W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOCHRONA to:

w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 9 lit.)TAUTOCHRONA to:

w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IZOCHRONA

IZOCHRONA to:

linia na mapie łącząca punkty, w których występuje to samo zjawisko w tym samym czasie. Innymi słowy izochrony wyznaczają obszary o jednakowej osiągalności czasowej (na 9 lit.)IZOCHRONA to:

w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.743

GRZESZNOŚĆ, ACHALAZJA, GRUPA, DYSTORSJA, TYSIĄC, ROPUCHA ZIELONA, GUAWA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, WYBIJACZ, PUDŁO, ZŁOTY DESZCZ, GŁUPKOWATOŚĆ, MIANOWANIEC, SAMIEC, KISIEL, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, WIDZENIE, ODBIJANIE SIĘ, SAUNA, NIEZRĘCZNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, WIECZÓR PANIEŃSKI, POZIOMNICA, ZAWIKŁANIE, OPARCIE, GŁAGOLICA, MIEDNICZKA, KANAŁ, EPOLET, PODSADKA, KARAKUŁ, ZWIERZĘTA, MIRAŻ, STOLARZ MEBLOWY, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, PAPROTNICA, ZESPÓŁ BEHRA, DZIESIĘCIONOGI, REWOLUCJA, FALISTOŚĆ, DEWOCJONALIA, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, TONA AMERYKAŃSKA, PANŚWINIZM, NIEPOKORNOŚĆ, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, ZNANOŚĆ, DEGENERACJA, SZAMA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, KOREK TOPLIWY, POSIEW, FILM AUTORSKI, OSTATNI DZWONEK, POPRZEDNICA, SERIA WYŚCIGOWA, PODCHLEBSTWO, WINDA, TRWONICIEL, SYGNAŁ CIĄGŁY, PŁOMYCZEK, PODKOWA, SASAFRAN, REAKCJA RODNIKOWA, TROGLOBIONT, KECZUA, FUNK ART, CZEREŚNIA, ZACHYLNIK, ROZBIEŻNOŚĆ, POCZTA PRZYCHODZĄCA, BANK ZRZESZAJĄCY, ALGEBRA OGÓLNA, TURANIEC, OBWINIONY, NACIEK JASKINIOWY, IMPLIKACJA LOGICZNA, PRAGMATYCZNOŚĆ, AGROMETEOROLOGIA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, NIEPOPRAWNOŚĆ, BEDŁKA MUCHOMOR, MIEDNICA, AZYTROMYCYNA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ODRĘTWIENIE, INDEKS, BADACZ POLARNY, ANARCHISTKA, KOPUŁKA, OSTRIA, CZERWONA KAPUSTA, ŻÓŁW PROMIENISTY, CAŁUSEK, WYŚCIG, KĘDZIERZAWKA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, DYCHAWICA, RANA, SEZON REGULARNY, ANALITYCZKA, DEWELOPER, CZAS, CUDOTWÓRCZYNI, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, NORMANDZKI, EKSPAT, ZBOŻE, SZKOŁA, ZIOMEK, KOLCZATKOWATE, ZAJĄCZEK, TWARDA SPACJA, ANTYELEKTRON, BRUKIEW, GRUCHOT, KNECHT, BOYS BAND, CZOŁO, BLISTER, MASA, NAPINACZ, ŚLUZICOWATE, DOM, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ZASADA MACHA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, CYKL REALIZACYJNY, ZBIÓR BERNSTEINA, NARCIARSTWO NORWESKIE, PROGRAM ROZRYWKOWY, ŚLIZGACZ, MAGNETON, CHLORYN, LEPIARKOWATE, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, KORKOWE, DEATH METAL, METR, PRZEŁĄCZNICA, BYSTRZAK, WYCZUCIE, METABOLIT WTÓRNY, NĘCISKO, APTECZKA, ZŁOŻENIE BRONI, PODŁOGA, CIĄG NORMALNY, SUPERWAJZOR, PACHYPLEUROZAUR, NIEPRZYJACIEL, SZCZEP, CENZOR, DZIADZIENIE, FABULARYZACJA, SUCHORYT, INTROJEKCJA, FUTERKO, SPADKODAWCA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, KRETOWATE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, LISOWCZYK, GAŁĘZATKA KULISTA, MUS, OOLIT, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, WIETRZENIE INSOLACYJNE, GIGAWOLT, SOK, DILPAK, ANODA, ZJAWISKO SEEBECKA, CHONDRYT, FUZJA WERTYKALNA, PIĄTKA, PLAN OGÓLNY, ZESPOLENIE, REPUBLIKA BANANOWA, PŁÓD, HAPLOTYP, WIERSZ LEONIŃSKI, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, BLACKJACK, SZTURWAŁ, TYTANOZAUR, BAJECZNOŚĆ, GRAFIKA, NACZYNIOWE, POLIMER, GANGSTERSTWO, KOZA, CHIŃSKOŚĆ, PALLAS, RADA PEDAGOGICZNA, ŚWINIA CELEBESKA, PYCHA, MINA, DRES, ZAPAŁKA, CZUŁEK, WERSJA STABILNA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, DZIEWIARKA, SŁUGA, AGAR, WYCISK, DŹWIGACZ DACHOWY, ZBÓJNICKI, POLER, WYWALENIE SIĘ, KANCONETA, CYKL MIESIĘCZNY, JAKUCK, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, ANTYMONARCHISTA, IZBA WYŻSZA, WĘGRZYNEK, TAKTYCZNOŚĆ, KREPA, CUMULUS, STACJA POMP, WIĘŹBA, NIEROZEZNANIE, EKRAN LUMINESCENCYJNY, NIESKWAPLIWOŚĆ, SAKRAMENT, WYRZUTNIA, BARBARZYŃCA, INDEKS, ELIKSIR ŻYCIA, CHUDOŚĆ, KOŚĆ PODNIEBIENNA, AKWAWITA, PERŁOZ, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, RADIOMETRIA, STWARDNIENIE ROZSIANE, KOD ROZWINIĘTY, WETERYNARKA, OWCA, BARTNIK, KODEKS, KURECZKA, DEPOZYCJA, ADVOCATUS DIABOLI, CZERWONA PORZECZKA, LINIA BRZEGOWA, BEZIDEOWOŚĆ, PLUS DODATNI, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, REGENERATOR, BUŁGARYSTYKA, AS SERWISOWY, KOMERCJA, DESKA ŚNIEŻNA, NUTRIETY, STYL GRZBIETOWY, NACHLANIE SIĘ, AFRYKAŃSKI, BOCZNIK, DZIAD, ILLES, WIDOK, ZADUPIE, DZIEWIARNIA, WODA KAPILARNA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, FALA AKUSTYCZNA, CYNKOGRAFIA, ROPUCHA WODNA, PURYNA, POŻYTECZNY IDIOTA, AFIRMACJA, KAMIEŃ WĘGIELNY, KONWERGENCJA, TRZĘŚLIKOWCE, TROJAN, SUCHY TYNK, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, LINOWIEC, CHOROBA PERTHESA, DREWNIAK, KOMANDO, NACJA, AZYDOTYMIDYNA, OSOBOGODZINA, GAJNIK LŚNIĄCY, UCHWYT ZACISKOWY, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, FILTR CZEBYSZEWA, PROGRESJA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, WORKOWCE, BIKRON, ?WYMIANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.743 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOCHRONA w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 9 lit.)
TAUTOCHRONA w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOCHRONA
w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 9 lit.).
TAUTOCHRONA
w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 11 lit.).

Oprócz W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast