ULEMOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z PODRZĘDU DINOCEFALI, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE ROSYJSKIEGO TATARSTANU; ŻYŁ POD KONIEC PERMU, OKOŁO 260 MILIONÓW LAT TEMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ULEMOZAUR to:

Ulemosaurus - rodzaj terapsyda z podrzędu dinocefali, którego szczątki odkryto na terenie rosyjskiego Tatarstanu; żył pod koniec permu, około 260 milionów lat temu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ULEMOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z PODRZĘDU DINOCEFALI, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE ROSYJSKIEGO TATARSTANU; ŻYŁ POD KONIEC PERMU, OKOŁO 260 MILIONÓW LAT TEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.452

POLEPA, KARCZOWISKO, SERBOCHORWATYSTYKA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, BERŻERA, SŁOMIANY WDOWIEC, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, PARAFRAZA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, ALT, DWUŚCIAN, AMYGDALODON, GALINSTAN, BERGAMOTA, SPECJALNY, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, SŁUP OŚWIETLENIOWY, WÓZEK SZPITALNY, PRZYTULIA, ZIELONKA, SZKŁA, SMÓŁKA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, ANKUS, MĄTEWKA, SPEKULACJA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, BĄCZEK, KLEJÓWKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, WIELKA ROSJA, RADIOELEKTRONIKA, NEUTRALIZM, ASTRACHAN, PATON, SOCJOLOGIA OGÓLNA, AGENT WYWIADU, DUNGEON, MEGALNEUZAUR, HURON, SZWEDKA, SKÓRNIK, SOKOLSTWO, SIODŁO, OSSUARIUM, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, SPIRALA LOGARYTMICZNA, PROBÓWKA, TRĄBOWCE, ŻÓŁWIAK GŁADKOBRZEGI, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, KAMELEON LIŚCIOWATY, NADBUDÓWKA, SMOK, SIARCZEK, SZTUCZYDŁO, EURORAKIETA, KASK WSPINACZKOWY, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, PRZECIWWAGA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ĆWIEK, LUSTRO, UGRUPOWANIE, PIŁA WŁOSOWA, SWERCJA, POTOK, WYLĘGARNIA, RETOROMAŃSKI, GROTA, CZWARTAK, MUSZKATOŁOWIEC, PREMIA GÓRSKA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KOLEJKA PODZIEMNA, HARD CORE, KUNINGAMIA LANCETOWATA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, POKUCIE, PODPORA, NAPĘD, DŻAGAN, PORÓD POŚLADKOWY, UAKARI BIAŁY, KOIMEK BEZŁODYGOWY, IDIOGRAFIZM, RUMSZTYK, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ROZSOCHA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, HUBA, PAROLIST, WYŁADOWANIE ELEKTRYCZNE, SPLUWACZKA, PRAPŁETWIEC, OGŁOWIE, SYJON, GROTBRAMPADUNA, WIOSKA TEMATYCZNA, DORADY, SKIP B, RYBA AKWARIOWA, ELEKTRYCZNY PASTUCH, SZCZYRK, GRIPPIA, BIOMARKER, KRYTERIUM WALDA, ANGLOSASKI, CHRZAN, KOPERTA, DAROWNIK PRZEDZIWNY, POWIEŚĆ POLITYCZNA, RUSKI, SOLSKI, METASEKWOJA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PUNKT GEODEZYJNY, CAP, RÓJKA, BARELIEF, TAMARINY, KORKOWIEC, URANIDOWATE, OKRES OCHRONNY, TWIERDZENIE PITAGORASA, MERCURY, MODRZEW, PRZYGODA, LOTNICTWO SZTURMOWE, TRIADA, SZEREG CZASOWY, KRAKÓW, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, ALERGEN WZIEWNY, MIMEOGRAF, SYMULATOR, TŁOCZYWO, ŻMIJA KARŁOWATA, SONDA, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, DWUSTRONEK, ALTÓWKA MIŁOSNA, PARARABDODON, LEWIZJA, PANADA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, MENDOZAZAUR, NAJEM OKAZJONALNY, PONCYRIA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, BEKLESPINAKS, SALSA, KNYSZ, NAZARET, PERON, ORDYNARIAT POLOWY, PODWOIK, BASEN, STREFA PŁYWÓW, PCHACZ, KAWECAN, BRUZDOGŁOWIEC, CZARCIUK, BÓR BAGIENNY, ASTROLOGIA NATURALNA, DEKIEL, SAMOTKA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PROLACERTA, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, DRONT, KWAS NIEORGANICZNY, ZĘBORÓG, MODRZEWNIK, HEAD HUNTER, PIWETOZAUR, OBRÓBKA SKRAWANIEM, MIĘKKOPIÓR, SYROPEK, ARISTOZUCH, UKŁAD JEZDNY, SEKWOJA OLBRZYMIA, CIEŚLICA, AMARANT, FREGATA, WIATRÓWKA, ŁUK GRECKI, SALATERKA, OMUL, KÓZKI, SUMAK, MARKIZA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, RURA, NOŚNIK DANYCH, NAKŁUCIE, FLAKON, UPADEK, HUBA SINIAK, SĄD SZCZEGÓŁOWY, OLCHY, CZEPIGA, TEST, NIEDOWIARSTWO, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, BALANSJER, PIERWSZOŚĆ, TRYGONOZAUR, IMMELMAN, HAZUKA, TRZMIELEC ŻÓŁTY, OPONKA, SYFON, NIEKROPIEŃ, TROJEŚĆ, KANCONETTA, PREPPER, CEWKA PUPINIZACYJNA, LANAZAUR, UKŁAD NIESTACJONARNY, CZAPLA SROKATA, EOTRICERATOPS, SIT ŻABI, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, ŚRUBOKRĘT, DYSRUPCJA, OSTRONOGI, DINHEIROZAUR, ZATOKA, KOJIKI, CYTADELA, ERA KENOZOICZNA, AEDICULA, DWURZĘDEK, PRZYLEPKA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, SNAPSHOT, UROJENIE KSOBNE, BARWY NARODOWE, LORNETA NOŻYCOWA, MARYNISTYKA, PARALIZATOR, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, KURZAWKA, LICZBA TRÓJKĄTNA, ANTRACYKLINA, KOŁNIERZ, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, TELEOLOGIZM, KUMAKOWATE, BROŃ BIAŁA, BAT, ŁUPEK HORNFELSOWY, SEREK, GLIKOKORTYKOSTEROID, KĄT POZIOMY, DRIVER, KOLUMNA, WIERZCHENEK, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, KANGNAZAUR, PRZERYWACZ, GEN RECESYWNY, KOALICYJKA, NAWÓJ, ZWIESINIEC, JĘZYK WEHIKULARNY, SALMONELLA, KRAJKA, PODPINKA, SAGOWNICA, SZPARNICOWATE, SUTASZ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, HIPOPOTAMOWATE, PRZEWÓD WODOCIĄGOWY, KOTYLORYNCH, ŚLUZAK, PLAKODONTY, ŁAPACZ, KROKODYL, MATRIXY, PORÓD KLESZCZOWY, LIKORIN, EROZJA GLACJALNA, ROZŁUPNOGŁOWCE, BODAK, CZARCIE NASIENIE, DRUŻYNA, ZAKOŃCZENIE, KOSMATKA BLADA, NIĆ, TLAŁKA, SASOWIE, ?LUNETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.452 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ULEMOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z PODRZĘDU DINOCEFALI, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE ROSYJSKIEGO TATARSTANU; ŻYŁ POD KONIEC PERMU, OKOŁO 260 MILIONÓW LAT TEMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ULEMOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z PODRZĘDU DINOCEFALI, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE ROSYJSKIEGO TATARSTANU; ŻYŁ POD KONIEC PERMU, OKOŁO 260 MILIONÓW LAT TEMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ULEMOZAUR Ulemosaurus - rodzaj terapsyda z podrzędu dinocefali, którego szczątki odkryto na terenie rosyjskiego Tatarstanu; żył pod koniec permu, około 260 milionów lat temu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ULEMOZAUR
Ulemosaurus - rodzaj terapsyda z podrzędu dinocefali, którego szczątki odkryto na terenie rosyjskiego Tatarstanu; żył pod koniec permu, około 260 milionów lat temu (na 9 lit.).

Oprócz ULEMOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z PODRZĘDU DINOCEFALI, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE ROSYJSKIEGO TATARSTANU; ŻYŁ POD KONIEC PERMU, OKOŁO 260 MILIONÓW LAT TEMU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ULEMOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z PODRZĘDU DINOCEFALI, KTÓREGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE ROSYJSKIEGO TATARSTANU; ŻYŁ POD KONIEC PERMU, OKOŁO 260 MILIONÓW LAT TEMU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x