MINERAŁ POSIADAJĄCY ZABARWIENIE - W ODRÓŻNIENIU OD MINERAŁÓW BEZBARWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINERAŁ BARWNY to:

minerał posiadający zabarwienie - w odróżnieniu od minerałów bezbarwnych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MINERAŁ POSIADAJĄCY ZABARWIENIE - W ODRÓŻNIENIU OD MINERAŁÓW BEZBARWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 378

AMULET, WODA ŹRÓDLANA, SERPENTYN SZLACHETNY, KOMPETENCJA MIĘKKA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, KUPIEC, PLEMIĘ, IZBA, SSAK ŻYWORODNY, AGREGAT, BŁYSZCZ, MIĘŚNIAK, MINERAŁ ALLOGENICZNY, WIRTUOZ, SZCZELIWO, NUTA, ZŁOŻE, FILM BARWNY, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, PRZEMYSŁÓWKA, PISTOLET NATRYSKOWY, KONCYLIACJA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, AGAT, SŁUP, MIKA, ZIĘBA, TON, CONDO HOTEL, ZBÓJNICA KRWISTA, KOKSU, PIERWIASTEK RODZIMY, SEKRECJA, BŁYSZCZ SREBRA, GRAF SKIEROWANY, TRÓJPOKŁADOWIEC, PARAGENEZA, EPIDOT ŻELAZOWY, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, PROCES LEGISLACYJNY, PROPORZEC, SMAGŁOŚĆ, REALGAR, OWOC POZORNY, HARDTOP, PEROWSKIT, LINEACJA, WIDELEC, ENCYKLOPEDYSTA, KAFAR, MELALEUCYTYT, MELANIZM, HERBATNIK, SUBFUNDUSZ, WIETRZENIE CHEMICZNE, KONOTACJA, SSAKI WŁAŚCIWE, MINERAŁ RELIKTOWY, CHOROBA SOMATYCZNA, QUEBECKI, ŻAD, NOSICIEL, AUTAKOID, SERPENTYN, DELFINY SŁODKOWODNE, BORAKS RODZIMY, ZŁOŻE GNIAZDOWE, WRZÓD TRAWIENNY, LAZURYT, PAMIĘĆ LOGICZNA, CYKLOHEKSANHEKSOL, OLIWIN, KOLEMANIT, KWARC MLECZNY, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, HETEROZYGOTA, HIPOMANIA, GORSET, FOKSTROT, WAHADŁOWIEC, SZUPINKA, DOLOMIT, PRZEPOWIADACZ, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, KOBALTYN, BŁYSZCZ KOBALTU, KRYL, AUTUNIT, KRENNERYT, HALO, INTERNACJONALIZM, GRZECHOTNIK, JASNOWIDZ, MIKA, EMALIA, ABS, RYBA KOSTNA, UKWIAŁ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, EKSPLOATACJA, KILIM, SKAŁY, BRAHMAN, MAŁPY WĄSKONOSE, ANDEZYN, ANTYKWA, POLIOL, WODA MINERALNA, PIANKA MORSKA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, PRĄD STAŁY, PLIK, EUFAZJE, MINERAŁ SYNTETYCZNY, OTUNIT, OBÓJ MIŁOSNY, KMIEĆ, EUFAUZJE, SZKŁO AWENTURYNOWE, SZLUP, GBUR, MONOPOL, CHRYZOTYL, MELIT, SZCZĘTKI, HIACYNT, PIESZCZAK BARWNY, KAMIEŃ, DAR ZIEMI, NITRATYN, BRYGANTYNA, FERRYT, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, DANA, MIASTO, ELMERA, BIAŁA KRWINKA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, OFICER, ALTÓWKA MIŁOSNA, DŻET, KANTYLENA, ZNAK JĘZYKOWY, LORD, MINERAŁ, AZBEST CHRYZOTYLOWY, AZBEST, SAMORODEK, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, SIARCZEK, MINERAŁ AKCESORYCZNY, KIJ, SKAŁA, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, ŻÓŁW BARWNY, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, TALK, NEKTARNIK, SPÓŁDZIELNIA, TRÓJPOKŁADOWIEC, DYKTATOR, WYNACZYNIENIE, BYSTRZYK BARWNY, CHABASYT, PŁYTA DVD, SYRYJSKI, SKALEŃ POTASOWY, HEŁM OKULAROWY, BAKAŁARZ, ANNABERGIT, STILBIT, AKROCYJANOZA, JĘZYK NATURALNY, ŁYSZCZYK, SERPENTYN, GIPS, MINERAŁ ZABARWIONY, TYGRYSIE OKO, ALIGATOROWIEC ZŁOCISTY, STARA GWARDIA, SLUP, JASNOWIDZĄCY, NARRATOR TRZECIOOSOBOWY, ZEOLIT, ŻAKINADA, SIARKA RODZIMA, NAZWA INDYWIDUALNA, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, PIROP, EWAPORAT, LEUKOCYT, WIEŚNIAK, BŁYSZCZ MOLIBDENU, KOLIBER, ADMIRAŁ, MĄKA RAZOWA, CYNOBER, WODA MIĘKKA, PORFIROBLAST, MEBEL, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, NOWOARAMEJSKI, SUBSKRYPCJA, KARBONATYT, INSTRUMENT KLAWISZOWY, MINERAŁ SKAŁOTWÓRCZY, ACHONDRYT, PŁUG ŚNIEŻNY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, KRYSZTAŁ GÓRSKI, MINERALOGIA GENETYCZNA, SKAPOLIT, OWOC SZUPINKOWY, FOXTROT, HERMA, BYTOWNIT, PIROKSEN, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, LIGOWIEC, AZOTEK KRZEMU, SEPIOLIT, INWESTOR STRATEGICZNY, SKALEŃ, POŁOWNIK, CHABAZYT, WAGON KRYTY, PIASKOWIEC KWARCOWY, ŻABA SZTYLETOWATA, HALIT, ŁUPEK ILASTY, SINGLE MALT, SATRAPA, BŁYSZCZ MIEDZI, CHALCEDON, DZIAŁ FILOZOFII, FILAR, HELIOTROP, KLUCZ, KOŁO JEZDNE, PRZEMYSŁÓWKA, KRYSZTAŁ, SSAKI ŻYWORODNE, PRODUKT TRADYCYJNY, RODZIMEK, TANTALIT, WOLNY CHŁOP, OSA RUDAWA, DŁUGOSZOWCE, SKUNER, DYJAMENT, SZKŁO SPINOWE, GOMON, WHISKY SŁODOWA, BLENDA ANTYMONU, WOLNA KONKURENCJA, TALK, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, BIAŁE CIAŁKO KRWI, NEFELIN, STYL ARCHITEKTONICZNY, AUTOBUS SZKOLNY, MINERALIZACJA, MINERAŁ, HALO, JOL, URANINIT, MINERAŁ, ZŁOŻE KOPALINY, SERYCYTYZACJA, BŁYSZCZ OŁOWIU, NIEŁUPKA, KURAK, WOLNE SOŁECTWO, TETRAPLOID, FILTR BARWNY, HELIKON, DYKIT, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, KWARC, MINERAŁ, AZBEST BIAŁY, BIKINIARZ, DIAMENT, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, ZWIĄZEK AZOWY, LAPIS-LAZULI, MINERAŁ AUTOGENICZNY, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, BRAMIN, ZAGRODNIK, URANINIT, , BAZA, MINERAŁ SIARCZKOWY, LAK BARWNY, OLEJ KONOPNY, ?ŁUPEK MARGLISTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 378 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINERAŁ POSIADAJĄCY ZABARWIENIE - W ODRÓŻNIENIU OD MINERAŁÓW BEZBARWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MINERAŁ POSIADAJĄCY ZABARWIENIE - W ODRÓŻNIENIU OD MINERAŁÓW BEZBARWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINERAŁ BARWNY minerał posiadający zabarwienie - w odróżnieniu od minerałów bezbarwnych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINERAŁ BARWNY
minerał posiadający zabarwienie - w odróżnieniu od minerałów bezbarwnych (na 13 lit.).

Oprócz MINERAŁ POSIADAJĄCY ZABARWIENIE - W ODRÓŻNIENIU OD MINERAŁÓW BEZBARWNYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - MINERAŁ POSIADAJĄCY ZABARWIENIE - W ODRÓŻNIENIU OD MINERAŁÓW BEZBARWNYCH. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

x