NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +III STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYJANOŻELAZIAN(III) to:

nieorganiczny, jonowy związek kompleksowy, w którym anionem jest kompleks jonu żelaza na +III stopniu utlenienia z anionami cyjanowymi, a kationem jest jon metalu (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +III STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.438

FIZA, ROMBOŚCIAN, BRZEMIĘ, WRAK CZŁOWIEKA, GRYF, WIOCHMEN, NACZYNIE WIEŃCOWE, EPOKA BRĄZU, WODOROTLENEK, SYGNAŁ CIĄGŁY, ŻÓŁTAK, GMT, ZGRUPOWANIE, OGRANICZONOŚĆ, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, WIĄZANIE, WITAMINA B6, ROZCIĘCIE, SKORUPIAKI, JON, WĘZEŁ, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, DIU, ROSYJSKOŚĆ, JĘZYK ALEUCKI, SFINGOLIPID, WYTWÓRSTWO, EUGLENA ZIELONA, ZACNOŚĆ, RADAR GEOLOGICZNY, KOTERIA, ROK JUBILEUSZOWY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, WĘGIERSKI, DOKŁADNOŚĆ, ARENA, ARYTMETYKA MODULARNA, ZAKRĘTKA, TYMOL, PÓŁWARIAT, GRODZA, PRAGMATYKA, NEUROMEDIATOR, TYLCZAK, ŁYŻECZKOWANIE, KONGRUENCJA, EKOLOGIA OPISOWA, ZWROTNIK, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, NAPASTNICZKA, KAMPUS, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, SPLOT, PODDAŃCZOŚĆ, CYKL METONA, TRĄDZIK, SZYB WINDOWY, GŁOS PIERSIOWY, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, NAWALANKA, MDŁOŚĆ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ZBIÓR GĘSTY, ANAMNEZA, PROWOKACYJNOŚĆ, LAMUS, RZECZYWISTOŚĆ, FASOLKA SZPARAGOWA, RYBAKÓWKA, LICZEBNOŚĆ, WIECHEĆ, STAN WZBUDZONY, CHŁOPIEC, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ETER KORONOWY, FOREMAN, MECZ MISTRZOWSKI, DELIKATNOŚĆ, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, DZIECINNOŚĆ, KARBOKSYHEMOGLOBINA, HAMULEC CIERNY, PRANERCZE, REPREZENTACYJNOŚĆ, SIEDZIBA, IMPERIUM GHISCARI, FUNKCJA SCHODKOWA, SKUBANIEC, PIORUN KULISTY, KONTROLKA, STAGNACJA GOSPODARCZA, LIST GRATULACYJNY, NIETOPERZE OWADOŻERNE, ELEKTRON WALENCYJNY, ŻART, CUDZOŁOŻNOŚĆ, SOGDYJSKI, TLENEK, AZYDEK, DIALOG KONKURENCYJNY, STANOWOŚĆ, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, MILICJA, TAUTOLOGIA, SUPOZYCJA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, JĘZYK GALICYJSKI, KATASTROFALNOŚĆ, KOLCZATKA, SZCZEROŚĆ, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, STREFA RELAKSACYJNA, DURNOWATOŚĆ, AUTONOMIA, ZNACZENIE, KRÓL, DZIEŁO SZTUKI, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, SZALONA GŁOWA, KWAS LINOLENOWY, KOMPLEKS, FILM AUTORSKI, REGUŁA GLOGERA, LIROGON ALBERTA, PAPROTNIK KOLCZYSTY, BLACHOWNIA, DELFIN GRUBOGŁOWY, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, MINIATURKA, SWOBODA, APEL, BER, TOTEM, ŻEGLUGA PROMOWA, POBIAŁKA, TO COŚ, GLIZA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, WOLNA SOBOTA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, BERTOLID, TYRANOTYTAN, RESYNTEZA, TIOL, GEEK, OŚMIORNICA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, NIEZBĘDNOŚĆ, MACIERZ KWADRATOWA, ABSOLUT, KUPA, PRZYJEZDNY, PROMIENNOŚĆ, NADWYŻKA KONSUMENTA, MIĘKKOŚĆ, POWIĄZANIE, RAMA, KOMISJA SKRUTACYJNA, MAPA