CZŁOWIEK (LUB GRUPA, ZESPÓŁ LUDZI), KTÓRY PROWADZI W JAKIEJŚ KLASYFIKACJI, NAJCZĘŚCIEJ SPORTOWEJ, MA ZNACZNĄ PRZEWAGĘ NAD INNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMINATOR to:

człowiek (lub grupa, zespół ludzi), który prowadzi w jakiejś klasyfikacji, najczęściej sportowej, ma znaczną przewagę nad innymi (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOMINATOR

DOMINATOR to:

zwierzę, któremu podporządkowują się inne; przewodnik stada, gdupy zwierząt, samiec alfa (na 9 lit.)DOMINATOR to:

organizacja, przedsiębiorstwo, instytucja, która dominuje, jest liderem i narzuca reguły w jakiejś branży, obszarze działalności, dziedzinie (na 9 lit.)DOMINATOR to:

mężczyzna, który dominuje, ma cechy stereotypowego, silnego, zdecydowanego samca, jest władczy, stanowczy, odważny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK (LUB GRUPA, ZESPÓŁ LUDZI), KTÓRY PROWADZI W JAKIEJŚ KLASYFIKACJI, NAJCZĘŚCIEJ SPORTOWEJ, MA ZNACZNĄ PRZEWAGĘ NAD INNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.119

POŁUDNIOWIEC, DYKTATURA, DYSZKANCIK, ŚCISŁOWIEC, TARGANIEC, KOŁOMNA, RADIO, GEELONG, PODDASZE, PODGARDLANKA, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, WYŻYNY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, KOLUMNA, MUMIA, SZATA GRAFICZNA, WEKSLER, KONTRGAMBIT PHILIDORA, STOŻEK NAPŁYWOWY, WARNIK, ŚMIEĆ, AKCENT OSTRY, SIANOKOS, SUCRE, RYM PARZYSTY, DRABINKA, BOCIANIE GNIAZDO, KAMIKAZE, MŁODY GNIEWNY, PARÓWKA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, PYZA, REAKCJA SPRAWCZA, TRÓJDŹWIĘK, MASZYNERIA, GŁOSKA, MORSE, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, PATENT, EGGE, DŻUBA, ROZPADLINA, PAJĘCZAK, GOŚCIU, PĘDRAK, PASMO GÓRSKIE, NIRWANA, KATEGORIA SPOŁECZNA, CHAŁTURA, JUDASZOWIEC, DZIURA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BEKABAT, DEFLAGRACJA, KRYZYS, RECYTATYW, ZESPÓŁ NEZELOFA, KLASYFIKACJA, JELEŃ AKSIS, DRAMATYCZNOŚĆ, SUROWOŚĆ, ŹRÓDŁO ODNAWIALNE, ARSENAŁ, NACISK, NOBEL, WŁADZTWO, FARBA KLEJOWA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, KSIĄŻĄTKO, KONSOLA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, TEKODONTY, PÓŁANALFABETA, ŚRODOWISKO, PASZTET, URANINIT, CZEMPION, PIEPRZ CZERWONY, WISKOZA, AMBITNOŚĆ, SER TRAPISTÓW, MÓRG, LUDEK, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, KANOPA, ANTYRASISTA, ROZMARYN, OVERCLOCKING, GRUPA, GEN WIELOKROTNY, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, PLUTON, ŻUBR GÓRSKI, MATRYLINEARNOŚĆ, GRUPA PROPYLOWA, KOK, KOPALINA SKALNA, AEROCASCO, RÓŻANKA, CHRONOMETR MORSKI, DZIESIĘCINA SNOPOWA, TROLLKONTO, KĄPIEL, ATLAS NIEBA, SUMERYJKA, SENTA, KIJEK, EROTOMAN, OCIEKACZ, WINA KWALIFIKOWANA, MORWA, SKORPION, STATYKA, SUTENERSTWO, PŁYWAK, CYKL MIESIĘCZNY, INTELEKTUALISTA, PIGMENT, REWERSAŁ, DIAFANOSKOPIA, OPERATOR, LEJ KRASOWY, SYRYJCZYK, KULT ŚWIĄTYNNY, KOSTKA, KASKADA, ŚLEPE WROTA, CHOROBA BRUGADÓW, KASBA, SALCESON, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, WYZIEWY, MELUZYNA, PIKIETA, OBRZMIENIE, ABSOLUT, BROŃ BIOLOGICZNA, DEPILACJA, KORPUS NAWOWY, JĘZYK KIPCZACKI, TYNK, ŁOTEWSKOŚĆ, KAPITAN, DNI OTWARTE, OTWÓR, FAWORYT, KOMUNAŁKA, KADRA, LANDLORD, SAKIKDA, WITEBSK, CHLEB CHRUPKI, WELIN, BURZA, HELIOMETR, KALISZ, DZIADEK DO ORZECHÓW, PRZYSTOSOWANIE, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, SZCZAPA, ADAGIO, ANTYDOGMATYZM, KRAINA HISTORYCZNA, ROZSZCZEP, KOŁO, PARAWANING, PRIORYTET, POWIETRZNIA, OGNISKO, BRYŁA, CHOCHOŁEK, WIELKI PORZĄDEK, PRZERWANIE CIĄŻY, UKŁAD MINIMALNY, REAKCJA JĄDROWA, ŻYDOWIN, DESKRYPTOR, PRZECINEK, PANTEON, OAZA SPOKOJU, DERYWAT, INTERPRETATOR, TYKA, SALWA BURTOWA, ZEZWÓJ, MOMENT TEORETYCZNY, FRANCZYZA, KONFORMER, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, BEZA, VOLDA, HOMESPUN, AFRYKAŃCZYK, ZŁOTY MEDALISTA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KONEKSJE, TEATR LALEK, LIPODYSTROFIA, INSTRUMENT FINANSOWY, SPÓŁKA, KOMA, KARTA RABATOWA, LIBERALISTA, MADAGASKARCZYK, CHODZĄCA ENCYKLOPEDIA, HALIFAX, KONCERT, TIKSI, BOŻA RĘKA, ACEFALIA, KARBONYL, BAKTERIE PURPUROWE, TAŚMA FILMOWA, NARYS POLIGONALNY, MYDELNICZKA, POLIFAG, GROŹBA KARALNA, ŁAJDACTWO, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, BARIERA, ZWIERZĘ, REWOLUCJA, KENIJCZYK, NADAJNIK ISKROWY, OSKARŻONY, INDYJSKI, HYDRIA, ADORACJA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, SPIRALA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, KARAFECZKA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ŁYK, PEWNOŚĆ, KOMISJA, ODCHYLENIEC, MURCJA, OSIEDLINY, TYBINGA, KORYTKO, MASZKARON, ZŁOTÓWKA, MOSUL, ĆMA BAROWA, ALARM POŻAROWY, KONCENTRACJA, IMMUNITET SĄDOWY, AUTOMOBIL, MALINA ZACHODNIA, ZAPIS, REDUKTOR, LISTEK ZARODKOWY, ZWROTNIK, KLUCZ WIOLINOWY, LATARNIK, GŁOWA PAŃSTWA, RUMUN, HAFT, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SSAK, SZYDLARZ, SIARCZEK, SPADOCHRON HAMUJĄCY, GNIAZDO, DEKLARACJA, TRIADA, KONESER, OKSYTAŃSKI, ZYGNEMOPSIS, PIECZEŃ, ANTENA KIERUNKOWA, RŻEW, MARAMBA, NAGOŚĆ, BRODAWKOWIEC CZYSTY, ŚMIETANKA, BIZANCJUM, WSZECHMOGĄCY, KOP, KONFESJA, SSAK, MATAMATA, PARSZYWOŚĆ, SŁUŻEBNIK, CHODZĄCA CNOTA, PRZEZIERNIK, DYWIZ, SKARANIE BOSKIE, ASUAN, KANTATA, IMPULS, AŁYCZA, CHMURSKO, PRZEPIĘCIE, OPERACJA, SATELITA, DOZA, PRODUKT, ?PILOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.119 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK (LUB GRUPA, ZESPÓŁ LUDZI), KTÓRY PROWADZI W JAKIEJŚ KLASYFIKACJI, NAJCZĘŚCIEJ SPORTOWEJ, MA ZNACZNĄ PRZEWAGĘ NAD INNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK (LUB GRUPA, ZESPÓŁ LUDZI), KTÓRY PROWADZI W JAKIEJŚ KLASYFIKACJI, NAJCZĘŚCIEJ SPORTOWEJ, MA ZNACZNĄ PRZEWAGĘ NAD INNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMINATOR człowiek (lub grupa, zespół ludzi), który prowadzi w jakiejś klasyfikacji, najczęściej sportowej, ma znaczną przewagę nad innymi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMINATOR
człowiek (lub grupa, zespół ludzi), który prowadzi w jakiejś klasyfikacji, najczęściej sportowej, ma znaczną przewagę nad innymi (na 9 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK (LUB GRUPA, ZESPÓŁ LUDZI), KTÓRY PROWADZI W JAKIEJŚ KLASYFIKACJI, NAJCZĘŚCIEJ SPORTOWEJ, MA ZNACZNĄ PRZEWAGĘ NAD INNYMI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZŁOWIEK (LUB GRUPA, ZESPÓŁ LUDZI), KTÓRY PROWADZI W JAKIEJŚ KLASYFIKACJI, NAJCZĘŚCIEJ SPORTOWEJ, MA ZNACZNĄ PRZEWAGĘ NAD INNYMI. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast