ODLEGŁOŚĆ OD PROTOGWIAZDY, POZA KTÓRĄ DYSK PROTOPLANETARNY JEST W CZASIE FORMOWANIA SIĘ PLANET NA TYLE CHŁODNY, ŻE NASTĘPUJE ZESTALENIE WODY, A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI LOTNYCH, W TYM AMONIAKU I METANU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LINIA ŚNIEGU to:

odległość od protogwiazdy, poza którą dysk protoplanetarny jest w czasie formowania się planet na tyle chłodny, że następuje zestalenie wody, a także innych substancji lotnych, w tym amoniaku i metanu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODLEGŁOŚĆ OD PROTOGWIAZDY, POZA KTÓRĄ DYSK PROTOPLANETARNY JEST W CZASIE FORMOWANIA SIĘ PLANET NA TYLE CHŁODNY, ŻE NASTĘPUJE ZESTALENIE WODY, A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI LOTNYCH, W TYM AMONIAKU I METANU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.561

OKWIAT POJEDYNCZY, ŁAMACZ LODU, LASKA, KATAKUMBY, PINGWINARIUM, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, POINT AND CLICK, PROBLEM, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, KAMIEŃ SŁONECZNY, ZAGRODA MINOWA, ROŚLINY OSIOWE, KORONKA BRABANCKA, BICIE PIANY, KALORMEN, PUSTY ŁEB, CHONDRYT WĘGLISTY, MOD, HISTORIA LITERATURY, PRZEKRASKA, STYL TOSKAŃSKI, INTERNUNCJUSZ, POLE JEDNORODNE, ZATRUCIE WODNE, TURBINA AKCYJNA, SUTEK, KAMELEON LIŚCIOWATY, TRÓJKROK, GRZECH CIĘŻKI, ENERGIA GEOTERMALNA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, RYBY DRAPIEŻNE, INFA, SULFAMETOKSAZOL, TERMIN INSTRUKCYJNY, AKINEZJA, ANALIZA KONKURENCJI, PAKU CZARNOPŁETWY, WYKRZYKNIK, SAMOZATRACENIE, ZNAJOMY Z WIDZENIA, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, PODPORA, FACHOWOŚĆ, TURBINA WODNA, ŻÓŁW PROMIENISTY, OBRONA FRANCUSKA, ROKOWANIA ZBIOROWE, WROSTEK, OPINIA, LEBERKA, OBRONA, KRĄŻENIE OGÓLNE, ZAKAMIENIAŁOŚĆ, OBŁĘD UDZIELONY, KAPITAŁ SPOŁECZNY, MĄŻ, DYN, SPOŻYCIE, GOTÓWKA, ROBOTY BUDOWLANE, PRZEKOPNICA WŁAŚCIWA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, WSTRZĄS TEKTONICZNY, POBUDKA, PROFESJONALNOŚĆ, CHIRURG PLASTYCZNY, DRZEWO KAUCZUKOWE, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, STATYSTYKA, ULICA, ADDYCJA, ECCHI, PROTOROZAUR, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, CIEKAWSKOŚĆ, KALKA KREŚLARSKA, MARUDA, HALA TARGOWA, CMENTARZ GRZEBALNY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, INTENSJA, LEK ANKSJOLITYCZNY, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, EDYL, LEP, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, PRZEMYŚLNOŚĆ, AGENEZJA NEREK, PUCHLINA WODNA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, KOŃ ARDEŃSKI, IPHONE, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, ELEKTROLIZA, PSYCHOLOGIA, EMMERSON, OPTYKA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, RADA GABINETOWA, POTENCJAŁ, PUNKT WĘZŁOWY, POTAJNIK, WIMBLEDON, NATARCZYWOŚĆ, ROŚLINA AKWARIOWA, MAKABRYCZNOŚĆ, POMPA TŁOKOWA, PRZERWANIE, IMPRESYWNOŚĆ, SZKŁO AKRYLOWE, MENTOR, PIANKA, PLATT, PRAWO KARNE, GŁUSZEC, MAKI, GARDEROBIANA, OGIEŃ, WIDEŁKI HERETYKÓW, GLINA ZWAŁOWA, KRAWĘŻNICA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, SZCZEROŚĆ, REKTYFIKACJA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, POKŁOSIE, STARAJĄCY SIĘ, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, PIERWIASTEK GŁÓWNY, DROBINA, ŹDZIERSTWO, MRUKOKSZTAŁTNE, WOJNA NAPOLEOŃSKA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, RURA BANGALORE, CIASTO, KIR, DYSK PROTOPLANETARNY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, NASTAWNOŚĆ, BBS, KONWERTOR, OŚ PORTALOWA, WODY FLUWIOGLACJALNE, AFEKTYWNOŚĆ, BROŃ, KLOZET, FOTOGENICZNOŚĆ, STYGOFIL, KOPCIUCH, BIAŁORUSKI, BULLETIN BOARD SYSTEM, EXPRES, PREZBITERIUM, ALUMINOGRAFIA, KOŃ BERBERYJSKI, IZOFONA, BENTOS, GRUSZKA ŻAROWA, WYRAŻENIE, FARBA OLEJNA, OFERTORIUM, MECHANIKA PŁYNÓW, DEWELOPER, GIPSORYT, SENTYMENTALNOŚĆ, NAJEMNICTWO, ZAPRAWA, LINIA, LIZOFORM, LODOWIEC, SAMOGŁOSKA DŁUGA, KOŃ APPALOOSA, SELENEK, WOŁOCH, ZAKURZENIE, HEKSAPLOID, ROSYJSKOŚĆ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, KAPITAN, CHMURNOŚĆ, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, JĘZYK NAHUATL, SOLICYTACJA, FERMENTOR, SERBOCHORWATYSTYKA, PROLIFERACJA, SYLABA MOCNA, TERAPIA BEHAWIORALNA, INDYGOWIEC, IDIOFON, DOMNIEMANIE, BERA, ALLER, KOSZT KONTROLI, KINO AKCJI, MUSZTARDA SAREPSKA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, BEANIA, PARZYSTOŚĆ, ŻYWY POMNIK, NASYCANIE, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, KOŚĆ NIEZGODY, FALKA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, DOMINACJA PEŁNA, HULMAN SZARY, SYLWETKA, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, ODCHYLENIE STANDARDOWE, UMIEJSCOWIENIE, ZUPKA CHIŃSKA, SYSTEM PREZYDENCKI, BRZYDULA, STONKA, NARZĄD JACOBSONA, RODZAJ ŻEŃSKI, KONFORMISTA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, STRZAŁ, TRANSFORMATORNIA, PODZIAŁKA, EURYTOP, SZCZODROŚĆ, MUCHA, CHOROBA WODUNKOWA, CUKIERNIA, MIESZANINA, PERILLA ZWYCZAJNA, STOPA PROCENTOWA, PIRAT, OMNIPOTENCJA, TREŚĆ, REGUŁA GLOGERA, RYNEK KONKURENCYJNY, CZAPLA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, GAZÓWKA, KRUŻA, ALTEMBAS, NOCEK BECHSTEINA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ROK, ANKSJOLITYK, NERW CZASZKOWY, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, NIEOKREŚLONOŚĆ, RÓWNOLATKA, OBUCH, SIEWNIK RZUTOWY, BIEGANINA, BEZ LEKARSKI, NASTĘP, NORZYCA, KASZTEL, OBSERWATOR, BYSTRZAK, RYT, MIMETYZM, SOCJOLOGIA MIASTA, FLEBODIUM, KRUPNIK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, CYKL KOSMICZNY, POŚCIEL, ŻURFIKS, GRUPA ABELOWA WOLNA, DOPEŁNIACZ, LAMBORGHINI, MIEDNICZKA NERKOWA, SYSTEM DZIESIĘTNY, GRAF DOSKONAŁY, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, OPATRUNEK OSOBISTY, WIRTUOZERIA, KOPIOWANIE, KROWA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, SENAT, PUNKT WYPADOWY, ELEKTRONIKA, KARCZMA, CHŁÓD, PACHISI, ARESZT, PILOTKA, ŚWIDROWCE, ARCHEOLOGIA PODWODNA, GLOBULINA, OPOŁEK, OSTEOTOMIA, MASŁO, ŻARŁACZOKSZTAŁTNE, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, MODULARNOŚĆ, ?CUMULUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.561 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODLEGŁOŚĆ OD PROTOGWIAZDY, POZA KTÓRĄ DYSK PROTOPLANETARNY JEST W CZASIE FORMOWANIA SIĘ PLANET NA TYLE CHŁODNY, ŻE NASTĘPUJE ZESTALENIE WODY, A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI LOTNYCH, W TYM AMONIAKU I METANU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODLEGŁOŚĆ OD PROTOGWIAZDY, POZA KTÓRĄ DYSK PROTOPLANETARNY JEST W CZASIE FORMOWANIA SIĘ PLANET NA TYLE CHŁODNY, ŻE NASTĘPUJE ZESTALENIE WODY, A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI LOTNYCH, W TYM AMONIAKU I METANU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LINIA ŚNIEGU odległość od protogwiazdy, poza którą dysk protoplanetarny jest w czasie formowania się planet na tyle chłodny, że następuje zestalenie wody, a także innych substancji lotnych, w tym amoniaku i metanu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LINIA ŚNIEGU
odległość od protogwiazdy, poza którą dysk protoplanetarny jest w czasie formowania się planet na tyle chłodny, że następuje zestalenie wody, a także innych substancji lotnych, w tym amoniaku i metanu (na 11 lit.).

Oprócz ODLEGŁOŚĆ OD PROTOGWIAZDY, POZA KTÓRĄ DYSK PROTOPLANETARNY JEST W CZASIE FORMOWANIA SIĘ PLANET NA TYLE CHŁODNY, ŻE NASTĘPUJE ZESTALENIE WODY, A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI LOTNYCH, W TYM AMONIAKU I METANU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ODLEGŁOŚĆ OD PROTOGWIAZDY, POZA KTÓRĄ DYSK PROTOPLANETARNY JEST W CZASIE FORMOWANIA SIĘ PLANET NA TYLE CHŁODNY, ŻE NASTĘPUJE ZESTALENIE WODY, A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI LOTNYCH, W TYM AMONIAKU I METANU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x