WYWOŁANA NIEWIELKIM DEFICYTEM LIZOSOMALNEJ KWAŚNEJ LIPAZY CHOROBA, W PRZEBIEGU KTÓREJ W WYNIKU ZABURZEŃ METABOLIZMU LIPIDÓW DOCHODZI DO POWIĘKSZENIA WĄTROBY I ŚLEDZIONY ORAZ PODWYŻSZENIA POZIOMU CHOLESTEROLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU to:

wywołana niewielkim deficytem lizosomalnej kwaśnej lipazy choroba, w przebiegu której w wyniku zaburzeń metabolizmu lipidów dochodzi do powiększenia wątroby i śledziony oraz podwyższenia poziomu cholesterolu (na 36 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYWOŁANA NIEWIELKIM DEFICYTEM LIZOSOMALNEJ KWAŚNEJ LIPAZY CHOROBA, W PRZEBIEGU KTÓREJ W WYNIKU ZABURZEŃ METABOLIZMU LIPIDÓW DOCHODZI DO POWIĘKSZENIA WĄTROBY I ŚLEDZIONY ORAZ PODWYŻSZENIA POZIOMU CHOLESTEROLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.686

KOMEDIA ROMANTYCZNA, POZOSTAŁOŚĆ, KROATYSTYKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KAUCZUK CHLOROPRENOWY, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, PUŁAP TEORETYCZNY, PANEK, ŻABA MOCZAROWA, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, DROGÓWKA, ZBÓJNICKI, STAW OSADOWY, TELEWIZJA REPERTUAROWA, CZWÓRCZAK, MAH JONG, WSTECZNICTWO, CIAŁO NIEBIESKIE, TRAKEN, LINOWIEC, OCET SPIRYTUSOWY, BROŃ RAKIETOWA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PRÓG RENTOWNOŚCI, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, FUNKCJE ELEMENTARNE, POLE BITOWE, DUR PLAMISTY, CHOROBA KUSSMAULA, HETEROTIS, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, WSPÓŁCZYNNIK INTELIGENCJI, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, SSAK, ANATOMIA PATOLOGICZNA, CHOROBA KAHLERA, WARIACJA, PROPORZEC, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, SAŁATKA CEZAR, HIPOTEZA HANDICAPU, ZASTRZYK, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, KOSZATKA, REPUBLIKA MALI, BEL, CHOROBA ANGIELSKA, AUTOKATALIZATOR, WOLNY OBSZAR CELNY, HOMOFONIA, LEGENDA, KADASTER, SKARGA, FIRMÓWKA, DEFEKT, ŚCIÓŁKOWANIE, SERBSKO-CHORWACKI, MIGRACJA ZAROBKOWA, WIATRÓWKA, KOLEJ, ANALIZA FUNKCJONALNA, PLAZMODESMA, NAWALANKA, CHOROBA, MIÓD PITNY, GRAMATYKA GENERATYWNA, DYCHAWICA, RUSINKA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ZESPÓŁ SZPIKOWO-TRZUSTKOWY PEARSONA, PORTATYL, CZARNY PUNKT, TERAKOTA, KONSERWA TYROLSKA, MEGAFON, STERYLIZACJA, SUWEREN, POWÓD CYWILNY, POLITYKA PODATKOWA, CORONET, BAWÓŁ, POWŁOKA KONWERSYJNA, KALKULATOR NAWIGACYJNY, KMINEK INDYJSKI, KALANETYKA, URUBU CZARNY, FUZJA JĄDROWA, LODOWIEC ALPEJSKI, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, LEBERWURSZT, WAZONKOWCE, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ORGAN RENTOWY, BOA CZERWONOOGONOWY, MIKWA, KONSUL, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, ZAMEK KLINOWY, CHOROBA FOIXA-ALAJOUANINE, VOLKSDEUTSCH, MIĘDLARKA, CELTA, KRATKA ŚCIEKOWA, SWATKA, SZACHY AKTYWNE, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, GWIAZDA NEUTRONOWA, HASTATUS, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, SPRZEDAŻ, KONTENER, CIĘŻKA WODA, DZIÓB, OWOLAKTARIANIN, SOCJOBIOLOGIA, INTELIGENCJA WERBALNA, MYSZOSKOK WIELKI, INFILTRACJA, REWIZJONISTA, MNICH, TRZĘSIENIE ZIEMI, FUNK ART, CELA ŚMIERCI, HYDROMETRIA, C.O, CHALLENGE, CHOLERA, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, PERKOZ CHILIJSKI, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, SYGNIFIKATOR, ARCYPASTERZ, PORĘBA, SZCZAWIOWA, ŚWIĘCONE, PATOGENICZNOŚĆ, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, SUSZKA, PAS DROGOWY, KOŃ KABARDYŃSKI, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, CZARNY PIOTRUŚ, WIEŻA ARTYLERYJSKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PYLICA NIEKOLAGENOWA, SZCZĘKA, SZORIN, KOLAMINA, WORKOWIEC, SMOLEŃSK, PANAFRYKANIZM, WDÓWKA, TOCZEŃ, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, SUMA KONTROLNA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, CHOROBA WERLHOFA, LEBERA, ZWARCIE, GLUTEN, NAMNAŻANIE, KĘDZIERZYN-KOŹLE, SUWNICA STRYPEROWA, MUFLA, MARTWY CIĄG, HUMANIORA, KOLBA, ONE-STEP, OBROSTKA MURÓWKA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, CABO DELGADO, SPÓŁKA PUBLICZNA, TABLICA, CHOROBA GAMSTORP, GRODZA, WODOGŁOWIE WRODZONE, CHOROBA OGUCHIEGO, KONKLAWE, PREZBITERIUM, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, KOŁO POŁUDNIKOWE, EFEKT WYPIERANIA, TAPIR CZAPRAKOWY, ZDANIE EGZAMINU, NURY, GOŁĄBEK, FALLUS, MĄKA, POGO, PLUTOKRACJA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, GRA W KARTY, TAKSON MONOTYPOWY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NADZIEWKA, OŚ LICZBOWA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, ZESPÓŁ TURCOTA, JOGACZARA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, KONWEKTOR, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, RZĘSOREK MNIEJSZY, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, PROFIL LIPIDOWY, KONCERT ŻYCZEŃ, KIPI KASZA, CHWYTNIK, STORCZYKARNIA, PRZEWIJAK, TEMPERATURA ROSY, REFLEX, CHOROBA TANGIERSKA, ZĘBIEŁEK BIAŁAWY, GEOFIT KORZENIOWY, POMOC SPOŁECZNA, KRUP, SMOG, GŁOWICA REWOLWEROWA, MODULACJA SKROŚNA, OPŁATA SKARBOWA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, DUSZNOŚCI, CHOROBA PFEIFFERA, GRUPA TORSYJNA, ZASTRZAŁ, SKLEPIENIE, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ZDRADA, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, GIPSORYT, PATRONKA, TOJAD SMUKŁY, STRZAŁA, RADIOLOGIA, KLATKOWIEC, ŁOMOT, ELEKTROCHIRURGIA, EKOLOGIA MOLEKULARNA, DOWCIPNIŚ, KRYZYS FINANSOWY, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, TURBINA GAZOWA, BYDŁO, REALIZM, MŁOT, KONGRES WIEDEŃSKI, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, MINESTRONE, CO, DACH MANSARDOWY, DYWETYNA, FILTR POWIETRZA, LAICYZM, KREDYT BALONOWY, CHOROBA ZWIERZĄT, GEN SKACZĄCY, ORDYNACJA PODATKOWA, TELEFON, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, ZUPA NA GWOŹDZIU, ANTYKACZYZM, ŁAŹNIA PAROWA, ACID WESTERN, GAZ WYSYPISKOWY, MINOKSYDYL, PRZYWÓDZTWO CENOWE, WEŁNA MINERALNA, CHLOROHEKSYDYNA, DIALEKTYKA, ZLEW, SYSTEM ARGENTYŃSKI, CZEKOLADZIARNIA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, ASKOCHYTOZA, RZEKA ROZTOKOWA, HALLING, PLAN, PANEWKA, SERBOCHORWACKI, SZYP, BRAZYLIJSKI, CANNON, MONOPOL NATURALNY, CENA SKUPU, STRAŻ OGNIOWA, WĄTPLIWOŚĆ, KOMÓRKA MACIERZYSTA, BEREK KUCANY, SIARKA POPIOŁOWA, UKŁAD TRAWIENNY, TROPIK, ?NADZÓR INWESTORSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.686 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYWOŁANA NIEWIELKIM DEFICYTEM LIZOSOMALNEJ KWAŚNEJ LIPAZY CHOROBA, W PRZEBIEGU KTÓREJ W WYNIKU ZABURZEŃ METABOLIZMU LIPIDÓW DOCHODZI DO POWIĘKSZENIA WĄTROBY I ŚLEDZIONY ORAZ PODWYŻSZENIA POZIOMU CHOLESTEROLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYWOŁANA NIEWIELKIM DEFICYTEM LIZOSOMALNEJ KWAŚNEJ LIPAZY CHOROBA, W PRZEBIEGU KTÓREJ W WYNIKU ZABURZEŃ METABOLIZMU LIPIDÓW DOCHODZI DO POWIĘKSZENIA WĄTROBY I ŚLEDZIONY ORAZ PODWYŻSZENIA POZIOMU CHOLESTEROLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU wywołana niewielkim deficytem lizosomalnej kwaśnej lipazy choroba, w przebiegu której w wyniku zaburzeń metabolizmu lipidów dochodzi do powiększenia wątroby i śledziony oraz podwyższenia poziomu cholesterolu (na 36 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU
wywołana niewielkim deficytem lizosomalnej kwaśnej lipazy choroba, w przebiegu której w wyniku zaburzeń metabolizmu lipidów dochodzi do powiększenia wątroby i śledziony oraz podwyższenia poziomu cholesterolu (na 36 lit.).

Oprócz WYWOŁANA NIEWIELKIM DEFICYTEM LIZOSOMALNEJ KWAŚNEJ LIPAZY CHOROBA, W PRZEBIEGU KTÓREJ W WYNIKU ZABURZEŃ METABOLIZMU LIPIDÓW DOCHODZI DO POWIĘKSZENIA WĄTROBY I ŚLEDZIONY ORAZ PODWYŻSZENIA POZIOMU CHOLESTEROLU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WYWOŁANA NIEWIELKIM DEFICYTEM LIZOSOMALNEJ KWAŚNEJ LIPAZY CHOROBA, W PRZEBIEGU KTÓREJ W WYNIKU ZABURZEŃ METABOLIZMU LIPIDÓW DOCHODZI DO POWIĘKSZENIA WĄTROBY I ŚLEDZIONY ORAZ PODWYŻSZENIA POZIOMU CHOLESTEROLU. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x