SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRZECIWNIKAMI POLITYCZNYMI I OSOBAMI DLA KOGOŚ NIEWYGODNYMI, POLEGAJĄCY NA UMIESZCZANIU TYCH OSÓB NA DŁUGIE LATA LUB NA CAŁE ŻYCIE W SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH, BEZ PRAWDZIWYCH WSKAZAŃ MEDYCZNYCH, NA PODSTAWIE FAŁSZYWYCH DIAGNOZ LEKARSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PSYCHIATRIA REPRESYJNA to:

sposób postępowania z przeciwnikami politycznymi i osobami dla kogoś niewygodnymi, polegający na umieszczaniu tych osób na długie lata lub na całe życie w szpitalach psychiatrycznych, bez prawdziwych wskazań medycznych, na podstawie fałszywych diagnoz lekarskich (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRZECIWNIKAMI POLITYCZNYMI I OSOBAMI DLA KOGOŚ NIEWYGODNYMI, POLEGAJĄCY NA UMIESZCZANIU TYCH OSÓB NA DŁUGIE LATA LUB NA CAŁE ŻYCIE W SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH, BEZ PRAWDZIWYCH WSKAZAŃ MEDYCZNYCH, NA PODSTAWIE FAŁSZYWYCH DIAGNOZ LEKARSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.284

KRYSZTAŁ, OŚ OPTYCZNA, RENA, SONAR, SAMICA, KONFORMACJA, CZAS, AUTOPREZENTACJA, TEST, TRZYMANIE STRONY, KRAKWA, POLKA, STEP, TRĄBKA, ALAIN, SERW, WRÓG, GOŁĄBKI, STRAWIŃSKI, PANTOFELNIK, REGIONALISTYKA, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, POWINOWACTWO CHEMICZNE, TAJEMNICA, BROŃ AUTOMATYCZNA, KLUCZ, POSZKODOWANY, DOKTOR KOŚCIOŁA, PELERYNA, METYS, KOMBATANTKA, DOMNIEMANIE, PARKIET, SZTUFADA, STRINDBERG, DIPLOPIA, MARUDA, KARTKA, CIAŁO NIEBIESKIE, KOPALINA LECZNICZA, WYRĘBISKO, BYDLĘ, ODKRYCIE, REGENERATOR, MIMEZJA, EHRHARD, SUCHOKLATES, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, OTWÓR, RZĄD, MIĘSIARZ, PUNKT, NAWIETRZAK, ESCALIVADA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, RZECZ WNIESIONA, PARCIAKI, PIŻMOWÓŁ, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, SZPILKA, ABERRACJA, CIAMCIA, EMPORA, ZIELONE PŁUCA, TUSZKA, AKACJA, ZASADA REAFERENCJI, ADIDASEK, LOGARYTM DZIESIĘTNY, CYGANKA, BAŁWAN, DWUMECZ, PONCZOWNICA, FALSYFIKAT, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, ANGIOPLASTYKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KWATERODAWCA, DOZÓR ELEKTRONICZNY, CYTRYNIEC, WNIEBOWZIĘCIE, LIZESKA, KARL, PIŁA, AKADEMIK, PARYTET, TANIEC WSPÓŁCZESNY, KREOL, CENTRUM, ZBROJENIE, BORYS, KSIĘŻULEK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, GRENADYNA, TRYSKAWKA SZKLANA, NASTAWA OŁTARZOWA, OCHRONA, INSYNUATOR, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, SZCZYT, POŁĄCZENIE CIERNE, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, GÓWNOBURZA, DOCHÓD NOMINALNY, WIESZAK, FĄFEL, ROM, REMONTANTY, TEMPERATURA MROZU, ESKORTA, DESIGN, PUNK ROCK, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, ARABIKA, FLIRCIARA, ŻÓŁTA KARTKA, NAWIERZCHNIA, PRAWO, BITWA, PARAGRAF, PĄCZEK, KAPOTA, KLASYFIKACJA ABC, OŚCIEŻNICA, KONTO, IMPOTENCJA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, HOT DOG, ŁUPIEŃ, KSIĘGA RACHUNKOWA, OPARCIE, WYDRZYK, TYRAŃSTWO, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, EGIDA, AUTOKAR, TINA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, KRWAWNIK, PEDOGONEZA, BUTLA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, OBSADA ETATOWA, KOSMOGONIA, KAJMAKAM, ANOKSYBIOZA, ESTRADOWOŚĆ, OSAD, NOTKA, WALIDACJA, SUPLEMENT, PAJĄCZEK, TURMA, METAL NIEŻELAZNY, SZPILKA, URZĄD KONSULARNY, LOBELIOWE, LIDER, KOLO, NIMFA, LATA, SMOCZEK, SZCZOTECZKA, KROKIET, WOLTAŻ, OBRAZ STEREOSKOPOWY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, KORONA, PROTETYKA, REAKCJA WYPROSTNA, GÓRA LODOWA, PUNK, HULAJDUSZA, DIODA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, PUŁAP, FRYKCJA, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, ELITA, SUROWOŚĆ, POLIGLOTA, NIERÓWNOŚĆ, PARLANDO, DYPTYK, KARA KWALIFIKOWANA, APSYDA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, BATAGURY, GROWL, FILAR, CZARNY FILM, CHRUPKOŚĆ, FIZJOLOGIA, PUKNIĘCIE, OBCIĄŻENIE, PŁYWACZEK, LICZBA, SZCZEĆ, ŚCIEŻKA, FIORD, AKROBACJA POWIETRZNA, INSTYTUT, SŁONIOWATE, EKLER, PRACOWNIK NAUKOWY, UPRAWNIENIE, LABOLATORIUM, GRA TOWARZYSKA, RÓG, MARK, OKRZYK, REZERWAT, TUSZ, ANTIDOTUM, SETNIK, SYFON, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, SZCZEPIENIE, DZIANINA, DYMARKA, AWANSE, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, MODEL, EBOLA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, ROPUCHA BLOMBERGA, PRZYLŻEŃCE, ŚCIANA, MARGARYNA, MARYNARCZYNA, WAFELEK, OSTROKRZEW, AGENT, SAM, OPAD, DIAFTOREZA, KWIATON, DZIOBAK, LIPA, PYTANIE, FEJHOA, ULOTKA, SZPILECZKA, PODBIERACZ, KONCERN, JASKÓŁCZE GNIAZDO, PLAN, SYMPATYKOMIMETYK, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, GRZEBACZ, GŁUPKOWATOŚĆ, ROZSZCZEPIENIE, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, TRIANGULACJA, KUSTOSZ, POZEW, SYLWETKA, KALETKA, TERYTORIUM MANDATOWE, MATRYKUŁA, MOC WYTWÓRCZA, ARGUMENT, PROCES BIOLOGICZNY, STARTUP, OBWÓD ELEKTRYCZNY, DRZEWO SOLITEROWE, ZEBROID, ŻYWOPŁOT, MAKRAMA, BAŁAMUTNIA, BESTIARIUSZ, BURZYK, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, SKÓRA, PŁETWA STEROWA, OSTRY DYŻUR, SIEDMIOMILOWE BUTY, FALA, ZDANIE, PERSONAT, DŻEM, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, ORBITER, BAREŻ, PŁYTA STOLARSKA, PANTOFELNIK, POZYCJA RYGLOWA, ŚLUZA WAŁOWA, WIECZÓR POETYCKI, TYP ENDOMORFICZNY, PANTOMIMA, KOTLET, HANDEL NARĘCZNY, BLUES, WĘZEŁ KOLEJOWY, ?STARZEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.284 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRZECIWNIKAMI POLITYCZNYMI I OSOBAMI DLA KOGOŚ NIEWYGODNYMI, POLEGAJĄCY NA UMIESZCZANIU TYCH OSÓB NA DŁUGIE LATA LUB NA CAŁE ŻYCIE W SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH, BEZ PRAWDZIWYCH WSKAZAŃ MEDYCZNYCH, NA PODSTAWIE FAŁSZYWYCH DIAGNOZ LEKARSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRZECIWNIKAMI POLITYCZNYMI I OSOBAMI DLA KOGOŚ NIEWYGODNYMI, POLEGAJĄCY NA UMIESZCZANIU TYCH OSÓB NA DŁUGIE LATA LUB NA CAŁE ŻYCIE W SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH, BEZ PRAWDZIWYCH WSKAZAŃ MEDYCZNYCH, NA PODSTAWIE FAŁSZYWYCH DIAGNOZ LEKARSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PSYCHIATRIA REPRESYJNA sposób postępowania z przeciwnikami politycznymi i osobami dla kogoś niewygodnymi, polegający na umieszczaniu tych osób na długie lata lub na całe życie w szpitalach psychiatrycznych, bez prawdziwych wskazań medycznych, na podstawie fałszywych diagnoz lekarskich (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PSYCHIATRIA REPRESYJNA
sposób postępowania z przeciwnikami politycznymi i osobami dla kogoś niewygodnymi, polegający na umieszczaniu tych osób na długie lata lub na całe życie w szpitalach psychiatrycznych, bez prawdziwych wskazań medycznych, na podstawie fałszywych diagnoz lekarskich (na 21 lit.).

Oprócz SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRZECIWNIKAMI POLITYCZNYMI I OSOBAMI DLA KOGOŚ NIEWYGODNYMI, POLEGAJĄCY NA UMIESZCZANIU TYCH OSÓB NA DŁUGIE LATA LUB NA CAŁE ŻYCIE W SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH, BEZ PRAWDZIWYCH WSKAZAŃ MEDYCZNYCH, NA PODSTAWIE FAŁSZYWYCH DIAGNOZ LEKARSKICH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRZECIWNIKAMI POLITYCZNYMI I OSOBAMI DLA KOGOŚ NIEWYGODNYMI, POLEGAJĄCY NA UMIESZCZANIU TYCH OSÓB NA DŁUGIE LATA LUB NA CAŁE ŻYCIE W SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH, BEZ PRAWDZIWYCH WSKAZAŃ MEDYCZNYCH, NA PODSTAWIE FAŁSZYWYCH DIAGNOZ LEKARSKICH. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x