TASMANIOSAURUS TRIASSICUS - NAZWĄA GATUNKOWA ŻYJĄCEGO WE WCZESNYM TRIASIE ARCHOZAURA Z RODZINY PROTEROSUCHIDAE, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO W FORMACJI KNOCKLOFTY (ZACHODNI HOBART NA TASMANII); JEST JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ZNANYCH GADÓW ODNALEZIONYCH NA TERENIE AUSTRALII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TASMANIOZAUR to:

Tasmaniosaurus triassicus - nazwąa gatunkowa żyjącego we wczesnym triasie archozaura z rodziny Proterosuchidae, którego szczątki odkryto w formacji Knocklofty (zachodni Hobart na Tasmanii); jest jednym z najstarszych znanych gadów odnalezionych na terenie Australii (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TASMANIOSAURUS TRIASSICUS - NAZWĄA GATUNKOWA ŻYJĄCEGO WE WCZESNYM TRIASIE ARCHOZAURA Z RODZINY PROTEROSUCHIDAE, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO W FORMACJI KNOCKLOFTY (ZACHODNI HOBART NA TASMANII); JEST JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ZNANYCH GADÓW ODNALEZIONYCH NA TERENIE AUSTRALII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.620

DROP, RAMBUTAN, NIESZLACHETNOŚĆ, TYK, KOZA DOMOWA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, NIEJASNOŚĆ, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOGŁOWY, PEIRESKIA, ROZPLENICA, KOŃ KLADRUBSKI, MASKA, HUBKA TRWAŁA, ŁYSAK, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, ZAWŁOTNIA, PERKOZ ŻÓŁTODZIOBY, WIERZBOWNICA GRUCZOŁOWATA, LORI MAŁY, TREN, RAMKA ODCZYTU, WARZĘCHA, PRAGMATYKA, BIAŁY PUCH, DRZEWOŁAZ KARŁOWATY, WICEHRABIA, KURTOKRASKA BIAŁOGARDŁA, ELEKTRON, MILICJANT, POMROWIK, PRYSZNIC, SKŁADNIK POKARMOWY, SATURN, RIDBOK POŁUDNIOWY, TAR, ŁABĘDŹ KRZYKLIWY, BRUSONECJA, SKUN, MODRZEWNIK, WARWICK, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, ŁUK, SZAROTA, MUSTEL, TRZMIELEC ŻÓŁTY, DAMAN, MARMOZETA BIAŁA, BOBAK, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, JĘZYK TAJSKI, STAŻ, SYNTEZA, LANGUR WSPANIAŁY, LACERTA, ŹRÓDŁO TERMALNE, POCHŁANIACZ GAZÓW, WZORNIK, BUŁAWNIK, PIŁOGON, ALOZA AMERYKAŃSKA, SZEFEL, ZANOKCICA CIEMNA, NAKTUZ, POŻYTECZNOŚĆ, OSET ŁOPIANOWATY, OMUL, DZIĘCIOLNIK HIMALAJSKI, MATIZ, WSPÓLNOTOWOŚĆ, ŻMIJA LEWANTYŃSKA, DRZEWNICOWATE, INDRIS, OBSZAR, PRUSACKI, KURTOKRASKA RUDOGŁOWA, ROZWIĄZŁOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, PETREL SAMOTNY, GŁUPI, KOLO, EKSTREMALNOŚĆ, MURENA GWIAŹDZISTA, MEGALNEUZAUR, BĄCZEK ŻÓŁTAWY, MINIMALIZM, KARBONATYT, OBÓZ WĘDROWNY, KUROPATNIK, SPÓJNICA LUCERNOWA, MANGABA ZWYCZAJNA, SILNIK PAROWY, CZARKA, MRÓWKOJAD, MIECZ OBROTOWY, AUTOŻYRO, KĘPA, RYJÓWKA KRÓTKOOGONIASTA, DERYWAT, OSTROŚĆ, ŁYCZKOWIEC DŁONIASTY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, GWICHT, UBIOREK, BETEL, WIEŚ PLACOWA, KRWAWNIK ZWARTY, SPARTANIN, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, SZYSZKOWIEC, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ROŚLINY NACZYNIOWE, OGOŃCZYKI, STACJA ROZDZIELCZA, ORLEŃ, MIODACZEK PRĄŻKOWANY, WICEMISTRZ, ARRAU, LOTNICZEK LINIOWANY, LEŻNIK, KORMORAN ŁUSKOWANY, NIEPRZYSTOSOWANIE, UPIĘKSZENIE, KANIUK AUSTRALIJSKI, MEGATSUNAMI, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, IMPULS, RYBACZEK, ROSZPUNKA KORONIASTA, JĘZYK CHIŃSKO-TYBETAŃSKI, WIELKOSZCZUR, OSNUJA GWIAŹDZISTA, AMBYSTOMA ZNAD PACYFIKU, DROBNIAK, POLE ŹRÓDŁOWE, OBŁĄKANY, JĘZYK SINO-TYBETAŃSKI, IMBIR MALAJSKI, ŚNIEŻYCA CESARSKA, RZADZIZNA, CWAJNOS, RADIOSYGNAŁ, KOLIBER MODROGŁOWY, ŚNIEGUŁA BIAŁA, WYROŚL, RABARBAR, NAJEŻKA, LEJEK, KROTON KORODAJNY, KSYLOFON, NIEDŹWIEDŹ BIAŁY, OPERATOR UNITARNY, TRAWERSOWANIE, BRODEK BEZŁODYGOWY, KATASTROFA NATURALNA, SARDYNOPS, ŻARARAKA, GĘŚ GARBONOSA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, DESKA, BEZNADZIEJNOŚĆ, ŁYCZAK, CIEMNOBLASZEK, BIEG PRZEŁAJOWY, KOB LICZI, PRZYMIOTNO POMARAŃCZOWE, PROFIL KAUZALNY, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, KONTRAKT TERYTORIALNY, HIROLA, MIZUNA, GAWRON, BOCZNIAK, DOLAR AUSTRALIJSKI, ANTYCYPACJA, EYRE, KUJA CZUBATA, BUJANKA WIĘKSZA, PREFEKT, ROZTWÓR STAŁY, CHRUPKOŚĆ, PYTON BREDLA, ERYTROZUCHY, AUSTRIADAKTYL, EUKARIOT, WSTĘŻNICA, PODLESZCZYK, OBROŻNICZEK, INICJATYWA PRYWATNA, WIELOPŁETWIEC, KACZKA FILIPIŃSKA, BYTOMKOWIEC, PALMICZKA, BULWA, KRZEW KAWOWY, KWEBRACZO, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, ZGREDEK, TRAF, TAKSIARA, SSANIE, WIMBLEDON, ICHNEUMON, MOGOLSKI, GRAMATYKA GENERATYWNA, AFRYKANKA, KARLICZKA, GARNA, ROZŁUPEK WIOTKI, GRUSZA OLIWNIKOWA, PŁATKONOS OGNISTY, RĄCZAK DWUOBROŻNY, KULCZYK, BYSTRZYK JEDNOPRĘGI, LEMING GRENLANDZKI, LOTNIK, ANGIELSKOŚĆ, TRZCINNIK SZUWAROWY, POLARYZACJA, PŁACHTA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, ŚWIERK SARGENTA, WYDERKA, NINGCHENGOPTERUS, LATAWICA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, BORNICA, PRZEDWIECZNOŚĆ, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, BERNIKLA KANADYJSKA, KORMORAN SKROMNY, MOTOROWIEC, WIERCIPIĘTKA, AKUMULACJA, CZAPLA SIWA, PELHAM, DZIÓBEK SCHLEICHERA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, ŁYCZAK, TULIPAN DZIKI, RELACJA ZWROTNA, ŻABA BYK, OFFTOP, KOBIERNIK ARNOLDA, PIONA NIEBIESKOGŁOWA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, GAJNIK, GIBBON, PIEZOELEKTRYK, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, NIEWOLNIK, CZARNA OWCA, SIARCZAN, KOB ŚNIADY, CIEMNA ENERGIA, FPS, SADYSTYCZNOŚĆ, CHALDEJA, ANAKONDA CIEMNA, NADRZEWNIK GŁADKOOGONIASTY, POTOK, WRÓBEL PUSTYNNY, PIŁA, BEZSIŁA, DIUGONIE, KOD PRZEDROSTKOWY, SYSTEM POZYCYJNY, PRZEWÓD PŁASKI, UBOGI, CZAPLA STROJNA, KURURO, ZGŁĘBIEC, SIKORCZAK, ŁASKA, MELISA LEKARSKA, AGENT, BRODEK UCIĘTY, PIEPRZ, ŻYWICZLIN, LILIJA, TYMALONEK OLIWKOWY, STADNIAK SKROMNY, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, MISKANT CHIŃSKI, GWAŁTOWNOŚĆ, PIELĘGNICZKA MOTYLOWA, MATERIALISTA, FALABELLA, GIBON LAR, SZADOK, KAWALA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, SŁUŻBA LEŚNA, ELEKTROLIT, ROZPŁOCH, KOD DWÓJKOWY, PACIORNICE, KLEJNOTKA ZIELONA, TONIN, ?CZYŚCIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TASMANIOSAURUS TRIASSICUS - NAZWĄA GATUNKOWA ŻYJĄCEGO WE WCZESNYM TRIASIE ARCHOZAURA Z RODZINY PROTEROSUCHIDAE, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO W FORMACJI KNOCKLOFTY (ZACHODNI HOBART NA TASMANII); JEST JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ZNANYCH GADÓW ODNALEZIONYCH NA TERENIE AUSTRALII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TASMANIOSAURUS TRIASSICUS - NAZWĄA GATUNKOWA ŻYJĄCEGO WE WCZESNYM TRIASIE ARCHOZAURA Z RODZINY PROTEROSUCHIDAE, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO W FORMACJI KNOCKLOFTY (ZACHODNI HOBART NA TASMANII); JEST JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ZNANYCH GADÓW ODNALEZIONYCH NA TERENIE AUSTRALII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TASMANIOZAUR Tasmaniosaurus triassicus - nazwąa gatunkowa żyjącego we wczesnym triasie archozaura z rodziny Proterosuchidae, którego szczątki odkryto w formacji Knocklofty (zachodni Hobart na Tasmanii); jest jednym z najstarszych znanych gadów odnalezionych na terenie Australii (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TASMANIOZAUR
Tasmaniosaurus triassicus - nazwąa gatunkowa żyjącego we wczesnym triasie archozaura z rodziny Proterosuchidae, którego szczątki odkryto w formacji Knocklofty (zachodni Hobart na Tasmanii); jest jednym z najstarszych znanych gadów odnalezionych na terenie Australii (na 12 lit.).

Oprócz TASMANIOSAURUS TRIASSICUS - NAZWĄA GATUNKOWA ŻYJĄCEGO WE WCZESNYM TRIASIE ARCHOZAURA Z RODZINY PROTEROSUCHIDAE, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO W FORMACJI KNOCKLOFTY (ZACHODNI HOBART NA TASMANII); JEST JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ZNANYCH GADÓW ODNALEZIONYCH NA TERENIE AUSTRALII sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - TASMANIOSAURUS TRIASSICUS - NAZWĄA GATUNKOWA ŻYJĄCEGO WE WCZESNYM TRIASIE ARCHOZAURA Z RODZINY PROTEROSUCHIDAE, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO W FORMACJI KNOCKLOFTY (ZACHODNI HOBART NA TASMANII); JEST JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ZNANYCH GADÓW ODNALEZIONYCH NA TERENIE AUSTRALII. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast