DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MŁOT to:

duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecinak, wybijak, punktak, itp.) lub do wbijania w różne powierzchnie gwoździ, klinów itp (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MŁOT

MŁOT to:

maszyna, urządzenie do obróbki plastycznej i kształtowania przedmiotów metalowych (na 4 lit.)MŁOT to:

urządzenie z napędem pneumatycznym lub elektrycznym, które wykonuje pulsujące ruchy lub wibruje, dzięki czemu służy do kruszenia materiałów, wiercenia, wbijania czegoś w twardą materię, nitowania itp (na 4 lit.)MŁOT to:

tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty (na 4 lit.)MŁOT to:

przyrząd sportowy, kula, do której przymocowana jest stalowa linka zakończona uchwytem, używany w konkurencji lekkoatletycznej - rzucie młotem (na 4 lit.)MŁOT to:

głowomłot pospolity, Sphyrna zygaena - gatunek morskiej ryby żarłaczokształtnej z rodziny młotowatych (Sphyrnidae), której przednia część głowy przypomina młot (na 4 lit.)MŁOT to:

rzut młotem - jedna z technicznych konkurencji lekkoatletycznych, polegająca na rzucie kulą, do której przymocowana jest stalowa linka zakończona uchwytem (na 4 lit.)MŁOT to:

ciężki młotek ręczny (na 4 lit.)MŁOT to:

broń Thora, germańskiego boga (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.326

PAMIĘTNIK, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, OBRZĘK, CZŁOWIEKOWATE, BAWÓŁ KAFRYJSKI, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, USTERKA, NIEWINNOŚĆ, ZIARNO, METROPOLIZACJA, RECEPTARIUSZ, KROKIET WIOSENNY, DERP, KAPITAŁ, KIEŁBAŚNICA, KRWIŚCIĄG, WYANDOT, GRAJCAR, RULETKA, HOLOGRAM, REJESTRZYK, KESON, FLAMAND, BYK SYCYLIJSKI, ELKA, LANE KLUSKI, RADZIECKOŚĆ, MAKARON, BLACKOUT, WYROK PRAWOMOCNY, NIEPYLAK, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, POZYCJA, BON UWŁASZCZENIOWY, UŻYTEK, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, ROBDESZAN, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, MIECZNIK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, SPRAWNOŚĆ, RÓJKA, TKAŃCOWATE, BAMBO, SER PODPUSZCZKOWY, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, SZCZEĆ, CZAPRAK, ŻUBR AMERYKAŃSKI, RETORSJA, AŁUN, PRZEPUST, TUBA, TRÓJKROK, KARRAKA, MOC WSTECZNA, NIEZDOLNOŚĆ, KONCYLIACJA, OPCJA BARIEROWA, GWIAZDA PODWÓJNA, PAGON, BARIERA, TARCZA, WINDA, CUKRZYCA, MAPA TEMATYCZNA, HIPERDŹWIĘK, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, MŁYNEK, STARA MALUTKA, APSYDA, KAZALNICA, SYMETRYCZNOŚĆ, BARWNIK SPOŻYWCZY, ZBIÓRKA, REKTYFIKAT, PRZEDNÓWEK, TERAPIA SZOKOWA, AMBONA, KRÓWSKO, POLITYCZNY, FINAŁ, MANDAT, PROTOKÓŁ, ZAŚLEPIENIE, LATANIE, SITO MOLEKULARNE, BIOLIT, MOLIER, WIKARY, EMAIL, WIDMO ATOMOWE, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, OŚWIADCZENIE, ŚRUBSZTAK, DYFUZJA KULTUROWA, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, LASKA MARSZAŁKOWSKA, ANTYFONA, DAEWOO, GUZ, STRYJOSTWO, RAMA, POSEŁ, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ZNAK, ŁYŻKA, WALANSJENKA, HAMERNIK, LICZARKA BANKNOTÓW, STRAŻ, WYKONAWCA, HAMERNIA, OKTANT, GOŁĄBKI, PRZYLĄDEK, STÓŁ, GENE, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, DRELICH, LIZ, LUTERSTWO, STACJA, FRANK, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, GŁOWA PAŃSTWA, ESKORTA, RUCH HIPPISOWSKI, ISTNOŚĆ, CIOSŁA, PŁUCZKA, KNAGA, MIEŃSZEWIZM, WIERZBA ENERGETYCZNA, PODATEK URBARIALNY, PYSZNOŚCI, WAPORYZACJA, BEATA, PRANIE PIENIĘDZY, PRAWA RODZICIELSKIE, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, PAJĄCZEK, STACJA POSTOJOWA, E, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, SZPILA, ANDROGYNIZM, PLACYK, PRZYBORY DO PISANIA, BONANZA, CUDZOŁOŻNICA, FILOKAKTUS, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, IMPREGNATOR, KULT PUBLICZNY, TARLICA, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, DIECEZJA, OSA, WODNIAK, WROTA, DEWELOPER, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, GRACA, MĂANSHAN, MALARZ, KOMBAJN GÓRNICZY, SALMONELLA, LEW, PRZEBIEG, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, AUTOMORFIZM, OCULUS, ZARATUSZTRIANIN, STEK, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, SERECZNIK, PAPIER, OBROTNICA, DRUHNA, FECJAŁ, TERMOLOKATOR, WAŁ DZIĄSŁOWY, LINIA WODORU 21 CM, MANIERKA, KORONA, TELEZAKUPY, MURMAŃSK, SMAKOWITOŚĆ, WELWET, SPEAKER, SKRYTKA, KSIĄŻĘ ALBERT, BŁĄD, KOSZYK, STOŻEK, RUBEL BIAŁORUSKI, KONFEDERACJA KANADY, ZAPOŻYCZENIE, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, SMOLUCH, GOLFIK, KRZYŻÓWKA, GRÓD, NOMENKLATURA PARTYJNA, CZEPIEC, AGREGACJA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, EPONIM, KONKURENCJA, OGNIWO GAZOWE, ROZRZUTNIK, BRZEMIĘ, KLUCZ, AUTOKEMPING, DERESZOWATA, LEKYT, LAKTOTROPINA, HALBA, ENIGMATYCZNOŚĆ, DAF, RAMFORYNCH, PRZEWROTNOŚĆ, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KUSKUS, LICZMAN, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, LUJEK, SZCZENIĘCE LATA, CZYR, PROJEKT, ROZNOSICIEL, GAJA, CHOROBA D'ACOSTY, WSPÓŁUCZENNICA, ŚLĄSKOŚĆ, IMPLIKACJA MATERIALNA, LEW, KRÓLEWICZĄTKO, GŁOS, ROZPUSZCZALNIK, KRAKOWSKOŚĆ, ARCHIDIECEZJA, MATRYLINEARNOŚĆ, OBAWA, SZTAFAŻ, CAMRY, ORBITER, WYCHÓD, ARTEFAKT, DUŃSKI, CZARODZIEJSKI KRĄG, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, RZECZ, HUBA, RĘCZNIK KĄPIELOWY, DYSHARMONIA, WIDŁAK, KROWA MORSKA, RUBLÓWKA, ROZRUSZNIK SERCA, MIARKOWNIK SPALANIA, SAKWA, SIARKA POPIOŁOWA, GRAMOFON CYFROWY, MADŻONG, WOLTAŻ, REKWIZYCJA, KOSMOS, WYRAZ, WKŁAD DEWIZOWY, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, RELISH, LUD, NAWÓZ SZTUCZNY, DEKRET, OPERA, SIECZKA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, EKSPERYMENT KORTOWSKI, DWUDZIESTY PIERWSZY, ZŁOTKO, OŚ STRZAŁKOWA, ŚLIZGAWICA, AŁYCZA, MIĘDLICA, PRZEPIS KOŃCOWY, MIEJSCE, SAKSONIA, ZAPACH, LINIA WIDMOWA, PRUNELA, WŁASNOŚĆ, PROJEKT TECHNICZNY, POR, PAKA, FIRMA WYDMUSZKA, ALLEGRETTO, ?FOCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.326 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MŁOT duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecinak, wybijak, punktak, itp.) lub do wbijania w różne powierzchnie gwoździ, klinów itp (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MŁOT
duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecinak, wybijak, punktak, itp.) lub do wbijania w różne powierzchnie gwoździ, klinów itp (na 4 lit.).

Oprócz DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x