ZŁÓG POWSTAJĄCY W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH W WYNIKU KAMICY NERKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIEŃ NERKOWY to:

złóg powstający w nerkach lub drogach moczowych w wyniku kamicy nerkowej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZŁÓG POWSTAJĄCY W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH W WYNIKU KAMICY NERKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.769

KARB, SKRZYDŁO, CYKL PERYGLACJALNY, REZERWA WALUTOWA, PERFUZJA, CEREMONIAŁ, ANARCHIA, WARIACJA, KOROWAJ, PRZEPRÓCH, SATYRYCZNOŚĆ, TECHNICZNY NOKAUT, MASKOTKA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, JAJA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PRYMITYW, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, DZIANET, KONTROLA, HUCUŁ, KALCEOLARIA, BILLBOARD, KANTON, OPERA, EMANACJA, SZUKACZ, WIERZBINA, AŻUR, ABANDON, PRADZIADEK, UKŁAD ELEKTRONICZNY, CIĘGNO KOTWICZE, PROGRAM, BROŃ BIAŁA, SAKWA, DOKUMENT, LARWA, PRZĘDZIWO, MISJA DYPLOMATYCZNA, ŁUPEK MARGLISTY, ANGOL, ZARZĄD, SYNDETIKON, CHEMOTAKSYNA, PREZYDENCJA, NIEGOSPODARNOŚĆ, SAMOODNOWA, POBRATYMSTWO, JĘZYK, ZWAŁA, PRZENIKLIWOŚĆ, STRZAŁ, ŚWIEŻAK, FALA BALISTYCZNA, OŚCIEŻNICA, RACJONALIZM, GĘSTE, SPRAWUNEK, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, EDYKUŁ, FORMANT, SZUM, ELEKTROLIT, WRZECIONO, MIENIE, AROMAT, ANALIZA WARIANCYJNA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, CZASOWNIK FRAZOWY, REAKCJA, ROŻEK, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, SAMOCHÓD, KAMIEŃ, OSKAR, POZYCJA RYGLOWA, OBIEKTYWNOŚĆ, DROŻNOŚĆ, WAGA, ALLOSTERIA, EKSTRUZJA, MONARCHIA ELEKCYJNA, HOKEJ, OBRAZ OPTYCZNY, ADHEZJA, TYNKTURA, KOMA, ORGAN, PUSZKARZ, STRZAŁKA, HULK, BURKA, KONTUR, SAKRALIZACJA, ŁAZĘGA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, LANDLORD, ZRAZIK, PRZYNĘTA, REFREN, ALKOHOL ROLNICZY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ISTOTA, SURDYNKA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, NOŻYK, PODPIS CYFROWY, NERCZYŁUSK, STATEK KORSARSKI, FARBKA, WARKA, MUSZTARDA, DRABINKA, BŁYSZCZYK, ROM, DRUK AKCYDENSOWY, WARIACJE, WOAL, NIHILIZM, DZIERŻAWCZOŚĆ, TOALETA, NAPÓJ WINOPODOBNY, NEOPREN, MONETA BULIONOWA, KAULIKARPIA, ŚMIECH, ZAGRYWKA, STRZAŁA, ÓSEMKA, GENERACJA, SZTUKA, PARCH, RUSZT, PRELIMINARIUM POKOJOWE, WYROŚL, SYSTEM SYMBOLICZNY, POTOP, CUDZOŁOŻNICA, MASZYNA TŁOKOWA, GRZĘDA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, OPERETKA, KOMPANIA, DIVA, JARZYNA, FORSZLAK, WYROCZNIA, FILM OBYCZAJOWY, POPRZEDNIK, OBŁÓG, TRANSMISJA, MIARKOWNIK SPALANIA, NIEPEWNOŚĆ, TYMPANON, FALA, TWARZYCZKA, CIASNOŚĆ, KOMPRES, FITOCYD, RATING KREDYTOWY, ROMANS, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, ABSYDA, WYDRA, SZCZUR TUNELOWY, WARTOŚĆ NOMINALNA, MASWERK, KONWEKTOR, ALLELOPATIA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, OPUS, ZBRODNIA, BRUK, ZAIMEK, FIOLET GENCJANY, WARZYWNIK, FORMA, ZNAK NAWIGACYJNY, CYRK, SŁODZIAK, SYSTEM ALARMOWY, KOT, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, CHOINKOWOŚĆ, KAJZER, ROŻEN, TIPI, TARANTELA, PRZETACZANIE KRWI, CELIBAT, PRASA, SUCHOWIEJ, FUNKCJA ZDANIOWA, MANIPULATOR, OBAWA, KLEIK, CZEREP, WYŚCIGÓWKA, SKAFANDEREK, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, MĘTNIAK, MIGRACJA, WYKŁAD, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, CZŁONEK RODZINY, WIELOKĄT, PIANOGUMA, BABCIA CIOTECZNA, BAGAŻÓWKA, MARUDA, NACIEK, ALABAMA, ODWAGA, SAMOTNA MATKA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, DRĘTWOTA, DOZYMETR, SĘK OTWARTY, GLUTEN, ŚWIATŁO ZIELONE, PŁUCZKA WIERTNICZA, ALIENACJA RODZICIELSKA, MIESZANKA BETONOWA, LUNETA, KORYTO, STEROWANIE ADAPTACYJNE, REGUŁA ALLENA, INFORMACJA POUFNA, SIEĆ, ASYGNACJA, ZAŚPIEW, HEBRA, PYTANIE, KREPA, BIAŁA SALA, AUTOMAT, BLENDA SMOLISTA, SROGOŚĆ, KOCIOŁ WIROWY, WYPĘDZENIE, TYP DZIKI, WAŁ MORENOWY, JĘZYK, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, SPRYCIARKA, ZBROJA PEŁNA, WĘGIERKA, REDA, LEBERWURSZT, FALA, FLACHA, CUKIER WANILIOWY, BASTEJA, CENOTWÓRCA, KAZACZOK, PROPAGANDA, RUSKOŚĆ, WYRZUT SUMIENIA, SOWIECKOŚĆ, PESTO, BOCZEK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, STACJA POSTOJOWA, ZLEWNIA, LAPARENTOZAUR, WYŁĄCZNIK, OSŁONOWOŚĆ, PLECHA, OCHRONA INDYWIDUALNA, LIBRA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, PIRACTWO, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, TYMIANEK, OLEJEK HASZYSZOWY, SURFINGOWIEC, SINGIEL, PROPAROKSYTON, PIGUŁKA, TYGIEL, KOMODOR, HULK, STACJA, KURWIARZ, HELLEŃSKOŚĆ, MORGA, TURNIA, PRZEWAGA, HACKAMORE, SZACHT, MOTOR, DOM, CHEMOATRAKTANT, INDYKAN, KAMPUS, KARTAN, ?WANIENKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.769 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZŁÓG POWSTAJĄCY W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH W WYNIKU KAMICY NERKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZŁÓG POWSTAJĄCY W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH W WYNIKU KAMICY NERKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIEŃ NERKOWY złóg powstający w nerkach lub drogach moczowych w wyniku kamicy nerkowej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIEŃ NERKOWY
złóg powstający w nerkach lub drogach moczowych w wyniku kamicy nerkowej (na 13 lit.).

Oprócz ZŁÓG POWSTAJĄCY W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH W WYNIKU KAMICY NERKOWEJ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZŁÓG POWSTAJĄCY W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH W WYNIKU KAMICY NERKOWEJ. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x