WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CECHA to:

właściwość charakteryzująca coś lub kogoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CECHA

CECHA to:

dawne określenie marki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.679

SUKA, PRZECHÓW, SZPRING, RODZIMOŚĆ, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, SZKARADZTWO, ACEFALIA, MANIFESTACJA, PRZODOWNIK, WEJŚCIE, ULOTNOŚĆ, DOM TOWAROWY, KOLOS, UPOMNIENIE, CIĘŻAR, KRYNOLINA, DEMOBILIZACJA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KUJNOŚĆ, OLEJ LNIANY, ALIANT ZACHODNI, OCIEPLENIE, KACZUGA INDYJSKA, ZNACHOR, ANNA, KORA, KONFISKACJA, MOBIL, KALKA, BRAHMS, PŁYNNOŚĆ, SUBRETKA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PŁYNNOŚĆ, KAWALKADA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PRZYJEMNOŚĆ, ZADRA, ODROBEK, SKŁAD DRUKARSKI, WILGOTNOŚĆ, ADAPTACYJNOŚĆ, ABIOGENEZA, WIDMO ATOMOWE, MUFA, POBLISKOŚĆ, PORZĄDEK, PRECYZJA, WĄSKIE GARDŁO, IMACZ, DOSIEBNOŚĆ, SIATKA GEOGRAFICZNA, FASETKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, AMORY, ZAPYTANIE OFERTOWE, NAROWISTOŚĆ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, OZONEK, ZBROJENIE, ZAMSZ, KRUCHOŚĆ, WYBIEG, FROTKA, PŁYN INFUZYJNY, WAWRZYN, KONCERT ŻYCZEŃ, PLASTYKA, MARS, WYSTĘPNOŚĆ, DYSTANS, AGLOMERACJA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, GLINIASTOŚĆ, EMISJA, ODPRZĘG, NIEDOSTĘP, KLAUZULA, KOK, OBRZĘK GAZOWY, ZIELENICE, RODZIMOŚĆ, PODODDZIAŁ, PRĘŻNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, RAWKA BŁAZEN, ENIGMATYCZNOŚĆ, SNIFFER, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ODGAŁĘZIACZ, KROPELKA, KOSZULKA, NADZWYCZAJNOŚĆ, FILM DROGI, KASZTELAN, MIEJSKOŚĆ, OŁATKA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, BIAŁA GORĄCZKA, ZAPIS, SUPERRAKIETA, WYLICZANKA, MIERNIK, NAIWNIACTWO, KOMUNIKATYWNOŚĆ, ROGATA DUSZA, HB, TOPOLOGIA MAGISTRALI, ADRES KORESPONDENCYJNY, POBOŻNOŚĆ, ŻABA DARWINA, POŁĄCZENIE, WYŻYNKA, OGNISKO, HIACYNT, ZAĆMIENIE, KWASZONKA, PIANA, BOMBARDON, DYNAMICZNOŚĆ, SYMETRIA, GRA NA ZWŁOKĘ, PRZYWÓZKA, MAKABRYCZNOŚĆ, SZTUCZNY LÓD, KWAS, FRAZA NOMINALNA, OPASKA, MA, AMERYKAŃSKOŚĆ, WŁÓKNIAK MIĘKKI, SZAGRYN, UCZESTNIK, ALLEGRO, INTERWAŁ, JASNOŚĆ, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, DYSALTERACJA, DZIEWICTWO, BACIK, SKOK W BOK, ZASTĘPNIK, EPOKA, KOMA, KONFRONTACJA, RAUT, GOTHIC METAL, CENZURA, POTWARZ, MOBING, PUKNIĘCIE, WEŁNIAKOWE, ŁYKACZ, NAGIEL, ANALOG, KONSTYTUTYWNOŚĆ, GENE, MŁOTOWNIA, CIEŃ, OPASKA, CZESKI, DELIKT KONSTYTUCYJNY, FISZUTKA, POSTNOŚĆ, GĘŚ, POSEŁ, MAJÓWKA, WRZÓD TRAWIENNY, CHOROBA REUMATYCZNA, AUGUR, LINA, BYDLĘ, POROZUMIENIE, ANTYDOGMATYZM, PARÓWKA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, MUSZLA, SOŁTYSOSTWO, DURNOWATOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, METR, MOSTEK, SCHRONISKO, SUCHORYT, MECENAT ARTYSTYCZNY, WINIARZ, DOMEK DLA LALEK, TRANSMUTACJA, FERMAN, KAGANIEC, KNECHT, EUTEKTYKA, PRZEPITA, SPRAWOWANIE, DEZAKTYWACJA, NIEJASNOŚĆ, CHOROBA, BLACHOWNIA, RING, KORONA DROGI, AGONISTA, MAKABRA, OŚWIADCZENIE, NAPIĘCIE DOTYKOWE, KSIĘŻULKO, PRZYWILEJ EMERYTALNY, TAMA, KILOBAJT, ŻEBERKA, KUWETA, BANIA, COLCANNON, ŻYWNOŚĆ, FILTR GĄBKOWY, PAPRYKARZ, STRZAŁ, KREDKA, WEZWANIE, SIARKA POPIOŁOWA, KOŁPAK, RODZICIELSKOŚĆ, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ANALIZA, SALTARELLO, MORENA CZOŁOWA, KAKEMONO, WSPORNIK, SPÓŁKA, ZAPONA, KOZAK, ABAKUS, MURARKA, DYREKCJA, GŁUPOTA, NIESŁUSZNOŚĆ, MONOPARTYJNOŚĆ, PRZEPLOTNIA, NAIWNOŚĆ, NIECZUŁOŚĆ, LITOŚĆ, OSTROKRZEW, ZESTRÓJ INTONACYJNY, OBRAZEK, DOLNOPŁAT, DOROSŁOŚĆ, SAKWA, SPOTKANIE MODLITEWNE, DYSKRECJONALNOŚĆ, KORPUS, BIOCHEMIA, ROMANS, SPRZEDAWCA, SŁUP, BYSTRZE, KOREK, NIEMORALNOŚĆ, KLUCZ GŁÓWNY, RAGOUT, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PAROWANIE, RESTRYKCJA, ZŁUDNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, RESTYTUCJA GATUNKU, AKRECJA, SITEK, SURMA, SZALKA, SPECYFIKACJA, PRAGMATYCZNOŚĆ, WASZA WYSOKOŚĆ, WROCŁAWSKOŚĆ, PORFIROBLAST, STAN POSIADANIA, ZGNIŁOŚĆ, RYSUNEK, GLOBUS, TEREN ZIELENI, ALASKA, BACYTRACYNA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, HARDOŚĆ, SWÓJ, MARTWOTA, TAŚMA FILMOWA, BYDLĘ, JAN, WIZA POBYTOWA, PARTIA, POKRYWA, MINUCJA, KOMIK, BANDOLIER, BOJKA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, WINDA, ZALEWA, ?UCHWYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.679 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CECHA właściwość charakteryzująca coś lub kogoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CECHA
właściwość charakteryzująca coś lub kogoś (na 5 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ CHARAKTERYZUJĄCA COŚ LUB KOGOŚ. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast