W GEOLOGII FORMA WIETRZENIA POWIERZCHNI SKALNYCH, MAJĄCA POSTAĆ KOLISTEJ LUB WYDŁUŻONEJ MISY DŁUGOŚCI OD 0,5 DO 1,5 M I GŁĘBOKOŚCI DO 1 M - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOCIOŁEK SKALNY to:

w geologii forma wietrzenia powierzchni skalnych, mająca postać kolistej lub wydłużonej misy długości od 0,5 do 1,5 m i głębokości do 1 m (na 14 lit.)KOCIOŁEK WIETRZENIOWY to:

w geologii forma wietrzenia powierzchni skalnych, mająca postać kolistej lub wydłużonej misy długości od 0,5 do 1,5 m i głębokości do 1 m (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GEOLOGII FORMA WIETRZENIA POWIERZCHNI SKALNYCH, MAJĄCA POSTAĆ KOLISTEJ LUB WYDŁUŻONEJ MISY DŁUGOŚCI OD 0,5 DO 1,5 M I GŁĘBOKOŚCI DO 1 M". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.207

RELIKWIA, WITRYNA, ASTRAGAL, MACKI, GWIAZDKA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, PRZEGLĄDACZ, PRZYBLIŻENIE, LUGER, RAGLAN, LEW, CYKL SONATOWY, WŚCIEKŁY PIES, MACICA, ŚMIERDZIUCH, TYMBALIK, AGAMA PERSKA, STRONICA, KLEPISKO, FORMA, OBIONE, ORBITA, WESZ MORSKA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, TANIEC TOWARZYSKI, WOLUMEN OBROTU, KREWETKA NAKRAPIANA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, PODDAŃCZOŚĆ, PODATNOŚĆ, ALLEGRO, ZDRADA, MCHY LIŚCIASTE, BEZSENS, ZRASZARKA, ABORDAŻ, TABOR, CHOWANIEC, RZADKOŚĆ, ZAĆMIENIE, PREFORMACJA, ŁUSKA, OFLAG, SZWABSKI, STOLIK, PAKLAK, SŁUŻEBNIK, LORDOSTWO, KONTUR, GATUNEK ALOCHRONICZNY, NACISK, GARBNIK, SKATING, OGNIWO, ROSZCZENIE ZWROTNE, WERYFIKACJA, HORMON LOKOMOCYJNY, NOTKA, GŁUCHY TELEFON, MADAPOLAM, BUTYL, VADEMECUM, RZĘSISTEK, ZŁOTOGŁÓW, FUGA, GALASÓWKA, LUNETA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, KOREKTOR, DRAMATYKA, CLERK, SPRAWA, ZESZYT, WIŚLANKA, KRAKWA, KONTRETYKIETA, MINERAŁ, WSPINACZKA SPORTOWA, WANIENECZKA, ZAMSZ, GŁADŹ, ZNACHOR, INWIGILACJA, PRZEŻYCIE, RARÓG, BALKON, BARKAS, OSKAR, KOMORA MINOWA, PORZECZKÓWKA, KAWALKATA, SĘDZIA, WAPNIAK, ALPAKA, CYNIA, KRĄGŁOŚĆ, PĘK, ZIELENICE, STARA WIARA, LĄDZIENIE, SŁUP, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, FAŁDA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, REZYDENT, PERYPATETYK, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, TRAMONTANA, CIOTECZNY DZIADEK, SŁOWNIK, CIASTO PIASKOWE, PROGRAMOTWÓRCA, ODBOJNICA, ŚRUBA POCIĄGOWA, ALMANACH, PRZETACZANIE KRWI, RULETKA, KASZTEL, POKRYCIE, ŻUREK, PANNICA, ADORACJA, MASZTÓWKA, OVERCLOCKING, WYZWANIE, PONCZÓWKA, METR, SSAK WYMARŁY, SUROWICA, SZPATUŁKA, NIEMOŻEBNOŚĆ, KRUPNIK, WYPALANKA, NAPĘD, CZARNOKSIĘŻNIK, PACJENCJA, BOMBARDON, GNUŚNOŚĆ, LAMA, ROZGAŁĘZIACZ, MANDORLA, KURACJA, ASTRAGAL, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, KOD GENETYCZNY, KOP, POWIEŚĆ RZEKA, PARTIA, ŚWIERZBOWIEC DRĄŻĄCY, WĘGLIK SPIEKANY, IPSYLON, ADAGIO, PARKIET, SKALA, BIEG PŁASKI, GLORIA, STAN SKUPIENIA, SP. Z O.O, CZEBUREK, CYNGIEL, KONTAKT, KLERK, ZAOPATRZENIE, SZURPEK MISECZKOWATY, NOBEL, REGRESJA MORZA, USTONOGIE, SZTURWAŁ, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, GAZ BOJOWY, DYSOCJACJA TERMICZNA, KRATER, ELEMENT, ZAPALENIE, INFOMAT, POGODNOŚĆ, TOR, NANORURKA, LIMETA, KARA GŁÓWNA, PRAWORZĄDNOŚĆ, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, SZWEDZKOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KUPON, GRUPA, AGROWŁÓKNINA, PASEK, AKCJONARIUSZ, HUCUŁ, NIEDODMA PŁUC, STARTER, ALAIN, RAMIĘ, GAD, KAJMAK, TWIERDZENIE PITAGORASA, CZAS PRZESZŁY, USTRÓJ, PORNO, ASOCJATYWNOŚĆ, BANIA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SIEDEMDZIESIĄTKA, FALISTOŚĆ, SZTUKA PASYJNA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, UZYSK, BAZYLIKA KATEDRALNA, OBWAŁ, KULTUROWOŚĆ, MECENAT, BIFURKACJA, HAMBURGER, STEK, GNIOTOWNIK, PROCES KARNY, SCHABOWY, RANA POSTRZAŁOWA, PLURALIZM, MAIŻ, SZCZODRZENIEC, KIESZEŃ, PROMIENIOWANIE PODCZERWONE, BENCHMARK, KRAŃCÓWKA, GŁOWACZ, WIDZOWNIA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, EMISJA, ŁOPATA, ZYSK, SARISA, SZPILKA, PAPIERZAK, TARTINKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, TATRA, NIELOTNOŚĆ, PIEC, KASZA MANNA, NASZELNIK, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, DOBYTEK, WYWIAD, KOSZULKA, LAMINAT, PRZECZYSTOŚĆ, ISTOTA SZARA, TUMBA, ASFALT, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KURZAWA, OSŁONOWOŚĆ, ŚCIĘCIE, DOSTĘP, EPOLET, EFEKT BOGACTWA, KONCERT, KAWAŁ, ALASKA, GRZEBIEŃ, KABINA, MURARKA RUDA, FUTERKO, ZANURZENIE, SZARPANKA, ALFRED, UŚCISK, PIWETOZAUR, PROPAROKSYTON, MIMEZJA, PLAMA, SPOTKANIE MODLITEWNE, CIOS, PŁUŻEK, ŻUŻLOBETON, REJESTR, DROGA RZYMSKA, MARSKOŚĆ, MISTRZ, DENIER, FACHOWIEC, DEPORTOWANY, MANTELLOWATE, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, PAROWANIEC, RELACJA BINARNA, PEŁNOMOCNICTWO, MAŁŻEŃSTWO, KURIEREK, WRAK, RÓWNONOGI, GAZ, AZOLLA KAROLIŃSKA, MANGANIAN, CENTRUM, BEZODPŁYWOWOŚĆ, OKO OPATRZNOŚCI, ?DAWCA NARZĄDÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GEOLOGII FORMA WIETRZENIA POWIERZCHNI SKALNYCH, MAJĄCA POSTAĆ KOLISTEJ LUB WYDŁUŻONEJ MISY DŁUGOŚCI OD 0,5 DO 1,5 M I GŁĘBOKOŚCI DO 1 M się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W GEOLOGII FORMA WIETRZENIA POWIERZCHNI SKALNYCH, MAJĄCA POSTAĆ KOLISTEJ LUB WYDŁUŻONEJ MISY DŁUGOŚCI OD 0,5 DO 1,5 M I GŁĘBOKOŚCI DO 1 M
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOCIOŁEK SKALNY w geologii forma wietrzenia powierzchni skalnych, mająca postać kolistej lub wydłużonej misy długości od 0,5 do 1,5 m i głębokości do 1 m (na 14 lit.)
KOCIOŁEK WIETRZENIOWY w geologii forma wietrzenia powierzchni skalnych, mająca postać kolistej lub wydłużonej misy długości od 0,5 do 1,5 m i głębokości do 1 m (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOCIOŁEK SKALNY
w geologii forma wietrzenia powierzchni skalnych, mająca postać kolistej lub wydłużonej misy długości od 0,5 do 1,5 m i głębokości do 1 m (na 14 lit.).
KOCIOŁEK WIETRZENIOWY
w geologii forma wietrzenia powierzchni skalnych, mająca postać kolistej lub wydłużonej misy długości od 0,5 do 1,5 m i głębokości do 1 m (na 20 lit.).

Oprócz W GEOLOGII FORMA WIETRZENIA POWIERZCHNI SKALNYCH, MAJĄCA POSTAĆ KOLISTEJ LUB WYDŁUŻONEJ MISY DŁUGOŚCI OD 0,5 DO 1,5 M I GŁĘBOKOŚCI DO 1 M sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - W GEOLOGII FORMA WIETRZENIA POWIERZCHNI SKALNYCH, MAJĄCA POSTAĆ KOLISTEJ LUB WYDŁUŻONEJ MISY DŁUGOŚCI OD 0,5 DO 1,5 M I GŁĘBOKOŚCI DO 1 M. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast