CAIRININI - PLEMIĘ PTAKÓW Z PODRODZINY KACZEK (ANATINAE), RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); JEST TO ZRÓŻNICOWANA GRUPA OBEJMUJĄCA GATUNKI O PODOBNYCH ZACHOWANIACH, ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ, AZJĘ POŁUDNIOWĄ I AUSTRALIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIŻMÓWKI to:

Cairinini - plemię ptaków z podrodziny kaczek (Anatinae), rodziny kaczkowatych (Anatidae); jest to zróżnicowana grupa obejmująca gatunki o podobnych zachowaniach, zamieszkujące Amerykę Południową, Afrykę, Azję Południową i Australię (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAIRININI - PLEMIĘ PTAKÓW Z PODRODZINY KACZEK (ANATINAE), RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); JEST TO ZRÓŻNICOWANA GRUPA OBEJMUJĄCA GATUNKI O PODOBNYCH ZACHOWANIACH, ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ, AZJĘ POŁUDNIOWĄ I AUSTRALIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.008

BABKA, KRÓLIK BAGIENNY, PĘPAWA SZCZECINIASTA, STOKŁOSA ŁÓDKOWATA, WYBITNOŚĆ, KRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY, MIĘKKOŚĆ, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, MACZIGUENGOWIE, PAKA, PRACOHOLICZKA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, NOCEK KOSMATY, NERKOWIEC, DELFINOWATE, KORONA, PTASIA GRYPA, PRZEZIERNIK WĘGIERSKI, AROWANA AZJATYCKA, SZWABSKI, FAŁSZYWIEC, BUSZÓWKA MAŁA, DZIWOOK ŁUPKOWY, ANTYELEKTRON, RENIFER, WALABIA BENNETTA, ROZWIĄZŁOŚĆ, RAJA SIWA, STROJNIŚ, TERMOMETR OWULACYJNY, FREZJA ARMSTRONGA, KOŃ DOMOWY, BILBIL UBOGI, NEPALI, PRZEGLĄD, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, OTUŁEK, BOCZNOTRZONOWIEC, HUBA PÓŁNOCNA, HIEROFANT, RĄCZAK DWUOBROŻNY, PYTON HIEROGLIFOWY, PIJAWKA LEKARSKA, BYSTRZYK BARWNY, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, MONARCHIA DZIEDZICZNA, NORNIK PÓŁNOCNY, KUMAK WŁOSKI, CHOMIK MONGOLSKI, PULSACJA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, WRAK, INOSTRANCEWIA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, WYSMUKLICA ŻAŁOBNA, SUSEŁ, OPOS SZARY, TATAUPA, JĘZYK ALEUCKI, POZABIBLIJNOŚĆ, GĄSIENICZNIK, JODŁA LOWA, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOGŁOWY, KLESZCZOTKI, ALLEN, GROSZEK, WYDŁUŻALNIK, DROP, ZŁOTOŚĆ, KARELSKI, MYDŁODRZEW, SIEDMIOPALECZNIK, STREFA EURO, MAMUT CESARSKI, ALPINIA ZWYCZAJNA, MIODOPOIK WIELODZIOBY, ENERGIA, KIANG, CHWYTAK, NEFROLEPIS, FAŁDÓWKA BLEDNICA, ARCYDZIĘGIEL LITWOR, ALTANNIK KRÓLEWSKI, SERDECZNIK, ARUI, KRANIOTOMIA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, ROMBOŚCIAN, ŚRODOWISKO, PTASZNIK ZWYCZAJNY, PERKOZ OLBRZYMI, PODEJŹRZON, OBSZAR GÓRNICZY, GŁODEK, COLESLAW, POZIOMKA NILGERRYJSKA, BARCZATKA MALINÓWKA, WIECZERNICA GÓROLUBKA, DESMANY, RODZAJ LITERACKI, DRAKOWENATOR, GLIZDOWNIK, OPOŃCZYK KRĘTOZARODNIOWY, BŁAZENEK, BILBIL PLAMISTY, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, CHMURNOŚĆ, JASZCZURKA KRYMSKA, KUFA, AGAMA, GLOSA, TRIAL ROWEROWY, STRAŻNIK ŁOWIECKI, DŁAWIGAD, NAWALANKA, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, SZERSZEŃ AZJATYCKI, RYZYKO, ROZTOCZ CYKLAMENOWY, TUŃCZYK, GRUPA CZASOWNIKOWA, SZAROTKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, CENTURIA NADOBNA, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, MAKAK INDYJSKI, MIODÓWKA KRASNORZYTNA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PARASOLNIK, MAŚLAK, DOMINATOR, KUROBRÓD SIODŁATY, FAŁDOWNIK SZELESZCZĄCY, WERYFIKACJA, KUSACZ RDZAWOGŁOWY, GANGRENA, TOY, CHERA AUSTRALIJSKA, HEMOCYT, KRWAWNIK DROBNY, PLAGIOZAUR, PETREL ŚNIEŻNY, NIESPOKOJNOŚĆ, AMAZONETKA, BEZNADZIEJA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, MASOŃSKOŚĆ, PANEK, ZWOJEK SZTYLETOWATY, EOLIA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PLASTYCZNOŚĆ, ŚLUB CYWILNY, ROZPLENICA PERŁOWA, ŚWIATŁÓWKA BABCZARKA, CZOSNEK SIKKIMSKI, STOKŁOSA KOSTRZEBA, BRĄZÓWKA, PIERWOMSZAKOWCE, PRZESYP, ZESPÓŁ CHOROBOWY, SUSÓWKA RDESTOWA, DOŁEK, OLEANDER, TELEGRAF CHAPPE'A, ŻART, OGNICZEK, GODZIWOŚĆ, KOATI, ZEBRANO, KLASYFIKACJA, DELFIN POSPOLITY, OCZYSZCZANIE, ŁÓDŹ PILOTA, ZAPRAWA, INFORMATOLOGIA, DOBRO PRYWATNE, MODULARNOŚĆ, ZUPA Z GWOŹDZIA, GRUBODZIÓB ZWYCZAJNY, ROPUCHA FOWLERA, FLAWONOID, TRZMIEL GAJOWY, GŁADYSZEK MROWISKOWY, STRZELANINA, OSŁABIACZ PODRZUTU, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, RURECZNIKOWATE, KRĘPOWNIK CZARNOGRZBIETY, OPASTUN, JOŁOP, KACZKA JARZĘBATA, RASZPLA PLAMISTA, ECCHI, DZIWOOK OZDOBNY, ŻARŁACZ OSTRONOSY ATLANTYCKI, WŁÓKNO, GERMANODAKTYL, PROTEGOWANY, DROBNOUSTEK PASIASTY, BRĄZACZEK CIEMNOUCHY, TRAWERSOWANIE, TRÓJLIST VASEY'A, CZASOWNIK, METKA, ŻMIJOWCE, CZUBAJKA, SYGNAŁ RADIOWY, BROŃ CHEMICZNA, GRUSZE EUROPEJSKIE, ZANOKCICOWATE, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, ZROSTNICZEK SKALNY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, JANTAZAUR, DRAKOREKS, SOSNA HIMALAJSKA, POWAŻNOŚĆ, KOCZKODAN, GRALINA, WANGA MASKOWA, RAJA MOTYL, MIKROZORIUM OSKRZYDLONE, PRECYZJA, CHRUPKOŚĆ, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, GBUROWATOŚĆ, WOLNOŚĆ, NISZCZUKA KRÓTKONOSA, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, TURZYCA PAGÓRKOWA, MUMIA, ZIERNIKI, MINÓG KASPIJSKI, KUTYKULA, BRODEK MUROWY, KONIETLICA ALPEJSKA, DZIERZYK ZŁOTOPIERŚNY, GAJOWIEC ŻÓŁTY, PRZEZIERNIK BUKOWIEC, DRZEWOŁAZ MALARSKI, KRUCZYNA MOLUCKA, BURZYK ŚRÓDZIEMNOMORSKI, RADA STARSZYCH, DELFIN CZARNOGŁOWY, LUSTRZEŃ, ZESPÓŁ, GRUPA AMINOWA, INDIAŃSKI, DALEKOPIS, NIEOKRZESANIEC, ZĘBORÓG