tkanina podszewkowa, zazwyczaj w czarnym kolorze (na 6 lit.)GLORIA to:

zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze, polegające na pojawieniu się barwnych pierścieni wokół cienia obserwatora lub przedmiotu widzianego na tle chmury lub warstwy mgły (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA WYSTĄPIENIU BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA WIDOCZNEGO NA TLE CHMUR LUB MGŁY, PRZY CZYM NIEBIESKI PIERŚCIEŃ MA MNIEJSZĄ ŚREDNICĘ OD CZERWONEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.324

PÓŁKA SKALNA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, NIEWYDOLNOŚĆ, MODEL, OTWÓR, ŚRODOWISKO, NADRUK, GÓRALSKI, KRYZYS KATATYMICZNY, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, CYCEK, WOLNY, PROTEKCJONIZM, PRZENIKLIWOŚĆ, PRZEMIENNIK AMATORSKI, ZABYTEK NIERUCHOMY, BRAMA TRIUMFALNA, RURA, POLIANDRIA, CIĘTOŚĆ, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, MOC WYTWÓRCZA, KOMPETENCJA MIĘKKA, INDIANIN, POSTAĆ, RESIDUUM, KRYTYCZNOŚĆ, LATOROŚL, PINGWIN ADELI, SZAL, WIKARYZM GEOGRAFICZNY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, DAR NIEBIESKI, MONTAŻ, TARPAN, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, FRONT STACJONARNY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, HULK, PRÓBKA, BIAŁE NOCE, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, CIĄGNIK BALASTOWY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, PALIWO KOPALNE, WZIERNIK, PREPARAT, DAKTYLOGRAFIA, PRZEMIANA ODWRACALNA, EOZYNOFIL, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, RAJA MALTAŃSKA, WANIENECZKA, ABORDAŻ, KAMYCZEK USZNY, CIERPLIWOŚĆ, MISZCZU, KONFISKATA, SUPERKOMBINACJA, PRÓBKA, POSTRACH, DIAGNOSTYKA, NIEJEDNOLITOŚĆ, NACISKANIE, SZTURMAK, WIDZENIE FOTOPOWE, IZOMER GEOMETRYCZNY, STRAPONTEN, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, LICZEBNIK ZBIOROWY, ISKIERNIK, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, LODOWIEC NORWESKI, GUMIDRAGAN, WARZYWNIAK, ANTYKATOLICYZM, OCZKO, KONCENTRACJA, KONWENT, KRYTERIUM STEROWANIA, HOMOGENAT, ESKADRA, JERSEY, PRELUDIUM, PANEL ADMINISTRACYJNY, UCHWAŁA, STARA WIARA, KATASTROFA BUDOWLANA, APARAT, ALLELOPATIA, REDAKTOR NACZELNA, ZIELONE, CHERUBIN, CHOROBA WRZODOWA, ULGA BUDOWLANA, KALWARIA, INWEKTYWA, TARCZA, BRAZYLIANY, OWCA KAMIENIECKA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KRIONIKA, KWASJA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, SAMOTOK, PAROKSYTON, WOLNY RODNIK, GORSET, ALTERNATYWA, KOMORA, SUTASZ, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, JARZĄB, EMOTIKONA, HEMOROID, PUSZKA MÓZGOWA, KOLOR, DEKLARACJA, KOKPIT, CZAS PÓŁTRWANIA, MAGNETOSTRYKCJA, LATEKS, LAPIS-LAZULI, BUCHTA, PŁEĆ, OPODATKOWANIE, OMAM, TRZECI PLAN, BULAJ, STRUDEL, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KULTURA KOMÓRKOWA, NIEZAMOŻNOŚĆ, WÓŁ, SMREKUN, AKSAMIT, PÓŁRUCH, GWINT, ESENCJA, PŁACHTA, GRA KOMPUTEROWA, SYMPTOMAT, IRC, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PARKA, PŁYWAK, EMOTIKON, KOMPOTIERKA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, SKAJLAJT, KOGA, SZPATUŁKA, DOBRO PRAWNE, WYGŁAD TEKTONICZNY, POŁOŻENIE, KREACJA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, ATUT, EMOTKA, MYŚLISTWO, DESKA RATUNKU, DOSTATEK, TEMPO, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, BLACKOUT, KWATERA