LEK Z GRUPY INHIBITORÓW KONWERTAZY ANGIOTENSYNY, STOSOWANY GŁÓWNIE W TERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO; JEST PROLEKIEM, JEGO AKTYWNĄ FORMĄ JEST TRANDOLAPRYLAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANDOLAPRYL to:

lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany głównie w terapii nadciśnienia tętniczego; jest prolekiem, jego aktywną formą jest trandolaprylat (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK Z GRUPY INHIBITORÓW KONWERTAZY ANGIOTENSYNY, STOSOWANY GŁÓWNIE W TERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO; JEST PROLEKIEM, JEGO AKTYWNĄ FORMĄ JEST TRANDOLAPRYLAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.382

SZELMA, HIPISKA, ZBÓJNIK, SPÓJNIK, FUGU, STRASZYKOWCE, KWASOWOŚĆ, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, NOCEK WĄSATY, TYTAN, CHRAPY, HADAL, INTERWIZJA, PRZEDSCENIE, EPIDOT ŻELAZOWY, ROSŁOŚĆ, METOPROLOL, ODCINAK, DOSKONAŁOŚĆ, POSTĘPOWANIE, LABRADOR, REPETYTYWNOŚĆ, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, SELENEK, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, REGNOZAUR, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, ANGIELSKI, ZASOBOŻERNOŚĆ, DIOL, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, WARUNEK, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, KOŁNIERZ, POKAZOWOŚĆ, KUC FELL, ZAMEK, KIEROWALNOŚĆ, SERPENTYN, RECEPTYWNOŚĆ, ENZYM RESTRYKCYJNY, HALO, SIARKA RODZIMA, TAJEMNICZOŚĆ, ROCKS, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, POPYT NIEELASTYCZNY, SAMOLOT TORPEDOWY, HETEROGENNOŚĆ, ANALIZA SKŁADNIKOWA, OPÓR DROGOWY, CHLORAN(VII) POTASU, NIEBYWAŁOŚĆ, WIECZNE PIÓRO, GILOTYNA HUME'A, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, PANEK, BIEGUN, SPŁACALNOŚĆ, SEPARATYZM, ZWIĄZEK BOKSERSKI, GAZ MUSZTARDOWY, PŁASZCZKA NAGA, KRWAWNIK, PREZYDENTKA, RODZINA KATYŃSKA, FARBA KLEJOWA, CHLOREK WAPNIOWY, AUTSAJDER, KOLEŻEŃSTWO, SŁODKA BUŁKA, INWOLUCJA, NOŚNIK NARZĘDZI, UTYLITARNOŚĆ, GRANAT, POPĘDLIWOŚĆ, SZEREG ROZBIEŻNY, ZŁOTA FUNKCJA, CYGAŃSKI, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, MOMENT PĘDU, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, RANITYDYNA, RÓŻANKA, KOZA, TEST SKÓRNY, NIENAGANNOŚĆ, RAJFURSTWO, OBROŃCA, PROJEKCYJNOŚĆ, CENA DETALICZNA, ALDEHYD GLICERYNOWY, WIATRAK HOLENDERSKI, ROZDZIELCZOŚĆ, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, NIEMĘSKOŚĆ, GWAJAK, ROKOKO, ZAGÓRZANKA, ŻURAW, RAJZBRET, TARCZA, MODEL, WERAPAMIL, NAGOŚĆ, WYTWÓRCZOŚĆ, BAROK, POLITYKA PODATKOWA, DRINK, KACERSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA, MALOWNICZOŚĆ, WESTERN, IZBA ADWOKACKA, WOTUM ZAUFANIA, DUBELT, LAWENDA, PIEPRZ CZARNY, KRĘGOWCE, DETERMINIZM, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, KATAFRAKTA, MLECZ, INSTRUMENTOLOGIA, SULFOMETAZYNA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, FELSUMA PRĘGOWANA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, RAVEL, DYKIT, GUANABENZ, FONDUE, SATELITA SZPIEGOWSKI, SPLOT, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, OPĘTANY, ZASADA DUALNOŚCI, OPAD, GAZ SZLACHETNY, KOŃ HUCULSKI, POSTĘPOWANIE KARNE, WYRÓB, WOREK, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, ROMSKI, WAGINOSCEPTYK, NIEMRAWOŚĆ, OBIEGNIK, TURBINA GAZOWA, CIEPLARKA, SAMOAŃSKI, WIDŁOZĘBOWCE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, TRINAKSODON, LICZBA CHROMATYCZNA, INOSTRANCEWIA, BEJCA, SABATARIANIN, POLSKOŚĆ, AUTOMATYKA POGODOWA, SAMARYTANIN, NARZECZONY, IZBA, TECHNOZAUR, FAŁSZYWOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, DYWANOKSZTAŁTNE, ZABORCA, MYSZOŁÓW, BEZŻUCHWOWCE, DIADEMODON, GACEK SZARY, DOBRO PRYWATNE, GNIAZDKO, SĄD SZCZEGÓŁOWY, MUNDSZTUK, STRAJK OKUPACYJNY, SYNTEZA, WYJĄTEK, ARSENAŁ, HURTOWNIA DANYCH, KOKPIT, SEPIA, WŁAŚCIWOŚĆ, KOŃ SZWAJCARSKI, MARGINALNOŚĆ, SYSTEM EMERYTALNY, LINIA ŚNIEGU, FURA, DOWCIPNOŚĆ, LEMUR WARI, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, POSIADACZ ZALEŻNY, GOLEC, SULFADYMIDYNA, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, BUTYL, PLAKODUS, CHABASYT, KHMERKA, KWAS MLEKOWY, GŁOS, CZUBACZ, POLITYKA, MAKABRYCZNOŚĆ, CYZELER, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, GENIUSZ, PUBLIC RELATIONS, HIPOKAUSTUM, ŻYWOKOST, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, MĘTNOŚĆ, RODZICIELSKOŚĆ, ESPRESSO, KĄSACZOWATE, ROZSZERZENIE CIAŁA, WARSTWA GRANITOWA, GORZKOŚĆ, KAGUAN, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, KOFERDAM, WANIENKA, KOMENDANT, KONSULTACJA SPOŁECZNA, PROTEROZUCHIDY, KOMFORT CIEPLNY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, VOX HUMANA, ZAPASY, TERMOMETR OWULACYJNY, KOMUNAŁKA, HETERODYNA, SUNDAJCZYK, SERCE, SUKA BIŁGORAJSKA, USTONOGIE, NERW BŁĘDNY, KLAUZULA DUALNA, RYBA KOSTNA, COACH, ARYSTOTELES, ABSORBANCJA, KIELICH, PÓŁZAWODOWIEC, ABERRACJA, PROPINACJA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ŁUK BRZUSZNY, JĘZYK GALICYJSKI, DŁOŃ, OKRĘT, HODOWLA ZARODOWA, FIGURACJA HARMONICZNA, SKORUPIK, PLAGIAT, FPS, BĘBEN, INKOHERENCJA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, POLE JEDNORODNE, UKŁAD ZAPŁONOWY, WEŁNA SZKLANA, BOJÓWKARZ, MAPA HIPSOMETRYCZNA, RYSUNEK, CZĄSTKA CIĘŻKA, DERYWACJA FLEKSYJNA, LOGOPEDKA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, HORMON STERYDOWY, SAMOJED, EKSKRET, STRATOTYP, ZUPA Z GWOŹDZIA, STRATY MORALNE, PASMO PRZENOSZENIA, KANAŁ ŻEGLOWNY, TENIS, OSIOŁ, LEK RECEPTUROWY, RYNNA POLODOWCOWA, KOŃ KLADRUBSKI, CZERWONE CIAŁKO KRWI, KARCZMA, GÓRNICZKA, JANTAZAUR, KOMPLEKS ARENOWY, CZUBACZ, FOLKLOR, DROGA APIJSKA, GLYPTODON, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, SZEKLER, ?KABACA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.382 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK Z GRUPY INHIBITORÓW KONWERTAZY ANGIOTENSYNY, STOSOWANY GŁÓWNIE W TERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO; JEST PROLEKIEM, JEGO AKTYWNĄ FORMĄ JEST TRANDOLAPRYLAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK Z GRUPY INHIBITORÓW KONWERTAZY ANGIOTENSYNY, STOSOWANY GŁÓWNIE W TERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO; JEST PROLEKIEM, JEGO AKTYWNĄ FORMĄ JEST TRANDOLAPRYLAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANDOLAPRYL lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany głównie w terapii nadciśnienia tętniczego; jest prolekiem, jego aktywną formą jest trandolaprylat (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANDOLAPRYL
lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany głównie w terapii nadciśnienia tętniczego; jest prolekiem, jego aktywną formą jest trandolaprylat (na 12 lit.).

Oprócz LEK Z GRUPY INHIBITORÓW KONWERTAZY ANGIOTENSYNY, STOSOWANY GŁÓWNIE W TERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO; JEST PROLEKIEM, JEGO AKTYWNĄ FORMĄ JEST TRANDOLAPRYLAT sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - LEK Z GRUPY INHIBITORÓW KONWERTAZY ANGIOTENSYNY, STOSOWANY GŁÓWNIE W TERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO; JEST PROLEKIEM, JEGO AKTYWNĄ FORMĄ JEST TRANDOLAPRYLAT. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x