Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZŁOWIEK PROSTY, TAKI, KTÓREMU OBCE SĄ WYMOGI KULTURALNE SOCJETY LUB CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA TE WYMOGI, ALE MA JE W POGARDZIE (NIE RESPEKTUJE ICH), TAKI CZŁOWIEK, KTÓRY NIE POTRAFI SIĘ ZACHOWAĆ, ZWYKLE TEŻ POPEŁNIA GAFY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROSTAK to:

człowiek prosty, taki, któremu obce są wymogi kulturalne socjety lub człowiek, który zna te wymogi, ale ma je w pogardzie (nie respektuje ich), taki człowiek, który nie potrafi się zachować, zwykle też popełnia gafy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK PROSTY, TAKI, KTÓREMU OBCE SĄ WYMOGI KULTURALNE SOCJETY LUB CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA TE WYMOGI, ALE MA JE W POGARDZIE (NIE RESPEKTUJE ICH), TAKI CZŁOWIEK, KTÓRY NIE POTRAFI SIĘ ZACHOWAĆ, ZWYKLE TEŻ POPEŁNIA GAFY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.045

ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, SŁOWIANKA, ALERT, CHOLEWKA, ALUMINOGRAFIA, RACHUNEK ZDAŃ, SPÓŁKA CICHA, HYDROCHEMIA, REMONT BIEŻĄCY, ŚCISŁY POST, GORETEX, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, OAZA SPOKOJU, STREFA HEMIPELAGICZNA, SILNIK INDUKCYJNY, CHOMĄTO, PANKREATYNA, KLUCZ PARTYJNY, FILOLOGIA POLSKA, STOPIEŃ HARCERSKI, TAŚMA, ZATRZASK, CZERKIESKA, MASTYGONEMA, LIOTARD, ARCHITEKT WNĘTRZ, GRADACJA, KAFKA, RYBOJASZCZURY, SATYNA, KOMUNIA, ODCIEŃ, POCKET PC, CZOŁO, KANTOR, ŚWIDER, OSTROGA PIĘTOWA, ATREZJA ODBYTU, DOBRA KONSUMPCYJNE, SZOPKARZ, NACZYNIE KUCHENNE, BIZNESMEN, CHRONICZNOŚĆ, TRÓJKĄT EULEROWSKI, DZIELNICA, ZAŁOŻENIE, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, TRIADA KARTAGENERA, SENTYMENT, ZAGRYWKA, ŁÓDŹ PILOTA, BEGINKI, SINFONIA, SZLAFROK, CZERWONY PAS, SZORSTKOŚĆ, MARA, SZMATA, HACJENDER, MEJLOWANIE, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, GRUPA KETONOWA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, CYPRZYN, CZARNY PUNKT, SPARRINGPARTNER, JĘZYK ŁACIŃSKI, TEOLOGIA APOFATYCZNA, TRÓJGUZKOWCE, SONOMETR, WYTRAWERSOWANIE, LABORANT, PAGON, MALUCZKOŚĆ, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, PRÓBA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, WIATROWNICA, PIES RODZINNY, KAJAK, OKULISTYKA, SEPARATYZM, ĆWICZENIE, ZEWŁOK, STATEK KORSARSKI, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, LÓD DENNY, SKRÓT, DATARIA, ARTROZA, CHUJÓWKA, WYMOWNOŚĆ, DECERNAT, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, PRAINDOEUROPEJSKI, CHROMOSOM POLITENICZNY, AGONIA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, WIEŻA KONTROLNA, LAPARENTOZAUR, MŁODZIEŻÓWA, ZBIORÓWKA, EFEKT RYGLA, HALF-PIPE, ALARM WIBRACYJNY, CHOROBA POCAŁUNKÓW, SPADOCHRON HAMUJĄCY, GONDOLA, KOLOR OCHRONNY, OTWÓR KIERUNKOWY, KLEJARZ, JEŻYNA, WĄŻ, DZIEŻA, BAŁKAŃSKOŚĆ, NACIEK, NAUKOWIEC, IRYDOLOGIA, SKORUPA, STRATYFIKACJA, AUTOGIEŁDA, PAROWCZYK, LODÓWKA, UNIWERSYTUTKA, PEDIATRA, CHWYTNIK, ENERGIA ROZPADU, POLONEZ, SONANT, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, WODOTRYSK, OGLĄD, PUŁAPKA OFSAJDOWA, CZERWONA FALA, ARAK, USTĘPLIWOŚĆ, KANTONIERA, RUSKI, PROFANATORKA, AMIOKSZTAŁTNE, AUDIENCJA GENERALNA, KREOL, OPERATOR LINIOWY, ŚCIĘCIE, MINA, KOŁPAK, KOTLARNIA, PEWNIAK, REGULACJA CEN, FILM 3D, ŚWIADOMOŚĆ, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, KARRUKA, NIEPRZYJACIEL, ŻÓŁW