W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOCHRONA to:

w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 9 lit.)TAUTOCHRONA to:

w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IZOCHRONA

IZOCHRONA to:

linia na mapie łącząca punkty, w których występuje to samo zjawisko w tym samym czasie. Innymi słowy izochrony wyznaczają obszary o jednakowej osiągalności czasowej (na 9 lit.)IZOCHRONA to:

w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.743

KUBECZEK, KOBIAŁKA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, SZKWAŁ, BALSAM KANADYJSKI, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, MAKI ZŁOCISTY, BEZDENNOŚĆ, PIERWOTNIAK, WINOGRODNIK, AGREGATOR, TELETECHNIKA, WODA LECZNICZA, HANDEL ZAMIENNY, DAKKA, FRYZYJSKI, CYTRON, HUMANIORA, FUTURE SIMPLE, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, GŁUSZYCA, NIEMĘSKOŚĆ, PODSZERSTEK, KORDYT, IN MEDIAS RES, IMIENNICTWO, ANALIZA KOSZTÓW, USZYSKO, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, LIMO, DZIENNIK OKRĘTOWY, MIĘTA PIEPRZOWA, SYNGIEL, SZTUCZYDŁO, ENERGIA GEOTERMALNA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ROZLEGŁOŚĆ, KOLANÓWKA, BIAŁA SALA, ZDARZENIOWOŚĆ, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, ZIELENICE WŁAŚCIWE, OSET SIWY, PRAWO DŻUNGLI, PĘPAWA DWULETNIA, HAJS, DEOKSYCYTYDYNA, KAMBIUM WASKULARNE, POTPOURRI, KUREK, NAUKA ŚCISŁA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, ZAKRĘT, ULGA MIESZKANIOWA, KARCYNOGEN, ŁAPACZ, ROZPIERACZ, RÓWNOŚĆ, GOETEL, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, SROM, ROGAL, MIĘTA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, PSYCHOGERIATRIA, OŚWIETLENIE, CZĄSTKA ALFA, WOREK REZONANSOWY, NOTARIUSZ, DZIECIĘCOŚĆ, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PORTUGALSKI, OPÓR, ZAJĄC SZARAK, SAMOCZYSZCZENIE, WÓR, HIPOKRYTA, CZAS, PAJAC, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, PATRIARCHALIZM, DIODKA, DEFINIOWALNOŚĆ, PARCELANT, CIEMNY PRZEPŁYW, WYTWÓRSTWO, CYBERPANK, FAB LAB, IMMUNOPATOLOGIA, BYTOMKOWIEC, SCREENSHOT, CENA PROGOWA, MAKROELEMENT, NUMERYCZNY MODEL TERENU, GŁUPIĄTKO, SABOT, PALIATYWA, STYKÓWKA, MONOFAGI, MIESIĄC KSIĘŻYCOWY, WIATR POZORNY, KOŃ LIPICAŃSKI, PIRACI, ZIOMKOSTWO, TYP TURAŃSKI, PANICZĄTKO, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, KATECHEZA, LONDYN, ORGANKI, STRZĘP LUDZKI, NOZDRZE TYLNE, SAMORODNOŚĆ, KRONSELKA, LASECZKA, TRUTEŃ, WYSPA, LISTOWNICA JAPOŃSKA, GEOMETRIA AFINICZNA, CZĄSTKA ELEMENTARNA, WORECZEK, OTOLOGIA, FARSA, PĘCINA, LIPA, ŁAWICA SKALNA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, WILCZA PASZCZA, PRAKTYCZNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, OBIEG, PAPROCIE, GAZELA PRZEWALSKIEGO, KOMPLETNOŚĆ, CICHODAJKA, LAMPA NAFTOWA, FIRMANCTWO, GŁOWNIA, PODKŁAD, OSOBISTOŚĆ, KREDYT KONSORCJALNY, RURKOZĘBNE, ROZSZERZENIE CIAŁA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, TWIERDZENIE RAMSEYA, PRZYGOTOWALNIA, BETONKA, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, DACH MANSARDOWY, SPEKTROMETRIA MAS, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, KRAWIECZYZNA, PRACE KONSERWACYJNE, NIECHLUJA, SNICKERS, DOJŚCIE, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, ZMAGANIA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, BIAŁY MURZYN, TAKTYKA, PODKOMENDNY, KWAS GLUKONOWY, WARTOWNIA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, OCZY DOOKOŁA GŁOWY, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, ŁAŻENIE, MODEL, BRUDNICA NIEPARKA, BÓB KOŃSKI, OGONEK, KICZUA, AMONIT, WIZYTÓWKA, MIEJSCE SIEDZĄCE, ROBER, CZOŁÓWKA, SZOK POPORODOWY, SHONEN-AI, ACENA NOWOZELANDZKA, SZTUKA UŻYTKOWA, ELEMENT TOCZNY, KORYNCKA, PŁASZCZ WODNY, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, OSTRY DYŻUR, TERAPIA SYSTEMOWA, DZIECINNOŚĆ, CHIŃSKI, PRZEŚLADOWANIE, REHABILITANT, OKRES DOSTOSOWAWCZY, NAWAŁNICA, IMPRESYWNOŚĆ, CENTRALNE, NIEZISZCZALNOŚĆ, STACJA ZBORNA, GEODEZJA NIŻSZA, WCIELENIE, TROPOSFERA, MROK, AUREOMYCYNA, SEKSTET, KAPOTKA, TASZCZYN PSZCZELI, ICHNOLOGIA, OGNISKO, IZBA MORSKA, CHOROBA ZAKAŹNA, CHOROBA FAZIO-LONDE, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, SPŁYW, BIURO PERSONALNE, SYNDYKAT, PONDERABILIA, ZASTOINA, OBIEKT MOSTOWY, USŁUGA OBCA, KOIMEK BEZŁODYGOWY, FERMA, OGIEŃ, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, BUFONADA, ŚMIECISKO, NIWELIZM, GORYL NIZINNY, OSZUKANIEC, BEZPLANOWOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, KONGRUENCJA, KANTYLENA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, INTERFEROMETR LASEROWY, OBRUS, KECZUA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, ANGLEZOWANIE, ULEMOZAUR, AMERYKA, BALANSJER, INFORMACJA, SZYLD, OSKARŻENIE, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, DWORNOŚĆ, TRANSMISJA, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, AUTYZM DZIECIĘCY, POMROK, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, MEGALNEUZAUR, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, PUZZLE, OBSERWATORKA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, DOBRY ZNAJOMY, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, RAK AMERYKAŃSKI, DŻIHAD, RZEKA, PEPSI, KOŁNIERZYK, CZAMBON, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, LAMPA OBRAZOWA, GRA RÓŻNICZKOWA, METATEZA, SPADOCHRON, MIĘSOŻERNOŚĆ, PRÓŻNIA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, STOŻEK WYPUKŁY, LABIRYNT, KWINTAL, FILOLOGIA NIEMIECKA, DOMINACJA PEŁNA, NOOBEK, PLATAN, MUS, GRZEBIENIARZ, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, KILODYNA, ŁOPATKA, ?MINISTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.743 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOCHRONA w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 9 lit.)
TAUTOCHRONA w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOCHRONA
w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 9 lit.).
TAUTOCHRONA
w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 11 lit.).

Oprócz W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - W FIZYCE: KRZYWA, PO KTÓREJ CZAS STACZANIA SIĘ MASY PUNKTOWEJ POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY CIĘŻKOŚCI DO NAJNIŻSZEGO JEJ PUNKTU JEST TAKI SAM, NIEZALEŻNIE OD PUNKTU STARTOWEGO NA TEJ KRZYWEJ. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x