GŁÓWNA, FILEMONKA, SŁUCHOWISKO, FUNKCJA CELOWA, DIABELSKOŚĆ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, PASTWA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, LUDWIK, FLAKI, KORD, SYMBOL, ECHOGRAFIA, ŚWIATŁO ZIELONE, DWURURKA, STACCATO, WIATROWNICA, MOKRY SEN, MALARZ, KALIBER, WĘDRÓWKA, HEMIKRYPTOFIT, S/Y, SZPERACZ, FAZA, WYCZARTEROWANIE, NORMALIZACJA, MAKINTOSZ, REŻYSER, MANCA, RAMKA, MROZEK, MIESZACZ, REPETYTYWNOŚĆ, RURA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, KSIĘŻNICZKA, POZYCJA RYGLOWA, ZNAKOMITOŚĆ, OZNAKA, TYNK, LIGAND, HENRYK, MAIL, KUBEŁ, ZABOL, IRYGATOR, ABAKUS, WYLICZANKA, WĘGLIK, DYLATACJA CZASU, KEYBORD, HRABINI, DYSKALKULIA GRAFICZNA, SER, AFERA, SITO, DWUKULTUROWOŚĆ, SKRZYDŁO, KRUCHAWECZKA, NÓŻ, AHISTORYZM, WCZASY POD GRUSZĄ, ZIARNO, KĄT ROZWARTY, OSTATNI SAKRAMENT, TARTYNKA, BEJCA, KATATONIA, FLAGRUM, ESKORTA, MNICH, ANTYBIOTYK MAKROLIDOWY, KLISZA, CIASTO PIASKOWE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ANTONI, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, SAMOGON, SCHABOWY, FUNKCJA AGREGUJĄCA, PIEPRZ RÓŻOWY, ŚLĄSKOŚĆ, BASTEJA, ZNAK PISARSKI, HALO, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PRZEPOJA, KARTAN, SINIEC, HALA PERONOWA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, GAZ BOJOWY, CZARNY RYNEK, MEZOMORFIA, SPIKER, PRZETWÓRCZOŚĆ, SOLANKA, CASSINI, CHEMOTAKSYNA, BARWA, UŻYTEK, RETRAKCJA, WALENCJA, ŻUBR WĘGIERSKI, SZKŁO OPTYCZNE, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KAMPUS, GWASZ, CYGARETKI, KOCHAŚ, SZUM, FIAKIER, STRASBURG, INSTRUMENT SMYCZKOWY, LIBELA, DYMISJA, TWARDY RESET, ADRES, NEKROMANTA, SZPIC, KOŃ CUGOWY, CZYNNIK PRODUKCJI, OLEANDER, POWINOWACTWO CHEMICZNE, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, GWIAZDKA, MAJKA, WRĄB, PRZYLEPNOŚĆ, ?TRUFLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA WYSTĄPIENIU BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA WIDOCZNEGO NA TLE CHMUR LUB MGŁY, PRZY CZYM NIEBIESKI PIERŚCIEŃ MA MNIEJSZĄ ŚREDNICĘ OD CZERWONEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA WYSTĄPIENIU BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA WIDOCZNEGO NA TLE CHMUR LUB MGŁY, PRZY CZYM NIEBIESKI PIERŚCIEŃ MA MNIEJSZĄ ŚREDNICĘ OD CZERWONEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLORIA zjawisko optyczne polegające na wystąpieniu barwnych pierścieni wokół cienia obserwatora widocznego na tle chmur lub mgły, przy czym niebieski pierścień ma mniejszą średnicę od czerwonego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLORIA
zjawisko optyczne polegające na wystąpieniu barwnych pierścieni wokół cienia obserwatora widocznego na tle chmur lub mgły, przy czym niebieski pierścień ma mniejszą średnicę od czerwonego (na 6 lit.).

Oprócz ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA WYSTĄPIENIU BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA WIDOCZNEGO NA TLE CHMUR LUB MGŁY, PRZY CZYM NIEBIESKI PIERŚCIEŃ MA MNIEJSZĄ ŚREDNICĘ OD CZERWONEGO sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA WYSTĄPIENIU BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA WIDOCZNEGO NA TLE CHMUR LUB MGŁY, PRZY CZYM NIEBIESKI PIERŚCIEŃ MA MNIEJSZĄ ŚREDNICĘ OD CZERWONEGO. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x