MALOWANY, FUTRO, SUDAŃCZYK, KRÓLEWICZ, WSIOK, DRAPIEŻNOŚĆ, WIZJER, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, WSPARCIE, KWAS BEZTLENOWY, FLUID, TURANIEC, FORTUNA, BOMBA, OPARZENIE, SYGNAŁ, DANE BIOMETRYCZNE, UZDATNIACZ, PRZEWODNICZKA, WEBA, MIODOJAD BIAŁOUZDY, LIMNIGRAF, SYLWETKA, KRWAWIENIEC, MODA, KUDŁACZ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, NAGIEL, TRANZYT, CZĄSTKA DZIWNA, LINIE OCEANICZNE, DEMOBILIZACJA, PROFITENT, RUMIAN ŻÓŁTY, BLANKI, CZAS UNIWERSALNY, JĘZYK MANX, LENIN, NAROST, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, ASTRAGAL, WYTAPIALNIA, LEKCJA, PERYPETIA, WYBRANEK, OLEJ PALMOWY, GRZYB NIEJADALNY, REFRENISTA, ERUPCJA, KLUCZ WIOLINOWY, MARSZCZELCOWATE, RYBA KOPALNA, WAFEL, SZNAPS, LEGALIZACJA PIERWOTNA, NALEŹLINA POSPOLITA, TAJWAŃCZYK, ŁOTOK, PRZEPAŚĆ, ŚWIETLICA, BACHMAT, PIES NA BABY, LINIA KREDYTOWA, MNISZEK, ŻURNALISTA, PORT, PREPPERS, KASZANKA, RABAT, ALT, POPRAWNOŚĆ, TEMAT FLEKSYJNY, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, MRÓWNIKI, NIEOCHRZCZONY, WIDŁY, CIASTO, ZGNIATACZ KCIUKÓW, LODRANIT, NIENATURALNOŚĆ, DOKTOR, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, RYNEK TERMINOWY, PARA UPORZĄDKOWANA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, STROIK, DZYNDZEL, ODCHYŁ, MAŁY PALEC, KOTYLION, RONDO, JUSTYNA, ABREWIACJA, SUPERNOWA TYPU IB, WCISTEK, WSCHÓD, OŁTARZYK PRZENOŚNY, AKCJA, INTROMISJA, ENAMINA, OBLICÓWKA, BARBIE, OBIEGNIK, GRUBA LINIA, HERODY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, BOURRÉE, KOSARZ, GRUPA ILORAZOWA, MINISTER BEZ TEKI, DOCENT, POWTÓRZENIE, KOZIOROŻEC, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, FACHOWIEC, ZBROJENIE, ODGAŁĘZIACZ, PODKŁADKA, TEMAT, KATEGORYCZNOŚĆ, WISKOZA, FORMACJA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, LASKA MARSZAŁKOWSKA, NIEZDOLNOŚĆ, DEASEMBLACJA, DZIELNICOWY, BLEJTRAM, KLERYK, TARANTELA, DZIRYT, HERMETYCZNOŚĆ, RAMOTKA, ETNOLINGWISTYKA, GEOGRAF, WIDZENIE, PĄCZKOWCE, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, BAWAR, HAFT, SORABISTYKA, POLIMER FLUOROWY, REMISJA, OCZKO, KWIATECZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.045 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: człowiek prosty, taki, któremu obce są wymogi kulturalne socjety lub człowiek, który zna te wymogi, ale ma je w pogardzie (nie respektuje ich), taki człowiek, który nie potrafi się zachować, zwykle też popełnia gafy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK PROSTY, TAKI, KTÓREMU OBCE SĄ WYMOGI KULTURALNE SOCJETY LUB CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA TE WYMOGI, ALE MA JE W POGARDZIE (NIE RESPEKTUJE ICH), TAKI CZŁOWIEK, KTÓRY NIE POTRAFI SIĘ ZACHOWAĆ, ZWYKLE TEŻ POPEŁNIA GAFY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
prostak, człowiek prosty, taki, któremu obce są wymogi kulturalne socjety lub człowiek, który zna te wymogi, ale ma je w pogardzie (nie respektuje ich), taki człowiek, który nie potrafi się zachować, zwykle też popełnia gafy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROSTAK
człowiek prosty, taki, któremu obce są wymogi kulturalne socjety lub człowiek, który zna te wymogi, ale ma je w pogardzie (nie respektuje ich), taki człowiek, który nie potrafi się zachować, zwykle też popełnia gafy (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x