ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZBUDOWANY Z RESZT IMIDAZOLINY I NAFTALENU POŁĄCZONYCH MOSTKIEM METYLENOWYM; LEK O DZIAŁANIU SYMPATYKOMIMETYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAFAZOLINA to:

organiczny związek chemiczny zbudowany z reszt imidazoliny i naftalenu połączonych mostkiem metylenowym; lek o działaniu sympatykomimetycznym (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZBUDOWANY Z RESZT IMIDAZOLINY I NAFTALENU POŁĄCZONYCH MOSTKIEM METYLENOWYM; LEK O DZIAŁANIU SYMPATYKOMIMETYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.490

HOMOLOG, DRIAKIEW, MEKSYLETYNA, BIAŁKO, SARIN, KWAS SOLNY, MORENA ŚRODKOWA, SKŁADNIA RZĄDU, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, AMYRYNA, TRIAL, EKSPANDOR, FENOL, DITERPEN, DRIBLING, JON WODOROTLENOWY, MANIPULATOR, AZOTYN POTASU, SZOSTKA, ENKEFALINA, CERIWASTATYNA, ZASADA SODOWA, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, LEK RECEPTUROWY, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, WERAPAMIL, KSYLEN, PROTEINA, KARBROMAL, PASSAIC, KWAS SIARKOWY, POWIĄZANIE, CONCERTO GROSSO, ANALITYCZKA, CZERWIEŃ ALIZARYNOWA, ALBUMINIAN TANINY, PORĘCZ, FENYLOHYDRAZYNA, KRZYWA BALISTYCZNA, ANTYUTLENIACZ, CHLORAN(VII) AMONU, MIEDŹ, SÓL NIEORGANICZNA, CHLOREK WĘGLA(IV), KWAS PANTOTENOWY, CHLORAN(V) AMONU, ŚMIGŁO, POLIKONDENSAT, FOSFOREK GALU, LEK CYTOSTATYCZNY, NAFAZOLINA, WIĘŹ, KWAS PALMITYNOWY, LEK PRZECIWALERGICZNY, KWAS PIKRYNOWY, ALKA, WODOROTLENEK, FOSFATYDYLOCHOLINA, RYFAMPICYNA, MUKOPOLISACHARYD, KIKINDA, URAN, POTENCJAŁ ELEKTROCHEMICZNY, SZCZAWIAN, TONGHUA, ETOSUKSYMID, CHROMOGEN, ALPRAZOLAM, TRAMADOL, HALOGENOALKAN, ZEZWÓJ, C, WITAMINA, NUNCHAKU, ETYMOLOGIA LUDOWA, NUKLEOZYD, DIEN, HOMOSFERA, KWAS OLEINOWY, AZOTYN ALKILOWY, KWAS KAMFOROWY, GORĄCA KREW, JINXI, NUNCIAKUS, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, JONOFOR, RAWENNA, GAZ MUSZTARDOWY, KOŁO, KORTYKOSTEROID, CHEMOATRAKTANT, MAJSTERSTWO, NARYS BASTIONOWY, CZĘŚĆ ZDANIA, BEJCA, JODEK, NEUROMEDIATOR, MANTI, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, SAŁAWAT, KARBOANION, DIKLOFENAK, PIRYMIDYNA, ZWIĄZEK OPERACYJNY, KARABYK, POŚLUBINY, CIAŁO ACETONOWE, AMIODARON, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, FENKAMFAMINA, TRINITROFENOL, FLUITA, DOMINANTA, TETRAETYLEK OŁOWIU, CHEMIA, KWAS FLUOROWODOROWY, ŁAŃCUCH, UKŁAD NARZĄDÓW, ZGRUPOWANIE, XENON, HEIMWEHRA, ASOCJATYWNOŚĆ, FITOHORMON, MERKAPTAN, PLACEBO, ZWIĄZEK, PROPRANOLOL, ALKAMINA, CHLOREK WAPNIOWY, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, SETE, KARA GŁÓWNA, LEK PRZECIWBAKTERYJNY, LEK HIPOTENSYJNY, SIARCZEK, BIOPIERWIASTEK, ASTROCHEMIA, CHLOROCHINA, CARMAUX, AZYTROMYCYNA, SOLIDARNOŚĆ, UKŁAD JEDNOFAZOWY, TRICHLOROMETIAZYD, GENTHIN, KUTIKULA, TONUS ŻYCIOWY, KWAS PIROGRONOWY, HYDROKSYZYNA, SIARCZAN MAGNEZOWY, JONON, OZONEK, WIELKA JEDNOSTKA, KONKUBINAT, TLENEK FOSFORU(V), KONFEDERACJA, LEK PSYCHOTROPOWY, KUTYKULA, SANTONINA, PLEMIĘ, DNA, CUKIER OWOCOWY, KAWALERYJSKA FANTAZJA, NUKLEOTYD, ROLADA, LEUNA, CHLOREK RTĘCI(I), SPORT SAMOLOTOWY, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, DWUKADŁUBOWIEC, STATEK KABLOWY, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, TRÓJNÓG, WĘGLAN WAPNIA, CYMETYDYNA, POCHODNA, KETEN, TOKOFEROL, CZĄSTECZKA CHEMICZNA, BAZYLIKA, TARCZA, BAZA PŁYWAJĄCA, ASTRAGAL, SIARCZAN(VI) BARU, OLIGOPEPTYD, TOLAZAMID, ZWIĄZEK NASYCONY, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, NUNCZAKO, KREWNIAK, AMIDEK, KRZEMOWODÓR, CYKL WYDAWNICZY, WĘGLAN, TERPEN, PĄK, CHEMOTROPIZM UJEMNY, METEORYT HED, SIEĆ KOLEJOWA, CYJANOŻELAZIAN(III), WALSARTAN, KARBAMINIAN, IMMUNOSUPRESANT, AZOTAN(III) POTASU, WALDEKOKSYB, INTERESOWNOŚĆ, FLAWONOID, KWAS HUMINOWY, PLATYNA, SONDA MOLEKULARNA, BRYGADA, CHLORAN(VII) POTASU, TYMOL, NADJODAN SODU, RESYNTEZA, TLENEK OŁOWIU(II), UPSARIN, ODJEMNIK, LORAZEPAM, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, WIETRZENIE MECHANICZNE, KWAS BUTANOWY, KWAS LINOLENOWY, KWAS BENZOESOWY, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, SUBSTANCJA SMOLISTA, ETER KORONOWY, CHLORAN(VII) SODU, METAJODAN(VII) SODU, KORMOFITY, MAKROLID, MORSKOŚĆ, JOD, LEK. WET, BENZFETAMINA, WYDAWNICTWO SERYJNE, SILNOŚĆ, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, BONGOSY, POLIEN, SURFAKTANT, WIOMYCYNA, SIARCZAN MAGNEZU, BIS(AZOTAN) STRONTU, SÓL ANGIELSKA, DZWONEK RĘCZNY, MINOKSYDYL, BLISKOZNACZNIK, KWAS HUMUSOWY, MEDFORD, CYKL FIGURALNY, MARIAŻ, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, MONOETANOLOAMINA, ZWIĄZEK SPORTOWY, JON WODOROTLENKOWY, FENOLAN, MAKROMINERAŁ, OKRĄG CARLYLE'A, LECYTYNA, TYMOLEPTYK, ANTYKOAGULANT, CHLOROFIL, SIMETIKON, PRYMACHINA, AMITRYPTYLINA, ZWIĄZEK BOKSERSKI, GILAN, LAKEWOOD, KWAS METANOWY, KWAS GIBERELINOWY, WIERSZ ZDANIOWY, SOJUSZ, PROLEK, CHLOREK AMONU, ANALIZA, ANGARSK, TARCZA KRYSTALICZNA, AZYDEK, CHLORAN(VII) MAGNEZU, MEBENDAZOL, CIAŁKO KETONOWE, OŚRODEK POROWATY, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, KAPTUR, IMID, AZYDOTYMIDYNA, DEZYPRAMINA, BALANS, RADYKALNOŚĆ, IMMUNOSUPRESOR, RUTYNA, CZWOROBOK PRZEGUBOWY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, KWAS FTALOWY, LEK ANTYDEPRESYJNY, FENIRAMINA, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, ?ULSAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZBUDOWANY Z RESZT IMIDAZOLINY I NAFTALENU POŁĄCZONYCH MOSTKIEM METYLENOWYM; LEK O DZIAŁANIU SYMPATYKOMIMETYCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZBUDOWANY Z RESZT IMIDAZOLINY I NAFTALENU POŁĄCZONYCH MOSTKIEM METYLENOWYM; LEK O DZIAŁANIU SYMPATYKOMIMETYCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAFAZOLINA organiczny związek chemiczny zbudowany z reszt imidazoliny i naftalenu połączonych mostkiem metylenowym; lek o działaniu sympatykomimetycznym (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAFAZOLINA
organiczny związek chemiczny zbudowany z reszt imidazoliny i naftalenu połączonych mostkiem metylenowym; lek o działaniu sympatykomimetycznym (na 10 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZBUDOWANY Z RESZT IMIDAZOLINY I NAFTALENU POŁĄCZONYCH MOSTKIEM METYLENOWYM; LEK O DZIAŁANIU SYMPATYKOMIMETYCZNYM sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZBUDOWANY Z RESZT IMIDAZOLINY I NAFTALENU POŁĄCZONYCH MOSTKIEM METYLENOWYM; LEK O DZIAŁANIU SYMPATYKOMIMETYCZNYM. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x