DOKUMENT WYZNACZAJĄCY KIERUNEK DZIAŁANIA JAKIEJŚ ORGANIZACJI LUB W JAKIMŚ ZAKRESIE (STRATEGIA ROZWOJU, STRATEGIA FIRMY, STRATEGIA MARKETINGOWA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRATEGIA to:

dokument wyznaczający kierunek działania jakiejś organizacji lub w jakimś zakresie (strategia rozwoju, strategia firmy, strategia marketingowa) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRATEGIA

STRATEGIA to:

skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu, a który uwzględnia przewidywanie zdarzeń w odległym czasie, co ma pozwolić na utrzymanie stanu nie gorszego lub wręcz lepszego niż wyjściowy (na 9 lit.)STRATEGIA to:

dział sztuki wojennej obejmujący tworzenie, rozwój, przygotowanie i wykorzystanie sił zbrojnych dla osiągnięcia celów we wszystkich dziedzinach i warunkach funkcjonowania państwa (na 9 lit.)STRATEGIA to:

gatunek gier komputerowych, w których powodzenie zależy w mniejszym stopniu od losu, a w większym od skutecznego planowania ruchów (na 9 lit.)STRATEGIA to:

czynnościowy wzorzec projektowy, który definiuje rodzinę wymiennych algorytmów i kapsułkuje je w postaci klas (na 9 lit.)STRATEGIA to:

w teorii gier: plan działania gracza opisujący jego zachowanie w każdej możliwej sytuacji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT WYZNACZAJĄCY KIERUNEK DZIAŁANIA JAKIEJŚ ORGANIZACJI LUB W JAKIMŚ ZAKRESIE (STRATEGIA ROZWOJU, STRATEGIA FIRMY, STRATEGIA MARKETINGOWA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.099

SPARRING, EKSPRES, WIKARIUSZ, OSPA, GRENADYNA, KAPLERZ, BAKAS, ZAKONNOŚĆ, OŚLE UCHO, WAGA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, PRZEDRUK, STANOWISKO, STRATEGIA, POCHODZENIE, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, KRĘG, KACZKA, KASZTELANIA, FALA, ŻAGIEW, UDRĘCZENIE, BRZOSKWINIA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, TELEWIZJA HD, UPADEK, PYSZCZEK, WUZETKA, CZYSTKA ETNICZNA, MORWA, LIFTING, PEDAGOGIKA, PISZCZEK, IRANIZACJA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, FUNKCJA CELOWA, HEL, MIESIĄC, MENU, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, RETABULUM, STAN POSIADANIA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, BROŃ, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, WYDZIELINA ORGANIZMU, KONEW, TAROT, PRZEBARWIENIE, OFENSYWA, MA, INDOS, TESSERA, PICUŚ, SIATECZKA, SIAD, BĄBELEK, BERET, FILOLOGIA WŁOSKA, POWIEŚĆ SCI-FI, FONDUE SEROWE, WARIACJE, KONKATEDRA, ZAKŁAD, ROZTWÓR STAŁY, LIBERIA, KADŹ, PODMIOT GOSPODARCZY, ANIMIZM, RZECZNIK PRASOWY, ZATOR PŁUCNY, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, TABLICA, SZTANDAR, GORCZYCZNIK, RADA STARCÓW, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, PIANKA, HARDTOP, KUMA, ROŚLINA PASTEWNA, WIZA, PEIRESKIA, FATAMORGANA, FILM DROGI, DRĄŻEK SKRĘTNY, SKARBNIK, KAMIONKA, TRAFIENIE, BEZPIECZNE ZAPASY, PRZEDMIOT, HADIS, DERYWAT, RAJKA, DZIESIĘCINA, DOBRA STRONA, WICEDYREKTOR, PASTEL, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, PODOBIZNA, PATOLNIA, FROTTE, PRZĘSŁO, PASAŻ, KRATA KSIĘCIA WALII, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, DOLABELLA, REZYDUUM, DZIÓB, SZKODNIK, PARK MASZYNOWY, SZMAT, DRUK ULOTNY, PODCENTRALA, DRIAKIEW, FORMAT, PROLIFERACJA, PROJEKT INFRASTRUKTURALNY, PRZEPŁYW, KRZYŻYK, KOŃCÓWKA, CZESKI BŁĄD, PRZYGOTOWANIE, ŁASKAWCA, ROZPIS, JARZĘBINA, DOMICYL, PIESZCZOCH, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, KINKAN, POCENIE, OBRÓT PIENIĘŻNY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, KARZEŁEK, TEREN, SIEROTA ZUPEŁNY, PILOKARPUS, SAKWA, ZWARCIE, DONIESIENIE, PASIERB, OSTRZE TRZONECZKOWATE, PRZÓD, SZYJA, BBS, CZAPKA TEKTONICZNA, ZWORNIK, SEKSIZM, PŁAWA SONAROWA, KOMPLET, PEDAŁÓWKA, WYKLUCZENIE, PAJACYK, KOPROLIT, KOŁO PODBIEGUNOWE, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, OGIEŃ KRZYŻOWY, LOT CZARTEROWY, NARTA WODNA, GĘŚ, SYN, ANATOL, NIEOCZYWISTOŚĆ, MYDELNICZKA, INTERES PRAWNY, WEŁNIAK, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KOTWICA, POPITA, PINGWIN MASKOWY, OCHRONA, ISTOTA RZECZY, SMOLUCH, SZMER, KOREK, LICZBA PRZESTĘPNA, CIĄG, WIRTUOZERSTWO, GWIAZDA PRZEWODNIA, ZARADNOŚĆ, KANOE, NISKOROSŁOŚĆ, BAWOLE OKO, SERWETECZKA, JARZENIÓWKA, ATMOSFERA, CYTODIAGNOSTYKA, PROGRAMOTWÓRCA, POLIGYNANDRIA, CIĄG, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, ROPOWICA KŁĘBU, RĄB, ROLADKA, LAMERSTWO, OBSADA, CZOŁÓWKA, SKÓRNIK, PODYPLOMÓWKA, BACIK, NIESZCZEROŚĆ, TUBA, FILOLOGIA NIEMIECKA, MIĘCZAK, PIEŚŃ, SMITH, PASEK, POZIOMNICA, MIEJSCE, LINIA ZABUDOWY, PRZEWRÓSŁO, EGZAMIN POPRAWKOWY, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ZIARENKO, SZEREG, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, OSTROGA, MIKONAZOL, RUMIEŃ LOMBARDZKI, ELEMENTY, KORUPCJOGENNOŚĆ, MIKROKARTA, GŁÓG, SCHRONISKO, WRÓBEL POLNY, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, TAMARILLO, RUCH, DESKARZ, FARBA, DOMY, ETERY, BULION, OPERATOR, URZĄDZENIE RADIOWE, LAWATARZ, CHOROBA POPROMIENNA, PAZUR, INTROMISJA, KISZKA PASZTETOWA, WASZA WYSOKOŚĆ, DOCHODZĄCA KOBIETA, KAFETERIA, KONTUAR, ROZMIAR, PANDAN, SZUM, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, BLASZKA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, TON, SZEWRON, SEŁEDEC, NUROGĘŚ, FILC, SAMOURZECZYWISTNIENIE, AKCJONARIUSZ, STEROWNIK LOGICZNY, ANTONOMAZJA, LIST, KOŻUSZYSKO, EKSPOZYCJA, KULT ŚWIĄTYNNY, OSOWIAŁOŚĆ, ERA PALEOFITYCZNA, ANARCHISTA, SROGOŚĆ, FASETA, LUDWIK, MOSTEK, FOKA, BAWEŁNA, PURUSZA, FARMAKOTERAPIA, KUŹNICA, TROMPA, PURPURA, FOTORECEPTOR, TANIEC, OWAD, MŁOTECZEK, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, ZACIĘCIE, KOSTUR, ELEKTROIZOLACJA, OBRÓBKA, MANIOK, DYSKRETKA, TREMENDYZM, TRYUMWIRAT, APLIKACJA, PUBLIKACJA, ZNAK, PODSEKTOR, BLENDA SMOLISTA, DOMINIUM, STRZELBA, OKTET, ?EGZONUKLEAZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.099 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT WYZNACZAJĄCY KIERUNEK DZIAŁANIA JAKIEJŚ ORGANIZACJI LUB W JAKIMŚ ZAKRESIE (STRATEGIA ROZWOJU, STRATEGIA FIRMY, STRATEGIA MARKETINGOWA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT WYZNACZAJĄCY KIERUNEK DZIAŁANIA JAKIEJŚ ORGANIZACJI LUB W JAKIMŚ ZAKRESIE (STRATEGIA ROZWOJU, STRATEGIA FIRMY, STRATEGIA MARKETINGOWA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRATEGIA dokument wyznaczający kierunek działania jakiejś organizacji lub w jakimś zakresie (strategia rozwoju, strategia firmy, strategia marketingowa) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRATEGIA
dokument wyznaczający kierunek działania jakiejś organizacji lub w jakimś zakresie (strategia rozwoju, strategia firmy, strategia marketingowa) (na 9 lit.).

Oprócz DOKUMENT WYZNACZAJĄCY KIERUNEK DZIAŁANIA JAKIEJŚ ORGANIZACJI LUB W JAKIMŚ ZAKRESIE (STRATEGIA ROZWOJU, STRATEGIA FIRMY, STRATEGIA MARKETINGOWA) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - DOKUMENT WYZNACZAJĄCY KIERUNEK DZIAŁANIA JAKIEJŚ ORGANIZACJI LUB W JAKIMŚ ZAKRESIE (STRATEGIA ROZWOJU, STRATEGIA FIRMY, STRATEGIA MARKETINGOWA). Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x