MAMMUTHUS MERIDIONALIS - JEDEN Z PIERWSZYCH GATUNKÓW MAMUTÓW, WYWODZĄCY SIĘ OD WCZEŚNIEJSZEGO MAMMUTHUS AFRICANAVUS; GATUNEK KLUCZOWY DLA EWOLUCJI MAMUTÓW: Z JEDNEJ STRONY DAŁ POCZĄTEK GAŁĘZI EUROAZJATYCKIEJ, KTÓREJ NAJLEPIEJ ZNANYM PRZEDSTAWICIELEM JEST MAMUT WŁOCHATY, Z DRUGIEJ WYWODZĄ SIĘ OD NIEGO MAMUTY PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAMUT POŁUDNIOWY to:

Mammuthus meridionalis - jeden z pierwszych gatunków mamutów, wywodzący się od wcześniejszego Mammuthus africanavus; gatunek kluczowy dla ewolucji mamutów: z jednej strony dał początek gałęzi euroazjatyckiej, której najlepiej znanym przedstawicielem jest mamut włochaty, z drugiej wywodzą się od niego mamuty północnoamerykańskie (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAMMUTHUS MERIDIONALIS - JEDEN Z PIERWSZYCH GATUNKÓW MAMUTÓW, WYWODZĄCY SIĘ OD WCZEŚNIEJSZEGO MAMMUTHUS AFRICANAVUS; GATUNEK KLUCZOWY DLA EWOLUCJI MAMUTÓW: Z JEDNEJ STRONY DAŁ POCZĄTEK GAŁĘZI EUROAZJATYCKIEJ, KTÓREJ NAJLEPIEJ ZNANYM PRZEDSTAWICIELEM JEST MAMUT WŁOCHATY, Z DRUGIEJ WYWODZĄ SIĘ OD NIEGO MAMUTY PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.989

RUCH, KLARKIA WDZIĘCZNA, SSAKI ŻYWORODNE, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, PLAMKA FORDYCE'A, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, ŁUG, SZLUFKA, PENTAPLOID, MONTOWNIA, KISZKA, IDEALISTKA, INFLACJA JAWNA, SUBTELNOŚĆ, KOD ALFANUMERYCZNY, PIESZCZAK CZARNOPIERŚNY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, JEDNOŚĆ, SOSNA CZARNA, KRÓTKOWIDZTWO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, STAN WZBUDZONY, ILOCZAS, IZOMORFIZM, GRA SINGLOWA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, WALECZNOŚĆ, KAGUAN, MAŁOSTKOWOŚĆ, MASYWNOŚĆ, NERW UDOWO-GOLENIOWY, TEMPERATURA ZAPŁONU, KUBEK, SKUBUN KLESZCZOWNIK, SAMORZĄDNOŚĆ, ŚNIEŻYCZKA KEMULARII-NATHADZE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, AKSAMITKA DROBNA, TRYB, KURCZ, OSOBOGODZINA, ŚLIWA MORELA, TEMACIK, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, MIODÓWKA CZERWONOGŁOWA, POJEMNIK, CZARNE KINO, ZAPRAWA, CORBETT, KARTOFLANKA, PSYCHOLOGIA, GLOBALNOŚĆ, ŚWIERK KOREAŃSKI, BYDLEŃ, ŁAGODNOŚĆ, RANEK, NAWAŁNIK BRUNATNY, CYPRZYK, SPEAKER, OPŁATA, TOP MODELKA, KOŻUCH, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, ASSAM, MAKATKA, GIBON SREBRZYSTY, TWIERDZENIE ENGELA, AWARYJNOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, RZEKA, WIRTUOZERSTWO, ACENA SINA, PODKATEGORIA, MOZGA KANARYJSKA, RAJA PLAMISTA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, POLIANDRIA, ASOCJACJONISTA, STYLIKÓWKI, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, KARBOLINA, KĄTOZĘBNE, MODYFIKACJA, PSZCZOŁA WSCHODNIOAZJATYCKA, BRUDNICA MNISZKA, ROKOKO, MEZOSFERA, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA, FIKUS, PETRELEC WIELKI, MIODOJAD SZARY, BIKRON, BRĄZOWNIK, SADZIEC KONOPIASTY, RZUT PROSTOKĄTNY, PODSKAKIWACZ, REWANŻ, JODŁA GÓRSKA, DYNA, WAŁĘSAK, KWARC ZIELONY, BAGNIAK WAPIENNY, ECCHI, MINARET, POKÓJ DZIECINNY, SILNIK REPULSYJNY, CZOSNEK OKAZAŁY, KLAUZULA HORNA, SKOK, SFORMUŁOWANIE, TAFA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, WITALIZM, POLIANDRIA, PUNKT RÓWNONOCNY, TRZMIEL ZIEMNY, JĘZYK PROTOSEMICKI, DROGI ODDECHOWE, ZMOWA, TROCKI, JARZĘBINA, ARAU MADAGASKARSKI, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, HALABARDA, BENEFIS, RESPONSYWNOŚĆ, PASIPHAE, KAMPUS, TUBA, KOMFORT CIEPLNY, ŻYCIODAJNOŚĆ, KRZYKLIWE, NAWA, LIGUSTR, ALEUCKI, PRÓBA NUKLEARNA, ŚLISKOŚĆ, DZIENNIK OKRĘTOWY, OSINA, ŻÓŁW SKÓRZASTY, KAMELEON ŻYWORODNY, LAWA PODUSZKOWA, ZAKŁADNIK, BIRGINIAK, UKŁAD SAMODZIELNY, JABŁOŃ SARGENTA, BŁĘDNOŚĆ, INERCJALNOŚĆ, KUSACZ KAPTUROWY, MAGNETOSTATYKA, DEWALUACJA, ZATRACENIE, PRZEDŁUŻACZ, SYSTEM PREZYDENCKI, RUMPUĆ, LAMBADZIARA, GAŚNICA ŚNIEGOWA, KOŃ LOKAJSKI, CZERECHA, OIOM, METASEKWOJA CHIŃSKA, ESTRADOWOŚĆ, GRZYB ZAJĄCOWY, OGOŃCZA ZACHODNIA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, TRASZKA KALIFORNIJSKA, ŚCINACZ, MLECZAJ LEPKI, KOŚNIK CZUBATY, WEŁNA, RYBA AKWARIOWA, PRZEMIANA ODWRACALNA, PROJEKT TECHNICZNY, ARKEBUZER, CYWILIZACJA TURAŃSKA, KOTYLION, MICZURINIZM, PSZENIEC BRODATY, MUFLON EUROPEJSKI, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, RAKSLOT, LAS GRĄDOWY, KLEŚNICA JADALNA, WROTA, TEJU KROKODYLOGONOWY, KIT, FUNKCJA ACKERMANNA, ANDRUS, KRZECZOT, WODNOKRZYWOSZYJ RZECZNY, SUBTELNOŚĆ, GATUNEK KRYPTYCZNY, KOLOR, PINIA, DRIP, PCHLI TARG, DEIMOS, SAKIEWNIK, PALCZAK MADAGASKARSKI, PARAZYTOFIT, ŻOŁNA BRODATA, WIELKI ATRAKTOR, MSZYCZNIK, OBRĘB EWIDENCYJNY, ADAMITA, SALWINIA MAŁA, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, MŁOTKOWY, CHROMOSOM POLITENICZNY, TAJFUNNIK CIENKODZIOBY, TYGRYSKA BIAŁOCZUBA, PRAWO KARNE, BARWIENIEC POZIOMKOWY, MODROLOTKA CZUBATA, METAMERIA, PODSTAWA, KRĘPACZEK RUBINOBREWY, PIĘĆSETKA, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, RUTYNIARZ, JABŁOŃ DZIKA, MNOŻNA, KOŃ LUZYTAŃSKI, UCZELNIA AKADEMICKA, POWRÓT, THRASH, GRZEBIEŃ, NOCEK ALCATHOE, TEMPERATURA ABSOLUTNA, SPANDAU, CYKORIA KORZENIOWA, MODRASZEK REBELA, REAKCJA PODSTAWIANIA, MANNA DUŻA, PRZENOSICIEL, PIŁA DROBNOZĘBNA, CORDOBA, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, PISMO ALFABETYCZNE, NEWA, LOJALIZM, HURYSA, KORONIARZ SERCATY, ŻYCICA SZTYWNA, ANARCH, GRZYB PIASKOWY, AUTOBUS SZYNOWY, NATARCZYWOŚĆ, BOROWIK PONURY, OTOLARYNGOLOGIA, ZDATNOŚĆ, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, NIECHCIUCH, SZLIF BRYLANTOWY, SACHARYD, FILOZOF PRZYRODY, CZARNY MAKAK CZUBATY, CZYSTOŚĆ, RZEKOTKA WYLĘGARKA, BALIA, HARFA CELTYCKA, BOMBA ATOMOWA, DYSK KOMPAKTOWY, ORTOWODÓR, CAMPUS, DZIERGACZ ŁUSKOWANY, SALAMANDRA PLAMISTA, KADZIDŁO, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, PROGRAM, DYDELFOKSZTAŁTNE, MIEJSCE NOCLEGOWE, COMBER, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, JEJMOŚCIANKA, GREJPFRUT, REMIKS, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, CYNDALIA, PRZEDROŚLE, MLECZARKA, OBLĘŻENIEC, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, KANCZYLOWATE, EMALIA, PROSTY, ODPŁATA, SIŁA PŁYWOWA, HARDCORE, APEREA, DYPTYCH, BOROWIK CEGLASTOPORY, UKOŚNIK OZDOBNY, OLIWNIK, ŚWIATOWOŚĆ, PORTFEL, ?EKOLOGIA CZŁOWIEKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.989 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAMMUTHUS MERIDIONALIS - JEDEN Z PIERWSZYCH GATUNKÓW MAMUTÓW, WYWODZĄCY SIĘ OD WCZEŚNIEJSZEGO MAMMUTHUS AFRICANAVUS; GATUNEK KLUCZOWY DLA EWOLUCJI MAMUTÓW: Z JEDNEJ STRONY DAŁ POCZĄTEK GAŁĘZI EUROAZJATYCKIEJ, KTÓREJ NAJLEPIEJ ZNANYM PRZEDSTAWICIELEM JEST MAMUT WŁOCHATY, Z DRUGIEJ WYWODZĄ SIĘ OD NIEGO MAMUTY PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAMMUTHUS MERIDIONALIS - JEDEN Z PIERWSZYCH GATUNKÓW MAMUTÓW, WYWODZĄCY SIĘ OD WCZEŚNIEJSZEGO MAMMUTHUS AFRICANAVUS; GATUNEK KLUCZOWY DLA EWOLUCJI MAMUTÓW: Z JEDNEJ STRONY DAŁ POCZĄTEK GAŁĘZI EUROAZJATYCKIEJ, KTÓREJ NAJLEPIEJ ZNANYM PRZEDSTAWICIELEM JEST MAMUT WŁOCHATY, Z DRUGIEJ WYWODZĄ SIĘ OD NIEGO MAMUTY PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAMUT POŁUDNIOWY Mammuthus meridionalis - jeden z pierwszych gatunków mamutów, wywodzący się od wcześniejszego Mammuthus africanavus; gatunek kluczowy dla ewolucji mamutów: z jednej strony dał początek gałęzi euroazjatyckiej, której najlepiej znanym przedstawicielem jest mamut włochaty, z drugiej wywodzą się od niego mamuty północnoamerykańskie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAMUT POŁUDNIOWY
Mammuthus meridionalis - jeden z pierwszych gatunków mamutów, wywodzący się od wcześniejszego Mammuthus africanavus; gatunek kluczowy dla ewolucji mamutów: z jednej strony dał początek gałęzi euroazjatyckiej, której najlepiej znanym przedstawicielem jest mamut włochaty, z drugiej wywodzą się od niego mamuty północnoamerykańskie (na 15 lit.).

Oprócz MAMMUTHUS MERIDIONALIS - JEDEN Z PIERWSZYCH GATUNKÓW MAMUTÓW, WYWODZĄCY SIĘ OD WCZEŚNIEJSZEGO MAMMUTHUS AFRICANAVUS; GATUNEK KLUCZOWY DLA EWOLUCJI MAMUTÓW: Z JEDNEJ STRONY DAŁ POCZĄTEK GAŁĘZI EUROAZJATYCKIEJ, KTÓREJ NAJLEPIEJ ZNANYM PRZEDSTAWICIELEM JEST MAMUT WŁOCHATY, Z DRUGIEJ WYWODZĄ SIĘ OD NIEGO MAMUTY PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - MAMMUTHUS MERIDIONALIS - JEDEN Z PIERWSZYCH GATUNKÓW MAMUTÓW, WYWODZĄCY SIĘ OD WCZEŚNIEJSZEGO MAMMUTHUS AFRICANAVUS; GATUNEK KLUCZOWY DLA EWOLUCJI MAMUTÓW: Z JEDNEJ STRONY DAŁ POCZĄTEK GAŁĘZI EUROAZJATYCKIEJ, KTÓREJ NAJLEPIEJ ZNANYM PRZEDSTAWICIELEM JEST MAMUT WŁOCHATY, Z DRUGIEJ WYWODZĄ SIĘ OD NIEGO MAMUTY PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x