Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W MARKETINGU: PRZYPISYWANIE OKREŚLONEJ WARTOŚCI DANYM DZIAŁANIOM MARKETINGOWYM LUB KONSUMENCKIM W ODNIESIENIU DO POŻĄDANYCH REZULTATÓW; SPOSÓB MIERZENIA ZWROTU Z INWESTYCJI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATRYBUCJA to:

w marketingu: przypisywanie określonej wartości danym działaniom marketingowym lub konsumenckim w odniesieniu do pożądanych rezultatów; sposób mierzenia zwrotu z inwestycji (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATRYBUCJA

ATRYBUCJA to:

w językoznawstwie - zestawienie rzeczownika i przymiotnika, w którym przymiotnik jest przydawką, czyli atrybutem (na 9 lit.)ATRYBUCJA to:

przypisywanie czegoś komuś lub czemuś, metoda wyjaśniania przyczyn swojego bądź cudzego postępowania, pozwalająca także je przewidywać (na 9 lit.)ATRYBUCJA to:

przypisanie (stwierdzenie) autorstwa dzieła sztuki, dokonywane w sytuacji, kiedy dzieło nie jest podpisane lub istnieją wątpliwości co do autentyczności podpisu autora (na 9 lit.)ATRYBUCJA to:

zakres uprawnień, komptencji w zakresie jakiegoś działania (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MARKETINGU: PRZYPISYWANIE OKREŚLONEJ WARTOŚCI DANYM DZIAŁANIOM MARKETINGOWYM LUB KONSUMENCKIM W ODNIESIENIU DO POŻĄDANYCH REZULTATÓW; SPOSÓB MIERZENIA ZWROTU Z INWESTYCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.157

FACJA, STEROWIEC SZKIELETOWY, ANALITYKA MEDYCZNA, EHRHARD, CHOINKA, ODSYŁACZ, BĄK AMERYKAŃSKI, PIKNOMETR, KLEJONKA, POGODNOŚĆ, KWATERA GŁÓWNA, PRZEWÓD, ZASUWA, GWIAZDKA, PODCASTING, BLUSZCZ, SALTARELLO, BEŁT, ZACHWALACZ, MAŁOSTKA, WIELOPIĘTROWIEC, ZAPROSZENIE, SZTYWNA SPACJA, AKTYWISTA, INTERGLACJAŁ, SKALNICZEK SIWY, ENERGIA, ANTYSOWIETYZM, EWOKACJA, KLESZCZE, REPERTUAR, RYNKA, LICZEBNIK, JEDNOSTKA ALOKACJI, PUNKT KATECHETYCZNY, SEKTA, AKCJONARIUSZ, KAPITUŁA, KOMÓRCZAK, WYKRZYKNIENIE, USTALENIE, FORMA ODLEWNICZA, NIEBIOSY, PART, POSIADŁOŚĆ, UBOGI KREWNY, RESPONDENT, POPYT GLOBALNY, MESZEK, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ESTER, KURS, DOM HANDLOWY, SER PODPUSZCZKOWY, GERYLASI, STRZAŁECZKA, DRUT, PODWIELOKROTNOŚĆ, SZEREG ROZDZIELCZY, WEZWANIE, SALAMI, KOŁO RATUNKOWE, SMOLUCH, ATRYBUCJA, POLIMORFIZM, LIPOLIZA, KLAWISZ, LICZARKA, SER ŻÓŁTY, BROKATELA, KUPON, CEDUŁA, KSIĄŻKA ADRESOWA, SKRZYDŁA, AKCENT, GRADACJA, ŁOTEWSKI, AIDEOLOGICZNOŚĆ, GRAFOSKOP, STOPA MENNICZA, SUROWICA, CLAUDE, FRAGMENTARYZACJA, BOSS, RENOMA, KUBIZM ORFICZNY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CIAŁO, KULTURA STARTEROWA, OFIARA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, STREFA RYFTU, BEZDUSZNOŚĆ, SZLACHETCZYZNA, IGŁA, PION ŻYROSKOPOWY, DZBANEK NA KWIATY, BRZYDACTWO, STOPA NARZUTU, WSPÓŁKRÓL, WIERZBINA, UCIOS, OPASŁOŚĆ, AMERYKANIZM, KRECIK, PODATNOŚĆ, SZAFLIK, MORENA BOCZNA, ŁOŻE, GOTOWIEC, JAŁOWIEC POSPOLITY, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, BURGER, KWARTET, RÓJ, STEREOTYPIA, WARTOŚĆ NOMINALNA, BULION, KRWAWNIK, OPERATOR KABLOWY, DOBIEG, METODA STYCZNYCH, STACZ, AZYMUT, SONIFIKACJA, AHISTORYZM, KRATA ROZDZIELNA, GWINT, STOPKA, START-UP, FANPEJDŻ, PERKALIK, KLAUZULA WALORYZACYJNA, SYNDYK, UCHODŹSTWO, PYZY, KUPNO, MARYNARCZYNA, TRZMIELINA, PARODIA, WARIATKA, WZÓR CHEMICZNY, JEGO WYSOKOŚĆ, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, EKRAN, KONSULTANT, SAGAN, PIRACTWO, ZACHOWANIE, RZECZ PRZYSZŁA, BLOCZEK, OZONEK, FLASZKA, TOPIELISKO, SABOTY, SYGNAŁEK, ŁUK SKRZELOWY, BEZKRYTYCYZM, URCEUS, ACHEIROPOIETA, STRUNA, KONFISKATA, ŻACHWA, PATENA, STAN CYWILNY, KEBOB, PLAMISTOŚĆ, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, WSTĘŻNIAKI, STRÓJ, DZIEWCZĘCOŚĆ, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, CZARODZIEJSTWO, ANGIELCZYK, RIKSZARZ, REGENERACJA, CZUWANIE MODLITEWNE, IMPREZA TURYSTYCZNA, SKUMBRIA, MUFKA, GLORIETTA, REZERWA, ARKUSZ KALKULACYJNY, KOLONIZATOR, KORPUS URZĘDNICZY, ZEZWOLENIE, BULWARÓWKA, LABORATORIUM, RETUSZ, NIEMIASZEK, BRZEMIĘ, OBIEKTYWNOŚĆ, KUPLET, SIŁA, KWADRATURA, MRÓWKA, GERMAŃSKI, WIELKOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, KOCIOŁEK SKALNY, IMMUNOSUPRESOR, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, BIRET, DEGRESJA, KĘPKA, WALKA, PRZEZWISKO, PIEPRZ RÓŻOWY, PODWODA, KOMÓRKA, NOK, PIANKA, NOTACJA, GAJA, CZWÓRKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ODSTĘPSTWO, KIJEK, RETABULUM, ZACHOWANIE, TITR, ŁAŃCUSZEK, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, SĄD I INSTANCJI, RESPIRATOR, ABOLICJA, KARRUKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, POZYCJA RYGLOWA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, OBIEKTYW, WIDLICZKA, PUŁAP, METAL CIĘŻKI, UBOŻENIE, HERBATA, OPODATKOWANIE, DZIADZIENIE, PRZYROST DEMOGRAFICZNY, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, OBRÓBKA, TŁO, NIEREZYDENT, INOKULACJA, BLANK, DŻIHAD, TRAWA MORSKA, PRIMADONNA, ASAŃSTWO, METODA DELFICKA, KONSUMENT, SKANDYNAWSKOŚĆ, HUMANIZACJA PRACY, KARTAN, ZNAK PISARSKI, ŁOPATA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, RABAT, BOBOWATE WŁAŚCIWE, SZPILKA, UGRUPOWANIE, MARŻA HANDLOWA, MOLESKIN, BRZYDULA, CEGŁA DZIURAWKA, HADIS, LOGGIA, PŁATKI ZBOŻOWE, ZAGRANICZNOŚĆ, SIŁACZ, CHAŁTURZYSTA, CZABAN, AQUAFABA, KOSZULKA, PRZYRODNIA SIOSTRA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PUNKT MOTORYCZNY, KUPIEC, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, SINICA, MŁOTEK, PISMO, SZPILKA, DAKTYLOGRAFIA, KULTURA MATERIALNA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, KOPROWINA, ALTERNATA, PITA, KEYBOARD, MIGAWKA CENTRALNA, REAKCJA PODSTAWIANIA, KAPTUR, CŁO WYRÓWNAWCZE, SIECZKA, ZABAWKA, PASZTECIK, BEZSZELESTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.157 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w marketingu: przypisywanie określonej wartości danym działaniom marketingowym lub konsumenckim w odniesieniu do pożądanych rezultatów; sposób mierzenia zwrotu z inwestycji, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MARKETINGU: PRZYPISYWANIE OKREŚLONEJ WARTOŚCI DANYM DZIAŁANIOM MARKETINGOWYM LUB KONSUMENCKIM W ODNIESIENIU DO POŻĄDANYCH REZULTATÓW; SPOSÓB MIERZENIA ZWROTU Z INWESTYCJI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
atrybucja, w marketingu: przypisywanie określonej wartości danym działaniom marketingowym lub konsumenckim w odniesieniu do pożądanych rezultatów; sposób mierzenia zwrotu z inwestycji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATRYBUCJA
w marketingu: przypisywanie określonej wartości danym działaniom marketingowym lub konsumenckim w odniesieniu do pożądanych rezultatów; sposób mierzenia zwrotu z inwestycji (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x