SCUTELLARIA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY JASNOTOWATYCH (LAMIACEAE LINDL.); NALEŻY DO NIEGO OKOŁO 300 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ WYSTĘPUJE NA OBSZARACH KLIMATU UMIARKOWANEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARCZYCA to:

Scutellaria - rodzaj roślin należący do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); należy do niego około 300 gatunków, z których większość występuje na obszarach klimatu umiarkowanego półkuli północnej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TARCZYCA

TARCZYCA to:

gruczoł wytwarzający hormony wpływające na przemianę materii i gospodarkę i gospodarkę wapniowo-fosforową organizmu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SCUTELLARIA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY JASNOTOWATYCH (LAMIACEAE LINDL.); NALEŻY DO NIEGO OKOŁO 300 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ WYSTĘPUJE NA OBSZARACH KLIMATU UMIARKOWANEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.920

ŚLEPOWRON CZAPECZKOWY, DALIA PRZEDZIWNA, KRZYŻAK, SARDELA PERUWIAŃSKA, MARASKA, ŹRÓDLISKOWIEC, MARABUT AFRYKAŃSKI, NAGOŚĆ, RAMIENICA, POMROWIEC, LESZCZ, ŚLUZOWNICA LIPOWA, PAŁUKI, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, CZERNICZKA, GŁUSZYCA, BOCIAN CZARNY, ŻYTO, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, TRZPIENNIK OLBRZYM, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, PALMA KRÓLEWSKA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, NEON INNESA, ŚWINIA BRODAWKOWATA, BANTENG, WZÓR, MOHIKANIN, JODŁA NIKKO, ŻUBR WĘGIERSKI, ANTYCIAŁO, POROSTNICA, GAMBUZJE, ODCINEK, PISMO HIEROGLIFICZNE, TĘTNICA RZĘSKOWA, PAROLIST, KOLBOWIEC OLSZOWY, LEMUR WEŁNISTY, ZŁOTODESZCZ, LAZJON, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, BAKTERIA ŚLUZOWA, ORBIWIRUS, ŁYŻKA CEDZAKOWA, PIEPRZYCA POLNA, PODTYBINKA, DZIERZBIK BIAŁOBREWY, PODKÓWKA, UHLA PSTRODZIOBA, TAŚMA, KORZENICA, WYRZUT SUMIENIA, STROIGŁA, BOCIAN BIAŁOSZYI, MATIZ, CZTEROKROTNOŚĆ, POZIOMY TRANSFER GENÓW, SILNIK, PYTON SKALNY, EKRANOPLAN, ŚWINIA BRODATA, KABRIOLET, ALBINO, AZDARCHOIDY, KURHANNIK, KULTURA MINOJSKA, WAŁCZATKA DWUGUZKA, DELFIN POŁUDNIOWY, KOLIBER MODROGŁOWY, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, AFROWENATOR, KOSTNIAK KOSTNINOWY, LATAJĄCY PIES, WIELKOUCH KRÓLICZY, GALAGO KARŁOWATY, DRĄŻNICA, SREBRNIK, CHOROBA HISA-WERNERA, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, SABAL, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, DŻEJRAN, OBROŻNICZEK, KUGLARZ, CYGANEK, PLAFONIERA, PLIOZAUR, ANTROPONIM, MANIERY, JAPOŃSKOŚĆ, KAGU, IZBA WYŻSZA, PENITENCJAŁ, ŚWIERK HIMALAJSKI, SZWEDKA, TRAGANEK PIASKOWY, PIWONIA, KUSACZ MAŁY, RZEKOTKA, GAMBANG, KOZA PIERWOTNA, PETRELEC WIELKI, RYGIEL, HALOGEN, UŁANKA, ŻARŁACZ KARAIBSKI, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ROGAL, PROTISTY, PĘPAWA DWULETNIA, LIŚCIOŁAZ ZŁOCISTY, AMORFOFALUS, STRZĘPIAK, KOPETONA, LICENCJA, BRUDNIAK, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, GUNDIA, KARDYNAŁEK, LINUX, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, MIECZODZIÓB, ROZKRUSZEK MĄCZNY, TRÓJLIST ŚNIEŻNY, POLNIK, CALL-GIRL, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, CZYTAL, MANNA, MOCZARNIK, BAT, WILKOSZ SUCHOLUB, HIGHLAND, KAMPYLODONISK, AMARANTKA CZERWONODZIOBA, PASYNKOWATE, KONTYNGENT, CHWOSTKA JASNOWĄSA, ŻABA NILOWA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, AFROREMIZ, BÓBR, WIOSŁOGON POSPOLITY, ŚWIECIK KONGIJSKI, TORFOWIEC BRODAWKOWATY, MAKAK CZUBATY, LŚNIŚ ZŁOTAWY, UKŁAD URBANISTYCZNY, KARAKARA, SARNA AZJATYCKA, JUMPER, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ANDÓWKA BIAŁOBRZUCHA, IDIAKANTY, KOLBA, NARCYZ CYKLAMENOWATY, KARANKSY, KUCH, WCZASY POD GRUSZĄ, SICHRAWA, IBIS BIAŁOOKI, MUSZKAT, PODSKOCZEK MYSZOWATY, INSTANCJA, MODRZACZEK, ARARA, RUDAWKA NILOWA, APANAŻE, PĘPEK, CHWASTNICA JADALNA, BORSUK, NISZCZUKA WIELKA, FAKTURA, OSNUWIK POSPOLITY, CETIOZAUR, GRZYB SIARKOWY, BÓBR KANADYJSKI, DZIERZBIK CZARNOUCHY, ZWIESINIEC SZORSTKI, WĘDZIDŁO, STADNIAK SIWOGŁOWY, PERSJARNIA, BALDASZNIK AFRYKAŃSKI, PTERODAUSTRO, ZIOŁOMIREK, JĘZYK BURIACKI, ROLNICA, KHAAN, SOSNA BOŚNIACKA, CZOŁG SAPERSKI, TABORET, ROZTOCZNICA NAGA, ŻAGIEW ŻÓŁTAWA, KRASNOLICA POMARAŃCZOWA, NIETOPERZE, KURKA, WYŻYNA, CZARECZNIK, SKRZYDLIK, PROSTAGLANDYNA, ZDROJEK, POLAR, INTEGRACJA HORYZONTALNA, AUDYTOR, JESIOTROKSZTAŁTNE, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, ŻÓŁTOOK ZŁOTOPLAMY, KOLABORANT, KORONA, GŁADYSZEK, TRACZYK, KRYZA, CHWYTNICE, WARANODON, NEON CZARNY, MEKINTOSZ, KUBANIK, KOŁOSZ WIELOBARWNY, HUBA RZĘDOWA, SZEW WĘGŁOWY, CZAPLA WIELKA, ALBERTYN, DRZEWICA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, ROTALIT, ZAPYLENIE, CAYACO, PĘDZLICZEK ZIELONAWY, ANTAŁ, PISMO OKÓLNE, TANIEC NOWOCZESNY, TARCZOWIEC OLBRZYMI, HYPOKSYDOWATE, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, DUJKER OGILBY’EGO, LIGATURA, KOSACIEC DANFORDA, DZIERZBIK CZERWONOGARDŁY, WORCZAK ZAGNIETEK, KOROŁAZ PAPUASKI, AEROFINISZER, ORKA NAJMNIEJSZA, JĘZYK BIAŁORUSKI, PEIRESKIA, RONDELA, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, MENTON, LITERATURA DYDAKTYCZNA, CIEMIENIEC, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, STRZECHEWKA BRUZDOWANA, CZEREMCHA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, PASTICCIO, GADY SSAKOZĘBNE, ŻÓŁW NATATOR, BOBOWATE WŁAŚCIWE, UCHO, KRZYŻAK OGRODOWY, OGRÓD ZIMOWY, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, TRINIA, ŚPIEWACZKA ZIELONOGŁOWA, ŻAGLIK, ROZTOCZE, TULIPAN GÓRSKI, DRZEWO MASTYKSOWE, ALTANNIK FIOLETOWY, KOHABITACJA, PODMIOT LOGICZNY, SZAŁWIA OMSZONA, ALBATROS ATLANTYCKI, REKINEK PLAMISTY, TARBAGAN, WOLNY STRZELEC, PEONIA, TĘCZOWNIK, MYDŁODRZEW, SUMIK KORALOWY, KURURO, PINTA, MINUTA CISZY, ŻÓŁWIAK WĄSKOGŁOWY, GAZELA LODERA, ALWALKERIA, TUNBERGIA MYSORSKA, WEKA, ODPRAWA WARUNKOWA, TUJOWIEC WŁOSKOLISTNY, KUKLIK GÓRSKI, RĘKAW, KUDU WIELKIE, SITWA, PIANOGAZOSTYLIKAT, ELASTON, WARAN BIAŁOGARDŁY, ?GMATWEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.920 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SCUTELLARIA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY JASNOTOWATYCH (LAMIACEAE LINDL.); NALEŻY DO NIEGO OKOŁO 300 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ WYSTĘPUJE NA OBSZARACH KLIMATU UMIARKOWANEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SCUTELLARIA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY JASNOTOWATYCH (LAMIACEAE LINDL.); NALEŻY DO NIEGO OKOŁO 300 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ WYSTĘPUJE NA OBSZARACH KLIMATU UMIARKOWANEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARCZYCA Scutellaria - rodzaj roślin należący do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); należy do niego około 300 gatunków, z których większość występuje na obszarach klimatu umiarkowanego półkuli północnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARCZYCA
Scutellaria - rodzaj roślin należący do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); należy do niego około 300 gatunków, z których większość występuje na obszarach klimatu umiarkowanego półkuli północnej (na 8 lit.).

Oprócz SCUTELLARIA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY JASNOTOWATYCH (LAMIACEAE LINDL.); NALEŻY DO NIEGO OKOŁO 300 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ WYSTĘPUJE NA OBSZARACH KLIMATU UMIARKOWANEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SCUTELLARIA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY JASNOTOWATYCH (LAMIACEAE LINDL.); NALEŻY DO NIEGO OKOŁO 300 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ WYSTĘPUJE NA OBSZARACH KLIMATU UMIARKOWANEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast