MROŻONY LUB GORĄCY NAPÓJ ALKOHOLOWY W PODSTAWOWEJ WERSJI PRZYGOTOWYWANY Z PIĘCIU SKŁADNIKÓW: HERBATY, CUKRU, CYTRYNY I DOWOLNEGO INNEGO OWOCU ORAZ WINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PONCZ to:

mrożony lub gorący napój alkoholowy w podstawowej wersji przygotowywany z pięciu składników: herbaty, cukru, cytryny i dowolnego innego owocu oraz wina (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PONCZ

PONCZ to:

syrop (zwykle alkoholowy), który jest używany do nasączania ciast, do nadawania im specyficznego aromatu (na 5 lit.)PONCZ to:

porcja ponczu - napoju akoholowego (na 5 lit.)PONCZ to:

gorący alkohol z wina, araku, rumu i przypraw (na 5 lit.)PONCZ to:

nasącza się nim tort (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MROŻONY LUB GORĄCY NAPÓJ ALKOHOLOWY W PODSTAWOWEJ WERSJI PRZYGOTOWYWANY Z PIĘCIU SKŁADNIKÓW: HERBATY, CUKRU, CYTRYNY I DOWOLNEGO INNEGO OWOCU ORAZ WINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.505

PARA UPORZĄDKOWANA, FILM OBYCZAJOWY, GARDEROBA, CZAJ, CESARSKIE CIĘCIE, RÓJ, RYPS, RYNEK NIEDOSKONAŁY, SSAKOPODOBNE, REGION STREFOWY, ŚRODOWISKO, DREPANOZAUR, PRAWO WEWNĘTRZNE, SZUM, MEDIALNOŚĆ, SPÓŁKA, WŁÓKNO, PERKOZ ZAUSZNIK, SOK, KRAINA NEOTROPIKALNA, KACENJAMER, DYSTYCH, RULIK, ZAGĘSZCZACZ, PRZEGRYZEK, PODUSZKA POWIETRZNA, ANGOL, TEMBLAK, KAKAO, PENTAPTYK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, UŻYTEK LEŚNY, SIWAK, REPLIKA, POMNICZEK, TOM, INTERNACJONALIZM, GLIF, TYTOŃ, OŚCIEŻE, PYLICA ALUMINIOWA, KARZEŁEK, CHOROBA WENERYCZNA, ANEMOSTAT, SZKODNIK, BALIA, TERMINAL PASAŻERSKI, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, ROŻEN, ZBAWCZYNI, ALMANACH, POLE GOLFOWE, KRÓLOWA RENET, LYCRA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, OLAF, BAZYLISZEK, KOMPLET, MALARSTWO IKONOWE, SOMA, TEST, PARPOSZ, PRÓBA, LUSTRO, ZAPINKA, AGRESOR, BIORÓŻNORODNOŚĆ, WYKONAWCA, ARYTMOMETR, PEDOFILSTWO, KOPARKA, IMPRESJA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, MIKSER, SYR, ŚCIEKI BYTOWE, ŁUSKOWCE, CELIBAT, KORDYT, VAT, TUM, PLOTER TNĄCY, AEDICULA, MELODRAMAT, TOWARZYSZ PANCERNY, OGAR, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PIĘĆDZIESIĄTKA, DAM, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, OŁATKA, KONSTABL, WIGONIA, GENE, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, KOMPOZYCYJNOŚĆ, AZOTAN, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, TANIEC, TAPETA, KONOPIOWATE, GALISYJCZYK, CIĄG GEOMETRYCZNY, GRUPA INTERESU, KROTON, WPADKA, PARADOKS, BYDŁO, LINIA MONTAŻOWA, KOT, ŚCISKACZ, SOMALIJSKI, PARTER OGRODOWY, ŚWIETLISTOŚĆ, SILNIK NAPĘDOWY, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, DECYMA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, BIAŁA ŚMIERĆ, TWARZYCZKA, WIDŁY, DOSTAWA, EFEKT UBOCZNY, KUR, BOMBERKA, DUROMER, BROKAT, KIEROWNIK BUDOWY, ZAŚPIEW, KAPOTAŻ, NEPER, BATAGURY, ELEMENT, JOAN, KUSKUS, LEJEK, ZGODNOŚĆ, PRZĘSŁO, ASOCJACJA CHARGE, WYDATKI INWESTYCYJNE, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, PENTIMENTO, BRODZIK, ROZSTĘP, OBCOKRAJOWIEC, ALBULOKSZTAŁTNE, OBRONA STREFOWA, POLEWKA, DUJKERY, KAMIENNIK, ZAGŁÓWEK, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, CZERWONAK MAŁY, DUCHOWY OJCIEC, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, PILŚŃ NERWOWA, WYWŁASZCZENIE, OBIEKTYWNOŚĆ, IDIOMAT, TURBULENCJA, SZKARADA, RĄCZNIK, WYRĘB, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, RINFORZANDO, SKAFANDEREK, JAMA, TYNKTURA, WYSZUKIWARKA, ALGA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, CENA MAKSYMALNA, WARP, TRANSPORTÓWKA, IMPLIKACJA MATERIALNA, PIEKARNIK, SKŁAD, MARIAŻ, STACJA POSTOJOWA, ZGRZEWKA, WYZWANIE, CHROBOTEK, UCHYB REGULACJI, EMBLEMAT, AZJATA, PATRON, BATYST, CZASZA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, SZCZELINA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, RÓWNIK, WEJŚCIE, DWUDZIESTY ÓSMY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ZAPYTANIE OFERTOWE, NOSICIEL, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, DEMOT, RETRAKCJA, NIEZBĘDNOŚĆ, SAMPEL, KARL, KAZAMATA, CZOŁDAR, OSPOWATOŚĆ, KIERZYNKA, SYROP ZŁOCISTY, KUBEK, KAWALKATA, ŚLIZG, LAGUNA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, SATELITA SZPIEGOWSKI, CHOMIK TYBETAŃSKI, POMYLENIEC, TARADAJKA, BARWICA, APSYDA, KAMPUS, KOMENDA, KOMPENSACJA, CZOŁÓWKA, SPECYFIKACJA, SPOILER, KULTURA MATERIALNA, INSTALOWANIE, NAKŁO, CZARNY RYNEK, PODPORA, TRAMWAJ WODNY, TENOR, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, MAGIERKA, GŁOGOWIANIN, KOT DOMOWY, MEDIANTA, ADIDASEK, LWIA CZĘŚĆ, KURTYNA, KOSMOS, DOZYMETR, ŻYWOTOPIS, ZATOPIONA DEPRESJA, ROZDZIAŁEK, ŻURAWIK, POBIAŁKA, ALFABET MIGANY, CHRZAN, KOŃ POZNAŃSKI, FERMATA, RUCH OPORU, ORLĘ, EKLER, STRZAŁKA, SZURPEK, KOLA, KRATY, BISEKS, MUZYK, MAPA TEMATYCZNA, MIESZARKA, LIPA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, POSTAWA, KANAPA, SKRĘT, PRZYWILEJ LOKACYJNY, DESMAN PIRENEJSKI, KISZKA PASZTETOWA, SEMKOW, MARTINI, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, CIAPKAPUSTA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ZAIMEK, ARMATOR, SYNTEZA, COKÓŁ, SZAŁWIA, KOMUNIKATOR, GRABINA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PEPICZKA, POPELINA, TAR HIMALAJSKI, SAMICA, ORTALION, GAŁĘZIAK, REFREN, ULUBIENIEC, PASSACAGLIA, GAZ BOJOWY, NAKŁAD, WYBREDNIŚ, BYTOMIANKA, BORYS, ?DUK WSPANIAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.505 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MROŻONY LUB GORĄCY NAPÓJ ALKOHOLOWY W PODSTAWOWEJ WERSJI PRZYGOTOWYWANY Z PIĘCIU SKŁADNIKÓW: HERBATY, CUKRU, CYTRYNY I DOWOLNEGO INNEGO OWOCU ORAZ WINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MROŻONY LUB GORĄCY NAPÓJ ALKOHOLOWY W PODSTAWOWEJ WERSJI PRZYGOTOWYWANY Z PIĘCIU SKŁADNIKÓW: HERBATY, CUKRU, CYTRYNY I DOWOLNEGO INNEGO OWOCU ORAZ WINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PONCZ mrożony lub gorący napój alkoholowy w podstawowej wersji przygotowywany z pięciu składników: herbaty, cukru, cytryny i dowolnego innego owocu oraz wina (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PONCZ
mrożony lub gorący napój alkoholowy w podstawowej wersji przygotowywany z pięciu składników: herbaty, cukru, cytryny i dowolnego innego owocu oraz wina (na 5 lit.).

Oprócz MROŻONY LUB GORĄCY NAPÓJ ALKOHOLOWY W PODSTAWOWEJ WERSJI PRZYGOTOWYWANY Z PIĘCIU SKŁADNIKÓW: HERBATY, CUKRU, CYTRYNY I DOWOLNEGO INNEGO OWOCU ORAZ WINA sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - MROŻONY LUB GORĄCY NAPÓJ ALKOHOLOWY W PODSTAWOWEJ WERSJI PRZYGOTOWYWANY Z PIĘCIU SKŁADNIKÓW: HERBATY, CUKRU, CYTRYNY I DOWOLNEGO INNEGO OWOCU ORAZ WINA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast