ZJAWISKO ŚCIĄGNIĘCIA, COFNIĘCIA (SIĘ) JAKIEGOŚ ELEMENTU ANATOMICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RETRAKCJA to:

zjawisko ściągnięcia, cofnięcia (się) jakiegoś elementu anatomicznego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RETRAKCJA

RETRAKCJA to:

proces ściągania skrzepu, polegający na wzmocnieniu jego struktury i zwężeniu ścianek uszkodzonego naczynia krwionośnego (na 9 lit.)RETRAKCJA to:

obniżenie lub przesunięcie w tył miejsca artykulacji głoski (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO ŚCIĄGNIĘCIA, COFNIĘCIA (SIĘ) JAKIEGOŚ ELEMENTU ANATOMICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.136

CUKRZYK, WYDARZENIE, DOBRY ZNAJOMY, WIELKOŚĆ, KOSTKA BRUKOWA, KOSIARKA ROTACYJNA, GALLIKANIZM, REFORMATOR, DIATERMIA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, WYSPIARSKOŚĆ, FILOLOGIA, SUROWOŚĆ, CELOWNIK KOLIMATOROWY, OTĘPIENIE, ŁASKAWCA, ŚWIDER, MIKROSKOP SKANINGOWY, OBELGA, WŁADCZOŚĆ, ESSEŃCZYCY, ODBYTNICA, KRYSZTAŁ MIESZANY, TYNTA, PRZYGOTOWALNIA, BIMBROWNIA, SILNIK CZTEROSUWOWY, ZJAWISKO, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, DAMKA, KOPCIUCH, ŁAD KORPORACYJNY, HIPOTEZA POMOSTOWA, FRAGMENTACJA PLECHY, ULOT, ZIARNOJAD, CHUTLIWOŚĆ, FILOZOFIA PRZYRODY, SZCZELINA LODOWCOWA, CZARDASZ, MĘŻNOŚĆ, BASEN OCEANICZNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, AFRYKATA, GAŁKA BLADA, PROSZEK, SKOK, NIEWYPAŁ, AZYTROMYCYNA, WIELKOGŁOWOWATE, EPKA, MERCURY, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, NATRĘT, SZOTRING, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, LISTNIENIE, SZTYCHARSTWO, RZEŹNIK, PIERWSZA JASKÓŁKA, MISTRZOSTWO, WĘŻOWNIK, MIĘSOPUST, ZIEMIA, PRZYBLIŻENIE, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, OBORNIK, INTERMEZZO, DEFICYT, JATKA, REWANŻ, WAGA, MOMENT MINSKY'EGO, DZIEWIARKA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, POSTRZELENIEC, KANAPKA, JĘZYK, REAKCJA BEZWARUNKOWA, KAPLICA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, SKAŁKA, ZARZUTKA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, KIEROWNIK MUZYCZNY, GNIAZDKO, DZIURKA, GEOMETRIA RZUTOWA, BRZYDAL, PŁOMIEŃ, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, PEBA, SZTURMAK, ŁOTEWSKI, JĘZYK ALBAŃSKI, RYGIEL, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, STADIALNOŚĆ, RÓG, PELYKOZAURY, WIDŁOGONEK, SZACHOWNICA PUNNETTA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, OBLAT, JOGIZM, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, MIGRACJA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, HOŁDOWNIK, BREAKDANCE, SEMAFOR, HOMOGENIZATOR, FUGA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, TACIERZYŃSKI, START ZATRZYMANY, AMONAL, KOTLARNIA, KOPROFAG, MUNSZTUK, KANAŁ, FUZJA POZIOMA, PAPILOTKA, MENISK, RUSKI, GLOBULINA, OPROWADZACZKA, ZARODNIKOWCE, HISTORYK, LUSTRO, PLANKTON, SIŁA LORENTZA, DECYMA, SAPONINA, CIAŁO OBCE, IGŁA MAGNETYCZNA, ANTYKWARNIA, ZRZESZONY, PASO PERUWIAŃSKI, DARŃ, ZŁOTY RYŻ, AMERYKA, KAMICA, KONTRABANDZISTA, BOSTON, KASTYLIJSKI, SARDANA, KOMPLEKS GLEBOWY, TRASZKA PIRENEJSKA, NATRYSK, WYROK, ROZKŁAD, PRZYPADEK, OBSESJA, SURREALIZM, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, KORNICKI, MAK OPIUMOWY, KWAS BURSZTYNOWY, STRATEG, IMPERIUM KHMERSKIE, CHMURA ŚREDNIA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, BEZWZGLĘDNOŚĆ, LOGIKA DEONTYCZNA, PUCHLINA WODNA, KUKU NA MUNIU, UZBRAJANIE SIĘ, PÓŁOKRĄG, SKARANIE BOSKIE, NIERELIGIJNOŚĆ, OKRUSZYNA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, EPILEPTOLOG, SOS MUŚLINOWY, AZOT AMONOWY, OLEJE ŚWIĘTE, ZDANIE APODYKTYCZNE, ADAPTER CUMOWNICZY, POŁUDNIOWY WSCHÓD, TOPIALNIA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, KONFORMER, PSALM ALFABETYCZNY, TAŚMA, POBIAŁKA, KOŃ APPALOOSA, MACIERZ SCHODKOWA, HEPATOLOGIA, PARAPETÓWKA, WEJŚCIE, WULKAN, KOLCZATKA, AWANGARDA, RUNDA, PRECYPITAT, KOŃ BERBERYJSKI, LINORYT, MASTYGONEMA, PIERNIKARZ, FILOLOGIA ORIENTALNA, GRANICA, ODROŚL, KONSYGNATARIUSZ, KURTYNA WODNA, RYBACZKA, KOŁNIERZ, PERKOZ, TFILIN, BUTELKA, ISTOTA SZARA, TOREBKA, NATURYZM, CHAŁTURNICTWO, ZAKOŃCZENIE, BŁĄD, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, TRANSFUZJOLOGIA, DZWONY, PRECESJA, MALARSTWO TABLICOWE, GEOELEKTRYKA, DEMOBILIZACJA, APLEGIER, SEPARATYZM, DŁUGOŚĆ, OBRAZA BOSKA, CHIROPTEROLOGIA, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, ZAKON ŻEBRZĄCY, NATARCZYWOŚĆ, OBIEG, ROZGRZEWACZ, DOMOFON, ZAKŁADZINY, REGRESJA MORZA, IZOMER KONFIGURACYJNY, TUALETA, AKLIMATYZACJA, NAGRODA POCIESZENIA, ODRĘTWIENIE, FALA ODBITA, KÓŁKO, BŁYSTKA OBROTOWA, BOJER, MATKA BIOLOGICZNA, CHOROBA TAYA-SACHSA, HEKSAPTYK, ETNOPSYCHOLOGIA, METAMORFIZM WSTECZNY, ZACZEPNOŚĆ, CZESALNIA, CHOROBA TANGIERSKA, KANCONA, BRODAWKA, ZARAŻONA, SONDA MOLEKULARNA, CYGAN, CINEREA, ETER, GORĄCZKA REUMATYCZNA, PŁYN STAWOWY, PŁOTKA, DETERMINIZM, CYKL MIESIĘCZNY, MATRYCA LOGICZNA, SELENOGRAFIA, KOŃ TROJAŃSKI, RAMA, FOSFATAZA ALKALICZNA, TŁUK PANCERNY, PROMINENT, OFENSYWA, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, IZOMORFIZM, ŚMIERDZĄCE JAJO, MERYNOS, WYRĘBA, KATEGORIA OPEN, MOTYL, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, BIEG, PUNKT, SEKWENCJA CHI, PRZEPITKA, PISEMKO, MIAZMAT, KOMPLEKS ELEKTRY, KIERUNEK, KAWALERIA, ŻABKA, RODZAJ, SZKARADZIEŃSTWO, RATOWNICTWO GÓRNICZE, ZAĆMA POURAZOWA, ?WIDZOWNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO ŚCIĄGNIĘCIA, COFNIĘCIA (SIĘ) JAKIEGOŚ ELEMENTU ANATOMICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO ŚCIĄGNIĘCIA, COFNIĘCIA (SIĘ) JAKIEGOŚ ELEMENTU ANATOMICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RETRAKCJA zjawisko ściągnięcia, cofnięcia (się) jakiegoś elementu anatomicznego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RETRAKCJA
zjawisko ściągnięcia, cofnięcia (się) jakiegoś elementu anatomicznego (na 9 lit.).

Oprócz ZJAWISKO ŚCIĄGNIĘCIA, COFNIĘCIA (SIĘ) JAKIEGOŚ ELEMENTU ANATOMICZNEGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZJAWISKO ŚCIĄGNIĘCIA, COFNIĘCIA (SIĘ) JAKIEGOŚ ELEMENTU ANATOMICZNEGO. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x