DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MŁOT to:

duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecinak, wybijak, punktak, itp.) lub do wbijania w różne powierzchnie gwoździ, klinów itp (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MŁOT

MŁOT to:

maszyna, urządzenie do obróbki plastycznej i kształtowania przedmiotów metalowych (na 4 lit.)MŁOT to:

urządzenie z napędem pneumatycznym lub elektrycznym, które wykonuje pulsujące ruchy lub wibruje, dzięki czemu służy do kruszenia materiałów, wiercenia, wbijania czegoś w twardą materię, nitowania itp (na 4 lit.)MŁOT to:

tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty (na 4 lit.)MŁOT to:

przyrząd sportowy, kula, do której przymocowana jest stalowa linka zakończona uchwytem, używany w konkurencji lekkoatletycznej - rzucie młotem (na 4 lit.)MŁOT to:

głowomłot pospolity, Sphyrna zygaena - gatunek morskiej ryby żarłaczokształtnej z rodziny młotowatych (Sphyrnidae), której przednia część głowy przypomina młot (na 4 lit.)MŁOT to:

rzut młotem - jedna z technicznych konkurencji lekkoatletycznych, polegająca na rzucie kulą, do której przymocowana jest stalowa linka zakończona uchwytem (na 4 lit.)MŁOT to:

ciężki młotek ręczny (na 4 lit.)MŁOT to:

broń Thora, germańskiego boga (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.326

PAMIĘTNIK, WYCHÓD, GAULEITER, SWORZEŃ, KANWA, WEKSEL CIĄGNIONY, HAPTOBENTOS, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, REMONTANTY, ADRES KORESPONDENCYJNY, FLAMENCO, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, CYCERO, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ŚW. METODY, FORLANA, ŚRODEK PRAWNY, BYTOWNIT, ODBŁYŚNIK, ZIMNY PRYSZNIC, DELUWIUM, EKSPRESOWOŚĆ, POLEWA, MASZKARON, SIERAK, KA, SZYNKA SZWARCWALDZKA, BUDKA, ANIOŁEK, CONFIT, HYBRYD, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, SZKLANKA, OPTIMUM EKONOMICZNE, PRYSZCZARKI, FACHOWIEC, SER PARMEŃSKI, FLUID, GASIWO, KWINTET, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, WIELKI KSIĄŻĘ, OBLIGACJA SKARBOWA, LARYNGEKTOMIA, GORĄC, HB, ALDO, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, CHEDDAR, FLAWONOL, ŚNIEŻYCA, BIG MAC, ROZŁOGI, MARTWE PRAWO, MIĘSO, CEDUŁA, ELF, STAN POSIADANIA, PIEROGI, ŁOPATKA, REJESTR OKRĘTOWY, PLUTON, MUZYKA PROGRAMOWA, PŁYWACZ, KLINKIER, NAGIEL, NIEZRĘCZNOŚĆ, NIEKLAROWNOŚĆ, PIKSEL, DESEREK, AFRYKANIZOWANIE, SYJON, ZAPATRYWANIE, RYK, NERW POŚRODKOWY, REGULACJA CEN, ALKIERZ, OPACTWO, HIPOTEKA, POMOST, ZMOWA MILCZENIA, TRANSKRYPCJA, CHOROBA HISA-WERNERA, FASOLA ZŁOTA, IRENA, ORGANIZM, AZOTAN, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, SCHULZ, WILGOTNOŚĆ, OPRYCHÓWKA, TALIB, PLAN MOBILIZACYJNY, DOWCIP, KRÓTKIE SPIĘCIE, MANDARYŃSKI, ROZRZUTNOŚĆ, FALA WODNA, MARUDER, SILNIK ASYNCHRONICZNY, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, KREACJA, WIRTUALIZACJA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ALFRED, KOLORYT, LISTA PROSKRYPCYJNA, POLSKOŚĆ, PŁACA MINIMALNA, MLEKO, MADEJOWE ŁOŻE, POMPA OBIEGOWA, PENTIMENTO, BĄBELKI, PEŁZAK, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, KURATELA, KABRIOLECIK, ŻEBERKA, OKARYNA, KLAN, CHŁODNIK LITEWSKI, OSŁONKA MIELINOWA, ORBITA POLARNA, SĄD APODYKTYCZNY, DYFUZJA, GWAŁTOWNOŚĆ, BIAŁA FLAGA, MITRA, ZESPOLENIE, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, AEROZOL SIARCZANOWY, KASZTANEK, DOBÓR GENETYCZNY, PIRAMIDA NERKOWA, BYSTROŚĆ, OBSERWATOR, SŁOŃ, WÓŁ, SMOLUCH, BUCHTA, INTERPRETACJA, UDERZENIE, ZRÓWNOWAŻENIE, FUNKCJA CELOWA, DZIEŃ OTWARTY, TRANSPOZYCJA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, HUBA SINIAK, TRYPTYK, CZASZA, MRÓWKA, METYS, ANTYDEPRESANT, ŻAGIEW, PIEKARNIA, REAKCJA SPRAWCZA, WIDZENIE BARWNE, DZIEWIĘTNASTKA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, ORLICZKOWATE, SUWNICA, MIÓD BARTNY, BIEŻNIA, KOLCZAK, CHITON, PISMO GRECKIE, WŁOSY WENUS, ETANERCEPT, UCISK, KULEBIAK, RYPS, STOŻEK PASOŻYTNICZY, DYPTYK, PIEZOMETR, JARZENIÓWKA, WIERCENIE, GĘŚ, WESTA, POGROMCA, SKATING, FĄFEL, KROKIET, GÓRALSKI, HAJDUK, MURARKA, FORT, PLATYKLADUS, SZYFON, ZARZĄDZENIE PROJEKTEM, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KROWIA GĘBA, NAKARCZEK, CUDOTWÓR, NIKCZEMNOŚĆ, KAMIKADZE, TOUROPERATOR, OCIEPLENIE, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, SARISA, PAWIK, KECALKOATL, SŁUPICA, BIRIANI, CZASOWNIK FRAZOWY, ROŚLINA UPRAWNA, SZCZUR ŚNIADY, OKRĘŻNICA, KINDŻAŁ, PŁAWA SONAROWA, NOZDRZE, PRZĘSŁO, FIGURA, ROBOTY PUBLICZNE, SUCHAR, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MIECZ DWURĘCZNY, POMYLENIEC, DOLINA LODOWCOWA, FANTAZJA, RODAN, IGRASZKA SŁOWNA, SZPERACZ, BEZSZELESTNOŚĆ, CIĄGUTKA, SPUST, SKRZYNKA, BUTLA, PAS POOPERACYJNY, NAKRĘTKA, ZLEWNIA, SEJSMOGRAM, MOTŁAWA, OBŁĘK, CHRUST, MANIFESTACJA, STRZYKWA, ŻELAZICA, ROGATKOWATE, AMFIPRION, TANIEC WSPÓŁCZESNY, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, SYFON, ANSAMBL, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, KRZYŻYK, PODZIAŁ, IMPAS, KUC WALIJSKI, KROKIET WIOSENNY, TORONTO, MŁOTECZEK, KAPIBARA, GOŚĆ, WYŚWIETLARNIA, BÓBR KANADYJSKI, NIEWIERNOŚĆ, JELEŃ WSCHODNI, KAJZER, OWCA ROMANOWSKA, POKRYWA, BERNARD, SZCZUDŁO, SILNIK UNIWERSALNY, KAMPANIA, LISTA, OBŁĄKANY, WINA UMYŚLNA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, HASŁO, KOLUR, STREFA PERYGLACJALNA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, BARK, LĘDŹWIE, NÓŻKA, ZŁY GONIEC, TOP, RZEŻUSZNIK, POLAJ, ZWIJARKA, CHIŃSZCZYZNA, WAR, KAPITUŁA GENERALNA, JARZMO, WYSYP ZARODNIKÓW, KRAJARKA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, KARTA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, ŁADOWARKA, KATOLICKOŚĆ, KRĘGOWIEC, JUMPER, ?ZSYP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.326 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MŁOT duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecinak, wybijak, punktak, itp.) lub do wbijania w różne powierzchnie gwoździ, klinów itp (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MŁOT
duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecinak, wybijak, punktak, itp.) lub do wbijania w różne powierzchnie gwoździ, klinów itp (na 4 lit.).

Oprócz DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - DUŻY MŁOTEK, JEDNO Z NAJSTARSZYCH (I BARDZO PROSTE W BUDOWIE) NARZĘDZI UŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA SŁUŻĄCE DO UDERZANIA W MATERIAŁ W CELU JEGO OBRÓBKI, DO UDERZANIA W INNE NARZĘDZIE (NP. DŁUTO, PRZECINAK, WYBIJAK, PUNKTAK, ITP.) LUB DO WBIJANIA W RÓŻNE POWIERZCHNIE GWOŹDZI, KLINÓW ITP. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast