ZDROBNIALE: DUPA - TYLNA CZĘŚĆ CIAŁA, U CZŁOWIEKA: Z POŚLADKAMI, U ZWIERZĘCIA: TAM, GDZIE TYLNE ŁAPY SĄ PRZYMOCOWANE DO TUŁOWIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUPCIA to:

zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia (na 6 lit.)DUPECZKA to:

zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia (na 8 lit.)DUPKA to:

zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DUPCIA

DUPCIA to:

o kobiecie w kontekscie seksualnym (na 6 lit.)DUPCIA to:

zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: DUPA - TYLNA CZĘŚĆ CIAŁA, U CZŁOWIEKA: Z POŚLADKAMI, U ZWIERZĘCIA: TAM, GDZIE TYLNE ŁAPY SĄ PRZYMOCOWANE DO TUŁOWIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.120

OFERTORIUM, JĄDRO, BOGATKA, INDYWIDUALNOŚĆ, JĘZYK POZYCYJNY, KAPIBARA, GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY, KAPSUŁA RATUNKOWA, OKRYWA KWIATOWA, SŁOWNIK, GNIAZDO WTYKOWE, FORTE, PODEJRZLIWOŚĆ, SŁOŃCE, GRÓB, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, PIOTROWO, POŁUDNIE, STACJA KOPULACYJNA, TAZZY, SIŁA DOŚRODKOWA, LISIURKA, ŁAPY, KOŁO DEPTAKOWE, SPOJÓWKA GAŁKOWA, MEZOMORFIA, SCENKA, POMPA PUSZKOWA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, PASZCZĘKA, PALEC, OŁTARZ, ŹRÓDŁO, SZCZECIOSZCZĘKIE, PUNKT UCISKOWY, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, APSYDY, WAHLIWOŚĆ, TRYSKAWKA, SKRZYNKA LĘGOWA, PĘPUSZEK, BIODOSTĘPNOŚĆ, NARZĄD, MANICA, DEDYKACJA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, POPAS, ASFALT, FASETKA, CZŁONECZEK, OGIEREK, BERŻERKA, NÓŻKA, SATYR, BRZUSZEK, PLENER, PITEKANTROPUS, TEKSASET, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, POBOŻNOŚĆ, MYKOLOGIA, DRESZCZ, GNIAZDKO TELEFONICZNE, FIZJONOMIKA, PIERSIĄTKO, FRYWOLNOŚĆ, PYSK, LIKORIN, PYSK, KANGNAZAUR, WÓZEK, PANTOMIMA, ŻELAZNE PŁUCO, ZOONOZA, SUMATOR, LOCH, OWOCNIA, KREW, AGROFIZYKA, GORS, SZPRYCKA, MĘŻOBÓJCA, MARKOTNOŚĆ, BASEN, STRZAŁKA MAŁA, GŁOWOTUŁÓW, TELOM, PODSUFITKA, SOMATOTOPAGNOZJA, STEPÓWKA, RELIKWIA, LASECZKA, DZIECKO, CZUCIE SOMATYCZNE, PÓŁTUSZA, ŚCIANA WSCHODNIA, WYBUCHOWOŚĆ, TALERZ, BABINIEC, PRZEWROTKA, TOTEM, ŁOKIEĆ, KORONECZKA, DATOUZAUR, WIOSKA, ŁUK AORTY, PODKÓWECZKA, ROZMAMŁANIE, AUTOTOMIA, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, BIOCZUJNIK, CIĄG, PERFIDNOŚĆ, OSIOŁ, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, SŁOIK, CWAJNOS, SIODŁO JUCZNE, BĄBELEK, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, KOPIEC, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, JEDYNOWŁADZTWO, ŚREDNIA ARYTMETYCZNA, NOWICJAT, MAŁE, RZECZ, BEAR, RĘKA, WZGÓRZE, PALOLO, WYDRZYK, CHITYNA, WARGA GÓRNA, NANOŚNIK, UPÓR, OSADY DENNE, MIĘSO, MOMENT PĘDU, DOPEŁNIENIE, SPRYT, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, TWÓR, KRYPTOZAUR, CORO, FUTERKO, LEJNIA, DOBRO MATERIALNE, SONDAŻ, REZERFORD, PRZEPUKLINA UDOWA, IROKEZKA, CHMURNOŚĆ, DOBÓR SZTUCZNY, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, KANAŁ, GRUPA GALOIS, ALEJA SZTYWNYCH, KULTURA, KULTURA, WZORZEC RUCHOWY, WILK TASMAŃSKI, JASIENICA, SUWAK, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, GŁOWICA, ZBARAŻ, KORTYNA, CHOROWITOŚĆ, WÓDZIA, TUŁÓW, NAPIERŚNIK, WĘZINA, LABIRYNT, KROCZE, SZKARADZIEJSTWO, UDZIEC, CHYTROŚĆ, MBIRA, ŁAPA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, ZOO, MONOCENTRYZM, BEZCIELESNOŚĆ, FARBKA, ŁAPA, SEGMENT, GRZBIET, KOŁO, SPENCEREK, KOZUBEK, SIŁA PŁYWOWA, WIRKI, CZYNNOŚĆ SAMOOBSŁUGOWA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, BERNIKLA BIAŁOLICA, WYLINKA, ZADEK, SIODLARNIA, ŚLIZGACZ, ANTYHUMANIZM, RUCH, MIESZARKA, ŹRENICA, NIECZYNNOŚĆ, JĘZYK, TYKA, ROZTWÓR RINGERA, NIEOPANOWANIE, GOŁĄBECZEK, WYKRĘTAS, ĆWIARTECZKA, PEŁNOLETNIOŚĆ, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, PERYHELIUM, KULFON, PŁATECZEK, PŁOMYK, ODWAL, POŻAR, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, NIEBOSKŁON, ZWIERCIADŁO, USTĘPLIWOŚĆ, PÓŁKULA, TWORZYWO SZTUCZNE, UCZCIWOŚĆ, ODKŁADNICA, ENTODERMA, BALECIK, ŻABA ORANŻERYJNA, PUCOŁOWATOŚĆ, KONIEC, GICZ, ANORMALNOŚĆ, SKARBEK, REKRYSTALIZACJA, BETONKA, DROBNOŚĆ, ŚLIMAK, PŁUŻKA, ORGANOGENEZA, NAKOLANEK, BŁĘDNIK KOSTNY, JURA POLSKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, BRODZIK, PODSTAWY, KNOWIE, DEFERENT, POLE BRODMANNA, SZEKLER, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, ODCINEK KOŁA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, GALERIA, BAŁAGUŁKA, CIĄGNIK, GÓRKA, MIKRUSEK, TRANSMITANCJA, SOWIZDRZAŁ, NIESKWAPLIWOŚĆ, UROCZYSKO, DEPRESJA, PIES, GARNUSZEK, PODUSZKA, WURŚCIK, KOKPIT, AKCIK, WYTRZYMAŁOŚĆ, PREZENCJA, NEONTOLOGIA, LEMIESZ, KAWAŁEK, METAMERIA, ZBIORNIK, SUWEREN, RATA, PANEWKA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, APTEKA, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ŚWIĘTOJANKA, KLASA, DEMODEKOZA, SUNIA, PRAWA OSOBISTE, PĘCZEK, CÓRUNIA, TYBINKI, REJ, CYKL PRECESYJNY, PŁAT, PRĄDZIK, SZCZENIĘCE LATA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ?CÓRUSIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.120 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: DUPA - TYLNA CZĘŚĆ CIAŁA, U CZŁOWIEKA: Z POŚLADKAMI, U ZWIERZĘCIA: TAM, GDZIE TYLNE ŁAPY SĄ PRZYMOCOWANE DO TUŁOWIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: DUPA - TYLNA CZĘŚĆ CIAŁA, U CZŁOWIEKA: Z POŚLADKAMI, U ZWIERZĘCIA: TAM, GDZIE TYLNE ŁAPY SĄ PRZYMOCOWANE DO TUŁOWIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUPCIA zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia (na 6 lit.)
DUPECZKA zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia (na 8 lit.)
DUPKA zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUPCIA
zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia (na 6 lit.).
DUPECZKA
zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia (na 8 lit.).
DUPKA
zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia (na 5 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: DUPA - TYLNA CZĘŚĆ CIAŁA, U CZŁOWIEKA: Z POŚLADKAMI, U ZWIERZĘCIA: TAM, GDZIE TYLNE ŁAPY SĄ PRZYMOCOWANE DO TUŁOWIA sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - ZDROBNIALE: DUPA - TYLNA CZĘŚĆ CIAŁA, U CZŁOWIEKA: Z POŚLADKAMI, U ZWIERZĘCIA: TAM, GDZIE TYLNE ŁAPY SĄ PRZYMOCOWANE DO TUŁOWIA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast