ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY POSIADAJĄCY W SWOJEJ STRUKTURZE GRUPĘ AZOWĄ O WZORZE -N=N- - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZOZWIĄZEK to:

organiczny związek chemiczny posiadający w swojej strukturze grupę azową o wzorze -N=N- (na 10 lit.)ZWIĄZEK AZOWY to:

organiczny związek chemiczny posiadający w swojej strukturze grupę azową o wzorze -N=N- (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY POSIADAJĄCY W SWOJEJ STRUKTURZE GRUPĘ AZOWĄ O WZORZE -N=N- ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.309

DIAMENT, CHLOREK POTASU, KIJEK, ZWIĄZEK, SKŁADNIK MINERALNY, AZOTOX, ZUTPHEN, KARABYK, WAGNER, FUROSEMID, KSENOBIOTYK, OBIEG GWIAZDOWY, GWIAZDA PIERWSZEJ WIELKOŚCI, ZŁOTO, FETOPATIA CUKRZYCOWA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, AZOTAN, SONGNIM, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, PUENTA PŁASKA, NIEŁUPKA, CHELATOR, BECZKA, CHLORAN SODU, CHLOREK MIEDZI(II), SOZOLOGIA, TAŚMOWY, NADLEŚNICZY, DIPEPTYD, KIKINDA, REDUKTOR, QUEBECKI, SLUP, CYNK, AUTOPERCEPCJA, PUSTOROGIE, BEZWODNIK KWASOWY, CIASTO FRANCUSKIE, AMINA, TACZANKA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, BORAN, LARWICYD, SÓL KWAŚNA, ZAŚLUBINY, UKŁAD HOMOGENICZNY, ALDOL, KWAS KAINOWY, BOREK, WODOREK, CHLOREK SODU, KWAS POROSTOWY, GBUR, JODAN(VII) SODU, DERYWAT MUTACYJNY, BARBITURAT, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, ACETAL, IZOMER, DITLENEK, DITERPEN, NOŻYCE CEN, JASNOWIDZĄCY, BIOFLAWONOID, ABS, PRAWO WIELKICH LICZB, PLEBISCYT, DOROBEK, DIEN, DUSZA, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, SUMGAIT, BISFENOL, CHLOREK, SYSTEM POWIERNICZY, PRODUKT TRADYCYJNY, GIESSEN, POSTAĆ, KWAS, BURZA PIASKOWA, KWAS PALMITYNOWY, ODCZYNNIK, TLENEK ŻELAZOWY, GRZECHOTNIK, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, CYJANOŻELAZIAN(II), RESYNTEZA, FOKSTROT, HYDROKSYAMINOKWAS, TRITERPEN, REHOWOT, WYRAŻENIE, ULSAN, KOFAKTOR, TLENOCHLOREK FOSFORU, KWAS LIPONOWY, BAS, WIELKA JEDNOSTKA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, MINERAŁ, SULFON, MOCZNIK, WZOREK, FLUORESCEINA, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, HAUTMONT, KWAS ŻÓŁCIOWY, PAKER, ANTYMONEK GLINU, KRAJ WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA, KRĘTOROGIE, POZYCJA SPOŁECZNA, SILAN, ZWIĄZEK CHELATOWY, NISZA EKOLOGICZNA, LABDAN, ZWIĄZEK FLAWONOWY, REPETYCYJNOŚĆ, UTOPISTKA, KOMPLEKS, KONOTACJA, AMIRYNA, GWIAZDOR, PUDZIAN, ALDEHYD GLICERYNOWY, PIERWIASTEK CHEMICZNY, WRZÓD TRAWIENNY, OBIEG SYDERYCZNY, KAFETERIA OTWARTA, OBRAZ, AMFIKTIONIA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, ASTERIX, EXTRAKLASA, SOJUSZ, CEFTRIAKSON, LIGOWIEC, FENYLOHYDRAZYNA, CHELAT, KUPIEC, DEZYPRAMINA, ROKOKO, TĘGA GŁOWA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, ANTYMONEK, DRUŻYNA, PREPARAT CHEMICZNY, BROŃ CHEMICZNA, KLAN, MORA, WITAMINA C, KRZEMOWODÓR, BRYGANTYNA, ZAPOŻYCZENIE, KIJ, TLENEK KWASOWY, DZIELENIE RYZYKA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, WOŁOSKI, RELACJA, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, KWAS AZOTOWY, PODKŁAD, AKRYLONITRYL, SANTONINA, KARBOL, SODA OCZYSZCZONA, BENZOES, KRATA, HETERIA, MEPROBAMAT, JASMONID, NITROZWIĄZEK, BĄK, ODCZYNNIK CHEMICZNY, ZAIMEK WZGLĘDNY, PUSTOROŻCE, TIOMERSAL, 2-AMINOETANOL, AETHERIA, PRODUKT ROPOPOCHODNY, KWAS ORGANICZNY, FAMOTYDYNA, PROTEINA, CUKIER OWOCOWY, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, KWAS SULFANILOWY, GULBARGA, GLIKOZYD, KWAS FOSFONOWY, PRZEPOWIADACZ, CYJANEK, AZOTYN, BIOGEN, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY, ZWIĄZEK CYKLICZNY, SAŁAWAT, ALGIERSKI, KONKUBINAT, ZWIĄZEK ZAWODOWY, ALDEHYD PIPERONYLOWY, BLOK, RADON, MALINES, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, CHLOREK SODOWY, OŁOWIAN, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, CYTRONELAL, ZEIST, DENDRYMER, REWITALIZACJA, KWAS SIARCZANY, SÓL, KRATKA, CIECZ BORDOSKA, KRZEMEK TYTANU, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, KWAS MASŁOWY, ENKEFALINA, CHALCEDON, FENYLOETYLOAMINA, ALKOHOL, SZKŁO SPINOWE, ZWIĄZEK NARCIARSKI, WZOREK, BIOGRUPA, PIRAMIDA FINANSOWA, KWAS HUMUSOWY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, ALDEHYDOALKOHOL, MALONYLOMOCZNIK, WIĘŹ, ARSENIAN(III), DYKTATOR, IPERYT SIARKOWY, KONCERT, INTERWENCJA HUMANITARNA, POTENCJAŁ ELEKTROCHEMICZNY, EKSTRAKLASA, CYJANOŻELAZIAN, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, WITAMINA, CHLOREK WĘGLA(IV), UNIA, KAFAR, NERD, RNA, PŁUG TALERZOWY, KETOKWAS, VIOLA BASTARDA, WENET, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, TENSOR METRYCZNY, CHLOROETAN, PAZURNICE, ATOMISTYKA, NUKLEOTYD, PIĘCIOTLENEK FOSFORU, WODOROTLENEK SODOWY, KWAS LINOLENOWY, ŚRODEK PRACY, SAMOOKALECZENIE, POST, VENLO, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, NEBIWOLOL, NAPALENIEC, KONGRUENCJA, ANGARSK, GEEK, BURGDORF, ALAMEDA, SYMETYKON, KONCHIOLINA, TETRAETYLOOŁÓW, TRINITROFENOL, ALKOHOL ETYLOWY, PRZEPOCZWARZENIE, REGUŁA INFERENCYJNA, KWAS SIALOWY, DERYWAT, GLIKOZYD FENOLOWY, MOZART, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, PARANTELA, DAPSON, AMARANT, AŁUN POTASOWY, ARAGO, ODSŁONA, PAŃSTWO MŁODZI, TOR, ROZPŁODOWIEC, TONGHUA, DWUFENYL, ZNAK JĘZYKOWY, ?KRZEMEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.309 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY POSIADAJĄCY W SWOJEJ STRUKTURZE GRUPĘ AZOWĄ O WZORZE -N=N- się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY POSIADAJĄCY W SWOJEJ STRUKTURZE GRUPĘ AZOWĄ O WZORZE -N=N-
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZOZWIĄZEK organiczny związek chemiczny posiadający w swojej strukturze grupę azową o wzorze -N=N- (na 10 lit.)
ZWIĄZEK AZOWY organiczny związek chemiczny posiadający w swojej strukturze grupę azową o wzorze -N=N- (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZOZWIĄZEK
organiczny związek chemiczny posiadający w swojej strukturze grupę azową o wzorze -N=N- (na 10 lit.).
ZWIĄZEK AZOWY
organiczny związek chemiczny posiadający w swojej strukturze grupę azową o wzorze -N=N- (na 12 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY POSIADAJĄCY W SWOJEJ STRUKTURZE GRUPĘ AZOWĄ O WZORZE -N=N- sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY POSIADAJĄCY W SWOJEJ STRUKTURZE GRUPĘ AZOWĄ O WZORZE -N=N- . Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x