CZŁOWIEK PROSTY, TAKI, KTÓREMU OBCE SĄ WYMOGI KULTURALNE SOCJETY LUB CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA TE WYMOGI, ALE MA JE W POGARDZIE (NIE RESPEKTUJE ICH), TAKI CZŁOWIEK, KTÓRY NIE POTRAFI SIĘ ZACHOWAĆ, ZWYKLE TEŻ POPEŁNIA GAFY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROSTAK to:

człowiek prosty, taki, któremu obce są wymogi kulturalne socjety lub człowiek, który zna te wymogi, ale ma je w pogardzie (nie respektuje ich), taki człowiek, który nie potrafi się zachować, zwykle też popełnia gafy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK PROSTY, TAKI, KTÓREMU OBCE SĄ WYMOGI KULTURALNE SOCJETY LUB CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA TE WYMOGI, ALE MA JE W POGARDZIE (NIE RESPEKTUJE ICH), TAKI CZŁOWIEK, KTÓRY NIE POTRAFI SIĘ ZACHOWAĆ, ZWYKLE TEŻ POPEŁNIA GAFY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.901

TĘŻYCZKA, KOŃ KARABACHSKI, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, AKINEZJA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, KIEROWCA, WYPRYSK POTNICOWY, PIŁA CZOPOWA, APANAŻE, NACIĄG, BECZUŁKA, JUTLAND, OKRZOSEK, KAPITAN, DECENTRALIZACJA, PÓJDŹKA, ZIARNECZKO, PLINTA, KUBEK, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, OPARY, CAR, TERRARYSTA, ŚWIADECTWO, POLEWKA, STRYJ, NOCEK ORZĘSIONY, OKRZOS, PRZÓD, DENAT , DZIURAWY WOREK, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ANFELTKA ZŁOŻONA, TEST, LIDER, IDIOFON, CIASTO PÓŁKRUCHE, ORGIA, BIRMAŃCZYK, PLICHTA, PAREMIOGRAFIA, BEZDENNOŚĆ, STRYCH, OBWAŁ, BŁONA LOTNA, HANDLARKA, PIEZOELEKTRYK, WISZOR, WANGA BŁĘKITNA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, ZAKON ŻEBRZĄCY, ZACHOWANIE, MATERIA, PLAMA GORĄCA, CARZĄTKO, AKTUALIZACJA, JOGA, POCIĄGŁOŚĆ, STREFA POŻAROWA, BETON JAMISTY, EUROCZEK, KONTRPOCHÓD, KOMORA, ROŚLINA DWUPIENNA, ÓSEMKA, OFENSYWA, SAMOZAPALENIE, DROGA TWARDA, ULM, SKOPEK, MAMICIEL, MASZYNA DO PISANIA, NEGOCJACJA, MAZUREK, NERWOWOŚĆ, FILC, GRZEBIEŃ, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, KONDOMINIUM, KONTRAMARKA, ZAOCZNY, MIĘTA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, REAKCJA, KOD OGRANICZONY, NIECZYNNOŚĆ, PŁYTA DETONACYJNA, NASIĘŹRZAŁ, DAGESTAŃCZYK, FILOLOGIA CHORWACKA, AKERMAN, ŚWIERK, DŹWIGNIA FINANSOWA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, MURZYN, ADIDAS, NIESAMOISTNOŚĆ, DZIADUNIO, SZYBKOŚCIOWIEC, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, PŁACA ZASADNICZA, DYSZKANCIK, ECSTASY, OSTATNI SAKRAMENT, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, NIECHCIUCH, ODPŁYW, BEZTORBIKI, SANATORIUM UZDROWISKOWE, ANAMORFOZA, KOMA, GARNITUR, SALA, MESA, PAŃSTWO, WZÓR UŻYTKOWY, KOCHANEK MUZ, KRĘG OBROTOWY, SZPETOTA, DURNOŚĆ, ZŁOTY MEDAL, ICH TROJE, ZRAZÓWKA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, RZUT OSOBISTY, MAFIJNOŚĆ, FREGATA, DOMEK, SZYSZKA, TEREN, CYGANECZKA, DANA, ŁUPEK PARAFINOWY, KONTYNGENT CELNY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KOPACZ, EKONOMIK, ĆWICZENIE, KORYTARZ EKOLOGICZNY, ELASTYCZNOŚĆ, PŁYTA OCEANICZNA, DYSTANS, KONSERWARNIA, AŻUR, KSIĘGOWY, ZARADNOŚĆ, TYKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, BYTOWNIT, TUŁACTWO, HINDUSKI, FANABERIA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, KOSZT BEZPOŚREDNI, LIBAŃCZYK, ALPAKA, ERGONOMIKA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, PLIK MULTIMEDIALNY, SKLEPIENIE SIECIOWE, ZDRADA, EPIFIT, TRUSIA, EPUZER, POŁYSK, JEGO WYSOKOŚĆ, KWAS NAFTENOWY, KASETA, PRZYLŻEŃCE, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, PEDAŁÓWKA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, ZBRODNIARZ WOJENNY, KLARK, WÓZ ASENIZACYJNY, ŚLEDZIOPODOBNE, ADVOCATUS DIABOLI, MORGA, KOŁNIERZ, FUNDUSZ ZASOBOWY, NEPALI, KOREGENT, DIWA, STELMACH, POLICJA, DIADEM, DZIECIAK, MAJORAT, EPISKOPAT, MISTRZ, FALA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, SMOLUCH, OLDBOY, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, ŁACIŃSKI, SZCZEP, PRZEKRĘCIARZ, NIGERCZYK, KOŁO, PATOWOŚĆ, ŚLIZGAWKA, KOŃ BUDIONNOWSKI, REGULATOR KWASOWOŚCI, CZYRAK GROMADNY, ASTERIX, PODSKÓRNIA, UKOS, PORFIROBLAST, SZKOT, TAMBURMAJOR, HYLOFIL, LĘK DEZINTEGRACYJNY, PLEBEJUSZ, ŚCIĘCIE, ŁYK, WATERPROOF, POCHWIAK OKAZAŁY, WIECHA, ŁOWIEC, EMIGRACYJNOŚĆ, SCENICZNOŚĆ, ŚRUBA POCIĄGOWA, ZBIERACZ, PRZYCISK, TYMPANON, MAŁOWODZIE, PRZYLĄDEK, ZATYŁ, PRZEGUB, KATECHEZA, POKÓJ, PĘDRAK, ALKOWA, GRZYB, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, RUCH KRZYWOLINIOWY, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, DZIECKO NATURY, LIGATURA, PRZENOSKA, ATOMISTYKA, PLATFUS, PUB, ŻARTOBLIWOŚĆ, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, COCKTAIL, DYSK LOKALNY, FILAR, SZCZELINA LODOWCOWA, ZEGAR KWARCOWY, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, STWIERDZENIE, WĘGLÓWKA, OSŁONA, GWIAZDA NOWA, JĘZYK ALEUCKI, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, SŁOWIANKA, ŁUSKA, KONDENSATOR FLUIDÓW, NIEWIASTA, SKANDYNAW, FAJCZARNIA, PLECIONKA, PIES RODZINNY, SPORTÓWKA, MATRYLINEARNOŚĆ, ROZUM, DNA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, KOSÓWKA, KREM, POKŁAD DOLNY, DOBRO PRAWNE, MALARZ, KRATKA WENTYLACYJNA, WIRKI, ROZMIAR, BLOK STARTOWY, UNISONO, CESARZ, RAMFORYNCHOWCE, FORTALICJA, SZCZEPONOGI, BUCHTA, BEZPIECZNY SEKS, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, ORTOPTYSTKA, MAROKAŃCZYK, CIEMNOTA, KURS, BÓBR AMERYKAŃSKI, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, OKNO MODALNE, ?MANIFEST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.901 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK PROSTY, TAKI, KTÓREMU OBCE SĄ WYMOGI KULTURALNE SOCJETY LUB CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA TE WYMOGI, ALE MA JE W POGARDZIE (NIE RESPEKTUJE ICH), TAKI CZŁOWIEK, KTÓRY NIE POTRAFI SIĘ ZACHOWAĆ, ZWYKLE TEŻ POPEŁNIA GAFY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK PROSTY, TAKI, KTÓREMU OBCE SĄ WYMOGI KULTURALNE SOCJETY LUB CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA TE WYMOGI, ALE MA JE W POGARDZIE (NIE RESPEKTUJE ICH), TAKI CZŁOWIEK, KTÓRY NIE POTRAFI SIĘ ZACHOWAĆ, ZWYKLE TEŻ POPEŁNIA GAFY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROSTAK człowiek prosty, taki, któremu obce są wymogi kulturalne socjety lub człowiek, który zna te wymogi, ale ma je w pogardzie (nie respektuje ich), taki człowiek, który nie potrafi się zachować, zwykle też popełnia gafy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROSTAK
człowiek prosty, taki, któremu obce są wymogi kulturalne socjety lub człowiek, który zna te wymogi, ale ma je w pogardzie (nie respektuje ich), taki człowiek, który nie potrafi się zachować, zwykle też popełnia gafy (na 7 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK PROSTY, TAKI, KTÓREMU OBCE SĄ WYMOGI KULTURALNE SOCJETY LUB CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA TE WYMOGI, ALE MA JE W POGARDZIE (NIE RESPEKTUJE ICH), TAKI CZŁOWIEK, KTÓRY NIE POTRAFI SIĘ ZACHOWAĆ, ZWYKLE TEŻ POPEŁNIA GAFY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZŁOWIEK PROSTY, TAKI, KTÓREMU OBCE SĄ WYMOGI KULTURALNE SOCJETY LUB CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA TE WYMOGI, ALE MA JE W POGARDZIE (NIE RESPEKTUJE ICH), TAKI CZŁOWIEK, KTÓRY NIE POTRAFI SIĘ ZACHOWAĆ, ZWYKLE TEŻ POPEŁNIA GAFY. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x