ANOSTRACA - SKORUPIAKI WYSTĘPUJĄCE NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WE WSZYSTKICH STREFACH ZOOGEOGRAFICZNYCH; DOTYCHCZAS OPISANO PONAD 300 GATUNKÓW, JEDNAKŻE OKOŁO 1/4 Z NICH ZNANA JEST TYLKO Z LOCUS TYPICUS LUB MNIEJ NIŻ 3 LOKACJI; NAJLICZNIEJSZĄ W GATUNKI JEST PALEARKTYKA Z CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI NA BAŁKANACH; ZWYCZAJOWO ZALICZANE DO SZTUCZNEJ GRUPY DUŻYCH SKRZELONOGÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZPANCERZOWCE to:

Anostraca - skorupiaki występujące na wszystkich kontynentach, we wszystkich strefach zoogeograficznych; dotychczas opisano ponad 300 gatunków, jednakże około 1/4 z nich znana jest tylko z locus typicus lub mniej niż 3 lokacji; najliczniejszą w gatunki jest Palearktyka z centrum bioróżnorodności na Bałkanach; zwyczajowo zaliczane do sztucznej grupy dużych skrzelonogów (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANOSTRACA - SKORUPIAKI WYSTĘPUJĄCE NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WE WSZYSTKICH STREFACH ZOOGEOGRAFICZNYCH; DOTYCHCZAS OPISANO PONAD 300 GATUNKÓW, JEDNAKŻE OKOŁO 1/4 Z NICH ZNANA JEST TYLKO Z LOCUS TYPICUS LUB MNIEJ NIŻ 3 LOKACJI; NAJLICZNIEJSZĄ W GATUNKI JEST PALEARKTYKA Z CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI NA BAŁKANACH; ZWYCZAJOWO ZALICZANE DO SZTUCZNEJ GRUPY DUŻYCH SKRZELONOGÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.800

WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, FILTR BESSELA, SZARLOTKA, CZIRU, EMIGRACJA, TRANSWESTYTA, POETA LAUREATUS, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, SET, EKSPOZYCJA, SZTUKA DEKORACYJNA, WĘGLIK SPIEKANY, DIAULOS, KOŁNIERZ, ZWIERZĘ, ZDANIE, PANNA, ZGREDEK, NAGIEL, RENOMA, MAKROKIERUNEK, ANTENA SATELITARNA, SYMFONIK, ZAGÓRZANIN, KOTYLOZAURY, TARANTELA, SELENEK, CHLOREK POTASU, POLONISTYKA, POLITYKA DYSKONTOWA, SKAŁA GŁĘBINOWA, MŁOT KAFAROWY, TORT, PEPSI, KRATOWNICA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, RESPIRATOR, ASOCJACJONISTA, ŻABA DARWINA, TROLLKONTO, OŁADKA, SADŹ, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PODAŻ ELASTYCZNA, PRESJA PŁACOWA, BIOCENOZA, NITROZOBAKTERIA, IZOTERMICZNOŚĆ, OFLAG, SYMETRIA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, EUKALIPTUSOWCZYK PURPUROWY, ARIEL, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, MISKA, GRUCZOŁ MLECZNY, AGENT, PRZEBARWIENIE, FILTR WĘGLOWY, PIERNIK, SPEKTAKL MUZYCZNY, ALDO, DACH ŁAMANY, SOLILOKWIUM, EWENKIJKA, EŁK, MATRYKUŁA, ZAKOLE, PIKA, KRAKOWIACZEK, ARKEBUZER, NAPASTNICZKA, KIERUNKOWOŚĆ, UPRAWA LEŚNA, GĄSKA, KWAS CHLOROWODOROWY, IRC, WORECZKOWY, GLON, KIEŁ, SUMA WEKSLOWA, ANTYSZACHY, BAZUNA, CZWÓRKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, TRITERPEN, PORT, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, WIDZOWNIA, PODRODZAJ, BŁYSZCZYK, JĘZYK ŁEMKOWSKI, ZAKŁÓCENIE, TRAGIZM, MOKIET, ZAKON CZYNNY, MORFOGENEZA, SEKSTURYSTYKA, GRUSZLA, MĄŻ, GEOFAGIA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KORSYKAŃSKI, EGZORTA, DONOR, PROCA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, GOLKIPERKA, DROBNOUSTEK BECKFORDA, NITROESTER, HAMULEC WIRNIKOWY, BIAŁE MYSZKI, OWAD, BOGATY, CYTRYNIAN, POWOLNOŚĆ, MATECZNIK, KROWA, DULKA, OBSERWATORKA, POLIMORFIZM, MODEL, POSUWISTOŚĆ, PODSADNIK KULISTY, LISTA, LOOP, LAS OCHRONNY, SROGOŚĆ, TELEWIZORNIA, ZGNIŁOŚĆ, SALWA BURTOWA, PRAPŁETWIEC, MŁAK, MIECZOGONY, HUNTER, SOMALIJSKI, TANDEM, MAGISTRALA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, ROZKOSZNIK, CIEKŁOŚĆ, NUTRIETY, PÓŁPROFIL, REMONT ŚREDNI, BUGAJ, SYNTEZATOR, ŻABA STRUMIENIOWA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, DRĄG, BLIŻSZOŚĆ, UCHO, ELEMENT FLORYSTYCZNY, NIŻSZE NACZELNE, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, KULTURA MATERIALNA, ŚLAD, DUSZA, GALARETA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, DYSKRYMINACJA CENOWA, KORONA CIERNIOWA, UNISTOR, JĘZYK RETOROMAŃSKI, LIBERIA, LESIOK, GAZ, LAMINAT, ŚREDNIOROLNY, NIEMIECKI, PRZEKŁADNIA BOCZNA, SOCZEWKA, PŁATKONÓG, PUNKT OGNIOWY, WINIETA, ZERWA, DRUK ULOTNY, MŁYNOWY, GRUBIANIN, WIBRATO, SZAKŁAKOWATE, ROLADA, FREGATA, REZULTAT, TYRANEK, PŁATNIK SKŁADEK, RING, CHLEBOWIEC, SZCZUR ŚNIADY, ŚWIERZBOWIEC, UŻĄDLENIE, SPÓR KOMPETENCYJNY, SZPONA, POLER, SZPAGIETKA BAHAMSKA, NIEOSTROŚĆ, GRA KOMPUTEROWA, SYNEKURZYSTA, OFERTA WARIANTOWA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, PROJEKCYJNOŚĆ, PERLICE, PROWINCJA, KLUCZ, WERYFIKACJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRZESZKADZAJKA, ZŁOTOLIKI, ZASTRZAŁ, SEKCJA ZWŁOK, GAD, STRAŻNIK ŁOWIECKI, OTRUPKA, ŻUŻLOBETON, KLEPISKO, TANIEC, ZŁOTOKAP, LUSTRO TEKTONICZNE, FAŁSZYWIEC, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, SABOTY, MISIEK, PASZTET, ACENA BUCHANANA, MIESZACZ, ZAKON KLERYCKI, SALONOWIEC, APARTAMENT, PNEUMATOLIZA, ELIKSIR ŻYCIA, PASEK, AZJATA, POKRZYWKA, SEGMENTACJA, WYLICZANKA, KUC MERENS, WISZNICA, KODOWANIE SIECIOWE, BRAT KRWI, ZAWISAKOWATE, STEROWANIE UKROTNIONE, TELEFON ZAUFANIA, KAMIEŃ OZDOBNY, CIEPŁO, BOURBON, STYLOWOŚĆ, PAŁKA, ŚWISTAK OGONIASTY, LAWOWANIE, KLAWIATURA, BAWOLE OKO, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, JACHT, ŁĄCZE ABONENCKIE, WARIACYJNOŚĆ, STALLA, KRASKA, OGÓREK, JĄKANIE, GÓRNICZKA, TUJA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, GATUNEK AGAMICZNY, SUBLITORAL, GACEK SZARY, CYTRONELOL, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ESTAZOLAM, KSIĘGA PARAFIALNA, BOKÓWKA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, FEERIA, DRACHMA, PROROCTWO, PRZEDSIONEK, POIMEK, KIJ, PUSZKIN, EDYKUŁ, REFLUKS, RZEKOTKA DRZEWNA, SMOLT, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, CZERPARKA, BALERON, TEST ATOMOWY, WIRTUOZERSTWO, MŁYN WODNY, TARTINKA, KŁAM, FUTURE SIMPLE, KONIECZNOŚĆ, KOSZULKA, OCENA, BAT, FILIGRAN, WYTWÓR, ?KAZAMATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.800 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANOSTRACA - SKORUPIAKI WYSTĘPUJĄCE NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WE WSZYSTKICH STREFACH ZOOGEOGRAFICZNYCH; DOTYCHCZAS OPISANO PONAD 300 GATUNKÓW, JEDNAKŻE OKOŁO 1/4 Z NICH ZNANA JEST TYLKO Z LOCUS TYPICUS LUB MNIEJ NIŻ 3 LOKACJI; NAJLICZNIEJSZĄ W GATUNKI JEST PALEARKTYKA Z CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI NA BAŁKANACH; ZWYCZAJOWO ZALICZANE DO SZTUCZNEJ GRUPY DUŻYCH SKRZELONOGÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANOSTRACA - SKORUPIAKI WYSTĘPUJĄCE NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WE WSZYSTKICH STREFACH ZOOGEOGRAFICZNYCH; DOTYCHCZAS OPISANO PONAD 300 GATUNKÓW, JEDNAKŻE OKOŁO 1/4 Z NICH ZNANA JEST TYLKO Z LOCUS TYPICUS LUB MNIEJ NIŻ 3 LOKACJI; NAJLICZNIEJSZĄ W GATUNKI JEST PALEARKTYKA Z CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI NA BAŁKANACH; ZWYCZAJOWO ZALICZANE DO SZTUCZNEJ GRUPY DUŻYCH SKRZELONOGÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZPANCERZOWCE Anostraca - skorupiaki występujące na wszystkich kontynentach, we wszystkich strefach zoogeograficznych; dotychczas opisano ponad 300 gatunków, jednakże około 1/4 z nich znana jest tylko z locus typicus lub mniej niż 3 lokacji; najliczniejszą w gatunki jest Palearktyka z centrum bioróżnorodności na Bałkanach; zwyczajowo zaliczane do sztucznej grupy dużych skrzelonogów (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZPANCERZOWCE
Anostraca - skorupiaki występujące na wszystkich kontynentach, we wszystkich strefach zoogeograficznych; dotychczas opisano ponad 300 gatunków, jednakże około 1/4 z nich znana jest tylko z locus typicus lub mniej niż 3 lokacji; najliczniejszą w gatunki jest Palearktyka z centrum bioróżnorodności na Bałkanach; zwyczajowo zaliczane do sztucznej grupy dużych skrzelonogów (na 14 lit.).

Oprócz ANOSTRACA - SKORUPIAKI WYSTĘPUJĄCE NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WE WSZYSTKICH STREFACH ZOOGEOGRAFICZNYCH; DOTYCHCZAS OPISANO PONAD 300 GATUNKÓW, JEDNAKŻE OKOŁO 1/4 Z NICH ZNANA JEST TYLKO Z LOCUS TYPICUS LUB MNIEJ NIŻ 3 LOKACJI; NAJLICZNIEJSZĄ W GATUNKI JEST PALEARKTYKA Z CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI NA BAŁKANACH; ZWYCZAJOWO ZALICZANE DO SZTUCZNEJ GRUPY DUŻYCH SKRZELONOGÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ANOSTRACA - SKORUPIAKI WYSTĘPUJĄCE NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WE WSZYSTKICH STREFACH ZOOGEOGRAFICZNYCH; DOTYCHCZAS OPISANO PONAD 300 GATUNKÓW, JEDNAKŻE OKOŁO 1/4 Z NICH ZNANA JEST TYLKO Z LOCUS TYPICUS LUB MNIEJ NIŻ 3 LOKACJI; NAJLICZNIEJSZĄ W GATUNKI JEST PALEARKTYKA Z CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI NA BAŁKANACH; ZWYCZAJOWO ZALICZANE DO SZTUCZNEJ GRUPY DUŻYCH SKRZELONOGÓW. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x