FIZYCZNA, TINGEL, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KRATA, BEZRĄBEK, MEMBRANOFON, KUREK, ALKEN, KOD ALFANUMERYCZNY, LICZBA, NIECZYNNOŚĆ, MŁOTNIK, SPEKTAKL MUZYCZNY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, PUNKT FILTRACYJNY, KONSULTACJA SPOŁECZNA, SZPETNOŚĆ, NARWAL, UREID, KONFEKCJA, WONNOŚĆ, DRĄGOWINA, SILNIK INDUKCYJNY, INFORMACJA, TRAWERS, JASNOŚĆ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, SALAMI, KĄPIEL GAZOWA, ROKPOL, ZŁOTA KLATKA, STYL GRZBIETOWY, AKCJA NIEMA, MSZAK, FAZA, SYLIKON, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, PARTIA, WOSKOWIEC, CHROMATOGRAF GAZOWY, BASZTAN, DOKTORKA, MARCHWIANE RĘCE, OPŁATA RYCZAŁTOWA, PIANA, ROŚLINY NASIENNE, METODA, JAWNOŚĆ, GRZYB ZAJĄCOWY, BÓL, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, PORZĄDNOŚĆ, CUKIER SŁODOWY, PORTUGALSKI, SYKATYWA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, NASYCALNIA, DITLENEK, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, OBEDIENCJA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, RUNO, PRĘDKOŚĆ, WOJNA CELNA, WYBIEG, KSIĄŻĄTKO, CZWÓRKA, MASOWOŚĆ, SALON MEBLOWY, PAGI, HALOGENOALKAN, JĘZYCZEK, KRĘGOWCE, BRUDY, MOPEK, CENTRALNE, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, FRAKCJA, DWUSTRONNOŚĆ, PŁYTA, EFEKT DOMINA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, NEPALI, PIENIĄDZ TOWAROWY, TYTUŁ NAUKOWY, JĘZYK IZOLUJĄCY, ŚRUBOWIEC, GOLAS, ŚMIECH, ANON, FLUNITRAZEPAM, ODŻYWIANIE, MUSICAL, BALDACH ZŁOŻONY, NALEWKA, DELAROCHE, ABFARAD, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, RESZTKA, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, SŁODYCZ, ŻYWOŚĆ, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, ZNAK, SZCZUR ŚNIADY, KWAS ARACHIDOWY, CYKLAMINIAN SODU, JON CYJANKOWY, ROZRZUTKOWATE, WIEK POBOROWY, KNAJPA, DRZEWO KOSMICZNE, SZEREG ROZBIEŻNY, ALLEGRETTO, WELUR, OCZKO, CZEREŚNIAK, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, CZERWONA KRWINKA, PŁONIWOWCE, HAMULEC TAŚMOWY, KLIMAT, MASZYNOWNIA, COPYPASTA, FLAK, NOTA PROTESTACYJNA, BROMIAN POTASU, RZEŹNIK, AREN, MAMUT POŁUDNIOWY, KONCERT ŻYCZEŃ, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, PION, INICJATYWA PRYWATNA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, MANICHEIZM, SZAROTA BŁOTNA, ZACHYŁKA, ?FUTBOL AMERYKAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.438 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +III STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +III STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYJANOŻELAZIAN(III) nieorganiczny, jonowy związek kompleksowy, w którym anionem jest kompleks jonu żelaza na +III stopniu utlenienia z anionami cyjanowymi, a kationem jest jon metalu (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYJANOŻELAZIAN(III)
nieorganiczny, jonowy związek kompleksowy, w którym anionem jest kompleks jonu żelaza na +III stopniu utlenienia z anionami cyjanowymi, a kationem jest jon metalu (na 19 lit.).

Oprócz NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +III STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +III STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x