PRZEDSTAWICIEL GRUPY ETNICZNEJ ZAMIESZKUJĄCEJ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SIEDMIOGRODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKEL to:

przedstawiciel grupy etnicznej zamieszkującej wschodnią część Siedmiogrodu (na 5 lit.)SEKLER to:

przedstawiciel grupy etnicznej zamieszkującej wschodnią część Siedmiogrodu (na 6 lit.)SZEKLER to:

przedstawiciel grupy etnicznej zamieszkującej wschodnią część Siedmiogrodu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSTAWICIEL GRUPY ETNICZNEJ ZAMIESZKUJĄCEJ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SIEDMIOGRODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.465

OKRĘŻNICA POPRZECZNA, PRZYSIÓŁEK, GRUPA SIOSTRZANA, KARONGAZAUR, ŁAWA DZIAŁOWA, TENREK ZWYCZAJNY, MORŚWIN AZJATYCKI, PLAFON, QUICKSTEP, GIBON, OPONA PNEUMATYCZNA, CIAŁKO NERKOWE, NAOS, FINAŁ, BARK, POLESZUK, PUCKA, LUSTRO WENECKIE, ISKIERNIK OCHRONNY, NAPIERŚNIK, REGESTR, CENTRUM URAZOWE, SET, INDYKAN, MATERIALISTA, GALISYJSKI, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, HARMONIJKA USTNA, KULTUROWOŚĆ, ETANOLOAMINA, KOMORA ZAMKOWA, PRAPŁAZIEC, DNA, NOWIK, NACIĄG, JELONEK BŁOTNY, STUŁA, BRACHIOZAURY, SPÓDNICZKA, WIEWIÓRKA TRÓJBARWNA, NLPZ, DVORAK, KIRYS, SAMOA ZACHODNIE, ZROSTNICOWATE, BOROWODOREK LITU, CZUWANIE MODLITEWNE, VERGA, LOSILLAZAUR, BAGDETA, AZJA, REKIN ŚLEDZIOWY, SERUM, BULLTERIER, KOZA ŚNIEŻNA, PRZYDAWKA, SYRENA, ZADZIORKI, TYRAŃSTWO, ŻMUJDZKI, FUJARKA, NARZĄD KOPULACYJNY, SYBERIA, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, JĘZYK JAKUCKI, KĄCIK, JĘZYK MUNDAJSKI, STALNICA, BERNIKLA BIAŁOLICA, FOKSTERIER, TONACJE, OKSYTAŃSKI, GÓRALKI, WODZE, WENLAFAKSYNA, SKRZYDŁO, JĘZYK CZESKI, WILAMOWIANKA, SZCZĘKA, KLASOWOŚĆ, BIEDNIAK, CZUBEK, GRZEBACZ, FRAGILARIOWATE, REJON, CYGANKA, WIDEŁKI, WIOLIN, GRZYWA FALI, PARTIA SZKOCKA, MOC CZYNNA, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, DOMINANTA, FALANDYZACJA, JUKAGIR, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, MUNDSZTUK, HACZYK, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, LIMBUS, KAPITALZAUR, JĘZYK ARABSKI, ŚCIANA PRZEWIESZONA, MIESZAK, PIECZARNIAK, POLIWĘGLAN, JĘZYK POZYCYJNY, KAULERPA, WYJEC RUDY, SEKTOR PRYWATNY, KRZYŻ, KARYJCZYK, PODGŁÓWEK, EPOKA, FRYZ, REZUS, SCHAB, LEGAWKA, ZASŁONA, KRYPTOMERIA JAPOŃSKA, NERCZAN, DIUGOŃ, MENDOZAZAUR, JELEŃ KOŃSKI, ŻAKIET, KOLCONÓŻKA, NIEBIOSY, PAWILON, MASKA, JĘZYK BIAŁORUSKI, MAJMON, OBRADY, KROKODYL, KAMIZELKA, ROZTWÓR WZORCOWY, AKKADYJSKI, LIGAWKA, KRZEMIAN WARSTWOWY, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, PIERSIOPŁAWKA, PRYSTELKA BARWNA, KROK, MŁOTECZEK, COLTRANE, PERKOZ RDZAWOSZYI, KLAPKA, WIATROWNICA, CENTYGRAM, NADREPREZENTACJA, DANIE, STAWAK, AZERBEJDŻAŃSKI, PORCYJKA, KORALOWIEC OŚMIOPROMIENNY, ETOS, CHRAPA, WIERZCHNICA, NARZĄD ŁZOWY, CUKIER SŁODOWY, GRZBIET, ZASTAWKA, PISAK, ARCHIDIAKONAT, JĘZYK MANX, INKRETYNA, PLAGIOKLAZ, BACIK, MŁODOHEGLISTA, LIMBUS, IZOPRENALINA, POŁABSKI, TRIANGULACJA, PLATYNOWIEC, WAZONKOWIEC, POMOC, UDO, GAR, MONOPOL, GARDA, DESMIDIE, ZALESIE, PUSZKA MÓZGOWA, LICO, KRUPON, DUGOŃ, DEPUTAT, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SZYPUŁKA, SPODNIK, ROZWÓRKA, POPPER, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ŻEBRO, KIL, SREBRO, UCHO WEWNĘTRZNE, POCHÓD, KĄT, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, UJŚCIE GARDŁOWE, AKWEN, ŻĄDŁÓWKA, DIAFRAGMA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, WIZJER, WYRAZ BLISKOZNACZNY, BAR, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, SERPENTYN SZLACHETNY, GOTOWALNIA, LAMUT, LEGAT, EWANGELIA, TERAPSYD, LUFA, KORZEŃ, DAMAN, TROFEUM ŁOWIECKIE, HARMONIA, DRYPTOZAUROID, DEFOE, ROZBUDOWA, SNORRI, GASTONIA, HALKA, KWIATOWA, WYDRA, BLUZA, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, POLATUCHA OLBRZYMIA, ODKŁADNICA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, GOŁYSZEK, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, JAŚNIA, RZEPINSKI, PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA, KHMERKA, DŁUGODZIÓB, DUJKER ZEBROWATY, AZERSKI, PODSTRONA, BŁYSZCZ SREBRA, MINÓG MORSKI, SKOLEKS, MIKROKLIMAT, PALESTRA, FEDROLOZAUR, NUNCJUSZ, TETANUR, INDOEUROPEJCZYK, PRZEWODZIK, KUC NEW FOREST, GAŁKA OCZNA, PRÓBA REPREZENTATYWNA, MADŻONG, ŻABA BŁOTNA, SZYNA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, OBSŁUGA, AZOTOX, CHORĄGIEW, CHŁONIAK, PIANO, JABŁKO NANERCZOWE, WYSTRÓJ, FIZJOGNOMIKA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, CZĘŚĆ, ŻABA TRAWNA, PALEMONETKA ZMIENNA, DRAWIDYJKA, KARAIM, RELATOR, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, GRADUAŁ, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, KRYNICZNIK, WIELKI STEP, MASYW GÓRSKI, SANZINIA MADAGASKARSKA, DOMY, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, KSYLULOZA, FAZOWNIK, MUSTEL GWIAŹDZISTY, TYRANOZAUR, ŚCIANKA, DRAWIDA, NEDKOLBERTIA, JOD, SFERA AFEKTYWNA, PERSKI, ŚLUZOWICA, SIAMANG, TRZON MACICY, ZUELLE, KUC BASKIJSKI, ?BIEŻNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.465 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDSTAWICIEL GRUPY ETNICZNEJ ZAMIESZKUJĄCEJ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SIEDMIOGRODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEDSTAWICIEL GRUPY ETNICZNEJ ZAMIESZKUJĄCEJ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SIEDMIOGRODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKEL przedstawiciel grupy etnicznej zamieszkującej wschodnią część Siedmiogrodu (na 5 lit.)
SEKLER przedstawiciel grupy etnicznej zamieszkującej wschodnią część Siedmiogrodu (na 6 lit.)
SZEKLER przedstawiciel grupy etnicznej zamieszkującej wschodnią część Siedmiogrodu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKEL
przedstawiciel grupy etnicznej zamieszkującej wschodnią część Siedmiogrodu (na 5 lit.).
SEKLER
przedstawiciel grupy etnicznej zamieszkującej wschodnią część Siedmiogrodu (na 6 lit.).
SZEKLER
przedstawiciel grupy etnicznej zamieszkującej wschodnią część Siedmiogrodu (na 7 lit.).

Oprócz PRZEDSTAWICIEL GRUPY ETNICZNEJ ZAMIESZKUJĄCEJ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SIEDMIOGRODU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRZEDSTAWICIEL GRUPY ETNICZNEJ ZAMIESZKUJĄCEJ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SIEDMIOGRODU. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x