PURPUROWY, KOMPAKTOWOŚĆ, TERMOPLASTYKA, BRUDNICA, FAŁDÓWKA MOKRZYCA, TEREN ZAKRYTY, LAMNA ŚLEDZIOWA, ŚLIWA, DOROSŁOŚĆ, LAMPARCIKI, ŁAŃCUCH POKARMOWY, KRYL PÓŁNOCNY, WYMIANA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, ROTACZNICA, LIGA JĘZYKOWA, CHOLINOLITYK, CZUBIK RUDOLICY, NAZARETANKA, PLAŻÓWKA, MIESIERKA, TEST ZDERZENIOWY, TUALETA, MIODÓWKA PRZEPASANA, MIŚ, SUPERPOZYTYW, PODKARMIACZKA, KUKUŁKA, KORALÓWKA ŻÓŁTA, ANDÓWKA RDZAWOBRZUCHA, TURNIURZYK JASNONOGI, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, PRAKTYCZNOŚĆ, BARANIA GŁOWA, PARASOLOWIEC, MSZAKI, MIODÓWKA CZERWONOGŁOWA, JESIOTR BIAŁY, CZARECZNIK, MAJĄTEK OSOBISTY, PŁYWACZ, MARABUT INDYJSKI, MODEL, ARENGA CUKROWA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, SZCZECINIEC, TURECZNIA, ?CZERPARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.008 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAIRININI - PLEMIĘ PTAKÓW Z PODRODZINY KACZEK (ANATINAE), RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); JEST TO ZRÓŻNICOWANA GRUPA OBEJMUJĄCA GATUNKI O PODOBNYCH ZACHOWANIACH, ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ, AZJĘ POŁUDNIOWĄ I AUSTRALIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAIRININI - PLEMIĘ PTAKÓW Z PODRODZINY KACZEK (ANATINAE), RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); JEST TO ZRÓŻNICOWANA GRUPA OBEJMUJĄCA GATUNKI O PODOBNYCH ZACHOWANIACH, ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ, AZJĘ POŁUDNIOWĄ I AUSTRALIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIŻMÓWKI Cairinini - plemię ptaków z podrodziny kaczek (Anatinae), rodziny kaczkowatych (Anatidae); jest to zróżnicowana grupa obejmująca gatunki o podobnych zachowaniach, zamieszkujące Amerykę Południową, Afrykę, Azję Południową i Australię (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIŻMÓWKI
Cairinini - plemię ptaków z podrodziny kaczek (Anatinae), rodziny kaczkowatych (Anatidae); jest to zróżnicowana grupa obejmująca gatunki o podobnych zachowaniach, zamieszkujące Amerykę Południową, Afrykę, Azję Południową i Australię (na 8 lit.).

Oprócz CAIRININI - PLEMIĘ PTAKÓW Z PODRODZINY KACZEK (ANATINAE), RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); JEST TO ZRÓŻNICOWANA GRUPA OBEJMUJĄCA GATUNKI O PODOBNYCH ZACHOWANIACH, ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ, AZJĘ POŁUDNIOWĄ I AUSTRALIĘ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CAIRININI - PLEMIĘ PTAKÓW Z PODRODZINY KACZEK (ANATINAE), RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); JEST TO ZRÓŻNICOWANA GRUPA OBEJMUJĄCA GATUNKI O PODOBNYCH ZACHOWANIACH, ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ, AZJĘ POŁUDNIOWĄ I AUSTRALIĘ. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x