JEDEN Z RODZAJÓW LUMINESCENCJI - ZJAWISKA EMITOWANIA ŚWIATŁA PRZEZ WZBUDZONY ATOM LUB CZĄSTECZKĘ; ZJAWISKO UZNAJE SIĘ ZA FLUORESCENCJĘ, GDY PO ZANIKU CZYNNIKA POBUDZAJĄCEGO NASTĘPUJE SZYBKI ZANIK EMISJI W CZASIE OKOŁO 10-8 S - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLUORESCENCJA to:

jeden z rodzajów luminescencji - zjawiska emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę; zjawisko uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego następuje szybki zanik emisji w czasie około 10-8 s (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z RODZAJÓW LUMINESCENCJI - ZJAWISKA EMITOWANIA ŚWIATŁA PRZEZ WZBUDZONY ATOM LUB CZĄSTECZKĘ; ZJAWISKO UZNAJE SIĘ ZA FLUORESCENCJĘ, GDY PO ZANIKU CZYNNIKA POBUDZAJĄCEGO NASTĘPUJE SZYBKI ZANIK EMISJI W CZASIE OKOŁO 10-8 S". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.353

BIRIANI, DROGI RODNE, WINIETA, BARWA POCHODNA, ALKOHOLIZM, BĘBEN, DWUDZIESTY SZÓSTY, SSAK MORSKI, TRYCZNIK, BROSZA, PNEUMATOLIZA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, PULPIT STEROWNICZY, URYNA, REFRAKCJA ATMOSFERYCZNA, ROZPRAWKA, SPORT POŻARNICZY, OPERACJA, SZWEDZKI, HALA MASZYN, ABSOLUT, OBWAŁ, NADCIEKŁOŚĆ, EKRAN FLUORESCENCYJNY, GRĄD SUBATLANTYCKI, WYSPA MAN, GRANATNIK, SERBISTYKA, CZYTNIK, POJEMNOŚĆ SKOKOWA, OGNIWO STĘŻENIOWE, MONOPOL, ZAPLOT, UNIŻANIE SIĘ, ROZŁOGI, KRYZYS GOSPODARCZY, BŁĘDNY OGNIK, KOŁYSANIE, SŁOŃ, BEZWODNIK, TWIERDZENIE ZERMELO, DRZEWO KAUCZUKOWE, JAZDA, OLEJEK ABSOLUTNY, SOSNA MASZTOWA, ŻARÓWKA, BATYMETRIA, PLUSKWIAK RÓWNOSKRZYDŁY, LEGHORN, NAMNAŻANIE, BATUTA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, CHARLES, KUREK, BALOTAŻ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, SAMOGRAJ, CHOROBA GÓRNIKÓW, RICHARD NIXON, KAJMAN KROKODYLOWY, BYSTRZE, ZYGOTARIANIN, ODWOŁANIE, DROGI MOCZOWE, PIONEER, REGENERAT, POGROMCA, SYSTEM PREZYDENCKI, PLAGA, GŁOWICA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, ALPAGA, MENISK, OKRUSZEK, KOREK TOPLIWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SAMOUPROWADZENIE, WAGON PULMANOWSKI, BAWÓŁ MINDORSKI, POKŁAD, DZBANEK DO ŚMIETANY, WALKA ODWROTOWA, BIEŻNIK, SUPERKLIENT, GODŁO PROMOCYJNE, PODOKARP, MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, SZABLA, LANTANOWIEC, KAPOK, POCISK SMUGOWY, KOSZAROWOŚĆ, SMOCZEK, WŁOSKI, BARANEK, KULCZYBA WRONIE OKO, URANIZM, PRZEGLĄDARKA, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, POCISK NIEPENETRACYJNY, WARUNEK, REKOMENDACJA, IMMUNOHEMATOLOGIA, SZLACHAR, BUTNOŚĆ, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, SALOWA, FORMA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, SYLWETKA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, KADŁUB, BIAŁE PLAMY, JĘZYKI AŁTAJSKIE, PUNKT ŚWIETLNY, GEOBOTANIKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, GRAEFE, RYSOWNICA, ARGO, ANNA, BŁĄD LEKARSKI, TRAGICZNOŚĆ, ALBIGENSI, CERKIEW, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, APRETUROWANIE, DOK, STOSUNEK, KOMISJA, NEFROLEPIS, MURZYŃSKOŚĆ, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, ZMOWA MILCZENIA, PRZYĆMIENIE, KIWI, WLEW, KORWETA, SZTYCHARSTWO, ŻAL, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, SŁODYCZ, KWAS SIARKOWY, PREIMPLANTACJA, OKO OPATRZNOŚCI, TRANSURANOWIEC, KISZONKA, KARATE, BOZIA, CHERUBIN, GALISYJSKI, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, WARIACJA, KOD GRAYA, PULWERYZATOR, ZNAK, AMINOKWAS BIOGENNY, TRANSKRYPCJA, PUNICKI, NEXIA, SWING, BIKRON, REAKTOR, SUPERKUTER, PĘDRAK, GYROS, KOLOROWOŚĆ, BEZBRZEŻE, BECZKA, EPOKA, CHROMOSOM Y, SKROMNIŚ, MIKROCYSTYNA, ZATYKANIE USZU, KOŁOMYJEC, DEMORALIZACJA, TELETURNIEJ, STOŻEK PRZYBYSZOWY, KULON, CIELENIE LODOWCA, TONAŻ, OFIAKODONTY, STYL IZABELIŃSKI, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, KALENDARZ ŻYDOWSKI, RAFA, MUSICAL, WIDEOROZMOWA, SZKOŁA, FENOMENOLOGIA, WYZIEW, MATRYLINEARNOŚĆ, GOCKI, KROPKOWANIE, PRĄD FARADYCZNY, LAWENDA FRANCUSKA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ŁUPEK SAPROPELOWY, NIEWYRAŹNOŚĆ, SZTUKA EGEJSKA, ARCHEOLOGIA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, PODATNOŚĆ, LITERNICTWO, BARIERA JĘZYKOWA, PARAGRAF, ŚMIETANKA, SENAT, WŁÓKNO, BARWA, KASETKA, MIARA, GWIAZDA WIELOKROTNA, KONCERT ŻYCZEŃ, TELEMECHANIKA, OPONENT, PROSZEK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, TOŃ WODNA, INDYK, WARSTWA, FINAŁ, ZAKŁAD, WOLNOBIEG, JĘZYK LUKSEMBURSKI, ŚLIWA WĘGIERKA, HAMERNIA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, CISA, WIATKA, KLUCZ GŁÓWNY, NATURA, ORBITAL, ALTERNATYWA, SUROWOŚĆ, PRZÓD, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, PINCZER, PÓŁKA SKALNA, LENIWCE DWUPALCZASTE, BRYKLA, WKLĘSEK, PIEPRZ CZERWONY, MISIAK, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, PIWETOZAUR, CZAPKA TEKTONICZNA, OJCIEC, ZGŁĘBNIK, SYNERGIZM, WIATR, POPYT ELASTYCZNY, POWŁOKA, PROPORZEC, BEZPARDONOWOŚĆ, TWIERDZENIE RAMSEYA, ORYNNOWANIE, NIEPOKALANEK, UNISONO, PAPIER ŚCIERNY, TRYMER, SALA, PYLICA TALKOWA, JASTRUN, RAGDOLL, OSTREK, AGRAFA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, POJNIK, MAHAJUGA, ZWIERZĘ, POKARM, KPINA, ADWENTYZM, ŚWINIA CELEBESKA, NAPŁYW, BAZA, GUL, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ZADANIE, WIETRZENIE INSOLACYJNE, ZESTRÓJ AKCENTOWY, KSIĘŻULKO, SZLAK BOJOWY, EGRETA, SZCZUR, PRZĘSŁO, ANEUPLOIDALNOŚĆ, KROKODYLE, PANEL ADMINISTRACYJNY, RÓŻNOPAZURKOWCE, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, DYL, KREACJA, ?FERROMAGNETYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.353 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z RODZAJÓW LUMINESCENCJI - ZJAWISKA EMITOWANIA ŚWIATŁA PRZEZ WZBUDZONY ATOM LUB CZĄSTECZKĘ; ZJAWISKO UZNAJE SIĘ ZA FLUORESCENCJĘ, GDY PO ZANIKU CZYNNIKA POBUDZAJĄCEGO NASTĘPUJE SZYBKI ZANIK EMISJI W CZASIE OKOŁO 10-8 S się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z RODZAJÓW LUMINESCENCJI - ZJAWISKA EMITOWANIA ŚWIATŁA PRZEZ WZBUDZONY ATOM LUB CZĄSTECZKĘ; ZJAWISKO UZNAJE SIĘ ZA FLUORESCENCJĘ, GDY PO ZANIKU CZYNNIKA POBUDZAJĄCEGO NASTĘPUJE SZYBKI ZANIK EMISJI W CZASIE OKOŁO 10-8 S
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLUORESCENCJA jeden z rodzajów luminescencji - zjawiska emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę; zjawisko uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego następuje szybki zanik emisji w czasie około 10-8 s (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLUORESCENCJA
jeden z rodzajów luminescencji - zjawiska emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę; zjawisko uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego następuje szybki zanik emisji w czasie około 10-8 s (na 13 lit.).

Oprócz JEDEN Z RODZAJÓW LUMINESCENCJI - ZJAWISKA EMITOWANIA ŚWIATŁA PRZEZ WZBUDZONY ATOM LUB CZĄSTECZKĘ; ZJAWISKO UZNAJE SIĘ ZA FLUORESCENCJĘ, GDY PO ZANIKU CZYNNIKA POBUDZAJĄCEGO NASTĘPUJE SZYBKI ZANIK EMISJI W CZASIE OKOŁO 10-8 S sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JEDEN Z RODZAJÓW LUMINESCENCJI - ZJAWISKA EMITOWANIA ŚWIATŁA PRZEZ WZBUDZONY ATOM LUB CZĄSTECZKĘ; ZJAWISKO UZNAJE SIĘ ZA FLUORESCENCJĘ, GDY PO ZANIKU CZYNNIKA POBUDZAJĄCEGO NASTĘPUJE SZYBKI ZANIK EMISJI W CZASIE OKOŁO 10-8 S. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast