CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA W ZDANIU W STRONIE CZYNNEJ OZNACZA WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI WYRAŻONEJ ORZECZENIEM, WYRAŻONA RZECZOWNIKIEM LUB ZAIMKIEM W MIANOWNIKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODMIOT GRAMATYCZNY to:

część zdania, która w zdaniu w stronie czynnej oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem, wyrażona rzeczownikiem lub zaimkiem w mianowniku (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA W ZDANIU W STRONIE CZYNNEJ OZNACZA WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI WYRAŻONEJ ORZECZENIEM, WYRAŻONA RZECZOWNIKIEM LUB ZAIMKIEM W MIANOWNIKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.007

USTERKA, BŁONICA SKÓRY, POZIOM, MEMBRANA, POMPA INFUZYJNA, KIERAT, UMIEJĘTNOŚĆ, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, AMBRAZURA, KOŚCIÓŁ, KSIĘŻULO, KRATER, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, RAMPA, FREON, KRATKA KSIĘCIA WALII, CIĄGNIK, RASZPLA CIERNISTA, OGIEŃ KRZYŻOWY, REFORMA ROLNA, RAMONESKA, DYSHARMONIA, BEZLIST, KOLCZAK, BABKA, TUBULOPATIA, EKOLOGISTYKA, INTENSJA, ŻAGIEW, SERBSKOŚĆ, KOMPOTIERA, NIEKLAROWNOŚĆ, JASKÓŁCZE GNIAZDO, STRINDBERG, EKSTRUZJA, TYTUŁ NAUKOWY, WIOŚLAK, OKRYWA KWIATOWA, CZĘŚĆ MOWY, PARAFRAZA, OTTO, ŚCIANA WSPINACZKOWA, OKULIZACJA, DEKANTER, LINIA ABSORPCYJNA, PROTEZA WOKALICZNA, BARANEK, KOŚĆ ŁÓDECZKOWATA, SUKCESIK, LODY, ŚCIGAŁKA, KULTURA MATERIALNA, REGULACJA CEN, ZASŁUŻONY, PODGATUNEK, JĘDZA, CEBULA PERŁOWA, ASEKURANTKA, TELEKONWERTER, TROPIK, DROBNY CIUŁACZ, CIERPLIWOŚĆ, WODA-WODA, PASJONAT, ANSAMBL, OPASKA, WIBRATO, RACJA, ZASILANIE SIECIOWE, ZNAMIĘ, LATARNIOWIEC, GORĄCE ŹRÓDŁO, POLE GOLFOWE, BAND, ŁUPINA, ŁATKA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PROLOG, WYKRZYKNIENIE, GERONTOKRACJA, SŁAWA, GLACE, POKRYWA, PRZECHODNIOŚĆ, FLANELA, CENA DETALICZNA, CHORĄGIEW, CIAŁO NIEBIESKIE, AJGOSPOTAMOJ, ROZTRUCHAN, TRĄBA JERYCHOŃSKA, CIUŁACZ, ZAWRÓT, SOLÓWKA, ZNAKOMITOŚĆ, CZAS, NUTA, SYTA, PANICHIDIA, POWÓD, MUNDSZTUK, DRUT, OPERACJA, OSTROWIANKA, PÓŁKLUZA, MANIPULATOR, WAŁ MORENOWY, DISNEY, PUSTYNNICA KATOLICKA, PRZEJŚCIÓWKA, EMPIREUM, CYGAN, APATIA, DYSCYPLINA NAUKOWA, SKÓRZAK, SYTK, CIECZ WYCZERPANA, WIZA, WISKOZA, PLUJKA, DZIESIĄTY, LOBELIOWE, EMBRIOGENIA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, DROGA, KROSOWNICA WIZYJNA, PUNKT KATECHETYCZNY, BORDER, STOLIK, BAŁAGUŁA, CARL, STRAWNOŚĆ, DRESZCZ, SPRYCIULA, EREB, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, BALONET, ZGRZEWKA, CHARAKTERYSTYKA, ZGŁĘBNIK, ARENDA, ŁONO, DZYNDZEL, POROZUMIENIE, DWA ZERA, BALERON, BOGACTWO, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, PROGRAM WYBORCZY, PLATER, ABERRACJA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, INERCYJNOŚĆ, SEQUEL, PRZYRZĄD, COROCZNOŚĆ, BENEDYKCJA, UNIA, WCIĄGARKA, PLAMA, TALAR, ŁOTOK, TONGA, KRATA KSIĘCIA WALII, SKAŁA, OBERLANDER, WEKTOR JEDNOSTKOWY, PIŁONOSOWATE, ELASTYK, KORONA, PROGRAM, ŁATA, BIOTOP, OPARCIE, PÓŁNOC, BUZA, PODWOIK, CHOROBA WOLMANA, CIĄGACZ, APRETUROWANIE, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ATLAS NIEBA, GALETA, ŁAMANY DACH POLSKI, ROZPUSZCZALNIK, GETTO, GRONKOWIEC, PAS, TYP, LUFKA, WÓŁ, OWOC RZEKOMY, WICIOKRZEW, TRAGICZNOŚĆ, PYSZCZEK, SIŁA, DZIEWCZYNA, TEST ATOMOWY, DOŁEK, PIĘTA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, TRAGEDIA, ANTRYKOT, TOM, KOTLARNIA, NOZDRZE, ZDRAJCZYNI, BUDA, DANE SENSYTYWNE, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, TETRAPOD, AGROPROMOCJA, DZIEWIARNIA, MRÓWKA FARAONA, KOMPETYCJA, MIĘKKOŚĆ, WYBITNOŚĆ, GAZ SPALINOWY, CHOCHOŁEK, MEMBRANA, JĘZYK, KUCHTA, WOŁYNIAK, SIEKANIEC, JEDNOSTKA, KAMIEŃ OZDOBNY, ADWENTYSTA, SIRO, RECEPTARIUSZ, BROŃ OBUCHOWA, KUDŁACZ, PRZEDAWCZYK, BLISKOŚĆ, NAGOŚĆ, ODŹWIERNIK, GŁĘBSZY, STEROWNIK, BĄK, CIĘŻKA WODA, PODATEK IMPORTOWY, KAGU, ANGLOFOBIA, RAMA, UGRUPOWANIE, OSZCZĘDNIŚ, KLEJ, ŚCIANA PRZEWIESZONA, STEK, PROROK, DZIECIAK, FANPAGE, TABU MILCZENIA, WAGONIK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, FERMAN, MASZT ANTENOWY, OTWÓR, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, OBRÓT PODATKOWY, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, BIAŁE PLAMY, KORDON SANITARNY, TARCZKA OPACHOWA, BELKA, WZGLĄD, MONOGAMIA, ORCZYCA, GAZOLINA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, ANOMALIA, RÓŻANKA, KRA, MAKINTOSZ, ZMOTORYZOWANY, SOPRANISTA, BĘBEN, JARZYNA, SUCHORYT, SEN, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, MIARA, SKLEPIENIE, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, FIGURA PŁASKA, MANDARYŃSKI, OPASKA, FERMATA, IRRADIACJA, OCEMBROWANIE, OBAWA, KLUB POSELSKI, TERMOLUMINESCENCJA, PROBANTKA, ŻABOT, MELDUNEK, ŚMIESZKA, POLITYKA BUDŻETOWA, SZCZODRZENIEC, ?FIRMA-WYDMUSZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.007 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA W ZDANIU W STRONIE CZYNNEJ OZNACZA WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI WYRAŻONEJ ORZECZENIEM, WYRAŻONA RZECZOWNIKIEM LUB ZAIMKIEM W MIANOWNIKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA W ZDANIU W STRONIE CZYNNEJ OZNACZA WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI WYRAŻONEJ ORZECZENIEM, WYRAŻONA RZECZOWNIKIEM LUB ZAIMKIEM W MIANOWNIKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODMIOT GRAMATYCZNY część zdania, która w zdaniu w stronie czynnej oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem, wyrażona rzeczownikiem lub zaimkiem w mianowniku (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODMIOT GRAMATYCZNY
część zdania, która w zdaniu w stronie czynnej oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem, wyrażona rzeczownikiem lub zaimkiem w mianowniku (na 18 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA W ZDANIU W STRONIE CZYNNEJ OZNACZA WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI WYRAŻONEJ ORZECZENIEM, WYRAŻONA RZECZOWNIKIEM LUB ZAIMKIEM W MIANOWNIKU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA W ZDANIU W STRONIE CZYNNEJ OZNACZA WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI WYRAŻONEJ ORZECZENIEM, WYRAŻONA RZECZOWNIKIEM LUB ZAIMKIEM W MIANOWNIKU. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast