LOGANIOWATE, LOGANIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO RZĘDU GORYCZKOWCÓW; OBEJMUJE 13 RODZAJÓW Z OKOŁO 420 GATUNKAMI ROŚLIN ROCZNYCH, KRZEWÓW I LIAN, WYSTĘPUJĄ ONE W STREFIE UMIARKOWANEJ I SUBTROPIKALNEJ, ZWŁASZCZA W AUSTRALII I NA NOWEJ KALEDONII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŁATOWATE to:

loganiowate, Loganiaceae - rodzina roślin należąca do rzędu goryczkowców; obejmuje 13 rodzajów z około 420 gatunkami roślin rocznych, krzewów i lian, występują one w strefie umiarkowanej i subtropikalnej, zwłaszcza w Australii i na Nowej Kaledonii (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LOGANIOWATE, LOGANIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO RZĘDU GORYCZKOWCÓW; OBEJMUJE 13 RODZAJÓW Z OKOŁO 420 GATUNKAMI ROŚLIN ROCZNYCH, KRZEWÓW I LIAN, WYSTĘPUJĄ ONE W STREFIE UMIARKOWANEJ I SUBTROPIKALNEJ, ZWŁASZCZA W AUSTRALII I NA NOWEJ KALEDONII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.603

BZYG, BARWICA DREWNA, DIODON JEŻYK, WZIĄTEK, RUSAŁKA OSETNIK, POTURU, PIGWOWIEC, URĄBKOWATE, PRZYLASZCZKA, SCENA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, GĄSIENICZNIKOWATE, AMADEUS, ADELAIDE, KORDYLINA KRZEWIASTA, ŚNIEŻYCA, TAPINOCEFAL, OSY WŁAŚCIWE, ROZGWIAZDA CZERWONA, WODA PODSKÓRNA, GATUNEK INWAZYJNY, NAROCZNIK, ROGOZĄB, POLIMODALNOŚĆ, PIŻMOWCE, BIAŁOZĄBKA DWUBARWICA, PRZEKOPNICA ARKTYCZNA, RAK RZECZNY, OPIESZAŁOŚĆ, PAŃSTWO, RUDZIK, LIMNOCHARYSOWATE, OŚCOWATE, MIĘKKOODWŁOKOWE, LINORYT, TERMIT, AUSTROZAUR, BILBERGIA ZWISŁA, PLATYCERIUM, JAYAPURA, WROTOWISKO, DRABINOWIEC, MARZANOWATE, STEPÓWKA, DESMATOZUCH, DŁUŻLIKOWATE, CZWORONÓG, FLEBODIUM, EMU, KOLIBER, GATUNEK ZAWLECZONY, ZALESZCZOTEK MUZEALNY, OPUNCJA, BĄK, PRZĘDZIORKI, MIODOJADEK SZAROGARDŁY, SZCZEKUSZKOWATE, SSAK PARZYSTOKOPYTNY, KOLA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, ŻYRAFA, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, ŁUSECZNIKOWATE, GATUNEK MIESZANY, BRUKSELKA, OAZIK, PONCYRIA, GRAFIKA UŻYTKOWA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, NEFROLEPIS, BEJCA, NOCOLOT, PAJĄK, SARKODOWE, DYSONANS, CHAMEFIT, ŚCISŁOŚĆ, MOCHWIAN BŁOTNY, CHOMIKOWATE, PAWIAN ANUBIS, PARTNER, APPEL, SKRZYDŁOSZPON, MAGELANÓWKI, TRĘDOWNIK, INDRISOWATE, NOWOZELANDCZYK, NOWOGWINEJKA, JEŻOGŁÓWKA ZAPOZNANA, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, BAGNICOWATE, NIEZDYSCYPLINOWANIE, PODSKAKIWACZ, EWANGELICYZM, BIRMAŃSKI, ĆWIERTNIA, KIEŁŻ MORSKI, NAMIOTNIKOWATE, DRZYM, DRZEWIAK BENNETTA, ANALIZA FILOGENETYCZNA, WIELKOUCH MNIEJSZY, PETARDA, RYJOSKOCZKOWATE, TASMANKA, SĘP ARABSKI, SMUKLIKOWATE, MASKONUR, ZACHYŁKA ROBERTA, OBNIŻOWATE, ZWROTNIK KOZIOROŻCA, KUKLIK ZWISŁY, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, GOTOWALNIA, TRZEWIKODZIOBY, SIODŁO, SZAFRAN, BAT, POMARAŃCZA, BAZA LOKALOWA, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, SZLARNIK, MODRASZEK AGESTIS, MASOWOŚĆ, LENIWIEC, LORDOSTWO, MIODNIKI, OSNUWIKOWATE, ROŚLINA JEDNOPIENNA, JĘZYK GURAGE, PROTANDRIA, KOMÓRKA JAJOWA, KOLO, FILEMON BRĄZOWY, MAŚLANE OCZY, ANARCHIZM, MOST, SZARŁAT, MIODACZEK ZŁOTOSKRZYDŁY, AUSTRALIJSKI, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, OSZCZEPISKO, MERZYK SELIGERA, BIEGACZ, BÓBR RZECZNY, HIACYNT, DAMKA, ORZĘSIENIE, AUSTRALORZEKOTKA SREBRNOOKA, OBUNÓG, OGÓREK, RABARBAR, WEŁNIAKOWE, ILIAMNA, ELODEID, BOBRKOWATE, SAGOWIEC, DONICZKA, WĘGIEL BRUNATNY, ORNITOCHEIROIDY, ROLAK, FILEMONEK SIWOGŁOWY, PROSTOSKRZYDŁY, KOLEŃ WIELKOOKI, PODKLASA, PATISON, CZYNELE, PERLICA, POKOLENIE, ZADYCHRA, ŁOZÓWKA, MELISA, DZIOBAK, OMŁOT, PAŁKA WODNA, GRZĘDA, BANANOJADY, PLISZKA, ROKITNICZKA, OTWARTY UMYSŁ, ŁUSKWINA, MIAZGA, LOBELIOWATE, FITOTRON, RAKOWATE, SROKOSZ, LIOPELMA HOCHSTETERA, KOLBA, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, DZIWOLICZEK WIELKI, ZAWSZELA, SKALNIAK SZCZOTKOOGONOWY, HARMONIJNOŚĆ, TESTAMENT, PSZCZOŁY I GRZEBACZE, KOALOWATE, EKLEKTYZM, ANARCHIZM, LOCH, PINGWINY, HELIOGRAF, RYJÓWKOWATE, RYŻ, TAHITI, ODKŁAD, ROGOWCOWATE, MARCHEWKA, GAJÓWKA, BETA-BLOKER, RZODKIEW, MOLOSOWATE, CHODACZKI, KANGUR CZERWONY, WROTKARNIA, EPIKA, COUTAUD, PIECZARKOWIEC, BORSUKI WORKOWATE, KANGUROSZCZUROWATE, PRZECIWNIK, HISZPAŃSKOŚĆ, PLIOZAUR, ALOKODON, SELER WODNY, TROCINIARKI, MODRZEW, NUŻENIEC BYDLĘCY, ZASTRZALINOWATE, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, TASMANIA, KENAF, SOKOŁOWATE, PRĄCIE, PCHŁA, AKROBATKI, OHAR, WOŁOWATE, MURENA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, MAROWATE, SAŁATA MORSKA, PŁATONÓG WĘŻOWATY, AMORALNOŚĆ, RACICZNICOWATE, ZWARA, NIEKROPIEŃ, DIUGONIE, SKOWRONEK, KARLIK DROBNY, WIELKOUCH, POROSTNICA, GAZELA THOMSONA, KOCZKODANOWATE, GRZYB STROJNY, OMACNICOWATE, DROMONA, RODZAJ NIJAKI, SKOCZ GRUBODZIOBY, SOPLICA POŁUDNIOWA, OSET PAGÓRKOWY, PASTERNAK, RELATYWIZM, ZŁOTLIN, GŁUSZEC, SARDELOWATE, GUNDIOWATE, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, KOJIKI, ZAKON MENDYKANCKI, POZBAWIENIE WOLNOŚCI, DIU, NIBYŁOPATONOSY, NABŁOĆ, PISTOZAUR, OMŁOT, BRUDNICOWATE, PIERWIOSNEK, FENOLOGIA, KORMUS, FARMERYZACJA, KREACJA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, ZWINNIK, JANTAZAUR, PSYLOTY, PRZYDACZNIOWATE, OGRÓD ZIMOWY, MANAT RZECZNY, YUNNAN, WHYALLA, NAGOZALĄŻKOWE, ARABICA, PŁESZKA, MALACHICIK CIEMNY, STONOGOWATE, WIKTYMOLOGIA, ŻYCIODAWCA, RURKOZĘBNE, WPLESZCZ, ?ALESTESOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.603 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LOGANIOWATE, LOGANIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO RZĘDU GORYCZKOWCÓW; OBEJMUJE 13 RODZAJÓW Z OKOŁO 420 GATUNKAMI ROŚLIN ROCZNYCH, KRZEWÓW I LIAN, WYSTĘPUJĄ ONE W STREFIE UMIARKOWANEJ I SUBTROPIKALNEJ, ZWŁASZCZA W AUSTRALII I NA NOWEJ KALEDONII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LOGANIOWATE, LOGANIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO RZĘDU GORYCZKOWCÓW; OBEJMUJE 13 RODZAJÓW Z OKOŁO 420 GATUNKAMI ROŚLIN ROCZNYCH, KRZEWÓW I LIAN, WYSTĘPUJĄ ONE W STREFIE UMIARKOWANEJ I SUBTROPIKALNEJ, ZWŁASZCZA W AUSTRALII I NA NOWEJ KALEDONII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŁATOWATE loganiowate, Loganiaceae - rodzina roślin należąca do rzędu goryczkowców; obejmuje 13 rodzajów z około 420 gatunkami roślin rocznych, krzewów i lian, występują one w strefie umiarkowanej i subtropikalnej, zwłaszcza w Australii i na Nowej Kaledonii (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŁATOWATE
loganiowate, Loganiaceae - rodzina roślin należąca do rzędu goryczkowców; obejmuje 13 rodzajów z około 420 gatunkami roślin rocznych, krzewów i lian, występują one w strefie umiarkowanej i subtropikalnej, zwłaszcza w Australii i na Nowej Kaledonii (na 10 lit.).

Oprócz LOGANIOWATE, LOGANIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO RZĘDU GORYCZKOWCÓW; OBEJMUJE 13 RODZAJÓW Z OKOŁO 420 GATUNKAMI ROŚLIN ROCZNYCH, KRZEWÓW I LIAN, WYSTĘPUJĄ ONE W STREFIE UMIARKOWANEJ I SUBTROPIKALNEJ, ZWŁASZCZA W AUSTRALII I NA NOWEJ KALEDONII sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - LOGANIOWATE, LOGANIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO RZĘDU GORYCZKOWCÓW; OBEJMUJE 13 RODZAJÓW Z OKOŁO 420 GATUNKAMI ROŚLIN ROCZNYCH, KRZEWÓW I LIAN, WYSTĘPUJĄ ONE W STREFIE UMIARKOWANEJ I SUBTROPIKALNEJ, ZWŁASZCZA W AUSTRALII I NA NOWEJ KALEDONII. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x