SKUPISKO MINERAŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIEŃ to:

skupisko minerałów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMIEŃ

KAMIEŃ to:

bryła skalna lub jej niewielki fragment, odłamek (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

płytka do gry w domino, mahjonga itp (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

warstwa osadu gromadząca się na ścianach naczyń i kotłów w wyniku termicznego rozkładu wodorowęglanów wapnia i magnezu, zawartych w wodzie, zwłaszcza twardej (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

w medycynie: twór powstający wskutek odkładania się jakiejś substancji (najczęściej mineralnej) w organizmie (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

jednostka podstawowa anglosaskiego układu jednostek miar używana w Wielkiej Brytanii, niegdyś stosowana w Irlandii oraz większości krajów Wspólnoty Narodów (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

ciężar czegoś (materialnego lub abstrakcyjnego), odczuwany subiektywnie jako duży (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

dawna jednostka masy: kamień mały 10 funtów; kamień duży 32 funty; kamień pruski 5,145 kg (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKUPISKO MINERAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 184

OPALIT, KAMIEŃ MILOWY, GRUDKA CHŁONNA, SEKRECJA, DYKIT, BIOGRUPA, HADŻAR, KAMIEŃ JUBILERSKI, OPAL, ŻAD, FERMA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PIASEK PUSTYNI, ŁUPEK ILASTY, GROMADA GALAKTYK, MINERAŁ BARWNY, KĘPKA, AGAT, SKAŁY, JĄDRO OGONIASTE, ZŁOŻE KOPALINY, DAR ZIEMI, RUBIN, KAMIEŃ PROBIERCZY, SZMARAGD NILU, SKUPINA, TYNKTURA, SIEDLISKO, KAMIEŃ, OPAL, KAMIEŃ, WIELKI ATRAKTOR, KRZEMIAN, ŻYWY KAMIEŃ, GALAKTYKA, KAMIEŃ WĘGIELNY, TOPAZ, AGAT, GWIAZDA, KAMIEŃ, SKUPISKO, KAMIEŃ, CIOS, SAD, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, GROMADA, SKUPISKO OSADNICZE, ONYKS, ZEOLIT, RUBIN, KAMIEŃ, OCZKO, KOLONIA, KAMIEŃ NERKOWY, KAMIEŃ NAZĘBNY, LUSTERKO, WIETRZENIE CHEMICZNE, MIGDAŁEK GARDŁOWY, PIASKOWIEC KWARCOWY, BIOLIT, KAMIEŃ WĘGIELNY, KLINIEC, KAMIEŃ, PIANKA MORSKA, GNIAZDO, SUŁTANIT, AUTUNIT, KAMIEŃ KOTŁOWY, MINERALOGIA, MINERALIZACJA, AGREGAT, LASTRYKO, SCHULZ, PRZYSIÓŁEK, PSEUDOMORFIZM, KAMIEŃ MŁYŃSKI, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, TKANKA, PARAGENEZA, EWAPORAT, OŚRODEK, ZAROST, BOROWINA, CEGŁA, KLUCZ, OPAL, ŁUPEK MARGLISTY, LEUKOLEUCYTYT, WIOSKA, ZŁOŻE, SOCZEWKA, PETRYFIKACJA, TALK, GWIAZDKA, STAJNIA AUGIASZA, JĄDRO ZĘBATE, ANOMALIA MAGNETYCZNA, PIROKSEN, PIZOID, TURKUS, KAMIEŃ OBRAZY, BIAŁY SZAFIR, ZŁOŻE GNIAZDOWE, PRZYSIOŁEK, WĘGLARKA, SYLIKAT, NASADZENIE, WODA MIĘKKA, AŁUN, AŁUN, SKAŁA, KRYSZTAŁEK, KAMIEŃ, WODA ŹRÓDLANA, OBLEGA, OPAL, SKUPISKO, GRANAT, WIEŚ, GRUDKA LIMFATYCZNA, KAMIEŃ PIEKIELNY, KAMIEŃ OZDOBNY, MINERALOGIA GENETYCZNA, OPAL, KAMIEŃ SZLACHETNY, EMALIA, MINERAŁ ZABARWIONY, ZBIOROWISKO, SIEDLISKO, GALAKTYKA, KAMEA, DICKIT, KARBONATYT, KAMIEŃ NAGROBNY, LINEACJA, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, FARMA, KAMIEŃ U SZYI, JAWORZYNA, SUBSTANCJA SZARA, KAMIEŃ MILOWY, TOCZYDŁO, BETYL, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, SZAFIR, AGAT, KŁĄB PSZCZELI, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, SZKŁO AWENTURYNOWE, BUGAJ, GRUPA BIOLOGICZNA, OKRĘG PRZEMYSŁOWY, SŁUP, KAMIEŃ SŁONECZNY, KAMIEŃ, MELALEUCYTYT, SEPIOLIT, KŁĄB, SKUPIENIE, REALGAR, KAMIEŃ LITOGRAFICZNY, WODA MINERALNA, DANA, CHICAGO, MORGANIT, AGAT, SERYCYTYZACJA, TOPAZ, OTUNIT, GROMADA GWIAZD, BRUS, KĘPA, KAMIEŃ SZCZĘŚCIA, URANINIT, EKSPLOATACJA, PORFIROBLAST, , KAMIEŃ TYSIĄCA SŁOŃC, KAMIEŃ BUDOWLANY, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ACHONDRYT, ?ZWÓJ NERWOWY.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKUPISKO MINERAŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKUPISKO MINERAŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIEŃ skupisko minerałów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIEŃ
skupisko minerałów (na 6 lit.).

Oprócz SKUPISKO MINERAŁÓW sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - SKUPISKO MINERAŁÓW. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast