MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAKAKOKSZTAŁTNE to:

małpy zwierzokształtne, małpy Starego Świata, Cercopithecoidea - nadrodzina małp właściwych blisko spokrewniona z małpami człekokształtnymi, z którymi zaliczana jest do małp wąskonosych (Catarrhini); zwierzokształtne małpy wąskonose różnią się zewnętrznie od człekokształtnych obecnością ogona i wydłużonym pyskiem; zamieszkują Afrykę, Półwysep Arabski i południowo-wschodnią Azję (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.283

ALFA-BLOKER, SKAKUNY, TABLICA, TETRAMER, PRZEKAZ, 2-AMINOETANOL, PŁYNNOŚĆ, DAR, MASZYNA TURINGA, SZCZĘŚLIWOŚĆ, ALGEBRA UNIWERSALNA, ORGANIZATOR JĄDERKA, ŻABKA OZDOBNA, WSZYSTKOIZM, EUROLAND, SZCZUR ŚNIADY, WIELOBARWNOŚĆ, ŻYRYTWA, OSUWISKO, ORANTES, INSZA INSZOŚĆ, BĄBELEK, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KAMPYLOGNATOID, FINEZYJNOŚĆ, FREAK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, KANKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, TRYB, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, TLAŁKA, LAUR, KARCZMA PIWNA, PAUPER, CHAMEOFIT, RETORYCZNOŚĆ, BAWÓŁ MINDORSKI, OTĘPIAŁOŚĆ, KOD JĘZYKOWY, SEGREGACJA RASOWA, MIRAŻ, ENERGIA, PIASZCZYSTOŚĆ, ZAJĄCZEK, FITOCENOZA, WIEŚNIAK, PIECZARNIK WŁOSKI, FUNDUSZ PŁAC, SKINIENIE, CRO-MAGNON, PSYCHIATRYK, ODBÓJ, KRĄGŁOŚĆ, MIERNIKOWCOWATE, KAPUSTA KWASZONA, KIESZEŃ, SKIBOB, CHODZĄCA DOBROĆ, GŁOGOWIEC, GRUPA ACETYLOWA, TOWIANIZM, BEZPŁCIOWIEC, MIKROFON DYNAMICZNY, KOSZTORYS INWESTORSKI, PSZENICA DURUM, JĘZYK, PRYMUS, KWINTET FORTEPIANOWY, TETRYK, SILNIK PRZELOTOWY, KROKODYLEK, NAWYK, OSTRONÓG, AKTOR KOMICZNY, NIEOPANOWANIE, ANUSZKIEWICZ, ZALANIE SIĘ, ERPEG, PREZENTER, GAMBIR, SYMBOLIZM, TRZECIA CZĘŚĆ, LIZOFORM, KNUDSEN, POCHODZENIE, TWIERDZENIE ZERMELO, KROSNY, USTAWKA, LÓD LODOWCOWY, PODSKAKIWACZ, NIEZAWISŁOŚĆ, LAMNOWATE, PEŁNIA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, TUPAJE, IMPERIUM GHISCARI, IKOS, ARCHETYPOWOŚĆ, MADŻONG, DIPLOPIA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, CARILLON, DŁAWIDUDA, ŚLEDŹ, CZTEROTAKT, MARUCHA, RADA GABINETOWA, DORSZ BAŁTYCKI, NIEŚMIAŁOŚĆ, KRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY, SYSTEM ARGENTYŃSKI, DRZEWO ŚWIATA, SEPTYMA, MIKROSKOP OPTYCZNY, MACIERZ NIEOSOBLIWA, SKARBNICA, ŁOPATKA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, EGZOTYK, DUMBADZE, SYNAJ, ABDUN, CIŚNIENIE TĘTNICZE, RAMA, OBRZĘKI, CZYNELE, PRYMITYWNOŚĆ, ZBIEŻNOŚĆ, KORELACJA ELEKTRONOWA, TASIEMIEC UZBROJONY, KAPRYŚNIK, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, SZARLATAN, ZAPALENIE, PERŁOZ, ROBUSTA, KRONIKARZ, TANK, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, GRA POJEDYNCZA, ROZCHWIEJ, ZAPOJKA, POSTULATYWNOŚĆ, SERBISTYKA, HYLOFIL, POGOTOWIE GAZOWE, SZLAK ŻEGLUGOWY, RAKOCZY, TUŁACTWO, JĘZYKI AŁTAJSKIE, CENTRALA RYBNA, MORA, RUBASZNOŚĆ, ADŻAPSANDAŁ, INSIMBI, GRZEBIENIARZ, WYGRZMOCENIE SIĘ, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, HAKONOSOWATE, IZOCHRONA, WYRÓB CUKIERNICZY, UFNOŚĆ, PUŁK, MONOGENIZM, PUB, OBRAZA BOSKA, EDYTORSTWO NAUKOWE, DRAMA, WYJEC, ZDRADA, TRĘBACZE, WŚCIEKŁY PIES, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, NAWAŁNIK BURY, CZARNY KARZEŁ, PROSTOŚĆ, EKSPANSYWNOŚĆ, IRAŃSKI, SEJSMOMETRIA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, OCZODÓŁ, NIEPOWODZENIE, WSZECHBYT, NASTĘP, KOMPANIA WARTOWNICZA, WRZÓD HUNTERA, NATARCZYWOŚĆ, SYGNIFIKATOR, ZEW, ABRAKADABRA, OKLUZJA, LARWA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, NIESTATECZNOŚĆ, HIEROTOPOGRAFIA, MIŁOŚĆ, CHRZAN, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, BOMBA EKOLOGICZNA, KREOL, TUTORIAL, BAŚNIOWOŚĆ, KOŃ FIŃSKI, CZŁOWIEK GUMA, WAFEL, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, SELEKTOR, OBRÓT PODATKOWY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, MECHANIK SAMOCHODOWY, PREPROCESOR, POTENCJAŁ, BIBUŁKARKA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, POLSKOŚĆ, STENBOK, STAW KULISTY WOLNY, ANTYELEKTRON, WOŁOSKI, RONDO, PARADOKS OLBERSA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, LORA, KORONA, TRZYNASTKA, ROZLUŹNIENIE, CIEPLUCH, CHMURA NISKA, WODOREK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, ABOLICJONISTA, ISTOTA SZARA, WAŁ, SZPIEG GOSPODARCZY, BELKA, JUKATAN, UKŁAD DARLINGTONA, NIEUSTANNOŚĆ, GRAFA, ODJAZD, OBRONA BAŁTYCKA, HACKER, SWÓJ, WYSPA KUCHENNA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, KWASOTA, PATATAJKA, NOŚNIK, ABRAZJA, WIRTUOZOSTWO, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KARAKUŁ, SELENOGRAFIA, SUBWOOFER AKTYWNY, SCHAB, LOCJA, MŁOTOWATE, ŻARTOBLIWOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, ADRES KORESPONDENCYJNY, JELITO PROSTE, NIEŻYCIOWOŚĆ, BISOPROLOL, ZAKON SZPITALNY, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ETNOLINGWISTYKA, SKAŁA MACIERZYSTA, ROZTWÓR WZORCOWY, OBRONA, ANALIZA BILANSU, PODGRZEWACZ, POMPA POŻARNICZA, ANKIETOWANY, SPREJ, NIEOKREŚLONOŚĆ, IDIOFON, NEGATYWA, UPADŁY ANIOŁ, KOSOWO, CZEPLIWOŚĆ, ZŁOŻE OKRUCHOWE, ASTERYZM, SKRZELONOGI, STALÓWKA, REALIZM, WŁASOW, NIECHLUBNOŚĆ, DOKUMENT, SZORSTKOŚĆ, WYCIĄG TOWAROWY, ODWARSTWIENIE, ?OSIOŁ DOMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.283 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAKAKOKSZTAŁTNE małpy zwierzokształtne, małpy Starego Świata, Cercopithecoidea - nadrodzina małp właściwych blisko spokrewniona z małpami człekokształtnymi, z którymi zaliczana jest do małp wąskonosych (Catarrhini); zwierzokształtne małpy wąskonose różnią się zewnętrznie od człekokształtnych obecnością ogona i wydłużonym pyskiem; zamieszkują Afrykę, Półwysep Arabski i południowo-wschodnią Azję (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAKAKOKSZTAŁTNE
małpy zwierzokształtne, małpy Starego Świata, Cercopithecoidea - nadrodzina małp właściwych blisko spokrewniona z małpami człekokształtnymi, z którymi zaliczana jest do małp wąskonosych (Catarrhini); zwierzokształtne małpy wąskonose różnią się zewnętrznie od człekokształtnych obecnością ogona i wydłużonym pyskiem; zamieszkują Afrykę, Półwysep Arabski i południowo-wschodnią Azję (na 15 lit.).

Oprócz MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast