FILOLOGIA CHORWACKA; DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM BADAŃ JEST CHORWACKA LITERATURA I JĘZYK CHORWACKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROATYSTYKA to:

filologia chorwacka; dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest chorwacka literatura i język chorwacki (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KROATYSTYKA

KROATYSTYKA to:

dział slawistyki zajmujący się badaniem historii, języka i kultury chorwackiej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FILOLOGIA CHORWACKA; DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM BADAŃ JEST CHORWACKA LITERATURA I JĘZYK CHORWACKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.242

WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, CHŁYST, ŁEMKOWSKI, FILOZOF, NARWAL, KANGUR OLBRZYMI, PODŁOGA, SYSTEM INFORMATYCZNY, JĘZYK POLSKI, KABAŁA, PISMO MUZYCZNE, STOSUNEK, NOWOROSYJSKI, CHOROBA KAWASAKI, KOPARKA POPRZECZNA, ZAJĄCZEK, GANGRENA, LITERATURA PIĘKNA, BROŃ TERMOJĄDROWA, MROK, KRÓLEWICZĄTKO, PRZEKŁADNIA CIERNA, PIRAMIDA FINANSOWA, S/Y, AKCJA IMIENNA, POWINOWATY, ZAPORA, PRAGMATYCZNOŚĆ, POLETKO DOŚWIADCZALNE, MIASTOWOŚĆ, KRASNOLUDZKI, SYMPOZJON, BIAŁA NĘDZA, DOTHRACKI, EKS-KOMUNISTKA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, GRAF DOSKONAŁY, INDEKS, BERYL, ZWOLNIENIE, PĘD, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KARTA OBCIĄŻENIOWA, OSŁONOWOŚĆ, WŚCIK DUPY, DYSKRECJA, ROSYJSKOŚĆ, KOLIDAR, DZIAŁKA, CIENIAS, FLAK, SKRZYDEŁKO, POLITYKA DYSKONTOWA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, SPŁACALNOŚĆ, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, CZESTER, UKŁAD DARLINGTONA, MAKABRYCZNOŚĆ, LARYNGOLOGIA, CHEMIA ORGANICZNA, STRYJO, NIESTABILNOŚĆ, LEKKOMYŚLNOŚĆ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ZAWODOWO CZYNNY, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, STARONORDYCKI, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, USŁUGI SPOŁECZNE, POETYKA, HOMINIDY, LEJ POLARNY, OKAZJA, BIOMETRYKA, TROGLOKSEN, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, RAK KRAWIEC, CUKIER INWERTOWANY, EDYKUŁ, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, WĘDKA, ZWROTNOŚĆ, SOLARKA, ANTROPOSFERA, BEREK KUCANY, KRĄGLIK, CHOROBA VAQUEZA, SZACHY FISCHERA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, GRZYB MODRZEWIOWY, NAGANIACZ, WESTERN, WALOŃSKI, EKSPOZYCJA, PODSTAWA, NACHALNOŚĆ, WARTOWNIK, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, BAR, ZWARCIE, SUBTELNOŚĆ, BIELIDY, URZĄD, ZAPAŁECZKA, HURTOWNIA DANYCH, WRZASKLIWOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, WAPIENNIK, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, PARAPETÓWKA, FRAZA CZASOWNIKOWA, KARAFUŁKA, OCZODÓŁ, BIBLIOGRAFIA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, AVIZO, JĘZYK SEMICKI, EUKARIOT, MŁODZIEŻÓWKA, RUMUŃSKI, CIASNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, FRYZ, TAKTYKA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, ROMANS, SZKOŁA JĘZYKOWA, LITERATURA DWORSKA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, RYNSZTOK, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, EKSPRES DZBANKOWY, JAPOŃSKI, JĘZYK MIGOWY, MURZYN, KARDIOLOGIA, GAZ KOPALNIANY, JĘZYK AMERYKAŃSKI, ISTOTA, GRA NIESKOŃCZONA, KREACJA PIENIĄDZA, BIAŁA HERBATA, MEDIANA, ARTYKULATOR, PIRAMIDA, JER TYLNY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, SONDA, NARAMIENNIK, ROPOMACICZE, POPRAWA, RYCERSKOŚĆ, GAR, GRAFOLOGIA, KONCHIOLINA, KREDYT KONSUMPCYJNY, POBUDKA, ZGODNOŚĆ, ETNOBOTANIKA, KAWA ZBOŻOWA, HETAJRA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, BŁĘDNIK KOSTNY, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, ZASTÓJ, USZYSKO, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, HISTORIA, OTRUPKA WESTWOODA, PODGARDLANKA, KWAS HUMINOWY, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, PROWANSALSKI, SKANDYNAWISTA, MANDAT, NIEJEDNORODNOŚĆ, CHOROBA DÜHRINGA, FUTERKO, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, TEOLOGIA BIBLIJNA, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, WPIS STOSUNKOWY, WIELOBARWNOŚĆ, POCIĄG, POMPA POŻARNICZA, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, WODOPÓJKI, FRAMUGA, SEKURYTYZACJA, DOSKONAŁOŚĆ, INSTRUMENT STRUNOWY, PANTOMIMA, WERSJA KINOWA, DYSCYPLINA PARTYJNA, ŚWIATŁO, DYNA, SKAŁA PLUTONICZNA, OCZYSZCZANIE, BARSZCZ BIAŁY, IKONOGRAFIA, TŁUMACZ, SKOK, BIDAKA, DECYZJA OPTYMALNA, WYDMIKUFEL, LIS MORSKI, AKWARYSTYKA, RECESJA LODOWCA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, JĘZYK ALBAŃSKI, TEREN, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, WŁAŚCIWOŚĆ, URODNOŚĆ, RÓŻA, KLASA ŚREDNIA, PIERWSZOŚĆ, MILCZĄCA ZGODA, SZABOTA, DZIECINNA IGRASZKA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, WIEK PRODUKCYJNY, KOSZT ALTERNATYWNY, CERKIEWSZCZYZNA, ASYMILACJA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, NIECZYNNOŚĆ, PRAZYNOFITY, PIERWSZOROCZNY, MIEDZIORYTNICTWO, USTRÓJ NIEWOLNICZY, BARSZCZ UKRAIŃSKI, MANEŻ, HEBRAJSKI, NAZWA PUSTA, ZBITOŚĆ, NIEJAWNOŚĆ, CHOLINOLITYK, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, DROGA ŻELAZNA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, GOŁĘBIE SERCE, MODULARNOŚĆ, BILDUNGSROMAN, HRABINI, LEGWAN GŁUCHY, LISZAJ BIAŁY, SZKARADZTWO, OSNUJKA, JĘZYK KECZUA, UPRZEDMIOTOWIENIE, JAŚMINOWIEC, PROCES POLITROPOWY, PRZĄDKOWATE, GALICYJSKI, IZOPRENOID, SŁODKA IDIOTKA, TOPSPIN, DNI, PAGI, DRABINKA SZNUROWA, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, ANALIZA DYSKRYMINACJI, KOMPETENTNOŚĆ, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, PIEKŁO, SIŁY POWIETRZNE, GLOSA, CHEMIA BIONIEORGANICZNA, TWIERDZENIE WILSONA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, KĄPIEL GAZOWA, KWIATECZEK, KOSIARKA ROTACYJNA, MIESZEK WŁOSOWY, KLĘK PODPARTY, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, WNĘKA WĄTROBY, SKWAPLIWOŚĆ, RUSYCYSTYKA, OSNOWA GEODEZYJNA, ANONEK, PODATEK MAJĄTKOWY, DELEGACJA, JĘDZA, MINÓG STRUMIENIOWY, MŁOT, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, PRZEDMURZE, DRASTYCZNOŚĆ, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CUDOWNY OWOC, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, SŁUGA BOŻY, ?TAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.242 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FILOLOGIA CHORWACKA; DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM BADAŃ JEST CHORWACKA LITERATURA I JĘZYK CHORWACKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FILOLOGIA CHORWACKA; DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM BADAŃ JEST CHORWACKA LITERATURA I JĘZYK CHORWACKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KROATYSTYKA filologia chorwacka; dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest chorwacka literatura i język chorwacki (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROATYSTYKA
filologia chorwacka; dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest chorwacka literatura i język chorwacki (na 11 lit.).

Oprócz FILOLOGIA CHORWACKA; DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM BADAŃ JEST CHORWACKA LITERATURA I JĘZYK CHORWACKI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - FILOLOGIA CHORWACKA; DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM BADAŃ JEST CHORWACKA LITERATURA I JĘZYK CHORWACKI. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast