WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CECHA to:

właściwość charakteryzująca coś lub kogoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CECHA

CECHA to:

dawne określenie marki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.679

SKRZYPOWE, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KRÓLOWA NAUK, SKRZYDŁA, GŁOWICA, WIERZBINA, PRZESŁONA, PRYMARIUSZ, KORONATOR, KIEŁŻ, ZWYROL, PAKIET, OKRĘT SZPITALNY, NIEDOKONANOŚĆ, BRYŁOWATOŚĆ, ROZMAMŁANIE, SUROWICA, KOPNIAK, KIFOZA, SZLACHETNOŚĆ, AGRESJA, STARY BYK, ARKUSZ DRUKARSKI, OBUCH, DOMINACJA PEŁNA, KASATA, PSYCHOLOGIA, OGROM, PRZYPOŁUDNIK, ATAWIZM, ZŁOTA RENETA, AZJATYCKOŚĆ, SOS, KONTEKST, POMOST, STRONA TYTUŁOWA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MUR, INWITACJA, PODKŁADKA, REGRES, IDEALNOŚĆ, MASKA, SEZONOWIEC, ODSYŁACZ, OBSŁUGIWANIE, DRZEWCE, RABACIK, KANAŁY, AKROLIT, HELIKAZA, SPIRALA, MIARA, WIELKOŚĆ SKALARNA, MARKER GENETYCZNY, ARCYDZIELNOŚĆ, PYŁ, OGRANICZENIE WIEKOWE, NIEZAWODOWIEC, TSUNAMI, PRZEWIELEBNOŚĆ, SULFOTLENEK, SEMINARIUM, ANNA, KEM, PURUSZA, ŁUK ELEKTRYCZNY, KRETYŃSKOŚĆ, LICZMAN, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, CENTRALNOŚĆ, KOTERYJNOŚĆ, WATOLINA, DAWNOŚĆ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, SZCZEP, KWASIOR, BONUSIK, CIĄGUTEK, KANAŁ, EFEKT STYKU, MAKSIMUM, POKŁAD, PARKIET, OKNO, KOSTUR, ZDATNOŚĆ, BEZSZKODOWOŚĆ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ABNEGATKA, AUSTRALIJSKOŚĆ, SIARCZEK, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, ZWARA, PRZYSMAK, ZROŚLAK, DAMA, UKRAIŃSKOŚĆ, OPIESZAŁOŚĆ, FINAŁ, INSZA INSZOŚĆ, NASZELNIK, UPOLITYCZNIENIE, ŻAŁOBA, OTĘPIAŁOŚĆ, ADRESAT, USZAK, ORDYNACJA PODATKOWA, KORUND, BARBARYZM, ISTOTA, FRYKAS, BEZPIECZEŃSTWO, FILIGRAN, STATYW, DZIEDZICZENIE, SUROWIEC ENERGETYCZNY, WAWRZYN, PRACE KONSERWACYJNE, BANDYTYZM, SZTYFT, UPGRADE, ANKA, POŁYKACZ, ZIMÓWKA, GLORIA, EŁK, BOJOWIEC, CIĄG, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, NANERCZ, KORZYSTNOŚĆ, KALKA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, PAJACYK, STROIK, SZTUKA ZDOBNICZA, KSIĘSTWO, TEOLOGIA NEGATYWNA, GWIAZDA, FIGURA RETORYCZNA, ZNAJOMOŚĆ, ŁANIA, GŁÓG, DETENCJA, LAMINAT, PUNKTUALNOŚĆ, MISTRZU, RYS, KONTENER, DZBANEK, OPÓR, NIELUDZKOŚĆ, ROZUMIENIE, BERET, DEKLARACJA, FRAGMENTARYZACJA, KAND, OWAD, FLAKI, ZDARZENIOWOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, OSŁONA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, NANSUK, NOTOWANIE CIĄGŁE, EJDETYCZNOŚĆ, FUTRÓWKA, WÓZEK SZPITALNY, KONCERT, KRATER, HORRENDUM, RZECZ, AGREGAT, OZOREK, NIEZDARNOŚĆ, WĄSONÓG, ORBITA PARKINGOWA, DZIURAWKA, TRANSPORTÓWKA, PARAPET, ZACHŁANNOŚĆ, KOPALINA SKALNA, PROFESOR ZWYCZAJNY, WĄŻ, KAPITALNY REMONT, KĄT ROZWARTY, EMBLEMAT, NIEUCZCIWOŚĆ, GRANAT, SAKPALTO, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, JAD PSZCZELI, POLONISTYKA, ETIUDA, SKOK W BOK, IMPRESYJNOŚĆ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, KONCYLIACJA, WYRAZ, PODŁOŻE, MINERAŁ, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, ŻYŁA, REPETYTYWNOŚĆ, METEOR, FILET, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, RYNSZTOK, TERAPIA WSTRZĄSOWA, SYMETRYCZNOŚĆ, SKUNKS, NIEOPATRZNOŚĆ, HIPERTONIA, OCZKO, AALEN, JACK, CIAŁO NIEBIESKIE, KATAFRAKTA, TEŚCIK, NASTAWA OŁTARZOWA, KONFISKATA, SAMOBÓJCA, OBSERWACJA, FRONTON, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, OSĘKA, PŁÓD, KOREKTOR, KORDONEK, TALERZ, JEŻOWIEC, ŚWIDEREK, PLAMISTOŚĆ, SZCZUDŁO, KŁOSEK, ZAKON KONTEMPLACYJNY, ZBOWID, SĄD I INSTANCJI, FELER, REGIONALNOŚĆ, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KASTANIETY, JUTRZYNA, ZŁO KONIECZNE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ANTENA YAGI-UDA, ZNAK PISARSKI, MADONNA, MOGILAMBDACYZM, MARTWIAK, ZABYTEK NIERUCHOMY, PRIMADONNA, DIALOGIZM, POMNIK, PĘCHERZYK, WYMIENNIK, ADIUTANT, ŻYDOWSZCZYZNA, DWUWIERSZ, TUM, DEZERTER, WYKLUCZENIE, GIBANIE, KAMIEŃ NAGROBNY, ATRAPA, NIEMORALNOŚĆ, RZEMYK, BOM, SZACHY TRZYOSOBOWE, EMIGRACJA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, OPLOT, PRAKTYCZNOŚĆ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, DROGI RODNE, KOLUMNA, STAN DEPRESYJNY, POJAZD KONNY, TOALETA, SKATING, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ZIMNE NÓŻKI, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, NIEPORZĄDNOŚĆ, ZDECYDOWANIE, MANTELLOWATE, HUNTER, BUT NARCIARSKI, BLUES, WYMAGANIA SYSTEMOWE, BORDER, HOMOGENIZACJA, KULT JEDNOSTKI, ARCHAICZNOŚĆ, MISKA SOCZEWICY, HULAJDUSZA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, ?PIKOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.679 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CECHA właściwość charakteryzująca coś lub kogoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CECHA
właściwość charakteryzująca coś lub kogoś (na 5 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast