NISKI WAŁ OGRANICZAJĄCY KORYTO RZEKI I RÓWNOLEGŁY DO JEJ PRZEBIEGU, POŁOŻONY NIECO WYŻEJ NIŻ RÓWNINA ZLEWOWA; POWSTAJE PODCZAS POWODZI W WYNIKU SEDYMENTACJI GRUBEGO MATERIAŁU NIESIONEGO PRZEZ RZEKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAŁ BRZEGOWY to:

niski wał ograniczający koryto rzeki i równoległy do jej przebiegu, położony nieco wyżej niż równina zlewowa; powstaje podczas powodzi w wyniku sedymentacji grubego materiału niesionego przez rzekę (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NISKI WAŁ OGRANICZAJĄCY KORYTO RZEKI I RÓWNOLEGŁY DO JEJ PRZEBIEGU, POŁOŻONY NIECO WYŻEJ NIŻ RÓWNINA ZLEWOWA; POWSTAJE PODCZAS POWODZI W WYNIKU SEDYMENTACJI GRUBEGO MATERIAŁU NIESIONEGO PRZEZ RZEKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.414

PRZESTRZELENIE, CESARZ, PERYHELIUM, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, SZACHY BŁYSKAWICZNE, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, FIRMAMENT, ANTYNOMIA RUSSELLA, POWIERZCHNIA WALCOWA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, TROFOBLAST, EFEKT SNOBIZMU, MAPA TURYSTYCZNA, NACJA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, ARNO, KIEREJA, BYLICA, DZO, CEMENTACJA, SPITTAL, OKULIZAK, TERMOBAROMETR, KOŃ LUZYTAŃSKI, ŻER, KOT DOMOWY, INŻYNIER DUSZ, WYDAWNICTWO ZWARTE, FILTRACJA, FRANCISZKANIE, GIMNASTYKA MÓZGU, BĄK, KASK WSPINACZKOWY, JĘZYKI IROKESKIE, GRUNCIK, PALCÓWKA, SZABROWNIK, ATMOSFERA, OSPA PRAWDZIWA, PUGILARES, UCHO IGIELNE, SKAŃSKI, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, TAFLA, KORYTO, MUSKEGON, LÓD MARTWY, RENTA ODROBKOWA, TOŁHAJ, FALA RADIOWA, JĘZYK SZTUCZNY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, SZCZYPIOR, PKB PER CAPITA, GROOMING, RABA, PUMEKS, BIBLIA, PIK, ZIMNICA, NAPROTECHNOLOGIA, NOSOWOŚĆ, PUNKT OKOSTNOWY, PIERWSZY PLAN, OSETIA, KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE, PIENIĄŻEK, WYWIAD, PIRAMIDA NERKOWA, PRESJA PŁACOWA, PŁASKORZEŹBA, PROBLEM DELIJSKI, REALIZM MORALNY, KONIOWODNY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, LUJ, CZEPEK, STATECZNIK, BÓJKA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, ROBOTA, DOMINIKANKI, KĄPIEL GAZOWA, ALKID, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ZWARCIE, PIENIĄDZE, CHOROBA GRZYBICZA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, CLIO, OBTŁUCZENIE, MORZE, SHILLING, KONTRAMARKA, KAFKA, MIÓD PITNY, KIESZONKA, KAPROZUCH, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, ZAKRĘT, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, EFRAIM, CZARNA MOWA, NARAMIENNIK, SPEKTAKL, PRZYCZÓŁEK, SZACHY, KOŁO ŁOWIECKIE, EBRO, DEWALUACJA, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, AKTORSTWO, RODZINA INDEKSOWANA, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, PACKA, EUROKORPUS, SZMATA, OBIEG, WYWIETRZNIK, NĘDZNOŚĆ, SZTUCZNA INTELIGENCJA, SIERAK, MADONNA, MOWA WIĄZANA, OBRAZA MAJESTATU, PEŁNIA, WYWYŻSZENIE, LODOWIEC SZELFOWY, ZARZEWIE, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, ŚWIERK CZERWONY, LICZBA HITTORFA, AKT, MATA GRAWITACYJNA, SHOGUN, DELEGACJA, WĘZEŁ KOLEJOWY, PRACA, GRUŹLICA ZWIERZĄT, GRAFIK, NIŻ, HIDŻAB, PRZYCISK, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, KUC ZANISKARI, OBROŻA, BIZNESMEN, WYŻEŁ, KASA CHORYCH, KARABIN BERDAN, ENZYM RESTRYKCYJNY, NOMINAŁ, WERYFIKACJA, STOP-KLATKA, ANDROGYNIZM, MIASTO OTWARTE, WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, LAS ŁĘGOWY, STOWARZYSZENIE, BIEL, KORONA, OWSIANKA, SKOK, PRZESZYCIE, TUNELOWANIE, MIR, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, ZENIT, KOWADŁO, ŁAŃCUCH MARKOWA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, INDYKAN, REGULACJA CEN, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, PLASTER, FOTOJONIZACJA, ZNAJDEK, UDAR SŁONECZNY, KLAMRA, ALTANNIK ARCHBOLDA, ZROŚLAK, MANIERKA, BIURO LUSTRACYJNE, WADA DREWNA, FORMA DWULINIOWA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, ULOT, LIFTING, ANYŻ, MONILIOZA, BULGOTEK KĄPIELOWY, KOŃ KLADRUBSKI, INKASO, BŁĘKIT THÉNARDA, MUZYKA PROGRAMOWA, HISZPAŃSKI LODZIK, LAPAROSKOPIA, DŻYGITÓWKA, TOKSYNA, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, BÓBR AMERYKAŃSKI, BÓBR WSCHODNI, CHODY, SETKA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, KLAN, FAKTORYZACJA, FAMA, SZTANDAR, ŁUK WYSP, IUE, KRWIODAWSTWO, BANIOR, PAPIER CZERPANY, ROZGRZEWACZ, RYTM, LUSTRO TEKTONICZNE, BATERIA JĄDROWA, CHOROBA PROMIENNA, WCZASY POD GRUSZĄ, KRAJE, ARTROLEPTY, KOPIEC, SAKRAMENT, GUZ KULSZOWY, KONTRPLAN, ŚCIEKI BYTOWE, TAU, EPIFITIA, MYLAI, BIAŁA STREFA, INKWIZYCJA, PIŻMAK, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, KONWOJER, GOFRA, MARIO BROS, OLDENBURGER, WKŁAD MIESZKANIOWY, WIELOKROTNOŚĆ, KURIER TATRZAŃSKI, CERKIEW ŁEMKOWSKA, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, DELFIN CHIŃSKI, SPLENDID ISOLATION, WIDZENIE SENNE, WULKAN EKSPLOZYWNY, GAZ WULKANICZNY, APRETURA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, GAJNIK LŚNIĄCY, RÓWNANIE NERNSTA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, DELUWIUM, POLER, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, WIDEŁKI HERETYKÓW, ANDANTE, OJCZYZNA, GRA LOSOWA, DAR POMORZA, URLOP WYCHOWAWCZY, C, LAND ROVER, WYROSTEK RYLCOWATY, CHWILÓWKA, ART BRUT, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, UCHWAŁA NEGATYWNA, KOCIOŁ EWORSYJNY, SOMATOTOPAGNOZJA, POLITYKA ENERGETYCZNA, POLICJA SĄDOWA, PRODUKCJA, ŁUK ANGULARNY, EGZEKUCJA, KRYTERIUM ULICZNE, ŚWIATŁO, HARACZ, OSTATNIA WIECZERZA, PATYK, EKUMENA, ODTRUTKA, KATEGORIA SŁOMKOWA, CHOROBA PICKA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, BAWOLE OKO, SZPILKA, LOGOWANIE, ZABÓR, HARMONIKA SZKLANA, WYDALINA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, PLACEK ZIEMNIACZANY, ODMIERZACZ, ?AWANGARDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NISKI WAŁ OGRANICZAJĄCY KORYTO RZEKI I RÓWNOLEGŁY DO JEJ PRZEBIEGU, POŁOŻONY NIECO WYŻEJ NIŻ RÓWNINA ZLEWOWA; POWSTAJE PODCZAS POWODZI W WYNIKU SEDYMENTACJI GRUBEGO MATERIAŁU NIESIONEGO PRZEZ RZEKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NISKI WAŁ OGRANICZAJĄCY KORYTO RZEKI I RÓWNOLEGŁY DO JEJ PRZEBIEGU, POŁOŻONY NIECO WYŻEJ NIŻ RÓWNINA ZLEWOWA; POWSTAJE PODCZAS POWODZI W WYNIKU SEDYMENTACJI GRUBEGO MATERIAŁU NIESIONEGO PRZEZ RZEKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAŁ BRZEGOWY niski wał ograniczający koryto rzeki i równoległy do jej przebiegu, położony nieco wyżej niż równina zlewowa; powstaje podczas powodzi w wyniku sedymentacji grubego materiału niesionego przez rzekę (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAŁ BRZEGOWY
niski wał ograniczający koryto rzeki i równoległy do jej przebiegu, położony nieco wyżej niż równina zlewowa; powstaje podczas powodzi w wyniku sedymentacji grubego materiału niesionego przez rzekę (na 11 lit.).

Oprócz NISKI WAŁ OGRANICZAJĄCY KORYTO RZEKI I RÓWNOLEGŁY DO JEJ PRZEBIEGU, POŁOŻONY NIECO WYŻEJ NIŻ RÓWNINA ZLEWOWA; POWSTAJE PODCZAS POWODZI W WYNIKU SEDYMENTACJI GRUBEGO MATERIAŁU NIESIONEGO PRZEZ RZEKĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NISKI WAŁ OGRANICZAJĄCY KORYTO RZEKI I RÓWNOLEGŁY DO JEJ PRZEBIEGU, POŁOŻONY NIECO WYŻEJ NIŻ RÓWNINA ZLEWOWA; POWSTAJE PODCZAS POWODZI W WYNIKU SEDYMENTACJI GRUBEGO MATERIAŁU NIESIONEGO PRZEZ RZEKĘ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x